Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ахборот таълим муҳити шароитида талабаларда когнитив компетентликни ривожлантириш технологияси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Отепбергенов Жеткербай Сакбергенович
Год издания:
681.142.37:378:371.3
Номер УДК:
2020
Дата создания:
2020-08-07 20:24:06
Тaдқиқoтнинг мaқcaди ахборот таълим муҳити шароитида талабаларнинг когнитив компетентлигини ривожлантириш технологиясини такомиллаштиришдан иборат.

Комплекс ёндашув асосида бўлажак бошланғич синф ўкитувчиларининг иқтисодий маданиятини ривожлантириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Қучқорова Наргиза Мамажоновна
Год издания:
2020
Номер УДК:
378.016:338
Дата создания:
2020-08-07 20:20:07
Тaдқиқoтнинг мaқcaди комплекс ёндашув асосида бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг иқтисодий маданиятини ривожлантиришнинг педагогик шарт-шароитларини такомиллаштиришдан иборат.

Малака ошириш тизимида педагог кадрлар касбий компетентлигини ташхислаш технологияларини такомиллаштириш (Олий таълим муассасалари мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Инназаров Мажид Амонович
Год издания:
2020
Номер УДК:
371.127
Дата создания:
2020-08-07 19:11:04
Тадқиқот мақсади малака ошириш тизимида олий таълим муассасалари педагог кадрларининг касбий компетентлигини ташхислаш технологияларини такомиллаштиришдан иборат.

Суғориладиган ўтлоқи саз тупроқлари ва буғдой хоссаларини минераллашган сувлар билан суғориш таъсирида ўзгариши


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Дармонов Дилмурод Ёқубжонович
Год издания:
2020
Номер УДК:
631.48: 631.452
Дата создания:
2020-08-07 19:05:05
Тадқиқотнинг мақсади суғориладиган ўтлоқи саз тупроқларининг хосса-хусусиятлари, экомелиоратив ҳолати ва унумдорлигини, буғдой ҳосилдорлигини минераллашган сувлар билан суғориш таъсирида ўзгаришини аниқлаш ҳамда минераллашган коллектор-зовур, аралаш сувлардан фойдаланиш ва дарё сувларини антропоген ифлосланишдан муҳофазалаш,тежашга қаратилган илмий-амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Инглиззабон Ғарб адабиёти ва ўзбек адабиётида анималистика жанри хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ашурова Шаҳноза Алмасовна
Год издания:
2020
Номер УДК:
821.512.133.09
Дата создания:
2020-08-07 15:46:59
Тадқиқотнинг мақсади инглиззабон Ғарб адабиёти ва ўзбек адабиётидаги анималистика жанри моҳиятини очиб беришдан иборат.

Чегараланмаган соҳаларда сингуляр коэффициентли аралаш типдаги тенгламалар учун локал ва нолокал чегаравий масалалар


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Рузиев Менглибай Холтожибаевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
517.956.6
Дата создания:
2020-08-07 10:28:08
Тадқиқотнинг мақсади cингуляр коэффициентли аралаш эллиптик-гиперболик типдаги тенгламалар учун коррект қўйилган локал ва нолокал чегаравий масалаларни топиш ва уларнинг бир қийматли ечилишини исботлашдан иборат.

Тажрибада иккиламчи иммун танқислигида янги яллиғланишга қарши ўсимликлар йиғмаларини иммуномодуляция хусусиятларини ўрганиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Джуманиязова Насиба Сатимбаевна
Год издания:
2020
Номер УДК:
615.32 - 616-097:616-002-092
Дата создания:
2020-08-06 21:30:17
Тажрибада иккиламчи иммун танқислигида янги яллиғланишга қарши ўсимликлар йиғмаларини иммуномодуляция хусусиятларини аниқлашдан иборат

Қизиқарли математика ва олимпиада масалалари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Махмудова Д.М., Дўсмуродова Г.Х.
Дата создания:
2020-08-06 20:05:39
Ўқув режалардаги математика ва табиий-илмий фанлар блокига тегишли фанларнинг хусусиятидан келиб чиқиб, қўлланмада “Қизиқарли математика ва олимпиада масалалари” курсининг сонлар назарияси бўлимига оид асосий тушунча ва тасдиқлар, олимпиада масалалари келтирилган бўлиб, математик мазмуни тадбиқлари кўрсатилган. Мавзулар бўйича талабалар мустақил ечиши учун топшириқлар ва уларнинг ечиш усуллари ҳам берилган.

Таълимни халқаролаштириш шароитида олий таълим муассасаси халқаро ҳамкорлигини ривожлантиришни бошқариш механизмларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Юнусов Шохрух Темурмаликович
Год издания:
2020
Номер УДК:
378:37.014.254(100)
Дата создания:
2020-08-06 13:40:54
Таълимни халқаролаштириш шароитида олий таълим муассасасининг халқаро ҳамкорлиги самарадорлигини ошириш учун унинг бошқарув механизмларини такомиллаштиришдан иборат.

Ўзбекистонда кичик бизнес иқтисодий салоҳиятидан фойдаланиш механизмларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Юсупов Бобурбек Ахмадбекович
Год издания:
2020
Номер УДК:
334.72.012.32(575.1)
Дата создания:
2020-08-06 11:35:45
Кичик бизнес иқтисодий салоҳиятидан фойда-ланиш механизмларини такомиллаштириш юзасидан илмий-амалий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит