Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Таълимни модернизациялаш шароитида бўлажак кимё ўқитувчиларининг дедуктив таҳлил кўникмаларини шакллантириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Бердиқулов Равшанжон Шавкатович
Год издания:
2020
Номер УДК:
54:371.3
Дата создания:
2020-12-21 14:26:16
Тадқиқотнинг мақсади таълимни модернизациялаш шароитида бўлажак кимё ўқитувчиларининг дедуктив таҳлил кўникмаларини такомиллаштиришдан иборат.

Бўлажак биология ўқитувчиларининг методик тайёргарлигини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Усмонова Мухайёхон Собиржон қизи
Год издания:
2020
Номер УДК:
57:371.3
Дата создания:
2020-12-21 12:31:19
Тaдқиқoтнинг мaқcaди: компетенциявий ёндошув асосида бўлaжaк биология ўқитувчилaрининг метoдик тaйёргaрлигини тaкoмиллaштиришдан иборат.

Бўлажак психология ўқитувчиларининг амалий компетентлигини мониторинг қилиш тизимини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Пулатов Джавдат Абдужабборович
Год издания:
2020
Номер УДК:
378.012.8:159.9 378.011.3-051-043.61:159.9
Дата создания:
2020-12-21 12:21:20
Тадқиқотнинг мақсади бўлажак психология ўқитувчилари амалий компетентлигини мониторинг қилиш тизимини такомиллаштиришга қаратилган таклиф ва тавсиялар тайёрлашдан иборат.

Олий таълим, фан ва ишлаб чиқариш интеграциясини кластерли ёндашувлар асосида инновацион ривожлантириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Усмонов Ботир Шукуриллаевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
УДК: 316:37.018.11-053.
Дата создания:
2020-12-21 03:14:36
Тадқиқотнинг мақсади олий таълим, фан ва ишлаб чиқариш интеграциясини кластерли ёндашувлар асосида инновацион ривожлантириш механизмларини такомиллаштиришдан иборат

Олий таълим, фан ва ишлаб чиқариш интеграциясини кластерли ёндашувлар асосида инновацион ривожлантириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Усмонов Ботир Шукуриллаевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
УДК: 316:37.018.11-053.
Дата создания:
2020-12-21 03:14:11
Тадқиқотнинг мақсади олий таълим, фан ва ишлаб чиқариш интеграциясини кластерли ёндашувлар асосида инновацион ривожлантириш механизмларини такомиллаштиришдан иборат

Талаба-қизларнинг миллий маънавий-ахлоқий фазилатларини ривожлантириш технологияси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Қосимова Озода Худойназаровна
Год издания:
2020
Номер УДК:
371.031:371.302:155.5
Дата создания:
2020-12-19 16:33:16
Тадқиқотнинг мақсади талаба-қизларнинг миллий маънавий-ахлоқий фазилатларини ривожлантириш технологиясини такомиллаштиришдан иборат.

Нотўлиқ оилаларда болаларни ижтимоий ҳаётга тайёрлашнинг педагогик механизмлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Асранбаева Муножатхон Халимжановна
Год издания:
2020
Номер УДК:
37.18.1
Дата создания:
2020-12-19 16:20:12
Тадқиқотнинг мақсади нотўлиқ оила болаларини ижтимоий ҳаётга тайёрлашнинг педагогик механизмларини такомиллаштиришдан иборат.

Умумий ўрта таълим мактабларида Бухоро болалар фольклор қўшиқларини ўргатишнинг илмий-методик имкониятларини такомиллаштириш (1-4-синфлар мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ражабов Тўхтасин Ибодович
Год издания:
2020
Номер УДК:
373.3.091.33:398.
Дата создания:
2020-12-19 14:37:46
Тадқиқотнинг мақсади умумий ўрта таълим мактабларининг 1-4-синф мусиқа дарсларида Бухоро болалар фольклор қўшиқларини ўргатишнинг методик имкониятларини тадқиқ қилиш ҳамда ўргатиш имкониятларини такомилаштиришга йўналтирилган илмий - методик тавсиялар ишлаб чиқиш

Талабаларда ватанпарварлик даражаси кўрсаткичларини педагогик таҳлил қилиш ва баҳолаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Узоқов Аслиддин Мехритдинович
Год издания:
2020
Номер УДК:
378.017.4012.3
Дата создания:
2020-12-19 14:32:54
Тадқиқот мақсади талабаларда ватанпарварлик даражаси кўрсаткичларини педагогик таҳлил қилиш ва баҳолашнинг назарий-методологик асосларини такомиллаштириш.

Чуқурлаштирилган ихтисослик босқичида узоқ масофага югурувчилар машғулот жараёнини инновацион технологиялар асосида бошқариш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Султонов Усмон Ибрагимович
Год издания:
2020
Номер УДК:
796.012.414.68:61
Дата создания:
2020-12-19 10:15:48
Тадқиқотнинг мақсади чуқурлаштирилган ихтисослик босқичида узоқ масофага югурувчиларнинг машғулот жараёнини инновацион технологиялар асосида бошқариш самарадорлигини аниқлашдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит