Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Шаҳарлар композициясини шакллантиришда вертикал иншоотлар


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Яхяев Абдулла Абдужабборович
Год издания:
2020
Номер УДК:
72.036:72
Дата создания:
2020-01-13 11:25:53
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон шаҳарсозлигида вертикал композицияларни яратишнинг анъанавий ҳамда замонавий мезонларини такомиллаштиришдан иборат.

Inson geografiyasi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
N.K.Komilova, SH.Z.Jumaxanov, F.T.Rajabov
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
«Universitet» nashriyoti
Количество страниц:
248
Номер УДК:
911.338(075,8)
Дата создания:
2020-01-13 10:35:12
Mazkur qo‘llanmada inson geografiyasining hozirgi zamon mazmuni, tadqiqot obyekti va predmeti, shakllanishi hamda rivojlanish xususiyatlari, uning ichki tuzilishi, tadqiqot usullari ko‘rib chiqilgan. Qo‘llanma O‘zbekiston Respublikasi oliy o‘quv yurtlari 5140600-Geografiya yo‘nalishi talabalariga mo‘ljallangan. Shuningdek, undan magistrantlar, katta ilmiy xodim-izlanuvchi va tadqiqotchilar hamda inson geografiyasi bilan qiziquvchilar ham foydalanishi mumkin.

Мудофаа тизимида ахборотнинг психологик хавфсизлигини таъминлаш механизми (очиқ манбалар мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Хайдаров Камол Ашурович
Год издания:
2020
Номер УДК:
316.658.4-049.5(575.1)
Дата создания:
2020-01-11 15:41:30
Ўзбекистон мудофаа тизимида ахборотнинг психологик хавфсизлигини таъминлаш механизми билан боғлиқ сиёсий муносабатларни комплекс таҳлил қилиш асосида мудофаа соҳасидаги ахборот-психологик чора-тадбирларни такомиллаштириш ва уларни қўллаш амалиётининг самарадорлигини ошириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ёриқ-ғовак муҳитларда номувозанат адсорбция ҳисобга олиниб модда кўчиши масалаларини ечиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мустофоқулов Жаббор Ахматқулович
Год издания:
2019
Номер УДК:
532.546
Дата создания:
2020-01-11 11:22:56
Тадқиқотнинг мақсади: ёриқ-ғовак муҳитларда номувозанат адсорбция ҳамда диффузияни ҳисобга олган ҳолда модда кўчиши ва суюқликлар ҳаракати масалаларининг гидродинамик моделларини такомиллаштириш ва сонли ечиш усулларини ишлаб чиқишдан иборат.

Умумтаълим мактабларида жисмоний ва маънавий-ахлоқий тарбия интеграциялашувининг педагогик шарт-шароитлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ҳакимов Хуршид Нозимович
Год издания:
2020
Номер УДК:
373.5.043.2.037.1:17.022.1
Дата создания:
2020-01-10 17:18:51
Умумий ўрта таълим мактабларида жисмоний ва маънавий-ахлоқий тарбия интеграциялашувининг назарий асосларини аниқлаш ҳамда амалий татбиқ этишга доир илмий-методик тавсиялар ишлаб чиқиш.

Ғўзада табиий барг тўкиш хусусиятининг ирсийланиши ва морфохўжалик белгилари билан боғланиши


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Оразбайева Гулмира Эгамбергеновна
Год издания:
2020
Номер УДК:
633.511:512.127:581.169
Дата создания:
2020-01-10 16:14:22
G.hirsutum L. туричи дурагайларида ғўзада табиий барг тўкиш хусусиятини ирсийланишини ва унинг тезпишарлик, маҳсулдорлик, бир дона кўсакдаги пахта хом-ашёси вазни, тола чиқими ва сифати билан ўзаро боғлиқлигини ўрганиш, бунинг асосида юқори табиий барг тўкиш хусусиятига эга, тезпишар ва қимматли хўжалик белгилари мажмуига эга дурагай материаллар яратишдан иборат.

Модель динамик системанинг бифуркациялари учун дискрет- сонли кузатув методи ва интерактив дастурлар мажмуаси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Тилавов Аслиддин Махмудович
Год издания:
2020
Номер УДК:
517.639.3
Дата создания:
2020-01-10 15:27:15
Текисликдаги модель квадратик динамик системаларнинг сифат тадқиқотига DN-кузатув методини қўллаш, ва бифуркацион картинасини қуриш ва шунга қаратилган компьютер дастурлари мажмуини яратишдан иборат.

Градостроительная культура и зодчество Ташкента


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Зияев Абдуманноп Абдурахимович
Год издания:
2020
Номер УДК:
72.03 (711)
Дата создания:
2020-01-10 15:21:40
Цель исследования: определение основных принципов формирования архитектуры Ташкента и его региона с древности по настоящее время; изучение путей сложения градостроительной структуры Ташкента на определенных этапах его развития; исследование проблемы выявления и сохранения историко-культурного наследия города.

Тижорат банкининг рақобатдош устунликларини шакллантириш ва ривожлантиришнинг услубий жиҳатлари («Асака» акциядорлик тижорат банки мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Таджитдинов Карим Рахматжанович
Год издания:
336.717.(575.1)
Номер УДК:
336.717.(575.1)
Дата создания:
2020-01-10 15:06:34
Тадқиқотнинг мақсади иқтисодиётни таркибий жиҳатдан қайта қуриш шароитида тижорат банкларининг рақобатдош устунликларини шакллантириш ва ривожлантириш борасида илмий ва амалий тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Тўқимачилик корхоналарида инқирозга қарши бошқарувни такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Юлдашева Нилуфар Абдувахидовна
Год издания:
2020
Номер УДК:
005.334:67/68(575.1)
Дата создания:
2020-01-10 15:02:59
Тадқиқотнинг мақсади тўқимачилик корхоналарида инқирозга қарши бошқарувни такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит