Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

O’qish darslarida “Ma’naviyat-qalb quyoshi” mavzusi o’rganish metodikasi (4-sinf).


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Akbarova N
Характер издания:
Познавательно-образовательный для детей и молодежи
Год издания:
2017
Издательство:
Namangan
Количество страниц:
83
Дата создания:
2017-11-22 13:45:04
Boshlang`ich ta`lim va sport tarbiyaviy ish yo`nalishi, 404-guruh bitiruvchisi Akbarova Nigora Shukurjon qizi “O`qish darslarida “Ma`naviyat-qalb quyoshi” mavzusini o`rganish metodikasi (4-sinf)” mavzusidagi bitiruv malakaviy ishi kirish, ikki asosiy bob, xulosa va foydalanilgan adabiyotlar ro`yxatidan iborat. Ishning kirish qismida mavzuning dolzarbligi asoslanib, ishning maqsad va vazifalari, tadqiqot obyekti, metodologik asosi, nazariy va amaliy ahamiyati asoslab berilgan. Bitiruv malakaviy ishining “4-sinf o`qish darslarida “Ma`naviyat-qalb quyoshi” mavzusini o`rganishning nazariy asoslari” nomli 1-bobida nazariy ma`lumotlar bilan cheklangan bo`lsa, “4-sinf o`qish darslarida “Ma`naviyat-qalb quyoshi” mavzusini o`rganish darslari va ularni tashkil etish” nomli 2-bobida esa oldingi bobda ilgari surgan fikrlarini darslar misolida, aniqrog`i, malakaviy amaliyot jarayonida o’tkazgan tajriba-sinov ishlarida nazariy jihatdan o’rganilgan muammoni amalda natijalarining tahlilini keltirib bera olgan. Olingan ma`lumotlar asosida xulosa va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

“Fellarni shaxs-son qo’shimchalari bilan tuslanishi” mavzusini o’rgatish metodikasi.


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Abdullaeva M
Характер издания:
Познавательно-образовательный для детей и молодежи
Год издания:
2017
Издательство:
Namangan
Количество страниц:
72
Дата создания:
2017-11-22 13:35:03
Ushbu ““4-sinfda “Fe’llarni shaxs-son qo’shimchalari bilan tuslanishi” mavzusini o’rganish metodikasi”” mavzusidagi bitiruv malakaviy ishida ona tili fani dasturi, fe’l so’z turkumini o’tish jadvali, fe’l so’z turkumiga qarashli so’zlarning shaxs-son qo’shimchalari bilan tuslanishini o’rgatish, unda ko’rgazmalilikning ahamiyati, darslarda multimediya va maxsus tayyorlangan dasturlarning ahamiyati va tadqiqot natijalari haqida so’z boradi.

Технология 4-класс


  
- 0 +
Уровень:
Общее среднее образование
Автор:
И. A. Maннаповa, К. A. Maвлановa, Н. Р. Ибрагимовa
Вид издания:
Периодическое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
«O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi» Мамлекеттик илимий басма үйү
Количество страниц:
112
Номер УДК:
37.035.3=512.154(075.2)
Дата создания:
2017-09-15 13:06:21
Жалпы орто билим берүүчү мектептердин 4-классы үчүн окуу китеби

O'zbek tili 4-sinf


  
- 0 +
Уровень:
Общее среднее образование
Автор:
A. Rafiyev, G. Muhammadjonova
Вид издания:
Периодическое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
„O‘qituvchi“ Nashriyot-matbaa ijodiy uyi
Количество страниц:
128
Номер УДК:
811. 512. 133
Дата создания:
2017-09-15 12:39:11
Ta’lim rus va qardosh tillarda olib boriladigan maktablarning 4- sinfi uchun darslik

Окуу китеби 4-класс


  
- 0 +
Уровень:
Общее среднее образование
Автор:
Г. А. Ералиева А. А. Зулпихарова
Вид издания:
Периодическое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
«O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi» Мамлекеттик илимий басма үйү
Количество страниц:
216
Номер УДК:
82.371.671.17=512.154 (075.2)
Дата создания:
2017-09-15 12:11:03
Жалпы орто билим берүүчү мектептердин 4-классы үчүн окуу китеби

Мусыка 4-класс


  
- 0 +
Уровень:
Общее среднее образование
Автор:
А.Ибрахимов, Р.Жуманазарова
Вид издания:
Периодическое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Гафур Гулам атындагы басма-полиграфиялык чыгармачылык уйу
Количество страниц:
112
Номер УДК:
78(075)
Дата создания:
2017-09-15 12:06:25
Жалпы орто билим берүүчү мектептердин 4-классы үчүн окуу китеби

Математика 4-класс


  
- 0 +
Уровень:
Общее среднее образование
Автор:
Н.У.Бикбаева, Э.Янгабаева, К.М.Гирфанова
Вид издания:
Периодическое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
"O'qituvchi" Басма-полиграфиялык чыгармачылык уйу
Количество страниц:
208
Номер УДК:
51.(075.2)
Дата создания:
2017-09-15 11:23:10
Жалпы орто билим берүүчү мектептердин 4-классы үчүн окуу китеби

Nasoyim ul-Muhabbat


  
- 0 +
Уровень:
Общее образование
Дата создания:
2016-10-03 11:45:45
Alisher Navoiyning «Nasoyim ul-muhabbat min shamoyim ul-futuvvat» asari ilk bor arabiy, forsiy matnlar, ularning tarjimalari va izohlari bilan toʻliq holda nashr etilmoqda. Asar muqaddima va 770 ta shayx (35 tasi avliyo ayollar)iing hayoti va faoliyatiga bagʻishlangan. Ilgarngi nashrida (1968) atigi 153 ta shayxlar haqida ma’lumot berilib, ayrim diniy va tasavvufiy atamalar ma’lum sabablarga koʻra tushirilib qoldirilgan edi.
Сообщить об ошибке Транслит