Фильтры

Ўзбекистон ёшларида ахборот маданиятини шакллантиришнинг замонавий усуллари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Нодирбек Кодиров
Дата создания:
2021-12-15 19:01:12
Жаҳон илм-фани шуни кўрсатадики, бугунги кунда етакчи олий таълим муассасалари ва илмий марказларида жамият тараққиётининг ҳозирги босқичида ахборот маданияти феноменини фалсафий тушуниш, унинг ўзаро боғлиқ томонларини ҳар томонлама таҳлил қилишга имкон берадиган муҳим назарий ва услубий (концептуал), ижтимоий-маданий (ўқув, маданий-маърифий) ва социотехник (ахборотни яратиш, тарқатиш, истеъмол қилиш ва аккумиляция қилиш) ёндашувлар ишлаб чиқилмоқда.

О месте утовостроительных терминов в лексической системе узбекского языка


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Бердиев Ҳусан Холназарович
Дата создания:
2021-08-18 11:00:04
О месте утовостроительных терминов в лексической системе узбекского языка

Women's ritual, associated visit to cemetery in Fergana: traditions and modernity


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Karimova Muyassarkhon Abduqayumovna
Дата создания:
2021-02-25 11:32:36
Ushbu maqolada Farg'ona Vodiysi Ayollarining diniy marosimlari, an'analari hamda zamonaviyligi haqida, shuningdek ularni qabristonlarga tashrif buyurishi to`g`risida bayonlar keltirilgan.

Rivojlanish psixologiyasi va pedagogik psixologiya


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
M. Xolnazarova
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2020
Издательство:
Гулистон давлат университети
Количество страниц:
216
Дата создания:
2021-01-14 10:33:54
Ushbu qo’llanma uch moduldan iborat bo`lib, birinchi modulda rivojlanish psixologiyasining asosiy muammolari, vazifa va metodlari, yosh davrlarining xususiyatlari yoritilgan. Qo`llanmaning ikkinchi modulida rivojlanish sixologiyasining yosh bosqichlari muammolari, chaqaloqlik, go`daklik, ilk bolalik, kichik maktab yoshi, o`smirlik, o`spirinlik, yoshlik, yetuklik, keksayish, keksalik va uzoq umr ko`rishning xususiyat va qonuniyatlari ifodalangan. Qo`llanmaning uchinchi modulida pedagogik psixologiyaning dolzarb muammolari, vazifa va maqsadlari, tarbiya-ta’lim psixologik asoslari, o`qituvchi psixologiyasi bo`yicha nazariy va amaliy bilimlar boy tajriba materiallari asosida yaratilgan

Технология ва дизайн дарсларини ташкил этиш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Б. Қурбонов
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2020
Издательство:
Гулистон давлат университети
Количество страниц:
112
Дата создания:
2021-01-14 10:27:29
Мазкур ўқув қўлланмада олий ўқув юртлари “Технология таьлими” йўналишларида ўтиладиган. “Технология ва дизайн” фани бўйича дарсларни ташкил этишга тавсиялар берилган

Sport va harakatli o`yinlarni o`qitish metodikasi (qo’l to’pi)


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
SH.T.Norqulov
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2020
Издательство:
Гулистон давлат университети
Количество страниц:
225
Дата создания:
2021-01-14 10:23:44
Ushbu qo’llanmada sport va harakatli o`yinlarni o`qitish metodikasi (qo’l to’pi) sportining paydo bo`lish tarixi, o`yin texnikasi va taktikasi, qo’l to’pi o`yin qoidasi, musobaqalarni tashkil etish va o`tkazish hamda mashg`ulotlarni tashkil etish haqida fikr yuritiladi

Boshlang’ich sinf o’quvchilarini tejamkorlik munosabatlarga tayyorlash yo’llari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
N.SAFAROVA
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2020
Издательство:
Гулистон давлат университети
Количество страниц:
60
Дата создания:
2021-01-14 10:17:33
Yurtimizning ertangi kunini hal qiluvchi bo’lgan yoshlar tarbiyasi hamma davrlarda ham o’ta muhim dolzarb vazifalardan biri bo’lib kelgan

Boshlang’ich sinf o’quvchilarida nutq kamchiliklari va ularni bartaraf etish yo’llari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
N.ABDURAXMONOVA
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Гулистон давлат университети
Количество страниц:
68
Дата создания:
2021-01-14 10:09:29
Boshlang’ich ta’limdan boshlab bolalar nutqidagi kamchiliklarni bartaraf etish,og’zaki nutqini o’stirish, ularni ko’rgan, eshitgan voqеa hodisalari haqida eslab qolganlarini erkin fikrlash orqali bayon qilish, o’z fikrini tushunarli, tartibli ifodalash bilan birga ijodiy fikr yuritishga ham o’rgatiladi, chunki nutq tufayli inson o’zaro fikr almashadi, muloqot qiladi

Boshlang’ich sinflarni mantiqiy masalalar yechishga o’rgatish yo’llari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
M.Asatova (Sadullayeva)
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2020
Издательство:
Гулистон давлат университети
Количество страниц:
37
Дата создания:
2021-01-14 10:02:29
O`zbekiston Respublikasi eng oliy ne`mat bo`lmish mustaqillikka erishgandan so`ng, turli sohalarni rivojlantirish pirovardida ta’lim sohaga alohida e`tibor qaratdi desam adashmagan bo`laman. Chunki har qanday mamlakatning kelajagi uning ta’lim tizimiga, yuqori malakali kadrlarga bog’liq ekanligini barchamiz yaxshi bilamiz

Контрольно-переводные нормативы как средство мониторинга спортивной подготовки баскетболистов 14-15 лет


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Р.Султенов
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Гулистон давлат университети
Количество страниц:
46
Дата создания:
2021-01-14 09:52:54
Актуальность. Баскетбол одна из самых популярных игр в мире, самый массовый, представительный и зрелищный вид спорта. В Узбекистане данный вид спорта по популярности стоит на втором месте после футбола. Баскетбол является увлекательной динамичной игрой, представляющий собой эффективное средство физического воспитания
Сообщить об ошибке Транслит