Фильтры

Transport vositalarida qo’llaniladigan nometal materiallar


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Z. Munavvarxonov, R. Soliyev
Дата создания:
2022-01-15 21:38:06
Mamlakatimiz mutaqillikka erishgandan so`ng o`zining avtomobil sanoatiga ega bo`ldi. Hozirgi kunda Asaka shahrida «GM Uzbekiston avto» va Samarqand shahrida “ISUZU”, “MAN” qo`shma korxonalarini tashkil etilishi zamonaviy engil, yuk avtomobillari va avtobuslar ishlab chiqarilishi mustahkam, bikr konstruktsion materiallarga bo`lgan talabni oshirib yubordi.

Аёллар елкали кийимларини автоматлаштирилган лойиҳалаш усулларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Маҳсудов Шоҳрухмирзо Абдулҳамид ўғли
Год издания:
2022
Номер УДК:
687.016.5/12+004.001.76
Дата создания:
2022-01-13 17:23:48
Тадқиқотнинг мақсади аёллар елкали кийимлари базавий асос элементларини ҳисоблашни формаллаштириш ва автоматлаштириш асосида конструкция чизмалари сифатини ва яратиш тезкорлигини ошириш усулларини такомиллаштиришдан иборат.

Энергия ва ресурстежамкор техник ечимлар ишлаб чиқиш асосида насос ускуналарининг эксплуатацион самарадорлигини ошириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Қурбонов Ойбек Мухамматқулович
Год издания:
2022
Номер УДК:
622.23.05; 62-764; 62-531.1
Дата создания:
2022-01-13 16:35:48
Тадқиқотнинг мақсади насос ускуналарининг эксплуатацион самарадорлигини оширишда иш тартибини бошқариш ва қум ҳодисаларининг асосий насос элементларига салбий таъсирини камайтириш усулини ишлаб чиқишдан иборат.

Металл симли тола абсорберли қуёшли ҳаво қиздиргич коллектори


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Орзиматов Жаҳонгар Тажалиевич
Год издания:
2021
Номер УДК:
662.997÷621.47
Дата создания:
2022-01-09 00:13:41
Тадқиқотнинг мақсади металл симли тола хаво ўтказувчан матрица абсорберли қуёш ҳаво қиздиргич коллекторларини ишлаб чиқиш, уларнинг асосий иссиқлик – техникавий ва аэродинамик параметрларини асослашдан иборат.

Ixtisoslikka kirish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
T.Jabbarov, M.Yusupov
Дата создания:
2022-01-08 15:01:30
Bugungi kunda umumiy ta’lim va oliy o’quv yurtlari va mahsus bilim yurtlarining keng tarmog’i, Fanlar akademiyasi va ko’p sonli ilmiy-tadqiqot institutlari Respublikaning ilmiy madaniy qiyofasini belgilab beradi. Oliy ta’limda ko’p pog’onali bakalavr va magistrlar tayyorlash tizimi joriy etildi. Respublikamiz oliy o’quv yurtida mutaxassislar tayyorlash uchun lozim bo’lgan bakalavriat ta’lim yo’nalishlari va magistratura mutaxassisliklari klassifikatori ishlab chiqildi va tasdiqlandi.

Polimer materiallar


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
M.O.Yusupov, A.L.Giyasidinov
Дата создания:
2022-01-08 15:00:13
Kuzаtishlаr vа pedаgоgik аdаbiyotlаrni tаhlil qilish shu nаrsаni tаsdiqlаydiki, tаlаbаlаrning fikrlаsh qоbiliyatini rivоjlаntirishning muhim оmili – o’qituvchining ulаrgа vа tаlаbаlаrning birbirigа berаdigаn sаvоllаridir.

Konstruktsion materiallar texnologiyasi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Dehkanov Z.K.
Дата создания:
2022-01-08 14:55:37
«Konstruksion materiallar texnologiyasi» fanining yaratilishiga va rivojlanishiga ulkan hissa qo‘shgan va qo‘shayotgan rus olimlaridan M.V. Lomonosov (1711¬1765), V.I. Mendeleyev (1834-1907), P.P. Anosov (1797-1871), D.K. Chernov (1830-1921), N.S. Kurnakov (1860¬1911), A.A. Baykov (1870-1946), I.A. Time (1838-1920), E.O. Paton (1870-1953) va boshqalarni ko‘rsatish mumkin. Masalan, M. V. Lomonosov metallarning o‘ziga xos xususiyatlarini, talab etilgan xossali qotishmalarni hosil qilish yo‘lini ko‘rsatgan bo‘lsa, P.P. Anosov po‘lat struktu- rasini o‘rganish uchun dunyoda birinchi bo‘lib mikro- skopdan foydalandi.

Qoplama hosil qiluvchi polimerlar texnologiyasi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Dehkanov Z.K., Aripov X.Sh.
Дата создания:
2022-01-08 14:53:11
LBM ga qo’yiladigan asosiy talablardan biri — qattiq qoplama shakllanishi, ya’ni qoplama hosil qilishga moyillikdir. Qoplama hosil bo’lishi davrida o’tadigan jarayonlarning fizik-kimyoviy xususiyatlari qoplama hosil qiluvchi moddaning tabiatiga bog’liq; turli xil qoplama hosil qiluvchi (erituvchilar, suvli va organik dispersiyalar, erituvchisiz suyuq va kukunsimon sostavlar) sistemalarga tegishli materiallar bir xil bo’lmagan qoplamalar shakllantiradilar.

Маҳаллий хом ашёлар асосида автомобиль йўллари, аэродромлар учун полимер-битум композициялари яратиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Жураев Вайс Нарзуллаевич
Год издания:
2021
Номер УДК:
665.775.4
Дата создания:
2022-01-06 19:26:55
Тадқиқотнинг мақсади маҳаллий хомашёлар асосида автомобиль йўллари, аэродромлар учун полимер-битум композициялар яратиш, уларни ётқизиш технологияларини ишлаб чиқишдан иборат.

Биологик ва кимёвий препаратларнинг сирдарё вилоятидаги қийин ўзлаштириладиган тупроқлари туз тартибига таъсирини ўрганиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Садиев Фарҳод Фатуллоевич
Год издания:
2021
Номер УДК:
631.6
Дата создания:
2022-01-02 17:37:31
Тадқиқотнинг мақсади тупроқ ва ўсимликларга маҳаллий, экологик хавфсиз бўлган, биологик ва кимѐвий препаратларнинг мелиоратив ва сув тежовчи таъсирини аниқлашдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит