Фильтры

Халқаро хусусий ҳуқуқда меҳнат муносабатларини ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мусаев Бекзод Турсунбоевич
Год издания:
2021
Номер УДК:
342.5(043.5)(575.1)
Дата создания:
2021-10-12 17:24:40
Тaдқиқoтнинг мaқсaди Ўзбекистoнда хaлқapo хусусий меҳнaт мунoсaбaтлapини тapтибгa сoлишнинг ҳуқуқий aсoслapини тaкoмиллaштиpиш ва уни қўллаш амалиёти самарадорлигини оширишга қаратилган таклиф ҳамда тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ўзбекистонда жамоатчилик назоратига оид қонунчилик нормаларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Бафаев Шухрат Ғафурович
Год издания:
2021
Номер УДК:
34:347.471(043. 5)(575.1)
Дата создания:
2021-10-08 20:30:36
Тадқиқотнинг мақсади. Жамоатчилик назоратининг самарадорлигини ошириш борасида қонунчилик нормаларини такомиллаштиришга қаратилган таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқиш.

Телекоммуникация хизматларини фуқароликҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ганиев Нихолбек Валиевич
Год издания:
2021
Номер УДК:
347.627.2 (043.5) (575.1)
Дата создания:
2021-09-30 15:54:18
Тадқиқотнинг мақсади телекоммуникация хизматларини фуқароликҳуқуқий тартибга солиш билан боғлиқ муносабатларнинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштиришга қаратилган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Маъмурий суд ишларини юритишда прокурор иштирокининг ташкилий-ҳуқуқий асослари: қиёсий-ҳуқуқий таҳлил


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Шайзаков Шодияр Ибрагимович
Год издания:
2021
Номер УДК:
347.963 (575.1)
Дата создания:
2021-09-28 17:45:40
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон Республикасида маъмурий суд ишларини юритишда прокурор иштироки билан боғлиқ муаммоларни ўрганиш ҳамда хорижий мамлакатлар тажрибасини қиёсий-ҳуқуқий таҳлил қилиш орқали мавжуд муаммоларни ҳал этишга қаратилган илмий асосланган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Мажбурий меҳнатни тугатиш бўйича халқаро стандартларни ўзбекистон республикасининг қонунчилигига имплементация қилиш масалалари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Расулов Журабек Абдусамиевич
Год издания:
2021
Номер УДК:
341.24(043.5)(575.1)
Дата создания:
2021-09-28 11:38:52
Тадқиқотнинг мақсади мажбурий меҳнатни тугатишга оид халқаро стандартларни Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига имплементация қилишнинг назарий-методологик асосларини, мажбурий меҳнатга қарши курашишнинг халқаро ва миллий механизмларини такомиллаштириш бўйича илмий асослантирилган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Давлат фуқаролик хизматида манфаатлар тўқнашувини олдини олишнинг ташкилий-ҳуқуқий механизмлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Махмудов Фируз Бахтиёр ўғли
Год издания:
2021
Номер УДК:
342.5(043.5)(571.1)
Дата создания:
2021-09-24 15:28:54
Тадқиқотнинг мақсади давлат фуқаролик хизматида манфаатлар тўқнашувини олдини олишнинг ташкилий-ҳуқуқий механизмларини такомиллаштириш ҳaмдa бу борада тегишли тaклиф ва тaвcиялaрни ишлaб чиқишдaн иборaт.

Ўзбекистон ва Америка Қўшма Штатларида суд ҳокимияти мустақиллигини таъминлаш масалалари: қиёсий-ҳуқуқий таҳлил


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Қосимов Ботиржон Маъруфжон ўғли
Год издания:
2021
Номер УДК:
347.9 (043.5) (575.1)
Дата создания:
2021-09-20 16:11:04
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон ва Америка Қўшма Штатларида суд ҳокимияти мустақиллигини таъминлашнинг конституциявий-ҳуқуқий асосларини қиёсий-ҳуқуқий таҳлил этиш асносида Ўзбекистонда суд ҳокимияти мустақиллигини таъминлаш билан боғлиқ илмий-назарий хулосалар ва қонунчиликни такомиллаштиришга қаратилган таклифлар ҳамда амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ташкилий муносабатларни фуқаролик ҳуқуқий тартибга солиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Топилдиев Воҳиджон Рахимжонович
Год издания:
2021
Номер УДК:
347.1(575.1)
Дата создания:
2021-09-15 18:15:47
Тадқиқотнинг мақсади ташкилий муносабатларни фуқаролик ҳуқуқий тартибга солиш соҳасидаги қонун ҳужжатларини такомиллаштириш ва ҳуқуқни қўллаш амалиётини мувофиқлаштириш бўйича илмий-амалий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Давлат ҳокимияти вакиллик органлари фаолиятида сиёсий партиялар иштирокининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Беков Ихтиёр Рустамович
Год издания:
2021
Номер УДК:
342.5(043.5)(575.1)
Дата создания:
2021-09-13 12:16:24
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистонда давлат ҳокимияти вакиллик органлари фаолиятида сиёсий партиялар иштирокининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини комплекс илмий-назарий таҳлил қилиш ҳамда мазкур муносабатларни ҳуқуқий тартибга солиш механизмини такомиллаштириш юзасидан илмий-амалий тавсия ва таклифларни илгари суришдан иборат.

Безориликнинг жиноят-ҳуқуқий ва криминологик жиҳатлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Каракетова Дилноза Юлдашевна
Год издания:
2021
Номер УДК:
343.35 (043.5) (575.1)
Дата создания:
2021-09-13 12:00:17
Тадқиқотнинг мақсади безориликнинг жиноят-хуқуқий ва криминологик жиҳатларини комплекс ўрганиш, безориликни тўғри квалификация қилиш, жиноий ва маъмурий безориликнинг фарқларини кўрсатиш, унинг олдини олишда мавжуд муаммоларни аниқлаш, таҳлил этиш ва соҳага оид назарияни, амалиётни такомиллаштиришга оид таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборатдир.
Сообщить об ошибке Транслит