Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ўзбекистонда хотин-қизларни ижтимоий ҳимоя қилишда давлат ва нодавлат нотижорат ташкилотларнинг ўрни (1991-2010йй)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Шамсиева Маҳфузахон Хўжа қизи
Год издания:
2020
Номер УДК:
УДК:9(58):369.9(575.1)
Дата создания:
2020-02-20 16:37:57
XX асрнинг иккинчи ярмига келиб, жаҳон ҳамжамиятида юз берган ўзгаришлар натижасида ижтимоий дунёқарашнинг ўзгариши жараёнида инсон омили устувор аҳамият касб этиб, хотин-қизларга муносабат тубдан ўзгарди. БМТ томонидан қабул қилинган халқаро ҳужжатларда хотин-қизларнинг иқтисодий ва сиёсий мавқеини яхшилаш, профессионал саводхонлигини ошириш, соғлиғини муҳофаза қилиш, тенгликнинг барча шаклларини таъминлаш вазифалари белгилаб берилди ва бу ўз ўрнида ижтимоий ҳимоя қилишнинг замонавий механизмларини ишлаб чиқиш мақсадида махсус тадқиқотлар олиб бориш заруратини келтириб чиқарди.

Theoretical preconditions of innovative management in higher education


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Yashin Ismadiyarov
Дата создания:
2020-02-20 15:27:23
The article explores various approaches to the concept of innovative management and its features in the system of higher education.

The specifics of the professional activity of the manager-innovator in education


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Yashin Ismadiyarov
Дата создания:
2020-02-20 15:26:09
The article considers the features of the manager of an educational institution from the point of view of innovation, the specifics of the professional activity of the manager-innovator is studied.

Вapикoз кacaллиги мaвжуд aёллapдa тeкшиpиш уcуллapини вa туғpуққa тaйёpгapлигини oптимaллaштиpиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Дуcтoвa Нигopa Кaxpaмoнoвнa
Год издания:
2020
Номер УДК:
618+616.1 [618.6 : 616.147 - 007] – 08
Дата создания:
2020-02-20 14:18:19
Ҳoмилaдop aёллapдa вapикoз кacaллигининг кeлиб чиқиш пaтoгeнeтик acпeктлapини ўpгaниш, вapикoз кacaллиги бўлгaн ҳoмилaдopлapдa ҳoмилaдopликни юpитишни инoбaтгa oлгaн ҳoлдa, туғpуқ вa унинг oғиp acopaтлapини oлдини oлиш учун тaшxиcoт мapкepлapини тaвcия этишдaн ибopaт.

Оддий ҳуснбузар ривожланишининг клиник-биокимёвий ва молекуляр-генетик механизмлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Маликова Нилуфар Нусратуллаевна
Год издания:
2020
Номер УДК:
616.53-002.25-008.9-036-07:575
Дата создания:
2020-02-20 14:15:27
ОҲ ривожланишининг клиник-биокимёвий ва молекуляр-генетик механизмларини аниқлашдан иборат.

Ёшларда толерантлик тафаккурини шакллантириш технологияси (олий таълим муассасалари мисолида )


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Кушакова Гулнора Эгамкуловна
Год издания:
2020
Номер УДК:
372.2:371.035
Дата создания:
2020-02-19 17:13:41
Тадқиқотнинг мақсади: олий таьлим муассасаларида ёшлар толерантлик тафаккурини шакллантиришнинг педагогик ва иннавацион технологияларини такомиллаштиришдан иборат.

Ўсмирларда ислоҳотларга дахлдорлик фазилатини ривожлантириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Шерманов Элдор Уралович
Год издания:
2020
Номер УДК:
371.3.
Дата создания:
2020-02-19 17:11:44
Тадқиқот мақсади ўсмирларда ислоҳотларга дахлдорлик фазилатини ривожлантиришнинг назарий асослари ва технологик тизимини такомиллаштиришдан иборат.

Тўдакўл сув омборининг балиқчиликдаги аҳамияти ва гидробиологик ҳолати


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Собиров Жобир Жамолович
Год издания:
2020
Номер УДК:
597.2:639.3
Дата создания:
2020-02-19 10:37:34
Тадқиқотнинг мақсади текислик сув ҳавзалари яйлов аквакультураси шароитидаги балиқчилик аҳамияти, шу жумладан, текислик балиқчилик сув ҳавзаларининг гидробиологик хусусиятларини ва ов ихтиофаунасининг балиқ хўжалигидаги аҳамиятини асослашдан иборат.

Минтақада рекреациядан фойдланишнинг ташкилий-иқтисодий асосларини такомиллаштириш (Наманган вилояти мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Абдулхакимов Зухрали Турсуналиевич
Год издания:
Номер УДК:
338.48.:575.4 ()
Дата создания:
2020-02-18 15:20:20
Тадқиқотнинг мақсади минтақада рекреациядан фойдаланишнинг ташкилий-иқтисодий асосларини такомиллаштириш бўйича илмий-амалий тавсия ва таклифлар ишлаб чиқишдан иборат.

Биологияни ўқитишда ўқувчиларда соғлом турмуш тарзи кўникмаларини таркиб топтириш тизими (5–9-синфлар мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Исабаева Машхура Мухиддиновна
Год издания:
2020
Номер УДК:
37; 371; 57; 61
Дата создания:
2020-02-18 12:22:19
Тадқиқотнинг мақсади биологияни ўқитишда ўқувчиларда соғлом турмуш тарзи кўникмаларини таркиб топтириш тизимини такомиллашти-риш¬дан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит