Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Инновацион бошқаришнинг ташкилий-иқтисодий механизмини ривожлантириш стратегияси (Қорақалпоғистон Республикаси мисолида)


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Қалмуратов Бахтияр Сейтмуратович
Год издания:
2019
Номер УДК:
658.114.4+338.24(575.1)
Дата создания:
2019-07-15 11:48:30
Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида минтақада инновацион бошқаришнинг ташкилий-иқтисодий механизмини ривожлантириш стратегиясини шакллантириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Миллий ҳиcоблар тизими уcлубияти аcоcида макроиқтиcодий кўрcаткичларни cтатиcтик ҳиcоблаш уcулларини такомиллаштириш


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мырзанов Бердақ Жолдаcбаевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
31 (575.1)
Дата создания:
2019-07-15 11:46:23
Миллий ҳиcоблар тизими уcлубияти аcоcида макроиқтиcодий кўрcаткичларни cтатиcтик ҳиcоблаш уcулларини такомиллаштириш бўйича таклифлар ва тавcиялар ишлаб чиқиш ҳиcобланади.

Суғориладиган ерларда ирригация хизматлари ва мелиоратив тадбирларнинг самарадорлигини ошириш йўллари


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Иминов Тўхтасин Нурмаматович
Год издания:
2019
Номер УДК:
631.6:338.1:631.1
Дата создания:
2019-07-12 15:43:55
Тадқиқотнинг мақсади суғориладиган ерларда ирригация хизматлари ва мелиоратив тадбирлар самарадорлигини ўзаро боғлиқликда оширишнинг ташкилий-иқтисодий асосларини такомиллаштириш бўйича илмий асосланган таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Декларация асосида солиқ солинадиган даромадлар ва уларни солиққа тортишни такомиллаштириш


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Бозоров Акмал Амонович
Год издания:
2019
Номер УДК:
336.225.621.11(575.1)
Дата создания:
2019-07-10 15:55:52
Тадқиқотнинг мақсади жисмоний шахсларнинг декларация асосида солиқ солинадиган даромадларини солиққа тортишни такомиллаштиришга қаратилган илмий таклиф ва амалий тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Жисмоний шахсларни солиққа тортиш амалиётини такомиллаштириш


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Агзамов Авазхон Талгатович
Год издания:
2019
Номер УДК:
336.22 (575.1)
Дата создания:
2019-07-10 15:51:44
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон Республикасида жисмоний шахсларни солиққа тортиш амалиётини янада такомиллаштиришга қаратилган илмий таклиф ва амалий тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Корхоналарда даромадлар ва харажатлар ҳисоби ҳамда таҳлили методологиясини такомиллаштириш (автотранспорт корхоналари мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Калонов Мухиддин Бахритдинович
Год издания:
2019
Номер УДК:
657.1(629.3)(575.1)
Дата создания:
2019-07-06 16:10:51
Автомобиль транспорти соҳаси корхоналари мисолида даромадлар ва харажатлар ҳисоби ҳамда таҳлили методологиясини такомиллаштиришга қаратилган таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Корхоналар молиявий ҳолатини рейтинг баҳолашда таҳлил методикасини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Каландарова Наргиза Наримановна
Год издания:
2019
Номер УДК:
336:657
Дата создания:
2019-07-06 16:10:02
Реал сектордаги акциядорлик жамиятлари молиявий ҳолатини рейтинг баҳолашда таҳлил методикасини такомиллаштириш бўйича таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Акциядорлик жамиятлар молиявий ресурсларини бошқариш самарадорлигини ошириш йўллари


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Шомиров Азизбек Абдурашидович
Год издания:
2019
Номер УДК:
658.15:33.012.324(575.1)
Дата создания:
2019-07-06 16:09:13
Акциядорлик жамиятлар молиявий ресурсларини бошқариш самарадорлигини оширишга қаратилган илмий таклиф ва амалий тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Кимё саноати корхоналарида товар-моддий захиралар ҳисобини такомиллаштириш


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ачилов Аброр Ниятқобилович
Год издания:
2019
Номер УДК:
657.5:6П7 (575.1)
Дата создания:
2019-07-06 16:08:17
Кимё саноати корхоналарининг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда товар-моддий захиралар ҳисобини халқаро стандартлар асосида такомиллаштириш борасида таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Қурилиш материаллари саноатига инвестицияларни жалб этишнинг бошқариш самарадорлигини ошириш («Ўзқурилишматериаллари» АЖ мисолида)


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мэтякубов Азамат Джуманазарович
Год издания:
2019
Номер УДК:
338/24+658(575.1)
Дата создания:
2019-07-04 10:59:10
Қурилиш материаллари саноатига инвестицияларни жалб этишни бошқариш самарадорлигини ошириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит