Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Тармоқ иқтисодиёти


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Б.Ж.Гиясов, Ю.И.Турдибеков, Б.М.Абдураимов
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Самарқанд давлат архитектура қурилиш институти
Количество страниц:
68
Дата создания:
2020-03-16 10:47:36
Ushbu ma’ruzalar matnida “Tarmoq iqtisodiyoti” fanining bir qator nazariy va amaliy masalalari mohiyati ochib berilgan bo‘lib, sohada investitsiya siyosatini olib borilishi va investitsion-qurilish faoliyat, mehnat resurslari va mehnat unumdorligi hamda qurilish ishlab chiqarishini diversifikatsiyalash kabi muhim masalalar o‘rin olgan.

Budget accounting (Educational-methodical complex)


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
A.Tuychiyev, A.Tursunov
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Toshkent moliya instituti
Количество страниц:
67
Дата создания:
2020-03-12 16:24:13
Budget accounting is the accounting system of budget execution which clusters the complex system of information provision and records of financial, nonfinancial state and liabilities of government budget, public trust funds and extra-budgetary funds in pecuniary form.

Iqtisodiy islohotlarni shakllantirishda soliq siyosatining ustuvor yo’nalishlari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
X.Zaripov
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Урганч давлат университети
Количество страниц:
64
Дата создания:
2020-03-12 12:29:46
Битирув малакавий ишда ѐритилган барча услубий ва амалий тавсиялар туризм соҳасида рақобат ва маркетингнинг ўзига хос хусусиятлари самарадорлигини ошириш йўналишларини аниқлаш масалалари ёритиб берилган

O’zbekiston turizm taraqqiyot kontseptsiyasida ekoturizmning o’rni va o’ziga xos xususiyatlari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
G. Azadova
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Урганч давлат университети
Количество страниц:
57
Дата создания:
2020-03-12 12:25:56
Bitiruv malakaviy ishnida ekoturizmning mohiyati va uning milliy turizm xizmati bozorida tutgan o`rnini o`rganishning nazariy – uslubiy asoslariga bag`ishlangan bo`lib, unda ekoturizmni iqtisodiy – ijtimoiy tizim sifatida o`rganishning nazariy asoslari, O`zbekiston turizm taraqqiyot konsepsiyasida ekoturizmning o`rni va o`ziga xos xususiyatlari hamda O`zbekistonda ekoturizmni rivojlantirishning tashkiliy–huquqiy asoslari yoritib berilgan.

Mintaqada mehmonxona xo’jaligini rivojlantirishda marketingning ahamiyati


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
O. To’raev
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Урганч давлат университети
Количество страниц:
60
Дата создания:
2020-03-12 12:22:44
Ushbu 5610200 – “Mehmonxona xo‘jaligini tashkil etish va boshqarish” ta’lim yo’nalishini bitkazuvchisi To`rayev Og`abek Kaxramonovichning “Mintaqada mehmonxona xo`jaligini rivojlantirishda marketingning ahamiyati” mavzusidagi yozgan bitiruv malakaviy ishida mintaqada mehmonxona xo‘jaligini rivojlantirish uchun marketing, ya’ni bozorni o‘rganish muhim masalalari va marketingni eng samarali amalga oshirish uchun marketing strategiyalaridan foydalanish jihatlari yoritilgan.

O’zbekistonda turizm sohasiga investitsiyalarni jalb qilishning istiqbolli yo’nalishlari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Z. Berdiyeva
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Урганч давлат университети
Количество страниц:
57
Дата создания:
2020-03-12 12:20:14
Mazkur bituruv malakaviy ishida turizm sohasida investitsiya tushunchasi va uning mazmunini ochib berish, xorijiy investitsiyalar turlari va uning turizm sohasida tutgan o’rni haqida ma’lumot berish, o’zbekiston respublikasida turizm sohasini rivojlantirishning ma’muriy – huquqiy asoslari, O’zbekistonda turizm sohasini rivojlantirishning tahlilini o'rganish to`g`risida ma`lumotlar yoritib berilgan

Qishloq xo’jaligida agroservis xizmatlari bozorining rivojlantirish yo’nalishlari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
A.Abdukarimov
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Урганч давлат университети
Количество страниц:
52
Дата создания:
2020-03-12 10:58:32
Mazkur bituruv malakaviy ishida O`zbеkistоnda qishlоq хo`jaligida agrоsеrvis хizmatlari tuzilmasini shakllanish bоsqichlari, agrоsеrvis хizmatlari samaradоrligini bahоlash ko`rsatkichlari, qishloq xo‟jaligini ekinlarini yetishtirishda hududiy imkoniyatlari va ularni baholash o`rganilgan. O`zbеkistоnda agrоsеrvis хizmatlari bоzоrining SWOT tahlili, agrоsеrvis хizmatlari bоzоrining samaradоrligi, subyektlarini rivоjlantirish va хizmatlar samaradоrligini оshirish istiqbоllari tavsiya etilgan

O’zbekistonda lizing operatsiyalarini amalga oshirish tizimini takomillashtirish yo’llari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
D. Aminova
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Урганч давлат университети
Количество страниц:
68
Дата создания:
2020-03-11 12:39:48
Ishning asosiy mazmuni lizing munosabatlarining O`zbekiston iqtisodiyotini yanada isloh qilish, ishlab chiqarishni jadal modernizasiya va rekonstruksiya qilishda g`oyat dolzarb bo`lgan mamlakat iqtisodiyotini tarkibiy qayta qurish borasidagi amaliy ishlarda tadbirkorlik faoliyatining muhim shakli hamda investision jarayonni moliyalashtirishning eng muqobil va optimal varianti ekanligini asoslash, shuningdek tijorat banklari tomonidan olib borilayotgan moliyaviy lizing xizmatlarining korxonalar moliyaviy salohiyatini oshirishda tutgan o`rnini yoritib berishdan iborat.

Mintaqada turizm salohiyatini oshirish yo’nalishlari va istiqbollari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ш.Мадаминов
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Урганч давлат университети
Количество страниц:
78
Дата создания:
2020-03-11 12:32:25
Ушбу маъруза матни Урганч давлат университети илмий кенгаши томонидан тасдиқланган “Логистика” ўқув дастури асосида ўзбек тилида яратилган дастлабки маърузалар матнидир. Унда Логистика назарий асосларига оид масалалар ёритиб берилган.

O’zbekistonda barqaror turizmni rivojlantirishning o’ziga xos xususiyatlari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Д.Жуманазаров
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Урганч давлат университети
Количество страниц:
81
Дата создания:
2020-03-11 12:23:34
Ушбу “Бизнес ҳужжатларини юритиш” фанидан тайёрлаган маъруза матнида ташкилий-фармойиш ҳужжатларини тайёрлаш ва расмийлаштириш, ташкилий-фармойиш ҳужжатларнинг мукаммал таркиби ҳужжатларни функционал максадларини қўллаш хамда зарурий қисмлар йиғиндиси билан тузилган ҳужжатлар бошқарув фаолияти ва аниқ бошқарув қарорларини тўғри қабул қилиш ва ишлатишга ёрдам бериши тўғрисида маълумот берилган.
Сообщить об ошибке Транслит