Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Бухоро-хива регионидаги нефтгазконденсат конларини сўнгги даврларида разведка қилиш ва ишлаш методологик асосларини яратиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Махмудов Назирила Насимханович
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎТ 622.276.1/4
Дата создания:
2019-06-17 11:20:40
Тадқиқотнинг мақсади Бухоро-Хива регионидаги конларда нефть қазиб олиш суръатини ва нефть чиқариб олиш коэффициентини ошириш бўйича тизимли лойиҳавий-технологик ва техник-иқтисодий ечимларни ишлаб чиқишдан иборат.

Асоси қумдан барпо қилинган ва кўчувчи қум билан ифлосланган, вибродинамик юкламани қабул қилувчи темир йўл балласт қатламининг юк кўтариш имконияти


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мамадалиев Азиз Юсупалиевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
625.033.38
Дата создания:
2019-06-17 10:02:36
Тaдқиқoт мaқсaди бaллaст қaтлaмидa вa ундaн тaшқaридa тебранишлар амплитудаси тaрқaлишини ҳисoбгa oлгaн ҳoлдa кўчувчи қумлар билaн ифлoслaнгaн бaллaст қaтлaмининг юк кўтариш имкониятини ошириш усулини такомиллаштиришдан ибoрaт.

Ўзбекистон шароитида юқори тезлик темир йўл магистраллари учун дисперс–арматураланган темирбетон оралиқ қурилмаси тавсифларини асослаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Яхшиев Элбек Толипович
Год издания:
2019
Номер УДК:
624.21.014.2
Дата создания:
2019-06-17 09:31:16
Тадқиқотнинг мақсади темирбетон дисперс-арматураланган оралиқ қурилмаларини Ўзбекистоннинг қуруқ иқлим шароитидаги юқори тезлик темир йўл магистраллари тармоғида қўллаш имкониятларини асослашдан иборат.

Логистик тамойиллар асосида автомобиль транспорти хизматлари сифатини баҳолаш услуби


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Саматов Рустам Гаффарович
Год издания:
2019
Номер УДК:
656.131 (575.1)
Дата создания:
2019-06-15 17:47:21
Тадқиқотнинг мақсади логистик тамойиллар асосида автомобиль транспорт корхоналари хизматлари сифатини баҳолашнинг услубларини такомиллаштириш бўйича илмий асосланган таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Трибомеханик барқарорлаштирувчилар асосида газ двигателлари мотор мойларининг фойдаланиш хусусиятларини яхшилаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ўтаев Собир Ачилович
Год издания:
2019
Номер УДК:
621.4:621.43
Дата создания:
2019-06-15 17:14:14
Тадқиқотнинг мақсади трибомеханик барқарорлаштирувчилар асосида газ двигателлари мотор мойларининг фойдаланиш хусусиятларини яхшилашдан иборат.

Радиоалоқа тизимларини бошқариш масалаларида геомагнит фаолликни прогнозлаш моделлари ва алгоритмлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Иброхимов Бахром Сoбиржoн ўғли
Год издания:
2019
Номер УДК:
551.583
Дата создания:
2019-06-12 14:55:44
Тадқиқотнинг мақсади Вольф сонлари, универсал Кр индекси ва магнит турланиш D прогнозлашнинг самарали моделлари ҳамда радиоалоқа объектларини оператив бошқариш учун бошқариш қарорларни қабул қилишни қўллаб-қувватлаш алгоритмларини ишлаб чиқишдан иборат.

Пахта хомашёсини майда ифлосликлардан тозалаш технологиясини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ражабов Озод Исроилович
Год издания:
2019
Номер УДК:
677.021.152
Дата создания:
2019-06-11 15:43:24
Тадқиқотнинг мақсади пахтани майда ифлосликлардан тозалаш технологиясини кўп қиррали қозиқчали барабан ва кўп қиррали тўрли юзаларни қўллаш асосида такомиллаштириш ва тозалаш самарадорлигини оширишдан иборат.

Қудуқ насослар қурилмаларининг энергия самарадорлигини ошириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Хушиев Сирожиддин Мейлиевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎК: 621.365
Дата создания:
2019-06-11 11:13:31
Тадқиқотнинг мақсади ростланадиган электр юритма асосида суюқликни ҳайдовчи қудуқ насосининг энергия самарадорлигини ошириб берувчи ечимларни ишлаб чиқишдан иборат.

Пахта сепараторининг рационал конструкциясини яратиш.


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Маматқулов Орифжон Турсунович
Год издания:
2019
Номер УДК:
677.21.021
Дата создания:
2019-06-08 14:09:41
Тадқиқотнинг мақсади сепаратор ишчи органларининг самарали конструкцияларини ишлаб чиқиш орқали пахта маҳсулотлари дастлабки сифат кўрсаткичларини сақлашдан иборат.

Қарор қабул қилишга кўмаклашиш тизимлари учун интеллектуал таҳлил дастурий воситасини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Хўжаев Отабек Кадамбаевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
004.428:611.12
Дата создания:
2019-06-08 13:34:45
Тадқиқотнинг мақсади ахборот ва қарор қабул қилишга кўмаклашиш тизими маълумотлар базалари учун интеллектуал таҳлилнинг самарали алгоритмларини ишлаб чиқиш ва сервисга йўналтирилган архитектурага асосланган дастурий восита моделларини лойиҳалаш.
Сообщить об ошибке Транслит