Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Budjet tasnifi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
M.Abidov
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Toshkent moliya instituti
Количество страниц:
199
Номер УДК:
Дата создания:
2019-07-17 11:57:23
Mazkur o‘quv qo‘llanmada byudjettizimi byudjetlari ijrosi jarayonida byudjettasnifini qo‘llashning dolzarb masalalari hamda ilmiy va uslubiy jihatlari yoritilgan. O‘quv qo‘llanmada byudjet tasnifiga doir iboralar, tushunchalar, o‘zlashtirish uchun savollar, test savollari, adabiyotlar ro‘yxati keltirilgan.

Bitiruv malakaviy ishiga qo`yiladigan talablar va himoyasini o`tkazish tartibi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2019-07-17 11:46:54
Mazkur uslubiy qo`llanma mamlakatimiz hududlarda ijtimoiy-iqtisodiy sohalarni yetakchi mutaxassislar bilan ta`minlash, ularni tayyorlash mazmunini tubdan qayta ko`rib chiqish, xalqaro standartlar darajasida oliy ma`lumotli mutaxassislar tayyorlash uchun zarur shart-sharoitlar yaratishga muvofiq ishlab chiqildi.

Byudjet tizimi fanidan kurs ishi yozish bo`yicha o`quv-uslubiy ko`rsatma


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2019-07-17 11:45:56
Uslubiy ko`rsatmada kurs ishi mavzularini tanlash, adabiyotlar bilan tanishish kurs ishini yozish, ularni rasmiylashtirish, himoya qilish jarayonlari batafsil bayon etilgan.

"Mikroiqtisodiyot. makroiqtisodiyot" fanidan kurs ishlari bajarish yuzasidan uslubiy qo’llanma


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2019-07-17 11:41:34
Ushbu uslubiy ko‘rsatmalarda keltirilgan kurs ishi mavzulari O‘zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning dolzarb muammolari, iqtisodiyot va uning tarkibiga kiruvchi tuzilmalar taraqqiyotining xususiyatlari hisobga olingan holda mamlakat va hududlarning istiqboldagi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi bilan bog‘liq muammolarga bag‘ishlangan.

Pensiya jamg’armasi faoliyati


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
D.Sholdarov, Z.Beknazarov
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Toshkent moliya instituti
Количество страниц:
225
Дата создания:
2019-07-17 11:37:56
Ushbu O’quv-uslubiy majmuada “Pensiya jamg’armasi faoliyati” fanining o’quv dasturiga muvofiq ravishda ma’ruzalar matnlari, amaliy mashg’ulotlarni o’tkazish bo’yicha uslubiy tavsiyalar, mustaqil ta’lim topshiriqlarini bajarish bo’yicha uslubiy qo’llanma, fanning namunaviy va ishchi-o’quv dasturlari, fan yuzasidan testlar, nazorat savollari, talabalar bilimini baholash mezonlari, fan mavzulari bo’yicha tarqatma materiallar, fan mavzularini o’zlashtirish bo’yicha asosiy va qo’shimcha adabiyotlar hamda boshqa didaktik materiallar jamlangan.

Budjet tasnifi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
K.Ibragimov
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Toshkent moliya instituti
Количество страниц:
169
Дата создания:
2019-07-17 11:37:02
Ushbu ma`ruza matni iqtisodiy mutaxassisliklar uchun yaratilgan bo`lib unda asosan budjet tasnifining davlat budjet tizimi budjetlari ijrosi jarayonidagi o`rni va axamiyati budjet daromadlari xarajatlari hamda budjet taqchilligini qoplash manbalari tasniflarining amaldagi holati asosida ishlab chiqilgan.

Инновацион бошқаришнинг ташкилий-иқтисодий механизмини ривожлантириш стратегияси (Қорақалпоғистон Республикаси мисолида)


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Қалмуратов Бахтияр Сейтмуратович
Год издания:
2019
Номер УДК:
658.114.4+338.24(575.1)
Дата создания:
2019-07-15 11:48:30
Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида минтақада инновацион бошқаришнинг ташкилий-иқтисодий механизмини ривожлантириш стратегиясини шакллантириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Миллий ҳиcоблар тизими уcлубияти аcоcида макроиқтиcодий кўрcаткичларни cтатиcтик ҳиcоблаш уcулларини такомиллаштириш


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мырзанов Бердақ Жолдаcбаевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
31 (575.1)
Дата создания:
2019-07-15 11:46:23
Миллий ҳиcоблар тизими уcлубияти аcоcида макроиқтиcодий кўрcаткичларни cтатиcтик ҳиcоблаш уcулларини такомиллаштириш бўйича таклифлар ва тавcиялар ишлаб чиқиш ҳиcобланади.

Суғориладиган ерларда ирригация хизматлари ва мелиоратив тадбирларнинг самарадорлигини ошириш йўллари


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Иминов Тўхтасин Нурмаматович
Год издания:
2019
Номер УДК:
631.6:338.1:631.1
Дата создания:
2019-07-12 15:43:55
Тадқиқотнинг мақсади суғориладиган ерларда ирригация хизматлари ва мелиоратив тадбирлар самарадорлигини ўзаро боғлиқликда оширишнинг ташкилий-иқтисодий асосларини такомиллаштириш бўйича илмий асосланган таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Декларация асосида солиқ солинадиган даромадлар ва уларни солиққа тортишни такомиллаштириш


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Бозоров Акмал Амонович
Год издания:
2019
Номер УДК:
336.225.621.11(575.1)
Дата создания:
2019-07-10 15:55:52
Тадқиқотнинг мақсади жисмоний шахсларнинг декларация асосида солиқ солинадиган даромадларини солиққа тортишни такомиллаштиришга қаратилган илмий таклиф ва амалий тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит