Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштириш жараёнларини эконометрик моделлаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Атаев Жасур Эркинович
Год издания:
2021
Номер УДК:
330.43:338.432:631.1(575.1)
Дата создания:
2021-04-12 17:04:58
Тадқиқотнинг мақсади қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштириш жараёнларини моделлаштириш асосида устувор йўналишларини аниқлаш ва барқарор ривожлантириш бўйича илмий-амалий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Агросаноат мажмуаси бошқарув тизимида кооперацияни шакллантириш ва ривожлантириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Матчанова Амангуль Азатовна
Год издания:
2021
Номер УДК:
334.76:338.43
Дата создания:
2021-04-12 16:55:45
Тадқиқотнинг мақсади агросаноат мажмуасини бошқариш тизимида кооперация муносабатларини ривожлантириш бўйича таклифлар ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ишлаб чиқаришда локализацияни чуқурлаштириш орқали янги иш ўринларини яратиш масалалари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Элмонов Б.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti
Количество страниц:
84
Дата создания:
2021-03-18 11:57:20
Ижтимоий иқтисодий ривожланишнинг асосий устувор йўналишларини аниқлаб олишда жаҳон миқиёсидаги ҳали-бери давои этаётган глобал инқироз билан боғлиқ юзага келаётган жиддий муаммоларни ҳисобга олмаслигимиз мумкин эмас.

Ўзбекистонда иқтисодиѐтида таркибий ўзгаришларни амалга оширишнинг устувор йўналишлари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Тўхтаев Б.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti
Количество страниц:
65
Дата создания:
2021-03-18 11:48:26
Миллий иқтисодиѐтда узоқ муддатли барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш, унинг рақобатбардошлигини ошириш ҳамда иқтисодий ривожланишни янги босқичига чиқаришда иқтисодиѐт тармоқларида самарали таркибий ўзгаришларни амалга ошириш муҳим ўрин эгаллайди.

The alternative energy development as a priority of accelerating the modernization and the structural changes of Uzbekistan economy


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Mirzamakhmudova M.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti
Количество страниц:
80
Дата создания:
2021-03-18 11:45:33
In condition of globalization of the world economy, demand for electricity is rising extremely. Currently, oil, natural gas, coal and uranium are the world's major sources of energy. Due to the continuing use of limited natural resources, environment to reserves are depleting from year to year and it made an impact. According to economists, if the world's natural resources are used in this way, the world's oil reserves could provide us from 45 up to 50 years, coal 165-170 years, natural gas 70-75 years, brown coal 450-500 years

Тижорат банклари томонидан кичик бизнесни молиявий қўллаб-қувватлаш йўналишлари.


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Зупаров К
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti
Количество страниц:
81
Дата создания:
2021-03-18 11:39:05
Ўзбекистонда босқичма-босқич амалга оширилаѐтган мамлакатни ва иқтисодиѐтни модернизация қилиш, техник ва технологик жиҳозлаш, ислоҳотларни янада чуқурлаштиришнинг муваффақияти кўп жиҳатдан мамлакатимиз банк тизимининг самарали ишлашига боғлиқдир.Республикамиз тижорат банклари томонидан депозит ва кредит жараѐнларининг самарали амалга оширилиши мамлакат ва унинг ҳудудларида ишлаб чиқариш суръатларининг барқарор ўсишига эришишга, инвестицияларни кенг жалб этилишига, иқтисодиѐт субъектлари фаоллигига ижобий таъсир этиб, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятини кенгайтиришга бевосита кўмаклашмоқда.

Improvement of regulation of labor migration in the conditions of globalization


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Abulkasimova Sh
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti
Количество страниц:
79
Дата создания:
2021-03-18 11:10:05
The modern period is characterized by an increase in the mobility of the population. Migration is a long-known and significant phenomenon in the history of mankind. Geographical displacements of the population has always accompanied by demographic growth, technological changes, political conflicts and wars

«Yashil iqtisodiyot» asosida barqaror iqtisodiy o‘sishni ta’minlash: xalqaro tajriba va milliy xususiyatlar


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Xaydarov S
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti
Количество страниц:
87
Дата создания:
2021-03-18 11:03:31
Mamlakat iqtisodiyoti va eksporti tarkibida chuqur qayta ishlangan, yuqori qo‘shilgan qiymatga ega tayyor mahsulotlar ulushini jadal sur’atlarda oshirishga yo‘naltirilgan iqtisodiyotni yanada yuksaltirish O‘zbekistonda uzoq muddatli barqaror iqtisodiy o‘sishni ta’minlashning muhim omili hisoblanadi.

Пенсия жамғармасининг даромад ва харажатлар кўрсатгичларини прогнозлаш йўллари.


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Тўраев Ў.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti
Количество страниц:
90
Дата создания:
2021-03-18 10:31:07
Бугунги кундa жaҳoннинг кўпгинa дaвлaтлaридa пeнcия жaмғaрмacининг дaрoмaдлaри xaрaжaтлaрини қoплoлмacлик ҳoлaтлaри кузaтилмoқдa. Мaзкур ҳoлaтлaрни мaмлaкaтимиздa юз бeришини oлдини oлиш учун бир қaнчa чoрa-тaдбирлaрни aмaлгa oширишни тaлaб этaди.

Mehnat bozori tuzulishi, uning asosiy sub’ektlari va ularning funksiyalari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Рашидов М.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti
Количество страниц:
73
Дата создания:
2021-03-18 10:28:08
Mehnat bozorini shakllantirish va rivojlantirish respublikamizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning ustuvor yo’nalishlaridan biri bo’lib hisoblanadi. Mehnat bozori orqali mamlakatdagi hududlar, korxonalar, tadbirkorlik sub'ektlari, firmalar, fermer xo’jaliklarining iqtisodiy rivojlanishiga asos yaratiladi.
Сообщить об ошибке Транслит