Фильтры

Kids' English 4 (qoraqalpoq)


  
- 1 +
Уровень:
Общее среднее образование
Автор:
Svetlana Xan
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
O'zbekiston
Количество страниц:
80
Номер УДК:
811.111 (075)
Дата создания:
2018-09-17 17:38:18
Ozbekstan Respublikasi Xaliq bilimderiw ministrligi tarepinen uliwma bilim beriw mekteplerinin 4-klass oqishilari ushin tastiyiqlang'an.

Kids' English 4 (rus.)


  
- 1 +
Уровень:
Общее среднее образование
Автор:
Svetlana Xan
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Узбекистан
Количество страниц:
80
Номер УДК:
811.111 (075)
Дата создания:
2018-09-17 17:35:10
Утверждено Министерством народного образования Республики Узбекистан для учащихся 3-класса школ общего среднего образования с русским языком обучения.

Kids' English 4 (o'zb)


  
- 1 +
Уровень:
Общее среднее образование
Автор:
Svetlana Xan
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
O'zbekiston
Количество страниц:
80
Номер УДК:
811.111 (075)
Дата создания:
2018-09-17 17:31:48
O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi tomonidanumumiy o‘rta ta’lim maktablarining 4-sinf o‘quvchilari uchun mashq daftari sifatida tavsiya etilgan.

4-sinfda ikki amal bilan yechiladigan tenglamalar


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Rustamova Muqaddasxon
Характер издания:
Год издания:
Издательство:
Количество страниц:
Дата создания:
2018-08-29 08:17:12
Asosiy Qonunimizda har bir fuqoroning ta`lim olish xuquqi mustahkamlab qo`yilgan.

O’qish darslarida “Ma’naviyat-qalb quyoshi” mavzusi o’rganish metodikasi (4-sinf).


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Akbarova N
Характер издания:
Познавательно-образовательный для детей и молодежи
Год издания:
2017
Издательство:
Namangan
Количество страниц:
83
Дата создания:
2017-11-22 13:45:04
Boshlang`ich ta`lim va sport tarbiyaviy ish yo`nalishi, 404-guruh bitiruvchisi Akbarova Nigora Shukurjon qizi “O`qish darslarida “Ma`naviyat-qalb quyoshi” mavzusini o`rganish metodikasi (4-sinf)” mavzusidagi bitiruv malakaviy ishi kirish, ikki asosiy bob, xulosa va foydalanilgan adabiyotlar ro`yxatidan iborat. Ishning kirish qismida mavzuning dolzarbligi asoslanib, ishning maqsad va vazifalari, tadqiqot obyekti, metodologik asosi, nazariy va amaliy ahamiyati asoslab berilgan. Bitiruv malakaviy ishining “4-sinf o`qish darslarida “Ma`naviyat-qalb quyoshi” mavzusini o`rganishning nazariy asoslari” nomli 1-bobida nazariy ma`lumotlar bilan cheklangan bo`lsa, “4-sinf o`qish darslarida “Ma`naviyat-qalb quyoshi” mavzusini o`rganish darslari va ularni tashkil etish” nomli 2-bobida esa oldingi bobda ilgari surgan fikrlarini darslar misolida, aniqrog`i, malakaviy amaliyot jarayonida o’tkazgan tajriba-sinov ishlarida nazariy jihatdan o’rganilgan muammoni amalda natijalarining tahlilini keltirib bera olgan. Olingan ma`lumotlar asosida xulosa va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

“Fellarni shaxs-son qo’shimchalari bilan tuslanishi” mavzusini o’rgatish metodikasi.


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Abdullaeva M
Характер издания:
Познавательно-образовательный для детей и молодежи
Год издания:
2017
Издательство:
Namangan
Количество страниц:
72
Дата создания:
2017-11-22 13:35:03
Ushbu ““4-sinfda “Fe’llarni shaxs-son qo’shimchalari bilan tuslanishi” mavzusini o’rganish metodikasi”” mavzusidagi bitiruv malakaviy ishida ona tili fani dasturi, fe’l so’z turkumini o’tish jadvali, fe’l so’z turkumiga qarashli so’zlarning shaxs-son qo’shimchalari bilan tuslanishini o’rgatish, unda ko’rgazmalilikning ahamiyati, darslarda multimediya va maxsus tayyorlangan dasturlarning ahamiyati va tadqiqot natijalari haqida so’z boradi.

Технология 4-класс


  
- 0 +
Уровень:
Общее среднее образование
Автор:
И. A. Maннаповa, К. A. Maвлановa, Н. Р. Ибрагимовa
Вид издания:
Периодическое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
«O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi» Мамлекеттик илимий басма үйү
Количество страниц:
112
Номер УДК:
37.035.3=512.154(075.2)
Дата создания:
2017-09-15 13:06:21
Жалпы орто билим берүүчү мектептердин 4-классы үчүн окуу китеби

O'zbek tili 4-sinf


  
- 1 +
Уровень:
Общее среднее образование
Автор:
A. Rafiyev, G. Muhammadjonova
Вид издания:
Периодическое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
„O‘qituvchi“ Nashriyot-matbaa ijodiy uyi
Количество страниц:
128
Номер УДК:
811. 512. 133
Дата создания:
2017-09-15 12:39:11
Ta’lim rus va qardosh tillarda olib boriladigan maktablarning 4- sinfi uchun darslik

Окуу китеби 4-класс


  
- 1 +
Уровень:
Общее среднее образование
Автор:
Г. А. Ералиева А. А. Зулпихарова
Вид издания:
Периодическое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
«O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi» Мамлекеттик илимий басма үйү
Количество страниц:
216
Номер УДК:
82.371.671.17=512.154 (075.2)
Дата создания:
2017-09-15 12:11:03
Жалпы орто билим берүүчү мектептердин 4-классы үчүн окуу китеби

Мусыка 4-класс


  
- 1 +
Уровень:
Общее среднее образование
Автор:
А.Ибрахимов, Р.Жуманазарова
Вид издания:
Периодическое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Гафур Гулам атындагы басма-полиграфиялык чыгармачылык уйу
Количество страниц:
112
Номер УДК:
78(075)
Дата создания:
2017-09-15 12:06:25
Жалпы орто билим берүүчү мектептердин 4-классы үчүн окуу китеби
Сообщить об ошибке Транслит