Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Қўғирчоқ театри воситасида мактабгача катта ёшдаги болаларда ахлоқий-эстетик сифатларни шакллантириш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Азизова Зулфизархон Фазыловна
Год издания:
2020
Номер УДК:
372.614
Дата создания:
2020-05-21 16:06:34
Тaдқиқoтнинг мaқcaди қўғирчоқ театри воситасида мактабгача катта ёшдаги болаларда ахлоқий-эстетик сифатларни шакллантиришга доир илмий-методик тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Мактабгача таълим ташкилотлари тарбияланувчиларини педагогик қўллаб-қувватлаш асосида интеллектуал имкониятларини ривожлантириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Бердиева Муҳаббат Мейлиевна
Год издания:
2020
Номер УДК:
373.2.015.31(575.1)
Дата создания:
2020-05-21 16:03:18
Тадқиқотнинг мақсади мактабгача таълим ташкилотлари тарбияланувчиларини педагогик қўллаб-қувватлаш асосида интеллектуал имкониятларини ривожлантириш усулларини ишлаб чиқишдан иборат.

Эркин кураш спортчиларининг координацион қобилиятларини ривожлантириш ва техник-тактик ҳаракатлари самарадорлигини ошириш технологияси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Адилов Сарвар Қахрамонович
Год издания:
2020
Номер УДК:
796.81.012.2
Дата создания:
2020-05-13 17:46:16
Тадқиқотнинг мақсади эркин курашчиларнинг мусобақа фаолияти хусусиятларини ўрганиш асосида координацион қобилиятларини ривожлантириш ва техник-тактик ҳаракатлар самарадорлигини ошириш теҳнологиясини ишлаб чиқишдан иборат.

Ҳозирги замон ёшларида танқидий фикрлашни ривожлантиришда этика ва эстетика фанларининг роли


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
С.Фозилова
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2015
Издательство:
ЎзДСМИ
Количество страниц:
80
Дата создания:
2020-03-27 12:33:50
Тадқиқот мақсади: ёшларда танқидий фикрлашни шакллантиришга йўналтирилган дидактик тизимни аниқлаш ҳамда ёшларни танқидий фикрлашга ундовчи таълим жараёнини ташкил этишга қаратилган илмий методик тавсиялар ишлаб чиқиш.

Бўлажак ўқитувчиларнинг персектив қобилятини ривожлантиришнинг педагогик шарт- шароитлари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
З.Отаниёзова
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2015
Издательство:
ЎзДСМИ
Количество страниц:
90
Дата создания:
2020-03-27 12:32:32
Тадқиқотнинг мақсади: бўлажак ўқитувчиларнинг перцептив қобилиятини ривожлантиришнинг педагогик шарт-шароитларини тадқиқ қилиш ва ушбу жараёнга йўналтирилган илмий-методик тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ижтимоий педагогика


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Егамбердиева Н.
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2009
Издательство:
Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти
Количество страниц:
220
Номер УДК:
74.6
Дата создания:
2020-03-26 15:24:13
Мазкур дарслик талим муассасаларининг педагогика ва психология йўналишида таълим олувчи талабалар учун мўлжалланган бўлиб, китобда ижтимоий педагогика фанининг назарий асослари, ижтимоийлашув жараёнлари ва уларнинг шахс ривожланишига таъсири, ижтимоий педагогик фаолият турлари, шакл, метод ва воситалари каби масалалар ёритилган.

Kasbiy pedagogika


 
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
B.Sayfullayev, N.Isakulova
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2015
Издательство:
O'zDSMI
Количество страниц:
2013
Номер УДК:
Дата создания:
2020-03-25 11:06:37
Darslikda talabalarga Q’zbekiston Respublikasining «Ta'lim to’g’risida»gi Qonun va «Kadrlar tayyoriash milliy dasturi» da o'rta maxsus kasb-hunar ta'Iimiga qo'yilgan talablar, «Kasbiy pedagogika» fanining boshqa kasbiy ta'lim fanlari bilan aloqalari, ilmiy tadqiqot metodlari yoritilgan. Shuningdek, kasb-hunar ta'limi muammolari, kasb ta'limida o'qituvchi va o'quvchi faoliyatini tashkil etish bo'yicha metodik tavsiyalar berilgan.

Kasb ta'limi metodikasi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
N.Isakulova
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2014
Издательство:
O'zDSMI
Количество страниц:
199
Номер УДК:
Дата создания:
2020-03-25 11:04:52
O’quv qo’lanmada talabalarga O’zbekiston Respublikasining “Ta’lim to’g’risida”gi Qonuni va “Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi”da o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limiga qo’yilgan talablar, “Kasb ta’limi metodikasi” fanining boshqa kasbiy ta’lim fanlari bilan aloqalari, tadqiqot metodlari yoritilgan. Kasb-hunar ta’limi tamoyillari, didaktik tizimlari, metodlari, tashkiliy shakllari, ta’lim vositalari, kasb-hunar kollejlari o’quv xonalari, laboratoriyalari hamda o’quv ustaxonalariga qo’yiladigan talablar, o’quv ustaxonalarida mashg’ulotlarni tashkil etish bayon qilingan. О quv qo’lanma talabalar uchun mo’ljallangan.

11-13 ёшли гимнастикачиларнинг мусобақа олди тайёргарлик босқичида машғулот юкламасини бошқариш услубияти


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Иштаев Дилшод Равшанбекович
Год издания:
2020
Номер УДК:
796.4:015:011.1/3
Дата создания:
2020-03-11 17:59:31
Тадқиқотнинг мақсади тренировка юкламаларининг оптимал тизимини ишлаб чиқиш, уларни микро ва мезоциклларга тақсимлаш ҳамда улар асосида ўқув-тренировка жараёнида 11-13 ёшли гимнастикачиларни тайёрлашни бошқаришнинг самарали услубиятини тавсия қилиш.

Жисмоний тарбия ва спорт соҳасида педагог кадрлар тайёрлаш тизимини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Худайбердиева Нодира Абдуякубовна
Год издания:
2020
Номер УДК:
796.071.4
Дата создания:
2020-03-11 17:53:56
Тадқиқотнинг мақсади жисмоний тарбия ва спорт соҳасида педагог кадрлар тайёрлаш тизимининг ташкилий-услубий асосларини такомиллаштиришдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит