Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Геоахборот технологиялари ва картографик методлар асосида минтақавий демографик жараёнларни тадқиқ қилиш (Ўзбекистон Республикаси жанубий минтақаси мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Абдурахмонов Сарвар Нарзуллаевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
УДК:528.92:31:004 (575.1) (043.3)
Дата создания:
2020-02-12 18:32:10
Тадқиқотнинг мақсади геоахборот технологиялари ва картографик методлар асосида жанубий минтақа демографик жараёнларини тадқиқ қилиш, карталарини тузишда маълумотлар базаларини шакллантириш ва геолокациялаш, фазовий маълумотларни моделлаштириш, интеграциялаш, демографик жараёнларни визуаллаштириш ишларини такомиллаштиришдан иборат.

Қизиқмачоқларнинг жанрий табиати ва бадиияти


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Адизова Нигора Бахтиёровна
Год издания:
2020
Номер УДК:
УДК: 39 (575.1) (08)
Дата создания:
2020-02-12 18:04:14
Тадқиқотнинг мақсади қизиқмачоқларнинг жанрий белгилари, генезиси, мавзуий турлари, композицион, лингвопоэтик, ижро хусусиятлари, етакчи образлари, анъанавий мотивлари ва бадиий-эстетик вазифаларини аниқлашдан иборатдир.

Ўзбек халқ мифологик афсоналари (ўзига хос хусусиятлари, таснифи ва образлар тизими)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ризоева Меҳринисо Абдуазизовна
Год издания:
2020
Номер УДК:
УЎК:398.221(=512.133)(043.3)
Дата создания:
2020-02-12 17:59:21
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек халқ мифологик афсоналарининг ўзига хос хусусиятларини аниқлаш ҳамда архаик мифларнинг афсона жанри такомилида тутган ўрнини ёритиш асосида халқ насри жанрларининг генезисини ойдинлаштириш, мифологик афсоналарни мавзу типларига кўра таснифлаш ва образлар силсиласининг бадиий эволюциясини тадқиқ этишдан иборатдир.

Хоразм достонларининг поэтик тизими (банд, вазн ва қофия мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Раимова Нилуфар Абдуллаевна
Год издания:
2020
Номер УДК:
УДК: 398.2(=221.13)
Дата создания:
2020-02-12 17:54:26
Тадқиқотнинг мақсади. Хоразм достонларидаги эпик шеърнинг ўзига хос хусусиятлари ва тараққиёт қонуниятларини ойдинлаштириш, эпик матн бадииятини қиёсий таҳлил қилиш ва воҳа эпик ижодиётига хос бўлган шеърий парчаларнинг халқ достонлари композицион қурилишидаги бадиий ўрнини ёритиш диссертация ишининг асосий мақсадини ташкил этади.

Chingiz Aytmatov asarlarida ma’naviy yetuklik va tubanlik masalasi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Xajiboev Kishin
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
NDPI Tipografiya
Количество страниц:
66
Дата создания:
2020-02-12 15:47:21
Jahon adabiyotiga munosib hissa qo‘shgan adib Chingiz Aytmatov asarlaridagi ma’naviiy yetuklik va tubanlik masalasini o‘rganish, shunga bog‘liq umuminsoniy muammolarni tadqiq etish bitiruv malakaviy ishining asosiy maqsadi hisoblanadi.

Adabiyot darslarida didaktik o‘yinlardan foydalanish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Uzaqboyeva Muqaddas
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
NDPI Tipografiya
Количество страниц:
59
Дата создания:
2020-02-12 15:45:37
"Mazkur bitiruv malakaviy ishning maqsadi umumta’m maktablari o‘quvchilarining adabiyot fanidan bilim olish samaradorligini oshirishda didaktik o‘yinlarni takomillashtirishga doir tavsiyalar ishlab chiqish va ta’lim jarayoniga tadbiq etish. Ishning vazifalari esa quyidagicha: -Tanlangan mavzuga oid ilmiy va ilmiy metodik adabiyotlar, jurnallardagi maqolalar, tajribali o‘qituvchilarning bu boradagi ish tajribalarini o‘rganish. -Olingan natijalarni tahlil qilish. -Tahlil natijalariga ko‘ra ishning bugungi holatiga baho berish va didaktik o‘yinlarni takomillashtirishga doir tavsiyalar tayyorlash. -Tavsiyalarni umumta’lim maktablarida sinab ko‘rish va samaradorligini aniqlash. "

