Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Қўзғалувчан муҳитларни математик моделлаштириш усуллари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Хидирова Моҳинисо Бахромовна
Год издания:
2018
Номер УДК:
578.76
Дата создания:
2018-11-13 08:58:59
Қўзғалувчан муҳит фаолияти қонуният-ларининг элементлараро фазовий-вақтий ўзаро муносабатларини инобатга олган ҳолда математик моделлаштириш усулларини ишлаб чиқиш.

Бир қатламли тўқималар хусусиятларини прогнозлаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Иногамджанов Давруг Давронович
Год издания:
2018
Номер УДК:
677.024.017.004.12
Дата создания:
2018-11-12 10:09:36
Бир қатламли тўқималар хусусиятларини ўрилиш омилига функционал боғлиқликда прогнозлашнинг назарий методларини такомиллаштириш.

Доривор ўсимликларни қуритиш учун сув иситгичли конвектив қурилмани такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Султанова Шахноза Абдувахитовна
Год издания:
2018
Номер УДК:
664.8.66.047.41/047.4.6
Дата создания:
2018-11-07 17:47:38
Тадқиқотнинг мақсади доривор ўсимликларнинг шифобахш хусусиятларини сақлаб қолиш учун сув иситгичли конвектив қуритиш қурилмани такомиллаштиришдан иборат.

Атмосферанинг ерга яқин 500 метрлик қатламининг геодезик ўлчаш ишларига таъсири ва уни ҳисобга олишнинг янги усули (Ўзбекистон Республикаси шароитида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Суюнов Шуҳрат Абдусалиевич
Год издания:
2018
Номер УДК:
528.061:522.92
Дата создания:
2018-11-07 12:39:11
Тадқиқотнинг мақсади атмосферанинг ерга яқин қатламида бурчак ва чизиқли геодезик ўлчашларни амалга оширишда ташқи муҳит таъсирини метеорологик материаллар асосида самарали ҳисобга олишнинг янги усулини ишлаб чиқишдан иборат.

Муаллақ чўкиндили сув аралашмасини ўзатиш шароитида насос станциялари қувур ўтказгичларининг гидравлик ҳисоби


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Утемуратов Махсет Маратович
Год издания:
2018
Номер УДК:
628.228
Дата создания:
2018-11-07 12:34:10
Тадқиқотнинг мақсади муаллақ чўкиндили сув аралашмасини ўзатиш шароитида насос станциялари қувур ўтказгичларининг гидравлик ҳисобини такомиллаштиришдан иборат.

Ўсимлик маҳсулотларини самарали қуритиш технологик жараёнини моделлаштириш ва қуритиш аппаратини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Машарипова Зулхумар Атабековна
Год издания:
2018
Номер УДК:
631.362.3-66.047.7
Дата создания:
2018-11-07 10:50:49
Тадқиқотнинг мақсади капилляр-ғовак ўсимлик маҳсулотларини самарали қуритиш жараёнини моделлаштириш, технологияси ва қуритиш аппаратини такомиллаштиришдан иборат.

Иккиламчи минерал хомашё ресурслари асосида энергия сиғими кам клинкерлар ва цементлар олиш технологиясини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Атабаев Фаррух Бахтиярович
Год издания:
2018
Номер УДК:
666.942 : 691.542
Дата создания:
2018-11-06 11:10:20
Тадқиқотнинг мақсади маҳаллий хом ашёлар ва техноген чиқиндилар асосида портландцемент клинкери ҳамда қўшимчали цементлар олиш технологиясини ишлаб чиқишдан иборат.

Тола сифатини яхшилаш мақсадида аррали жинни таъминлаш жараёнини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
A.Умаров
Год издания:
2018
Номер УДК:
677.21.021
Дата создания:
2018-11-06 10:50:28
жинлаш машиналарини хомашё билан таъминлашни ростлаш бўйича мавжуд тадқиқотларнинг таҳлили асосида технологик жараёнларни бошқаришнинг янги қурилмалари ва тизимларидан фойдаланиб таъминлашни ростлаш жараёнини такомиллаштиришнинг рационал йўналишини танлаш; пахта тозалашдаги турғун ва нотурғун технологик жараёнларни назарий тадқиқ қилиш, хомашё валиги зичлиги ва аррали цилиндр электромотори юкланиш токи орасидаги боғланишни аниқлаш; технологик машиналарда таъминлашни автоматик ростлашнинг мавжуд тизимларини ва технологик жараёнларни ростлашнинг мавжуд қонуниятлари таҳлили асосида жинлаш машиналарини хомашё билан таъминлашни ростлашнинг ресурстежамкор технологиясини ишлаб чиқиш, жинларни пахта билан таъминлаш технологик жараёнини назорат қилиш ва бошқариш воситаларини яратиш; пахта толасини чигитдан ажратувчи машиналарни хомашё билан таъминлашни ростлаш тизимларини ишлаб чиқариш синовларидан ўтказиш ва амалиётга жорий этишга тавсия қилиш.

Карбамид ва нитрат аммоний асосида таркибида физиологик фаол модда сақлаган суюқ азотли ўғит олиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Абдуллаева Марғуба Толибжоновна
Год издания:
2018
Номер УДК:
631.84.+631.811/813
Дата создания:
2018-11-06 10:20:36
Тадқиқотнинг мақсади карбамид ва нитрат аммоний асосида таркибида физиологик фаол модда сақлаган суюқ азотли ўғитлар олишдан иборат.

Масофадан мониторинг қилиш қурилмалари ва усуллари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Писецкий Юрий Валерьевич
Год издания:
2018
Номер УДК:
620.191.33.723
Дата создания:
2018-11-05 17:15:36
Ёнғин ва экологик хавфли вазиятларни аниқлаш ва олдини олишга мўлжалланган токсик ва ёнғинга хавфли газларни назорат қилишнинг узлуксиз мониторинг қилиш усуллари ва юқори самарадорли автоматлаштирилган қурилмаларини ишлаб чиқиш.
Сообщить об ошибке Транслит