Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг иқтисодиётни ривожлантиридаги роли


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
“Иқтисодиёт” кафедраси мудири Ш.А.Султонов, Магистр А.Рахматов, Магистр Ж.Хайдаров.
Дата создания:
2019-06-27 17:27:25
Мамлакатимиз иқтисодиётини мутаносиб ривожлантириш, унинг самарали таркибий тузилмасига эга бўлиш ва шу орқали барқарор иқтисодий ўсиш суръатларига эришиш Ватанимиз тараққиёти ва халқ фаровонлигини таъминлашнинг муҳим шартларидан ҳисобланади. Ушбу мақсадга эришиш учун эса энг аввало иқтисодиётнинг реал секторини жадал ривожлантириш зарур бўлади.

Хизматлар соҳасининг назарий муаммолари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
“Иқтисодиёт” кафедраси мудири Ш.А.Султонов, Магистр Б.Йўлдошов
Дата создания:
2019-06-27 17:25:03
Сўнгги йилларда тармоқларнинг комплексини бирлаштирадиган “хизматлар соҳаси” деб номланадиган соҳанинг ўсиб бораётган роли, унда содир бўлаётган ижтимоий – иқтисодий ўзгаришларнинг хилма хиллиги мамлакатимиз ва чет эл олимлари диққатини тортиб бормоқда ва улар уни ҳар томонлама ўрганишга ҳаракат қилмоқда.

Макроиқтисодий барқарорликни таъминлашда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг роли


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
“Иқтисодиёт” кафедраси мудири Ш.А.Султонов, Магистр Б.Йўлдошов, С.Усмонов.
Дата создания:
2019-06-27 17:22:39
Мамлакатимиз иқтисодиётини мутаносиб ривожлантириш, унинг самарали таркибий тузилмасига эга бўлиш ва шу орқали барқарор иқтисодий ўсиш суръатларига эришиш Ватанимиз тараққиёти ва халқ фаровонлигини таъминлашнинг муҳим шартларидан ҳисобланади. Ушбу мақсадга эришиш учун эса энг аввало иқтисодиётнинг реал секторини жадал ривожлантириш зарур бўлади.

Агросервис хизматлари харажатларини пасайтиришнинг асосий йўналишлари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ж.Мирзаев – СамИСИ профессори, Бердиев У – СамИСИ магистранти.
Дата создания:
2019-06-27 17:18:50
Бугунги кунда мамлакатимиз иқтисодий юксалишининг муҳим асосларидан бири бу ишлаб чиқариш харажатларини камайтириш асосида юқори самарадорликка ва молиявий-иқтисодий барқарорликка эришиш ҳисобланади.

Мамлакатнинг барқарор иқтисодий ривожланишида инвестицияларнинг ўрни


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Э.Шавқиев – СамИСИ и.ф.н., доцент, И.Абдуллаев – СамИСИ магистранти.
Дата создания:
2019-06-27 16:57:02
Ҳаракатлар стратегиясининг “Иқтисодиётни янада ривожлантириш ва либераллаштириш” деб номланган учинчи бандида халқаро иқтисодий ҳамкорликни ривожлантириш, шу жумладан, етакчи халқаро ва хорижий молиявий институтлар билан алоқаларни кенгайтириш йўли билан, пухта ўйланган ташқи қарзлар сиёсатини амалга оширишини давом эттириш, жалб қилинган хорижий инвестициялар ва кредитлардан самарали фойдаланишга алоҳида эътибор қаратилган.

Ресурс солиқларини шакллантириш ва маҳаллий бюджет даромадларини оширишда улар таъсирини ошириш имкониятлари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Проф.Зайналов Ж.Р. – илмий раҳбар, Узакова К. – МДМ-117 гуруҳ магистранти.
Дата создания:
2019-06-27 16:49:33
Ўзбекистон Республикасида ҳам хўжалик субъектлари табиий ресурсларидан фойдаланиши жараёнида бонуслар тўлайди. Бонуслар давлат учун солиқлар каби унчалик муҳим молиявий ресурс бўлмасада, давлат бюджети даромадларини оширишнинг зарур элементларидан ҳисобланади.

Солиқ юкини оптималлаштириш орқали корхоналарни модернизациялашни кучайтириш имкониятлари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Сатторов Ш.К.– СамИСИ, магистрант, Расулов З.Ж. – илм.масл., СамИСИ, и.ф.н., катта ўқитувчи.
Дата создания:
2019-06-27 16:44:41
Мамлакатимизда оқилона солиқ сиёсатининг изчиллик билан юритилиши иқтисодиётни модернизациялаш ва барқарор ривожланишини таъминлашга замин яратиш билан бирга, ялпи ички маҳсулот ошишига, аҳолининг реал даромадлари кўпайишига, турмуш фаровонлигини янада яхшиланишига аҳолига турли хизматлар кўрсатиш имкониятларини яратади.

Кичик инновацион фаолият корхоналарини молиявий рағбатлантиришга таъсир этувчи омилларни юмшатиш имкониятлари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Сатторов Ш. –магис-транти, Ахроров З. – “Молия ва суғурта хизматлари” кафедраси ассистенти.
Дата создания:
2019-06-27 16:42:50
Ҳозирги шароитда кичик инновацион фаолият юритувчи корхоналарга инвестицияларни жалб этиш келгусида уларга яратилаётган шароитларнинг муҳим омили деб ҳисоблашимиз мумкин.

Денежно-кредитного регулирования деятельностью коммерческих банков


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ф.Ходжаева– ассистент СамИЭС, С.Д.Самандаров – магистрант.
Дата создания:
2019-06-27 16:40:40
В целях защиты вкладов населения, бюджетных организаций и предприятий от инфляционного обесценения требуется задействовать механизмы индексации кредитных соглашений в зависимости от темпа инфляции.

Тижорат банкларининг хизмат сифатини оширишда ходимлар сиёсатининг роли ва аҳамияти


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
С.Д.Самандаров
Дата создания:
2019-06-26 16:36:36
Ҳозирги кунда мамлакатимиз банк тизимини янада эркинлаштириш жараёни амалга оширилмоқда. Ушбу жараённинг асосий мақсади банклар томонидан ўз мижозларига тақдим этадиган хизмат турлари кўламини кенгайтириш ҳамда мижозларни банкка бўлган ишончини оширишдир.
Сообщить об ошибке Транслит