Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

O'ta yengil betonlarning fizik-mexanik xossalarini o'rganish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Xakimov O.
Дата создания:
2021-09-27 11:37:40
Ushbu maqolada qishloq xo‘jaligi asosida olingan o‘ta yengi betonning fizik-mexanik xossalari, tayyorlanish texnologiyasi, issiqlik izolaysilovchi materiallar bilan taqqoslash kо'rib chiqilgan.

Bag'rikenglik kompetensiyasini shakllantirish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Qurbonova D.
Дата создания:
2021-09-27 11:33:14
Yoshlar ongiga bag'rikenglik g'oyalarini singdirishda ta’lim tizimi alohida ahamiyatga ega, chunki inson aynan ta’lim muassasalarida to'plangan ijtimoiy tajriba va qadriyatlarni ilmiy asosda va tizimli tarzda o'zlashtirib boradi. Qolaversa, ta’lim tizimi bosqichlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tufayli tarbiya jarayonida tadrijiylik ta’minlanadi

Ер ости сувлари сатҳи кўтарилиши ҳисобига ўта чўкувчан грунтлар хоссаларининг ўзгариши


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Гулиев А.А.
Дата создания:
2021-09-27 11:31:14
Ўзбекистонда бино ва иншоотларнинг кўпчилик қисми ўта чўкувчан грунтлар устидабарпо этилган. Сувдан окилона фойдаланмаслик ва табиий жараёнлар натижасида ер ости сувларининг сатҳи кўтарилади, грунтлар намланади, физик-механик хусусиятлари ўзгаради, грунтлар деформацияланади (чўкади) ва натижада бино ва иншоотлар шикастланади.

Дефекты в конструкциях зданий и их подследствия


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Алиев Машраб Рахмонкулович
Дата создания:
2021-09-27 11:27:55
Износ зданий ускоряется при проявлении дефектов, допущенных в ходе изыскания и выбора участков для строительства, при проектировании и возведении зданий, а также из-за нарушения правил эксплуатации.

Nasoslar va nasos stansiyalari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2021-09-27 11:18:41
Darslik “Nasoslar va nasos stansiyalari” Oliy va oʻrta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan tasdiqlangan namunaviy fan dasturiga mos bo‘lib, unda nasoslar va nasos stansiyalar tarixi va rivojlanish tendensiyalari.

Kompyuter dasturi asosida muxandislik kommunikatsiyalari tizimlarini hisoblash


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2021-09-27 11:17:17
Dastur ta’minotining bunday ko‘rinishi tizimning xarakteristikalarini aniqlash uchun xizmat qiladi, xuddi shunday ba’zi holatlarda turli xil vaziyatlarni modellashtirish imkoniyatini yaratadi.

Ўлчаш усуллари ва воситалари(физикавий ва кимёвий ўлчашлар)


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2021-09-27 11:13:20
"Физикавий ва кимёвий ўлчашлар" – фани 5310900 - Метрология, стандартлаштириш ва маҳсулот сифати менежменти (саноат бўйича)бакалавриат йўналишидаги талабаларнинг ассий мутахассислик фанларидан ҳисобланади.

Texnologik jarayonlarni loyihalash


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2021-09-27 11:10:50
Respublika to‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatida yuqori va barqaror o‘sish sur’atlarini ta’minlash, to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va o‘zlashtirish, raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqarish va eksport qilish, modernizatsiya qilishning strategik muhim ahamiyatga ega bo‘lgan Bitiruv malakaviy ishilarini amalga oshirish hisobiga yuqori texnologiyali yangi ish o‘rinlarini yaratish, korxonalarni texnik va texnologik yangilash, ilg‘or “klaster modeli”ni joriy etishga qaratilgan tarkibiy qayta tashkil etishni yanada chuqurlashtirish bo‘yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda.

Методическое пособие по русскому языку


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2021-09-27 11:09:02
Данное пособие позволяет реализовать следующие цели: во-первых уже на начальном этапе обучения начать формировать базовые умения для подготовки студентов к самостоятельной деятельности по овладению русским языком; во-вторых, способствовать выработке грамматических афоризмов и речевых умений; в-третьих, создать условия для индивидуального ритма работы студентов, дать им возможность приобрести индивидуально-речевой опыт в овладении русским языком.

Injenerlik geodeziyasi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
N.Asatov
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Jizzax politexnika instituti
Количество страниц:
124
Дата создания:
2021-09-27 11:07:20
Geodeziya Yerning shakli va o‘lchamini o‘rganuvchi fan bo‘lib, undan turli inshootlarni loyihalash va qurish ishlarida ham keng qo‘lamda foydalaniladi
Сообщить об ошибке Транслит