Фильтры

FALSAFA


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2021-10-06 15:13:34
Mazkur kitob M.Ahmedova va V.Xan tahriri ostida 2004-yilda “Mehnat” nashriyotida 31 bosma taboq hajmida nashr etilgan “Основы философии” darsligi asosida yaratildi. Ushbu nashrda mutaxassislar va keng kitobxonlar ommasi tomonidan qilingan mulohaza va takliflar hisobga olingan. Shu bilan birgalikda ilgarigi nashrning asosiy yo'nalishlari saqlab qolingan.

ДИНШУНОСЛИК АСОСЛАРИ


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2021-10-06 15:11:21
Комил инсонни тарбиялаш миллий мафкуранинг асосий ғояси ва давлат сиёсатининг устувор вазифаларидан бири ҳисобланади. Мазкур вазифани ижтимоий ҳаётга татбиқ этиш давлат ташкилотлари, муассасалари ва жамоат бирлашмаларининг доимий диққат марказида туради. Зеро, ёш авлод нафақат бизнинг келажагимиз, балки ҳозирги долзарб муаммоларни ҳал этишда илғор ғоялар билан иштирок этувчидир.

Fuqarolik jamiyatining hozirgi zamon talqini


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
S. Yarashov
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Jizzax politexnika instituti
Количество страниц:
67
Дата создания:
2021-10-06 11:19:05
Bugungi kundagi zamonaviy jamiyatlarning demokratik qadriyat va tamoyillar asosidagi rivojlanish yo‘lini, shubhasiz, ana shunday ta’limotlarning qaymog‘i deya e’tirof etishimiz mumkin. Bunda fuqarolik jamiyatini insoniyatning ming yillar davomida intilib kelgan ideali desak, aslo mubolag‘a bo‘lmaydi.

Tolerantlik g'oyasi va uning yoshlar tarbiyasidagi o'rni


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
I.Xosilmurodov
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Jizzax politexnika instituti
Количество страниц:
63
Дата создания:
2021-10-06 11:14:06
Globallashuv jarayonida insoniyat hamjamiyati oldida paydo bo’layotgan ko’plab muammolar orasida millatlararo totuvlik va tolerantlik madaniyati eng asosiy o’rinlardan birini egallaydi.

Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятини статистик тадқиқ этиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Акбарова Барно Шухратовна
Год издания:
2021
Номер УДК:
31:334.75 (575.1)
Дата создания:
2021-10-06 11:08:45
Тадқиқотнинг мақсади кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятини статистик тадқиқ этиш услубиётини ташкиллаштириш ҳамда улар фаолияти самарадорлигини ошириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишда иборат.

O’rta Osiyo allomalari asarlarida tarixiy geografik fikrlar (Xorazmiy, Beruniy, Qoshg’ariy)


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Jumanova Feruza
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Jizzax politexnika instituti
Количество страниц:
77
Дата создания:
2021-10-06 11:05:41
O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga qilgan Murojaatnomasida ham bu borada to’xtalib, “…oldimizga qo‘ygan ulkan vazifalarni amalga oshirishda biz uchun kuch-qudrat manbai bo‘ladigan milliy g‘oyani rivojlantirishimiz zarur

Sh.M.Mirziyoyev asarlarida innovatsion rivojlanish masalalari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
M.Rahmatullayeva
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Jizzax politexnika instituti
Количество страниц:
86
Дата создания:
2021-10-06 11:03:45
Innovatsiyada yangilik – bu davr va sharoit taqozosi (rivojlanish ehtiyojlari) bilan belgilangan mohiyat bo‘lib, uning atrofida yangilikning mazkur tizimda ilgari qo‘llanilgan tushunchalardan tizimning belgilariga ta’sir ko‘rsatish darajasiga ko‘ra butunlay farq qiladigan mazmuni shakllanadi.

O'zbekistonni rivojlantirish stratagiyasining demokratik xarakteri va gumanistik mohiyati


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Х. latipova
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Jizzax politexnika instituti
Количество страниц:
53
Дата создания:
2021-10-06 11:00:44
Harakatlar strategiyasining maqsadi olib borilayotgan islohotlarni samaradorligini tubdan oshirshdan, davlat v jamiyatning samaradorligini tubdan oshirishdan, davlat va jamiyatning har tomonlama jadal rivojlanishi uchun shartsharoit yaratishdan iborat.

Ион-имплантация қилинган кремний ва юпқа силицид плёнкаларда электронла рнинг плазмали тебранишларини уйғониши


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Хўжаниёзов Жуманазар Бобоқулович
Год издания:
2021
Номер УДК:
535.371; 535.016; 538.975
Дата создания:
2021-10-06 10:35:46
Тадқиқотнинг мақсади кремнийнинг ион-имплантация қилинган қатламларида ҳамда натрий ва барий силицид плёнкаларида плазмонларнинг уйғониш хусусиятларини моделли ва назарий тушунтириш.

Jizzax Rossiya mustamlakachiligi iskanjasida


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
B.Kuchkarov
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Jizzax politexnika instituti
Количество страниц:
73
Дата создания:
2021-10-05 13:01:55
Bizning borlig’imiz, tilimiz va tafakkurimiz, madaniy etnik. qiyofamiz, udum va an’analarimiz, milliy tuyg’ularimiz — bularning barchasi Turon, Turkiston, O’zbekiston deya atalmish muqaddas Vatanimiz, uning qadimiy shaxri Jizzax nomi bilan mushtarak. Chunki qadimiy Jizzax voxasi xam O’zbekistonning otabobolarimiz yashagan, kindik qoni tuqilgan, kelajak avlodlariga boshpana, baxt va saodat bera olgan muqaddas zamini xisoblanadi. Jizzax diniy va dunyoviy nuqtai nazardan xaqiqiy ma’noda Allox nazari tushgan, nafaqat islom ta’limoti, balki kalom falsafasi, shariat ustunlari yetishib chiqqan qadimiy tarixga ega bo’lgan Yurt hisoblanadi.
Сообщить об ошибке Транслит