Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Йигириш жараёни технологик ўтимларида тола сифат кўрсаткичларини ўзгаришининг ип хоссаларига таъсири


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Тожимирзаев Санжар Турдиалиевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
677.022
Дата создания:
2020-10-20 17:26:42
Тадқиқотнинг мақсади йигирув жараёни технологик ўтимларида тола хосса кўрсаткичлари ўзгаришининг ип хоссаларига таъсирини ўрганиш асосида маҳсулот рақобатбардошлигини оширишдир.

Момиқни ташувчи ва тозаловчи винтли конвейер конструкциясини такомиллаштириш ва параметрларини асослаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Юлдашев Козимжон Комилжонович
Год издания:
2020
Номер УДК:
677.021.152
Дата создания:
2020-10-20 17:24:57
Тадқиқотнинг мақсади момиқни ташувчи ва тозаловчи винтли конвейернинг самарали конструкциясини ишлаб чиқиш, комплекс назарий ва тажрибавий тадқиқотлар асосида параметрларини аниқлашдир.

Юқори карбонатли маъданлардан уранни ер ости ишқорлаш тежамкор технологиясининг физик-кимёвий асослари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Шарафутдинов Улуғбек Зиятович
Год издания:
2020
Номер УДК:
622.775:541.183:661.183.
Дата создания:
2020-10-20 11:25:13
Тадқиқотнинг мақсади Навоий кон-металлургия комбинати шароитида юқори карбонатли маъданлардан уран рудалари фойдали таркибий қисмларини ер ости ишқорлаш тежамкор технологиясининг физик-кимёвий асосларини яратиш рений, КЕЭ ажратиб олиш ва тайёр маҳсулотлар - аммоний перренат, металл рений ва КЕЭ концентратларини олишдан иборат.

Пахта далаларини пуштага экиш учун тайёрлаш технологияси ва агрегатини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Тоштемиров Санжар Жуманиязович
Год издания:
2020
Номер УДК:
631.31:633.49
Дата создания:
2020-10-16 15:42:22
Тадқиқотнинг мақсади ғўзапоясиз пахта далаларини пуштали экишга сифатли тайёрлаш ва энергия-ресурстежамкорликни таъминлаш учун тупроққа ишлов бериш билан бир вақтда пушта шакллантирадиган агрегатни ишлаб чиқишдан иборат.

Металлургия ишлаб чиқариш корхоналари саноат чиқиндиларидан темир ажратиб олиш технологиясини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Санакулов Умиджан Кувандикович
Год издания:
2020
Номер УДК:
622.7.08:622.755:622.775
Дата создания:
2020-10-16 13:47:20
Тадқиқотнинг мақсади мис ишлаб чиқариш шлакларидан ва сульфидли олтин таркибли концентратларни биооксидланиш жараёнидан кислотали оқова сувларни қайта ишлаш усулларини ишлаб чиқиш орқали металлургия саноатининг саноат чиқиндиларидан темирни ажратиб олишдан иборат.

Юқори мураккабликдаги мажмуавий технологик схемали саноат корхоналарининг ҳаётий циклини бошқариш қарорларини қўллаб-қувватлашнинг кўп агентли тизимларини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Абдурасулов Фахритдин Раупович
Год издания:
2020
Номер УДК:
519.711
Дата создания:
2020-10-12 17:58:04
Тадқиқотнинг мақсади такомиллаштирилган (илғор) бошқариш ва оптималлаштириш концепцияси ҳамда замонавий АТ-технологияларидан фойдаланган холда технологик комплекс ва қурилмаларниг самарадорлигини ошириш учун юқори мураккабликдаги мажмуавий технологик схемали саноат корхоналарининг ҳаётий цикли (ҲЦ)ни бошқариш бўйича қарор қабул қилишни қўллаб-қувватловчи кўп агентли тизимлар (КАТ)ни ишлаб чиқиш ҳисобланади.

Сиғимли цилиндрик ўзгарткич асосида дон ва дон маҳсулотлари намлигини ўлчаш асбоби


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Жабборов Хамдам Шаймардонович
Год издания:
2020
Номер УДК:
681.5.08
Дата создания:
2020-10-12 17:58:54
Тадқиқотнинг мақсади аниқлиги ва ишончлилиги юқори бўлган сиғимли цилиндрик ўзгарткич асосида дон ва дон маҳсулотлари намлигини ўлчаш учун микропроцессор қурилмаси ва хатоликларини таҳлил қилишнинг структуравий схемаларини ишлаб чиқишдан иборат.

Идентификацион ёндашув асосида бошкарув объектлари хрлатини адаптив бахрлаш алгоритмлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Шукурова Ойсара Пулатовна
Год издания:
2020
Номер УДК:
62-503.5
Дата создания:
2020-10-12 17:43:14
Тадкикотнинг максади идентификацион ёндашув асосида бошкарув объектлари холатини адаптив бахолаш алгоритмлари ва хисоблаш схемаларини ишлаб чикишдан иборат.

Кечикишли технологик объектларнинг адаптив бошкдриш системаларини синтезлаш алгоритмлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Каримов Даврон Рахматович
Год издания:
2020
Номер УДК:
62-506.15
Дата создания:
2020-10-12 17:43:29
Тадкикотнинг максади кечикишли технологик объектларни адаптив бошкариш системаларини синтезлашнинг тургун алгоритмлари, хисоблаш схемаларини ишлаб чикиш хисобланади.

Ўзбек тили нутқ сигналларини таҳлили, ишлов бериш алгоритмлари ва дастурий мажмуаси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Берданов Улуғбек Абдумуродович
Год издания:
2020
Номер УДК:
УДК: 004.934.2(02)
Дата создания:
2020-10-12 11:56:08
Тадқиқотнинг мақсади интеллектуал ишлов бериш усулларига асосланган ўзбек тилининг нутқ сигналларини таҳлил қилиш ва таниш алгоритмларини яратиш ва логопедик реабилитация технологиялари учун дастурий таъминот яратишдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит