Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ўзбекистон давлатининг минтақавий сув ресурсларидан оқилона фойдаланишни ташкил этиш функцияси ва унинг ҳуқуқий жиҳатлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Аширбаева Мавлуда Хакимбаевна
Год издания:
2020
Номер УДК:
349.6 (575.1)
Дата создания:
2020-09-24 11:37:52
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон Республикасининг минтақавий сув ресурсларидан оқилона фойдаланишни ташкил этиш функциясини ва унинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Қорақолпоғистон айрим кўлларининг овланадиган қушлари фаунаси ва экологияси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Арепбаев Исламбек Муратбаевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
597/599. 574.2
Дата создания:
2020-09-24 11:01:04
Тадқиқотнинг мақсади Қорақалпоғистон кўлларида тарқалган овланадиган қушлар фаунасининг замонавий ҳолатини аниқлаш, уларнинг биоэкологик хусусиятларини асослаш ҳамда барқарор фойдаланиш бўйича тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ўзбекистоннинг Шимоли-шарқий минтақаси кемирувчилар (Rodentia) туркумининг гельминтофаунаси, экологияси ва аҳамияти


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Хамрокулова Зебинисо Хамрокуловна
Год издания:
2020
Номер УДК:
576.895.12:612(014)
Дата создания:
2020-09-24 10:58:29
Тадқиқотнинг мақсади кемирувчиларнинг гельминтофаунаси ва экологиясининг тузилиши, инсонлар ва фойдали ҳайвонлар учун умумий бўлган паразит турларини аниқлаш ва майда сутэмизувчилар гельминтофаунасининг Ўзбекистон шимоли-шарқидаги табиий ва урбанлашган экотизимлардаги аҳамиятини очиб беришдан иборат.

Электрон ресурсларни ахборот хавфсизлиги таҳдидларидан ҳимоясини таъминлашнинг мослашувчан моделлари ва усуллари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Керимов Комил Фикратович
Год издания:
2020
Номер УДК:
004.056+004.93
Дата создания:
2020-09-24 10:48:53
Тадқиқотнинг мақсади электрон ресурсларни ахборот хавфсизлиги таҳдидларидан ҳимоя қилиш учун имзо ва хулқ-атвор таҳлилига асосланган мослашувчан моделлар ва усулларни ишлаб чиқишдан иборат.

Қорақалпоқ тўй маросими фольклорининг тарихий-этнографик хусусиятлари (никоҳ тўйи маросимлари мисолида.)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Бекжанова Бибираба Каримбаевна
Год издания:
2020
Номер УДК:
392.51(512.1):398.22:008 (575.172) (043)
Дата создания:
2020-09-24 10:04:55
Тадқиқотнинг мақсади қорақалпоқларнинг оила-никоҳ муносабатлари билан боғлиқ урф-одат ва маросимлар генезиси, эволюцияси ҳамда этнолокал хусусиятларини фольклор манбалари асосида тадқиқ этишдан иборат.

Турғун сўз бирикмаларининг синтактик деривацияси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Шодиев Санъат Эргашевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
811.512.133(043.3) Ш78
Дата создания:
2020-09-23 21:36:06
Тадқиқот мақсади. Ҳозирги ўзбек тилида соф турғун сўз лингвистик табиатини ёритиш ва уларнинг деривацион ўрганишдан иборат.

Давлат ташқи сиёсий вазифаларини амалга оширишда рақамли дипломатиянинг роли


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Арапов Шерзод Дехканбаевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
327:32.019.5: 004.738.5
Дата создания:
2020-09-23 12:51:18
Тадқиқонинг мақсади давлатнинг ташқи сиёсий фаолиятида рақамли дипломатия имкониятларини, инновацион усул сифатидаги ўрни ва ролини ўрганиш ҳамда татбиқ этиш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдир.

XII–XV асрлар ўзбек мумтоз адабиётида муршид ва мурид образлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Раҳмонова Зулайҳо Жамоловна
Год издания:
2020
Номер УДК:
УЎК: 821.512.133(092)
Дата создания:
2020-09-23 12:25:19
Тадқиқотнинг мақсади, аввало, халқ оғзаки ижодида пир, руҳий раҳнамоларнинг қаҳрамон тақдири ҳамда асар сюжетидаги ролини аниқлаш, мумтоз адабиётимиздаги муршид образи билан ўхшаш ва фарқли жиҳатларини белгилаш; муршид ва мурид истилоҳларига назарий манбалар ва бадиий асарлар уйғунлигида изоҳ бериш; мумтоз адабиётимизда муршид образининг пайдо бўлиш асослари ҳамда рамзий-мажозий тимсол даражасига кўтарилиш босқичларини замонавий қарашлар муштараклигида таҳлил ва талқин этишдан иборатдир.

80-йиллар ўзбек шеъриятида поэтик тафаккурнинг янгиланиши ва Шавкат Раҳмон ижоди


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Муллахўжаева Раъно Тошхўжаевна
Год издания:
2020
Номер УДК:
УЎК:821.512.133(092)(043.3)
Дата создания:
2020-09-23 12:01:22
Тадқиқотнинг мақсади ХХ асрнинг 80-йиллари ўзбек шеъриятида поэтик тафаккур янгиланишини шоир Шавкат Раҳмон ижоди мисолида аниқлаш, шоир шеърларининг шакли, мазмуни ҳамда ғоявий-бадиий хусусиятларини атрофлича ўрганишдан иборат.

Texnologiya 4


  
- 0 +
Уровень:
Общее среднее образование
Автор:
I.A.Mannopova, D.M.Sayfurov
Вид издания:
Сериальное издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2020
Издательство:
Количество страниц:
113
Номер УДК:
UO‘K 373.3.016:331
Дата создания:
2020-09-22 12:42:04
Umumiy o`rta ta'lim maktablarining 4-sinfi uchun darslik. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi tomonidan nashrga tavsiya etilgan.
Сообщить об ошибке Транслит