Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Математикани ўқитишда масалавий ёндашув орқали ўқувчилар ижодий қобилиятларини ривожлантириш методикаси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Содиков Улуғбек Жўраевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
371.26:371.264(575.1)
Дата создания:
2020-02-17 11:58:17
Тадқиқотнинг мақсади математикани ўқитишда масалавий ёндашув орқали ўқувчилар ижодий қобилиятларини ривожлантириш методикасини такомиллаштиришдан иборат.

Олий таълим муассасаларида “Комплекс бирикмалар кимёси” фанини ўқитиш методикасини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Шомуротова Ширин Хажиевна
Год издания:
2020
Номер УДК:
378:54:371.3
Дата создания:
2020-02-15 12:33:52
Инновaцион ёндашувлар асосида талабалар¬нинг «Комплекс бирикмалар кимёси» фанига доир назарий, лаборатория, се¬минар ва мустақил таълим материалларни ўзлаштириш фаоллиги ва кўрсат¬кичларини оширишдан иборат.

Олий таълим муассасаларида табиий географик фанларни ўқитиш методикасини медиатехнологиялар асосида такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Хамроева Феруза Асроровна
Год издания:
2020
Номер УДК:
378.191:004 (575.1)
Дата создания:
2020-02-15 12:30:21
Олий таълим муассасаси талабаларига табиий географик фанларни медиатехнологиялар асосида ўқитишнинг методик таъминотини такомиллаштиришдан иборат.

Ғўза ҳосилдорлигига Карбамид–Аммиакли селитра(КАС) ва Карбамид асосида тайёрланган суспензиямеъёрларининг таъсирини ўрганиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Азимова Мадинабону Гуламджановна
Год издания:
2020
Номер УДК:
633.51/.11:631.811.98
Дата создания:
2020-02-15 10:41:32
Тадқиқотнинг мақсадиТошкент вилоятининг типик бўз тупроқлари шароитларида етиштирилаётган ғўзанинг “ Наврўз “ навида КАС (карбамид аммиакли селитра) ва карбамид ўғитлари асосида тайёрланган суспензияни ғўзанинг ривожланиш даврларида барги орқали қўллашмеъёрларини, ўсимлик ўсишига ва ривожланишига, пахта ҳосилига таъсирини аниқлашдан иборатдир.

Хавфсизликни таъминлаш тизими моделлари ва давлатлараро муносабатлар стратегиясини мувофиқлаштириш алгоритмлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мухтаров Фарруҳ Муҳаммадович
Год издания:
2020
Номер УДК:
004.056(575.1)
Дата создания:
2020-02-14 18:16:30
Тадқиқотнинг мақсади шахс, жамият ва давлат хавфсизлигини ташқи ахборот тизими хуружи ва таҳдидларидан ҳимоялашнинг моделлари, дастурий воситалари ҳамда давлатлараро муносабатлар стратегиясини мувофиқлаштириш алгоритмларини ишлаб чиқишдан иборат.

Тажрибавий термик куйишда иммун тизимининг морфофункционал тавсифи


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ражапов Адилбек Анварбекович
Год издания:
2020
Номер УДК:
616-001.17-085.355:577.152.34-092.9
Дата создания:
2020-02-14 15:54:20
Тадқиқотнинг мақсади тажрибавий термик куйиш ва уни ўстирилган аллофибробластлар билан даволашда иммун тизим марказий ва периферик аъзоларининг патоморфологик ўзгаришларини ҳамда иммунологик кўрсаткичларини такомиллаштиришдан иборат.

Сурункали токсик гепатит ва иммунокоррекцияда пейер пилакчаларининг структур-функционал хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Отажанова Азиза Нигматуллаевна
Год издания:
2020
Номер УДК:
616.3-612.64/66-092.4
Дата создания:
2020-02-14 15:44:16
Тадқиқотнинг мақсади сурункали гелиотрин гепатит ва иммунокоррекция шароитида пейер пилакчаларининг структур-функционал хусусиятларини баҳолашни такомиллаштиришдан иборат.

Бошланғич таълимда ўқувчилар ижодий фаолиятини шакллантириш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Болтаева Шахло Тошпўлатовна
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2012
Издательство:
НавДПИ
Количество страниц:
144
Номер УДК:
Дата создания:
2020-02-14 14:16:44
Монографияда бошланғич таълимда ўқувчилар ижодий фаолиятини шакллантириш, яъни: ўқувчилар ижодий фаолиятини шакллантиришнинг илмий-назарий асослари, йўллари ва самарадорлиги ѐритилган.

Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида ишлаб чиқариш инфратузилмасини мутаносиб ривожлантиришнинг назарий асосларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Шадманов Шухрат Шеркулович
Год издания:
2020
Номер УДК:
338.49 (575.1)
Дата создания:
2020-02-14 13:00:04
Тадқиқотнинг мақсади иқтисодиётни модернизациялаш шароитида ишлаб чиқариш инфратузилмасини самарали, мутаносиб ривожлантиришнинг назарий асосларини, амал қилиш йўналишлари ҳамда механизмларини такомиллаштириш борасидаги илмий хулоса ва амалий таклифларни ишлаб чиқишдан иборат.

Миллий иқтисодиётнинг инновацион ривожланишини инвестициялашнинг назарий асосларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Шадиева Дилдора Хамидовна
Год издания:
2020
Номер УДК:
330.322.01:330.5 (575.1)(043.3)
Дата создания:
2020-02-14 12:58:17
Тадқиқотнинг мақсади миллий иқтисодиётнинг инновацион ривожланишини инвестициялашнинг назарий асосларини такомиллаштириш бўйича илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит