Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

O’quvchilarga opera va balet janrlarini idrok etishni o’rgatishning musiqiy pedagogik xususiyatlari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Temirova Shaxnoza
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2015
Издательство:
Qarshi davlat universiteti
Количество страниц:
66
Дата создания:
2021-03-02 12:30:30
Prezident Islom Karimov ma’naviyatni avvalambor odamni ruhan poklanishga, qalban ulg’ayishga chorlaydigan, inson ichki dunyosini, irodasini baquvvat, iymon e’tiqodini butun qiladigan, vijdonini uyg’otadigan kuchga qiyoslaydi.

O’quvchilarga opera va balet janrlarini idrok etishni o’rgatishning musiqiy pedagogik xususiyatlari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Temirova Shaxnoza
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2015
Издательство:
Количество страниц:
66
Дата создания:
2021-03-02 12:30:21
Prezident Islom Karimov ma’naviyatni avvalambor odamni ruhan poklanishga, qalban ulg’ayishga chorlaydigan, inson ichki dunyosini, irodasini baquvvat, iymon e’tiqodini butun qiladigan, vijdonini uyg’otadigan kuchga qiyoslaydi.

Мустақиллик даврида Ўзбекистонда замонавий шаҳар муҳитини бадиий безатиш санъати (Тошкент шаҳри мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Хикматуллаева Камила Сайдуллаевна
Год издания:
2021
Номер УДК:
7.01:725(043.3)
Дата создания:
2021-03-02 10:37:35
Тадқиқотнинг мақсади мустақиллик даврида Ўзбекистонда замонавий шаҳар муҳитини бадиий безатиш услублари, мазкур соҳа ривожининг асосий тамойилларини Тошкент шаҳри мисолида очиб беришдан иборат.

Vokal san’atida o`quvchilar ovozini tarbiyalash uslublari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ergasheva Qizlarxon
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Qarshi davlat universiteti
Количество страниц:
89
Дата создания:
2021-02-26 14:05:46
Mavzuning dolzarbligi. Bugungi kunda o`sib kelayotgan yosh avlodni jismonan sog`lom, ma’nan yetuk shaxslar qilib tarbiyalash jamiyatimiz oldida turgan eng dolzarb muammolardan biri desak mubolag`a bo`lmaydi

Islom Karimov asarlarida qo‘llanilgan xalqchil iboralarning tahlili


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Shamsiddinova Feruza
Характер издания:
Год издания:
2017
Издательство:
Qarshi davlat universiteti
Количество страниц:
54
Дата создания:
2021-02-24 19:25:25
Buyuk davlat arbobi, Islom Karimovning biz, yoshlarga bildirgan ishonchlariga sodiq qolishga va’da berib, Vatanimizning ravhaqi, tinchligi va osoyishtaligi uchun o’z kuchimizni bilim egallashga, halol mehnat qilishga, tinimsiz izlanishga safarbar qilishimiz kerak.

Ўзбек мумтоз адабиётида ишқ талқини


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Каримова Хуррият
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Қарши давлат университети
Количество страниц:
108
Дата создания:
2021-02-24 18:45:28
Мавзунинг долзарблиги. Тасаввуф узоқ асрлар давомида халқимиз маънавиятини бойитишга хизмат қилиб келган.

Мустақиллик даври Ўзбекистонда ташқи реклама санъати


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мухамеджанова Сакина Исмаилджановна
Год издания:
2020
Номер УДК:
747.5.03(575.1),,1991-2019”(043.3)
Дата создания:
2020-12-10 15:12:37
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистонда замонавий ташқи рекламанинг ижтимоий-маданий функцияларини аниқлаш ҳамда унинг бадиий-эстетик жиҳатларини тасвирий санъат кесимида ривожланиши ва тараққиёт тамойилларини белгилашдан иборат.

Xorazm ne'matlari mavzusida natyurmort


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Avazmuratov G'affor Bahrom o'g'li
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Количество страниц:
84
Дата создания:
2020-10-17 13:44:56
Xorazm ne'matlari mavzusida natyurmort mavzusidagi bitiruv malakaviy ishi

Sovg'a buyumlarini badiiy bezash texnologiyasi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Qodirova Maqsuda Ravshanbekovna
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Количество страниц:
83
Дата создания:
2020-10-17 13:41:14
Mamlakatimizda mustaqillik yillarida amalga oshirilgan keng ko'lamli islohotlar milliy davlatchilik va suverinitetini mustahkamlash, xavfsizlik va huquq-tartibotni, jamiyatda qonun ustuvorligini, inson huquq va erkinliklarini, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglik muhitini ta‘minlash uchun muhim poydevor bo'ldi, xalqimizning munosib hayot kechirishi, jahon talablari darajasida ta‘lim olishi va kasb egallashi, fuqarolarimizning bunyodkorlik salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun zarur shart-sharoitlar yaratdi.

Umumta'lim maktablari musiqa darslarida musiqa o'qitish metodlaridan foydalanish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Jabberganova Sadoqat Maqsudovna
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Количество страниц:
78
Дата создания:
2020-10-17 10:52:58
Umumta'lim maktablari musiqa darslarida musiqa o'qitish metodlaridan foydalanish mavzusidagi bitiruv malakaviy ishi
Сообщить об ошибке Транслит