Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Оролбўйи минтақасидаги аёлларда цервикал интраэпителиал неоплазия патогенезидаги клиник ва иммуногенетик ҳусусиятлар


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Каландарова Амина Нуруллаевна
Год издания:
2021
Номер УДК:
616: 579.61: 616.9: 615.2.03
Дата создания:
2021-03-02 17:45:56
Тадқиқотнинг мақсади: Оролбўйи минтақасидаги аёлларда цервикал интраэпителиал неоплазия патогенезидаги клиник ва иммуногенетик ҳусусиятларини аниқлашдан иборат.

Қайталанувчи афтоз стоматитни ташхислаш, даволаш ва профилактикасининг клиник-патогенетик аспектлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Aлимова Доно Миржамоловна
Год издания:
2021
Номер УДК:
616.31-002.157.2-039.34-07-092-575.1
Дата создания:
2021-02-10 15:31:20
Тадқиқотнинг мақсади қайталанувчи афтоз стоматитни клиник диагностик маълумотлари, герпес вируснинг оғирлик даражаси ва ялиғланиш олди цитокинлар генларининг полиморфизмини хисобга олган холда ташхислаш, даволаш ва профилактик чораларини оптимизациялаш усуллари бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Бачадондан ювенил қон кетиши бўлган қизларда микроэлементлар ҳолати ва уни коррекциялаш йўллари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мавлонова Гулноз Шавкатовна
Год издания:
2021
Номер УДК:
618.17-008.8:616.153.1-08
Дата создания:
2021-02-02 14:43:59
Тадқиқотнинг мақсади бачадондан ювенил қон кетиши бўлган қизлар қонидаги микроэлементлар ҳолатини текшириш, коррекциялаш, эрта ташхислаш ва даволашнинг янгича ѐндошувларини такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ипак саноати чиқиндисидан олинадиган хитин ва хитозаннинг технологиясини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Бекчонов Икром Қурвонназорович
Год издания:
2021
Номер УДК:
66.06, 678.83, 547.458
Дата создания:
2021-01-18 12:53:53
Тадқиқотнинг мақсади ипак саноати чиқиндиси ипак қурти ғумбагидан хитин ва хитозан олишнинг такомиллашган технологиясини ишлаб чиқиш, у асосида биологик фаол, экологик хавфсиз бўлган “УЗХИТАН” препарати олиш технологиясини яратишдан иборатдир.

Сo(II) ва Zn(II) нинг янги биокомплексларини яратиш, стандартлаш ва уларнинг хоссаларини ўрганиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Тошпўлатова Азизахон Дилшодовна
Год издания:
2021
Номер УДК:
615.014:541.49.546.87
Дата создания:
2021-01-08 10:17:45
Тадқиқотнинг мақсади Zn(II), глицирризин кислота ва гистидин асосида янги биокомплексни синтез қилиш, уни ҳамда Со (II) сақлаган субстанциялар ва дори турларининг замонавий усулларда стандартлаш ва валидациялашдан иборат.

ОИВ инфекцияси билан касалланган болаларда асаб тизими зарарланишининг клиникаси ва дифференциал диагностикасининг ўзига хос хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мирзаева Дилноза Фархадовна
Год издания:
2020
Номер УДК:
616.98:578.828.6-053.2
Дата создания:
2021-01-06 13:18:27
Тадқиқотнинг мақсади ОИВ инфекцияси билан зарарланган болаларда касаллик босқичи ва юқиш йўлларига боғлиқ асаб тизими зарарланиши клиник-неврологик хусусиятларини баҳолашни такомиллаштиришдан иборат.

Асаб тизимининг перинатал зарарланиши узоқ муддатли оқибатларида когнитив фаолиятни ўрганишда қиёсий ёндашувлар


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мирджураева Наргиза Равшановна
Год издания:
2020
Номер УДК:
616-053.3+616.831+575.2
Дата создания:
2021-01-06 11:05:35
Тадқиқотнинг мақсади: мактабга тайёргарлик босқичида когнитив бузилишлари бўлган болаларда, асаб тизимини перинатал шикастланишини узоқ оқибатлари учун қиёсий ташхислаш ва прогнозлаш мезонларини ишлаб чиқишдан иборат.

English for pharmacists module 1 social and professional interaction


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2020-12-31 18:59:51
This Teaching-Methodical Complex is intended for the 1st -year students in all directions of Master degree of the Tashkent Pharmaceutical Institute and it is compiled in conformity with Standard Programme on Practical English. It answers up-to-date requirements of training specialists in Pharmacy.

English for pharmacists module 1 social and professional interaction


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2020-12-31 18:54:57
English for the pharmacists “Module 1 social and professional interaction” is specifically created for people who need to communicate effectively in English in the pharmacy domain and the pharmaceutical industry. The book will equip learners with the linguistic skills such as reading, listening, writing and speaking and specialist vocabulary necessary to understand daily situations in a work environment. It is also covered with topics to improve social and cultural, professional competence of pharmacists.

Учебно-методический комплекс модуля по предмету русский язык


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2020-12-31 18:50:17
Целью учебного модуля является ознакомление студентов фармацевтической терминологией и использование их в устной и в письменной речи. Конечные цели обучения, дифференцируясь в виде конкретных поэтапных задач, решаются на протяжении всего срока обучения: в течение учебного года, семестра, цикла практических занятий, а также на отдельном занятии.
Сообщить об ошибке Транслит