Фильтры

Тўқимачилик корхоналарида ресурс тежамкорлигини оширишнинг ташкилий-иқтисодий механизмини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мадрахимова Гуласал Рўзимбой қизи
Год издания:
2022
Номер УДК:
6П9.2(575.1)
Дата создания:
2022-01-14 17:47:51
Тадқиқотнинг мақсади тўқимачилик корхоналарида ресурс тежамкорлигини ошириш ташкилий-иқтисодий механизмини такомиллаштириш бўйича бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Миллий бойлик таркибий қисмларини диверсификациялашнинг назарий асослари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Маманазаров Абдусамат Абдусаитович
Год издания:
2022
Номер УДК:
332.133.6
Дата создания:
2022-01-14 17:03:27
Тадқиқотнинг мақсади миллий бойлик таркибий қисмларини диверсификациялаш ва улардан мамлакат ижтимоий-иқтисодий тараққиётни таъминлашда самарали фойдаланишга қаратилган илмий-назарий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ўзбекистон Республикаси ҳудудларининг инвестицион салоҳиятини эконометрик баҳолашнинг интеллектуал фаолиятини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Отажанов Умид Абдуллаевич
Год издания:
2022
Номер УДК:
330.115:330.3(575.1)
Дата создания:
2022-01-10 18:24:23
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон Республикаси ҳудудларининг инвестицион салоҳиятини эконометрик баҳолаш ва интеллектуал қарор қабул қилиш методологиясини такомиллаштириш бўйича назарий-услубий ҳамда амалий йўналишдаги таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Туристик хизматлар бозорини ривожлантиришда инновацион механизмларни такомиллаштириш йўллари (Қорақалпоғистон Республикаси мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Халимова Моҳира Олимбаевна
Год издания:
2022
Номер УДК:
Дата создания:
2022-01-10 12:59:38
Тадқиқотнинг мақсади Қорақалпоғистон Республикасида туристик хизматлар бозорини ривожлантиришда инновацион механизмларни такомиллаштиришга оид илмий-амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятида иқтисодий хавфсизликни таъминлаш механизмларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Байбобоева Фируза Набижоновна
Год издания:
2022
Номер УДК:
338.32.053.4
Дата создания:
2022-01-07 20:54:30
Тадқиқотнинг мақсади бўлиб кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришга таъсир этувчи иқтисодий хавфсизлик омилларини назарий жиҳатларини такомиллаштириш бўйича таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Минтақа иқтисодиѐтида таркибий ўзгаришлар самарадорлигини ошириш (Қашқадарѐ вилояти мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Махмудов Сухроб Шухратович
Год издания:
2021
Номер УДК:
332.14(575.152)
Дата создания:
2022-01-06 19:30:24
Тадқиқотнинг мақсади инновацион ривожланиш шароитида минтақалар иқтисодиѐт тармоқларида таркибий ўзгаришлар самарадорлигини ошириш бўйича илмий-амалий таклифлар ишлаб чиқишдан иборат.

Iqtisodiy masalalarni yechishda amaliy dasturlar majmuasidan foydalanish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
O.Q.Xatamov
Дата создания:
2021-12-28 14:12:12
Ishlab chiqarish, loyihalash, boshqaruvni bashorat qilish va shular kabi inson faoliyatining ko’pgina amaliy masalalari optimallashtirish masalalarini yechishga keltiriladi.

Қишлоқ жойларда хизматлар соҳасини ривожлантириш орқали аҳоли бандлигини ошириш йўллари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мустафоев Голиб Султонмуродович
Год издания:
2021
Номер УДК:
330.364.
Дата создания:
2021-12-27 17:32:46
Тадқиқотнинг мақсади қишлоқ жойларда хизматлар соҳасини ривожлантириш орқали аҳоли бандлигини оширишга оид илмий-услубий тавсиялар ва амалий таклифлар ишлаб чиқишдан иборат.

Маркетинг тадқиқотларидан фойдаланиш асосида экотуризм самарадорлигини ошириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Махмудова Азиза Пирмаматовна
Год издания:
2021
Номер УДК:
338.48 (575.1)
Дата создания:
2021-12-25 17:59:53
Тадқиқотнинг мақсади маркетинг тадқиқотлари негизида экотуризм самарадорлигини ошириш ҳамда мавжуд имкониятларни туристик салоҳият таркибига жалб қилиш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ўзбекистонда давлат мақсадли жамғармалар маблағларини шакллантириш ва фойдаланиш амалиётини такомиллаштириш (пенсия жамғармасидан ташқари)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Қурбонов Мухиддин Абдуллаевич
Год издания:
2021
Номер УДК:
336.14(575.1)
Дата создания:
2021-12-24 14:36:33
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистонда давлат мақсадли жамғармаларининг маблағларини шакллантириш ва фойдаланиш амалиётини такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит