Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ҳозирги замон нанотехнологиялар тараққиётининг синергетик таҳлили


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Аширматов Ҳаёт Хаитович
Год издания:
2020
Номер УДК:
УДК: 111:16
Дата создания:
2020-08-05 18:42:34
Нанотехнология тушунчасининг моҳияти, нанотехнологияларнинг илмий-назарий асослари, онтологик ва гносеологик жиҳатларини синергетик таҳлил этишдан иборат.

Ўрта Осиё Зирадошлар (Apiaceae Lindl.) оиласига мансуб айрим эндем туркумларнинг биоморфологияси ва структурасининг хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Хамраева Диловар Толибджоновна
Год издания:
2020
Номер УДК:
581.4+8.582.893
Дата создания:
2020-08-05 15:47:07
Тадқиқотнинг мақсади Ўрта Осиѐнинг Apiaceae оиласига мансуб ноёб ва эндем турларнинг вегетатив ва генератив органларининг тузилишини экологияси ва ҳаѐтий шаклига боғлиқ ҳолда аниқлаш ҳамда табиатда сақлаш йўлларини ишлаб чиқишдан иборат.

Савдо хизматини такомиллаштириш орқали аҳоли ҳаёт даражаси ва сифатини ошириш йўллари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Артиков Зокир Сайфиддинович
Год издания:
2020
Номер УДК:
338.46:330:12
Дата создания:
2020-08-05 14:19:52
Тадқиқотнинг мақсади савдо хизматини ривожлантириш орқали аҳоли ҳаёт даражаси ва сифатини ошириш йўлларини такомиллаштиришга оид илмий-назарий ва амалий тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Қорақалпоқ тилида феъл фразеологизмларнинг лингвистик таҳлили


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Танирбергенов Женисбай Отепбергенович
Год издания:
2020
Номер УДК:
81'367.625
Дата создания:
2020-08-05 14:13:53
Тадқиқотнинг мақсади: Ҳозирги қорақалпоқ тилида феъл фразеологизмларнинг маъно турлари, лексик-семантик хусусиятлари, компонент таркиби, қурилиш моделлари, парадигмаси, бўлишли ва бўлишсиз шаклларини аниқлашдан иборат.

Қорақалпоқ тили фразеологик системаси ва унинг стилистик имкониятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Пирниязова Алима Қудияровна
Год издания:
2020
Номер УДК:
811.512
Дата создания:
2020-08-05 14:07:19
Тадқиқотнинг мақсади: ҳозирги қорақалпоқ тилидаги фразеологизмларга хос хусусиятларни, семантик, лингвомаданий ва услубий типларини аниқлаш ва фразеологик тизимни тадқиқ қилишдан иборат.

Қорақалпоқ тилидаги фитонимларнинг тарихий-лингвистик таҳлили


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Отемисов Азиз Зарлықбаевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
81'373.221
Дата создания:
2020-08-05 08:49:25
Тадқиқотнинг мақсади қорақалпоқ тилида фитонимларнинг шаклланиш ва ривожланиш йўллари, номланиш сабабларини кўрсатиш, фитонимларнинг ясалиш усуллари, тузилишига кўра турларини аниқлаш, фитонимларнинг қўлланиш хусусиятлари ва уларнинг қорақалпоқ тилининг луғат таркибида тутадиган ўрнини белгилашдан иборат.

Рус тилида кўп чўққили сўз ясалиш уялари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Атаева Рануша Рашидовна
Год издания:
2020
Номер УДК:
811.161.1
Дата создания:
2020-08-04 18:40:27
Тадқиқотнинг мақсади ҳозирги замон рус тилидаги кўп чўққили сўз ясалиш уяларини пайдо бўлиши ва тузилиши қонуниятларини очиб беришдан иборат.

Боғ дарахтлари илдиз тизимига суюлтирилган ўғитларни қуядиган ишчи қисм параметрларини асослаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Қузиев Улуғбек Таджиевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
634:631.812.2:631.3 (043.3)
Дата создания:
2020-08-04 15:03:08
Тадқиқотнинг мақсади боғ дарахтларнинг илдиз тизимига ўғит шарбатини белгиланган чуқурликда ва миқдорда қуйишни таъминлайдиган ишчи қисмнинг параметрларини асослашдан иборат.

Ўзбек ва инглиз тилларида йиғиқлик ва ёйиқлик ҳосиласи


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Садуллаева Нилуфар Азимовна
Год издания:
2020
Номер УДК:
811.512.133:811.111.1
Дата создания:
2020-08-04 14:49:35
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек ва инглиз тилларида ёйиқлик ва йиғиқлик ҳосилаларининг семантик-структур хусусиятлари, бошқа ҳодисалар билан муносабати, улардан фарқли томонлари, дискурсдаги ўрни, муаллиф интенциясини ифодалашдаги мавқеини аниқлашдан иборат.

Етилмаган хомиладорликда қоғоноқ суюқлигининг муддатидан олдин кетишини прогноз қилиш ва олдини олиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Шавази Наргиз Нуралиевна
Год издания:
2020
Номер УДК:
618.514.8-07
Дата создания:
2020-08-04 14:39:44
Тадқиқотнинг мақсади ҳомиладор аёлларда амниотик суюқликнинг муддатидан олдин оқиши прогнози ва олдини олиш оптимал усулларни ишлаб чиқиш.
Сообщить об ошибке Транслит