Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Никоҳдан ташқари муносабатларнинг ижтимоий-психологик хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Абдусаматов Хасанбой Усмонжон ўғли
Год издания:
2019
Номер УДК:
301:159.9.314 (575.1)
Дата создания:
2020-01-05 19:45:37
Тадқиқотнинг мақсади никоҳдан ташқари муносабатларнинг ижтимоий-психологик жабҳаларини аниқлаш ва уларни тадқиқ этишнинг услубий жиҳатларини такомиллаштиришдан иборат.

Ўзбекистон Республикаси давлат суверенитетини таъминлашнинг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Асадов Шавкат Гайбуллаевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
342 (575.1)
Дата создания:
2020-01-04 21:25:48
Давлат суверенитетини таъминлашнинг ташкилий- хукукий асосларини такомиллаштириш

Қорақалпоқ халқи маънавий-диний маданияти ривожига миллий ўзликни англашнинг таъсири


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Сапарова Гулбахар Айтбаевна
Год издания:
2020
Номер УДК:
398:297:008 (ҚҚ) 584.4
Дата создания:
2020-01-04 16:39:58
Қорақалпоқ халқи миллий ўзликни англашнинг ривожланиш жараёнини назарий-методологик ҳамда илмий-фалсафий тадқиқ этишдан иборат.

Ўзбекистон давлат бошқаруви тизимида хотин-қизлар фаолиятининг ижтимоий-фалсафий таҳлили


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Нишонова Нодирахон Райимжоновна
Год издания:
2020
Номер УДК:
340.12:1:323:070(575.1)
Дата создания:
2020-01-04 16:36:18
Ўзбекистон давлат вакиллик органида хотин-қизлар фаоллигини ижтимоий-фалсафий жиҳатдан ўрганиш, улар фаоллигини юксалтиришни илмий асослашдан иборат.

Муқимий шеъриятининг матн тарихи, таҳрири ва талқини


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Пардаев Қулдош Узақович
Год издания:
2020
Номер УДК:
801.82:821.512.133-1 (043.3)
Дата создания:
2020-01-04 16:07:44
Муҳаммад Аминхўжа Муқимий шеърий асарлари қўлёзма ва тошбосма манбалари ҳамда нашр нусхаларини қиёсий-матний таҳлил қилиш, ижодкор назмий асарларида матн тарихи, таҳрири ва талқини муаммоларини ўрганиш, шоирнинг миллий адабиёт тарихида тутган ўрнини қайта баҳолашдан иборат.

Ўткир респиратор инфекцияларда ҳомиладорларда акушерлик ва перинатал асоратларини башоратлаш ва олдини олиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Муминова Зиёда Аброровна
Год издания:
2019
Номер УДК:
618+616-053:618. 2:616.988-036.11
Дата создания:
2020-01-04 13:11:45
Ҳомиланинг перинатал патологиясида ва гестацияни кечиш асоратларини ривожланишида ўткир респиратор инфекцияларнинг патогенетик ўрни ва уларни олдини олиш чора– тадбирларини такомиллаштириш.

Болаларда перивентрикуляр лейкомаляциянинг клиник-патогенетик ва иммуногенетик параллеллари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Сайфутдинова Сайёра Рауповна
Год издания:
2020
Номер УДК:
616.8+616.1+615.2.03+615.8.
Дата создания:
2020-01-04 10:37:34
Болаларда перивентрикуляр лейкомаляциянинг клиник-патогенетик ва иммунологик параллеллари асоратларини комплекс баҳолаш ва касаллик асоратларини нейропротекторлар ёрдамида даволаш самарадорлигини такомиллаштиришдан иборат.

Яримўтказгичларда заряд ташувчиларнинг киришмавий сочилиш эффектлари: кинетик параметрларни ҳисоблашни асимптотик усулларини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Муратов Темур Ташкабаевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
537.311.33
Дата создания:
2020-01-03 12:41:53
Ўта паст ҳароратларда, яримўтказгичлар ҳажмида ва сиртида кечадиган заряд ташувчиларнинг киришмавий сочилиши ва рекомбинация жараёнларини тавсифловчи кинетик параметрларни ҳисоблашни ҳартомонлама мақбул асимптотик усулини ишлаб чиқишдан иборат.

Қишлоқ хўжалиги истеъмолчилари учун реактив гидроагрегатли микро-гэс қурилмасини яратиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Бозаров Ойбек Одилович
Год издания:
2020
Номер УДК:
621.224.1
Дата создания:
2020-01-03 11:40:44
Паст босимли сув манбалари энергияси ҳисобига ишловчи реактив гидротурбинали микро-ГЭС конструкциясини ишлаб чиқиш ва унинг асосий параметрларини мақбуллаштиришдан иборат.

Ёш футболчиларни хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда тайёрлаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Махамаджонов Фарход Равшанович
Год издания:
2019
Номер УДК:
796.015:338.078:332
Дата создания:
2019-12-30 16:53:56
Ёш футболчиларнинг тренировка жараёни самарадорлигини, уларнинг ёшга оид хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда оширишдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит