Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ўзбекистон саноат ҳудуларидаги болаларда бронхиал астманинг клиник-патогенетик хусусиятлари, ташхисот ва даволаш усуллари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ташматова Гулноза Аълоевна
Год издания:
2020
Номер УДК:
616.233-002-079.4-053.2
Дата создания:
2020-10-28 14:16:11
Тадқиқотнинг мақсади ташқи муҳит ноқулай омиллари таъсири шароитида яшовчи болаларда БА клиник-лаборатор хусусиятларини аниқлаш ва ташхисот, даволаш ва профилактикасини қулайлаштириш.

Аёлларда генитал эндометриознинг клиник иммунологик ривожланиш мезонлари ва дифференциал иммунокоррекция асослаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Исмоилова Дилдора Ўктамовна
Год издания:
2020
Номер УДК:
618.145-007.415: 612.017.1
Дата создания:
2020-10-28 14:11:00
Тадқиқотнинг мақсади аёлларда генитал эндометриознинг клиник иммунологик ривожланиш мезонлари ва дифференциал иммунокоррекцияни асослашдан иборат .

Ич терлама оқибатида ўткир бактерия ташувчанлик шаклланишининг клиник-иммунологик жиҳатлари ва унинг сурункали шаклга ўтишини олдини олиш.


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мирзажанова Донохон Баходировна
Год издания:
2020
Номер УДК:
616: 579.61: 616.9: 615.2.03
Дата создания:
2020-10-27 17:01:16
Тадқиқотнинг мақсади ич терлама оқибатида ўткир бактерия ташувчанлик шаклланишининг клиник-иммунологик жиҳатлари ва унинг сурункали шаклга ўтишини олдини олишни такомиллаштиришдан иборат.

Тизза бўғими остеоартритларида артроскопик дебридемент ва чуқур туннелизация усулларини қўллаб даволашни такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Сафаров Наврўз Бахтиёрович
Год издания:
2020
Номер УДК:
616.728.3:616.72-002-085
Дата создания:
2020-10-27 11:36:18
Тадқиқотнинг мақсади: ТБОА билан касалланган беморларда артроскопик дебридемент ва чуқур субхондрал туннелизация қилиш усулларини қўллаб, даволашни такомиллаштиришдан иборат.

Мия қон айланишининг ўткир бузилишларида церебрал веноз гемодинамиканинг хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Юлдашева Манзура Мухамад-Тофик Қизи
Год издания:
2020
Номер УДК:
616.857-053.6:616.8-009.836-085
Дата создания:
2020-10-26 14:49:49
Тадқиқотнинг мақсади ўткир ва эрта тикланиш даврида ишемик инсульт мавжуд бўлган беморларда церебрал веноз гемодинамиканинг ўзига хос хусусиятларини аниқлашдан иборат.

Перипартал кардиомиопатия билан оғриган беморлардаги ўзига хос морфофункционал ўзгаришлар ва медикаментоз даволаш имкониятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мирзарахимова Саодат Тимуровна
Год издания:
2020
Номер УДК:
616.124.2-008.1:616.12-008.46
Дата создания:
2020-10-22 16:52:01
Тадқиқотнинг мақсади перипартал кардиомиопатиянинг потенциал хавф омиллари ва клиник-гемодинамик кўринишарини бахолаб фармакологик давони гемодинамик кўрсаткичларга ва хаёт прогнозига таъсирини аниқлашдан иборат.

Туғруқда массив қон кетган аёлларнинг ҳаёт сифатини оширишга замонавий ёндашувлар.


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Каримова Нилуфар Набижоновна
Год издания:
2020
Номер УДК:
618.5-005.1-08-072.1
Дата создания:
2020-10-14 16:33:52
Тадқиқотнинг мақсади туғруқда массив қон йўқотган аёлларнинг ҳаёт сифатини оширишга замонавий ёндашувларни ишлаб чиқишдан иборат.

Ҳомиладорлик асоратли кечган аёлларда микроэлементлар бузилишининг хусусиятлари ва уни коррекциялаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ахмедова Дилфуза Рахматовна
Год издания:
2020
Номер УДК:
618.3-06:577.118-036
Дата создания:
2020-10-13 19:54:53
Тадқиқотнинг мақсади: ҳомиладорлик кечиши асоратланган аёлларда микроэлементлар бузилишининг хусусиятлари ва уни коррекциялаш чора-тадбирлари комплексини ишлаб чиқишдан иборат.

Ишемик инсультнинг ривожланишида транзитор-ишемик атакаларнинг прогностик ахамияти


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Абдуллаева Муборак Беккуловна
Год издания:
2020
Номер УДК:
616.8-009.12-02-092-073-053
Дата создания:
2020-10-13 19:40:46
Тадқиқотнинг мақсади: ишемик инсультларнинг ривожланишида транзитор ишемик атакаларнинг прогностик аҳамиятини баҳолашда бирламчи касалликнинг олдини олиш чора-тадбирларини самарадорлигини такомиллаштиришдан иборат.

«Vaccinium myrtillus L., galega oficinalis. L.» ўсимликлари асосида олинган фитодиабетолнинг гипогликемик таъсири


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ачилов Дилшод Дилмуратович
Год издания:
2020
Номер УДК:
615.015+616.36-002+616.33-002.44
Дата создания:
2020-10-13 16:31:08
Тадқиқотнинг мақсади бўлиб Фитодиабетол дори воситасини қандли диабетни турли тажриба моделларида махсус гипогликемик таъсирини ўрганиш ва организм учун хавфсизлигини баҳолашдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит