Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Тижорат банкларининг мижозга йўналтирилган маркетинг стратегиялари асосида рақобатбардошлигини ошириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Юлдашев Жамшид Аброрович
Год издания:
2021
Номер УДК:
336.5(575.1):339.138:658.562
Дата создания:
2021-09-17 17:38:06
Тадқиқотнинг мақсади тижорат банклари рақобатбардошлигини мижозга йўналтирилган маркетинг стратегиялари асосида оширишга қаратилган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Минерал хомашё ресурсларидан самарали фойдаланиш асосида минтақада саноат таркибини такомиллаштириш (Қорақалпоғистон Республикаси мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Эшимбетов Уктамжон Худайбергенович
Год издания:
2021
Номер УДК:
332.122:339.727(575.123)
Дата создания:
2021-09-16 11:26:09
Тaдқиқoтнинг мaқсaди минерал хомашѐ ресурсларидан самарали фойдаланиш асосида Қорақалпоғистон саноат таркибини такомиллаштириш бўйича илмий таклиф ва амалий тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Инновацион иқтисодиёт шаклланиши шароитида минтақа саноати ривожланишининг йўналишлари (Тошкент вилояти мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Батирова Нилуфар Шеркуловна
Год издания:
2021
Номер УДК:
332.133.6
Дата создания:
2021-09-14 21:42:58
Тадқиқотнинг мақсади инновацион иқтисодиётнинг шаклланиши шароитида минтақа саноатининг барқарор ривожланишини таъминлаш бўйича илмий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Саноат корхоналарини интеллектуал платформа асосида самарали ривожлантириш (“Оҳангаронцемент” АЖ мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Саломова Сарвиноз Салимовна
Год издания:
2021
Номер УДК:
355.241.21:004
Дата создания:
2021-09-14 16:33:18
Тaдқиқoтнинг мaқcaди “Оҳангаронцемент” акциядорлик жамияти фаолиятини интеллектуал платформани қўллаш асосида самарали ривожлантириш бўйича илмий таклифлар ва амaлий тaвcиялaрни ишлaб чиқишдан иборат.

Навоий вилояти иқтисодиётини ривожлантиришнинг устувор йўналишлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Муртазаев Исабек Базарбаевич
Год издания:
2021
Номер УДК:
332.1:330.34 (575.1)
Дата создания:
2021-09-14 16:19:14
Тадқиқотнинг мақсади Навоий вилояти иқтисодиёти тармоқ ва ҳудудий таркибини такомиллаштириш бўйича таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Инновацион жараёнларни молиялаштириш механизмини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Расулов Нуриддин Абдуллаевич
Год издания:
2021
Номер УДК:
336 (571.1)
Дата создания:
2021-09-13 17:13:28
Тадқиқотнинг мақсади инновацион жараёнларни молиялаштириш механизмини такомиллаштиришга қаратилган илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Туристик ҳудудлар негизида зиёрат кластерларини шакллантиришнинг ташкилий-иқтисодий механизмлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Навруз-зода Зебинисо Бахтиёровна
Год издания:
2021
Номер УДК:
338.48: 658.64
Дата создания:
2021-09-10 17:31:26
Тадқиқотнинг мақсади. Туристик ҳудудлар негизида зиѐрат кластерларини шакллантиришнинг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш бўйича илмий таклиф ва амалий тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Жамият модернизациялашуви шароитида тадбиркорлар қатламининг шаклланиш динамикаси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ходжаев Собир Джумаевич
Год издания:
2021
Номер УДК:
316.4:316.422 (043.3)
Дата создания:
2021-09-09 18:19:18
Тадқиқотнинг мақсади. Ўзбекистонда тадбиркорлар қатламини шаклланиш динамикаси ва институционал жиҳатларини социологик таҳлил қилиш орқали тадбиркорликни самарали ривожлантириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Мойли экинлар донини етиштириш ва кайта ишлашнинг ташкилий-иктисодий асосларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Файзиев Ойбек Рахимович
Год издания:
2021
Номер УДК:
658:633.85(575.1)
Дата создания:
2021-09-09 11:25:06
Тадкикотнинг максади мойли экинлар донини етиштириш ва кайта ишлашнинг таттткилий-иктисодий асосларини такомиллаштиришга каратилган илмий-услубий таклиф хамда амалий тавсиялар ишлаб чикишдан иборат.

Қишлоқ хўжалигида ер ресурсларидан самарали фойдаланишни рағбатлантириш механизмларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мухторов Ўзбекхон Бурхонович
Год издания:
2021
Номер УДК:
631.1:332:338.246(575.152)(043.3)
Дата создания:
2021-09-09 11:22:34
Тадқиқотнинг мақсади қишлоқ хўжалигида ер ресурсларидан самарали фойдаланишни рағбатлантириш механизмларини такомиллаштириш бўйича илмий-амалий асосланган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит