Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Сув омбори гидрологик режимининг ўзан жараёнларига таъсири (туямўйин гидроузели мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ходжиев Алишер Кулдашевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎК 626/627.4.8
Дата создания:
2019-12-09 11:41:23
Тадқиқотнинг мақсади текислик дарёларидаги сув омбори гидрологик режимининг юқори бъеф ўзан жараёнларига таъсирини инобатга олиб, сув омборларининг иш режимини янги информацион технологияларни қўллаган ҳолда такомиллаштириш.

Ғарбий Тянь-шань вертикал зоналликда тарқалган тупроқларининг ҳозирги экологик-генетик жиҳатлари ва унумдорлигини ошириш йўллари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Раупова Нодира Бахромовна
Год издания:
2019
Номер УДК:
631.4+631.46+631.4:551.3+631.411.6
Дата создания:
2019-12-09 11:29:26
Тадқиқот мақсади тоғ ва тоғ ён бағирларида шаклланган, эрозияга учраган асосий тупроқлар тип ва типчаларида гумус ҳосил бўлишида табиий ва антропоген омилларнинг таъсирини тавсифлаш ҳамда ушбу тупроқларнинг гумусли ҳолатидаги миқдор ва сифат ўзгаришларининг йўналиши ҳамда интенсивлигини аниқлаш, уни баҳолашнинг илмий асосланган мезонларини ишлаб чиқишдан иборат.

Педагогик фасилитация воситасида талабаларнинг ўқув-билиш фаолиятини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Бектурсынова Л.
Год издания:
2019
Номер УДК:
УДК: 37.013.77
Дата создания:
2019-12-09 09:28:23
Педагогик фасилитация воситасида педагогика олий таълим муассасаси талабаларининг ўқув-билиш фаолиятини такомиллаштиришдан иборат.

Суғориладиган арзиқли тупроқларнинг унумдорлигини баҳолаш (Фарғона вилояти мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Рўзиева Инобат Жўраевна
Год издания:
2019
Номер УДК:
631.481:452; 821
Дата создания:
2019-12-08 00:09:36
Тадқиқотнинг мақсади Марказий Фарғона ҳудудларида тарқалган арзиқли ва гипслашган тупроқларнинг хосса-хусусиятлари ва унумдорлик даражасини аниқлаш, баҳолаш, маҳсулдорлигини оширишга қаратилган илмий-амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Оролбўйи ҳудуди суғориладиган ўтлоқи-аллювиал тупроқларининг экологик-биологик ҳолатини диагностикасида замонавий ёндашувлар (Амударё ва Чимбой туманлари мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Саидова Муниса Эргашевна
Год издания:
2019
Номер УДК:
631.67:631.4+631.95+631.46
Дата создания:
2019-12-08 00:07:06
Тадқиқотнинг мақсади Оролбўйи ҳудуди суғориладиган ўтлоқи-аллювиал тупроқларнинг хосса-хусусиятлари ва биологик фаоллигининг шўрланиш таъсирида ўзгаришини замонавий усуллар орқали таҳлил қилиш асосида тупроқларнинг экологик-биологик ҳолатини баҳолашдан иборат.

Бухоро воҳаси тупроқларининг эволюцияси, экологик ҳолати ва унумдорлиги


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Артикова Ҳафиза Туймуродовна
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎТ 631.4; 631.452; (575.16)
Дата создания:
2019-12-08 00:04:33
Тадқиқотнинг мақсади саҳро минтақасида воҳа тупроқлари шаклланишининг илмий асосларини ишлаб чиқиш, тупроқ элементар жараёнларининг тупроқ унумдорлиги ва экологик ҳолатини белгилашдаги ролини аниқлаш ҳамда ҳозирги шароитда тупроқлардан самарали фойдаланиш ва муҳофазалашга доир тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Иқтисодий процессда тарафларнинг ҳуқуқий мақомини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Авезов Косим Сафарович
Год издания:
2019
Номер УДК:
347.9 (043.5)(575.1)
Дата создания:
2019-12-07 22:14:17
Тадқиқотнинг мақсади иқтисодий процесс иштирокчиси сифатида тарафларнинг ҳуқуқий мақомини белгилашга доир қонунчиликни такомиллаштириш ва уни қўллаш амалиѐти самарадорлигини оширишга қаратилган таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Касб юзасидан ўз вазифаларини лозим даражада бажармаслик: жиноят-ҳуқуқий ва криминологик жиҳатлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Хайдаров Шухратжон Джумаевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
343.23 (043.5)(575.1)
Дата создания:
2019-12-07 22:10:16
Тадқиқотнинг мақсади касб юзасидан ўз вазифаларини лозим даражада бажармаслик жинояти таркибини юридик таҳлил қилиш, ушбу жиноятларга қарши курашишнинг мавжуд ҳолатини ўрганиш ҳамда жиноий фаолиятнинг мазкур турига қарши кураш самарадорлигини оширишда жиноят-ҳуқуқий нормаларни такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Влияние сбалансированных жизненных циклов вырабатываемой продукции на уменьшение вероятности убыточности предприятий. (по материалам ООО «Согда Зарафшан сув курилиш»)


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Умарова Шахзода
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Самаркандский Институт Экономики и Сервиса
Количество страниц:
68
Дата создания:
2019-12-06 17:08:00
Влияние сбалансированных жизненных циклов вырабатываемой продукции на уменьшение вероятности убыточности предприятий. (по материалам ООО «Согда Зарафшан сув курилиш»).

O’zbekiston Respublikasida turizm sohasining rivojlanishida normativ-huquqiy hujjatlarning tutgan o’rni


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Maxramov Allayor Mirkomilovich.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Samarqand Iqtisodiyot va Servis Instituti
Количество страниц:
130
Дата создания:
2019-12-06 17:06:55
O’zbekiston Respublikasida turizm sohasining rivojlanishida normativ-huquqiy hujjatlarning tutgan o’rni.
Сообщить об ошибке Транслит