9-sinfda Abdulla Oripov hayoti va ijodini o‘rgatish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Reyimbarganova Sabohat
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
NDPI Tipografiya
Количество страниц:
64
Дата создания:
2020-02-12 15:42:15
Adabiy ta’limda yozuvchi ijodini o‘rganish, tadqiq qilish hamisha dolzarb masalardan biri sanalgan. Ijodkorning o‘ziga xos uslubini, timsol yaratish mahorati, so‘zga bo‘lgan e’tiborini kuzatish, tahlil etish orqali badiiy asarni idrok qilish, uning g‘oya va mazmunini to‘la tushunish, ayni paytda, satrlarga singdirilgan ma’no sirlaridan voqif bo‘lish imkoniyati yanada kengayadi. Shunday bo‘lsa-da, adib ijodini yangilangan pedagogik tafakkur asosida o‘rganish ishlari hali o‘z yakunini topgan emas. Tadqiqot ishimizning aynan shu mavzuga qaratilishi bu sohada yechimini kutayotgan masalalarga qaratilgani bilan xarakterlanadi.

Guliston Matyoqubova ijodida tarixiy shaxslar obrazining badiiy talqini


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
G‘aybullayeva Parvina
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
NDPI Tipografiya
Количество страниц:
69
Дата создания:
2020-02-12 15:40:29
Bitiruv malakaviy ishidan ko‘zlangan asosiy maqsad badiiy mantiq umumiy mohiyati va lirik ifodadagi o‘ziga xosligini, ijodkor poetik idrokiga daxldor tasvir ruhiyati ayrim qirralarini, qolaversa, she’riyatida milliy kolorit, tarixiy shaxslar siymosi tajassumi, ijodda namoyon poetik mantiq imkoniyatlarini Guliston Matyoqubova she’riyati misolida nazariy umumlashtirishdan iborat.

Matematikanı oqıtıwda qáteler ústinde islew usılları


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Amanbaev Alisher
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
NDPI Tipografiya
Количество страниц:
42
Дата создания:
2020-02-12 15:38:32
Bul pitkeriw qánigelik jumısı mektep hám orta arnawlı oqıw orınlarında ótiletúǵın matematika sabaqlarında oqıwshılar tárepinen jiberiletuǵın qátelerdi tallaw hám olardıń aldın alıw boyınsha metodikalıq kórsetpeler islep shıǵıwǵa arnalǵan. Pitkeriw qánigelik jumısı qaraqalpaq tilinde latın alipbesinde jazılǵan.

Ekinshi tártipli differenciallíq teńlemeler ushın koshi máselesi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Kalxorazova Muxabbat
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
NDPI Tipografiya
Количество страниц:
47
Дата создания:
2020-02-12 15:34:08
Fizika, ximiya, medicina hám basqa pánlerde ushırasatuǵın kóplegen processler differenciallıq teńlemeler járdeminde xarakterlenedi. Bul teńlemelerdi úyreniw menen tiyisli processler haqqında bazı bir maǵlıwmatqa iye bolamız. Usı differenciallıq teńlemeler úyrenilip atırǵan processtiń matematikalıq modelinen ibarat boladı. Bul model` qansha jetilisken bolsa, differenciallıq teńlemelerdi úyreniw nátiyjesinde alınǵan maǵlıwmatlar processlerdi sonshalıq tolıq xarakterleydi.
Сообщить об ошибке Транслит