Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Потребительское кредитование в коммерческих банках


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Л. Кудратуллаева
Дата создания:
2019-06-25 16:01:56
В последние годы многие страны столкнулись с проблемой увеличения бюджетных дефицитов и государственного долга, что в свою очередь сделало их финансово-уязвимыми и поставило под сомнение их экономическую политику.

Требования базеля iii к капиталу коммерческих банков, как финансовый механизм снижения рисков


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Мухитдинов Д.Х. - К.э.н., СамИЭС. Косимова С. - магистрант СамИЭС Кудратуллаева Л. - магистрант СамИЭС.
Дата создания:
2019-06-25 16:00:04
Тижорат банкларининг ресурс базасини асосий қисмини улар хил банк депозитларга жалб қилинган юридик ва жисмоний шахсларининг буш маблағлари ташкил қилади, шу сабабдан банкларнинг хатари баланд фаолиятини назорат қилиш учун махсус назорат механизмини қабул қилиши лозим.

Мижозларга сифатли хизмат курсатиш - банк стратегиясининг асосий мезони


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
З.Д.Ниёзов
Дата создания:
2019-06-25 15:57:58
Республикамиз банк-молия тизимини ислох килиш ва мустахкамлаш буйича курилаётган чора-тадбирлар банкларнинг капиталлашув даражасини ошириш, иктисодиётни кредитлаш куламини кенгайтириш, курсатилаётган банк хизматлари турларини купайтириш, шунингдек, мамлакат иктисодиётини ривожлантиришда банк тизимининг ролини ошириш имконини берди.

Namangan shaxri "Navoiy" mavzesining gaz ta'minoti tizimlarini takomillashtirish


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
M.Muхitdinov
Характер издания:
Общественно-политический
Год издания:
2018
Издательство:
namMQI
Количество страниц:
116
Дата создания:
2019-06-25 14:07:11
Ушбу диплом лойиҳа иши Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги томонидан тасдиқланган Низом асосида, Давлат таълим стандарти(ДТС)га мувофиқ, диплом лойиҳа ишларига қўйиладиган талабларни эътиборга олган ҳолда тўлиқ ҳажмда ёзилган. Диплом лойиҳа ишидa кириш, асосий қисм(технологик қисм), атроф муҳит мухофазаси, меҳнат муҳофазаси, иқтисодий қисм ва фойдаланилган aдaбиётлaр кeлтирилгaн. Диплом лойиҳа иши долзарб мавзуга бағишланган.

Эконометрика


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Р.Ботирова, У.Холмирзаев
Характер издания:
Социально-экономический
Год издания:
2018
Издательство:
NamMQI
Количество страниц:
114
Дата создания:
2019-06-24 13:10:31
Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида ўзгариб турувчи рақобат муҳити ва бозор шароитларини илғаб олиш, уларнинг моҳияти ҳамда қонуниятларини чуқур таҳлил қилишда эконометрик усуллар ва моделлардан фойдаланиш ёрдамида макроиқтисодий индикаторларни башоратлаш, кўп вариантли ечимлардан муқобил ечимни танлаш, таваккалчилик ва ноаниқлик шароитида ўтимал иқтисодий қарорлар қабул қилиш, кейинчалик, бу қарорлар бажарилишини компютер орқали мониторинг қилиш масалаларининг назарий ва амалий томонларини ўрганишда “Эконометрика асоалари” фани муҳим аҳамият касб этади.

Озиқ-овқат хавфсизлигига таъсир қилувчи асосий омиллар


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
О.Мамадиёров, Т.Даминов
Дата создания:
2019-06-22 16:43:26
Мавзуга оид долзарб масалаларга эътибор қаратилган ҳолда, назарий-амалий жиҳатдан янги материаллар келтирилган

Ўзбекистонда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашнинг устувор йўналишлари


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
О.Мамадиёров
Дата создания:
2019-06-22 16:42:33
Мавзуга оид долзарб масалаларга эътибор қаратилган ҳолда, назарий-амалий жиҳатдан янги материаллар келтирилган

Қишлоқ хўжалиги тармоғида инвестицион жараёнларнинг эконометрик таҳлили


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Д.Хусанов
Дата создания:
2019-06-22 16:41:54
Мавзуга оид долзарб масалаларга эътибор қаратилган ҳолда, назарий-амалий жиҳатдан янги материаллар келтирилган

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш йўналишлари


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Х.Асатуллаев, А.Толибов
Дата создания:
2019-06-22 16:41:22
Мавзуга оид долзарб масалаларга эътибор қаратилган ҳолда, назарий-амалий жиҳатдан янги материаллар келтирилган

Кредитование как инструмент развития малого бизнеса в Республике Узбекистан


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Б.Исломов
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Toshkent moliya instituti
Количество страниц:
85
Дата создания:
2019-06-22 16:40:35
Кредитование как инструмент развития малого бизнеса в Республике Узбекистан посвишенные задачи выпускная квалификационная работы
Сообщить об ошибке Транслит