Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Иқтисодиётнинг инновацион ривожланишида ахборот-коммуникация технологияларини самарали бошқариш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Саатова Лолахон Эргашевна
Год издания:
2020
Номер УДК:
338:6.01:6П2:15
Дата создания:
2020-08-06 09:42:59
Иқтисодиётнинг инновацион ривожланишида ахборот-коммуникация технологияларини самарали бошқаришни такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Тоғолди текислик ва ёйилма ландшафт комплексларини микрозоналаштириш ҳамда хўжалик мақсадларида баҳолаш (Ўрта Зарафшон мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Эшқувватов Бекзод Беққулович
Год издания:
2020
Номер УДК:
551.4 (575.14)
Дата создания:
2020-08-05 19:40:03
Тадқиқотнинг мақсади тоғолди текислик ва ёйилма ландшафтларини қишлоқ хўжалигида фойдаланиш мақсадларида баҳолаш ҳамда микрозоналаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Тоғ ландшафтларида чўлланиш жараёнини таянч-тажриба участкалар ёрдамида карталаштириш ва баҳолаш (Ғўбдин тоғи мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Адилова Озода Амоновна
Год издания:
2020
Номер УДК:
551.432 (571.1)
Дата создания:
2020-08-05 19:29:55
Тадқиқотнинг мақсади тоғ ландшафтларида чўлланиш жараёнини дала таянч-тажриба участкаларда аниқлаш ва олинган миқдорий кўрсаткичлар билан чўлланиш кўлами ва динамикасини очиб бериш асосида илмий-амалий таклифлар ишлаб чиқишдан иборат.

Қашқадарё ҳавзасининг антропоген ландшафтлари ва уларнинг геоэкологик ҳолати


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Назаров Мақсуджон Гелдиёрович
Год издания:
2020
Номер УДК:
551.4 (575.152)
Дата создания:
2020-08-05 19:30:05
Тадқиқотнинг мақсади: Қашқадарё ҳавзаси антропоген ландшафтларини таснифлаш ва геоэкологик ҳолатини яхшилаш чора-тадбирларини ишлаб чиқишдан иборат.

Акциядорлик жамиятлари харажатларини бошқариш самарадорлигини ошириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Абипова Гульмира Салаватдиновна
Год издания:
2020
Номер УДК:
338.24:331.6 (575.1)
Дата создания:
2020-08-05 18:45:15
Акциядорлик жамиятларида харажатларни бошқариш самарадорлигини оширишга қаратилган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ўрта Осиё Зирадошлар (Apiaceae Lindl.) оиласига мансуб айрим эндем туркумларнинг биоморфологияси ва структурасининг хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Хамраева Диловар Толибджоновна
Год издания:
2020
Номер УДК:
581.4+8.582.893
Дата создания:
2020-08-05 15:47:07
Тадқиқотнинг мақсади Ўрта Осиѐнинг Apiaceae оиласига мансуб ноёб ва эндем турларнинг вегетатив ва генератив органларининг тузилишини экологияси ва ҳаѐтий шаклига боғлиқ ҳолда аниқлаш ҳамда табиатда сақлаш йўлларини ишлаб чиқишдан иборат.

Савдо хизматини такомиллаштириш орқали аҳоли ҳаёт даражаси ва сифатини ошириш йўллари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Артиков Зокир Сайфиддинович
Год издания:
2020
Номер УДК:
338.46:330:12
Дата создания:
2020-08-05 14:19:52
Тадқиқотнинг мақсади савдо хизматини ривожлантириш орқали аҳоли ҳаёт даражаси ва сифатини ошириш йўлларини такомиллаштиришга оид илмий-назарий ва амалий тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Қорақалпоқ тилида феъл фразеологизмларнинг лингвистик таҳлили


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Танирбергенов Женисбай Отепбергенович
Год издания:
2020
Номер УДК:
81'367.625
Дата создания:
2020-08-05 14:13:53
Тадқиқотнинг мақсади: Ҳозирги қорақалпоқ тилида феъл фразеологизмларнинг маъно турлари, лексик-семантик хусусиятлари, компонент таркиби, қурилиш моделлари, парадигмаси, бўлишли ва бўлишсиз шаклларини аниқлашдан иборат.

Қорақалпоқ тили фразеологик системаси ва унинг стилистик имкониятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Пирниязова Алима Қудияровна
Год издания:
2020
Номер УДК:
811.512
Дата создания:
2020-08-05 14:07:19
Тадқиқотнинг мақсади: ҳозирги қорақалпоқ тилидаги фразеологизмларга хос хусусиятларни, семантик, лингвомаданий ва услубий типларини аниқлаш ва фразеологик тизимни тадқиқ қилишдан иборат.

Қорақалпоқ тилидаги фитонимларнинг тарихий-лингвистик таҳлили


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Отемисов Азиз Зарлықбаевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
81'373.221
Дата создания:
2020-08-05 08:49:25
Тадқиқотнинг мақсади қорақалпоқ тилида фитонимларнинг шаклланиш ва ривожланиш йўллари, номланиш сабабларини кўрсатиш, фитонимларнинг ясалиш усуллари, тузилишига кўра турларини аниқлаш, фитонимларнинг қўлланиш хусусиятлари ва уларнинг қорақалпоқ тилининг луғат таркибида тутадиган ўрнини белгилашдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит