Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Переработка стоматологических тройных золотосодержащих


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
А.Ш. Зиядулллаев, В.Л.Чуб, А.М.Мажитов, Ш.М.Эралиев
Год издания:
Дата создания:
2017-02-04 17:35:46
Методика. Порядок приготовления сплавов и проведение вольтамперных исследований описаны в работе [2]. Растворение сплавов проводили в двухкамерной электролизной ячейке. Электролизную ячейку, состоящую из двух отделений, заполняют раствором соляной кислоты. В одно отделение опускается анод (сплав), во второе – катод (медную пластину). Исследование анодного растворения сплавов проводили в зависимости потенциала растворения от плотности тока. Для проведения опытов были приготовлены растворы в составе 1-3М HCl в присутствии 0,3M NaCl. Потенциал рабочего электрода измеряли относительно насыщенного каломельного электрода

Ta’lim-tarbiya jarayonida ta’lim oluvchilarni faollashtirish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
U. Axmedov
Год издания:
Дата создания:
2017-02-04 17:27:39
O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlari bevosita uzluksiz ta’lim tizimi bilan bog‘liq. «Ta’lim to‘g‘risida»gi Qonuni asosida yangi turdagi – o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi shakllantirildi. Hozirgi paytda yuqori malakali va madaniyatli, mustaqil fikrlaydigan mutaxassislar tayyorlash bo‘yicha muhim ahamiyatga ega molik ishlar olib borilmoqda.

Milliy g‘oyada chet tillarining ahamiyati


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
I.Atadjanova
Год издания:
Дата создания:
2017-02-04 17:26:18
Xozirgi Globallashuv jarayonida yoshlarimizda yot g‘oyalarga qarshi immunitetni shakllantirish juda muxim axamiyat kasb etmoqda. Chunki 21-asr tarixga axborot texnologiyalar avj olgan globallashuv asri bo‘lib kirib keldi. Bu esa o‘z navbatida shiddat bilan o‘sib kelayotgan, qiziquvchan yoshlarimizning dunyoqarashiga, tarbiyasiga, ma’naviy yuksalishiga ham ijobiy, ham salbiy ta’sir o‘tkazmoqda.

Markaziy osiyo davlatlari iqtisodiyotining siyosiy


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Sh.Xushvaqtov
Год издания:
Дата создания:
2017-02-04 17:20:54
Markaziy Osiyo mintaqasida turli siyosiy, iqtisodiy, xarbiy, transportga va ekologiyaga oid muammolar to‘planib qolgan. Shuni nazarda to‘tadigan bo‘lsak, butun mintaqaning barqaror rivojlanishini ta’minlash xamda mojaroli vaziyatlarning oldini olish uchun xozirgi ichki va tashqi muvozanatni saqlash va qo‘llab-quvvatlashgina birdan-bir maqbul tamoyildir. Mintaqada jug‘rofiy-siyosiy muvozanatni va barqarorlikni saqlagan taqdirdagina mazkur muammolarni xal etish imkoni tug‘iladi. Bu esa, uz navbatida, yalpi xavfsizlikni ta’minlash muammolarini xal qilishga qo‘shilgan salmoqli xissa bo‘ladi. O‘zbekistan erkin rivojlanayotgan dastlabki yillarda orttirilgan tajriba xam ayni shundan dalolat bermokda. Bu tajriba qo‘lga kiritilgan ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy barqarorlik ulkan yutuq ekanligiga va bu ulug‘ ne’matning axamiyati cheksizligiga yaqqol ishontirmoqda. Uz erkimizni qanday tasarruf etish uni bugungi murakkab va ba’zan shafqatsiz dunyodagi xavf-xatarlardan saqlash xar birimizga bog‘liqdir.

Katta yoshda chet tili o‘rganishda rol o‘ynaydigan muhim omillar


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Atamuratova Sevara Zokirjonovna
Год издания:
Дата создания:
2017-02-04 17:19:28
Bugungi kunda mamlakatimizda ta’lim tizimidagi islohotlar samaradorligini yanada oshirishda “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonun hamda Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi doirasida amalga oshirilgan chora-tadbirlar muhim ahamiyat kasb etayotir. Prezidentimiz Islom Karimovning 2012 yil 10 dekabrda qabul qilingan “Chet tillarni o‘rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori ham respublikamizda ta’lim sohasidagi islohotlarning izchil davom etayotganidan dalolat.

Katta yoshda chet tili o‘rganishda rol o‘ynaydigan muhim omillar


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Atamuratova Sevara Zokirjonovna
Год издания:
Дата создания:
2017-02-04 17:19:28
Bugungi kunda mamlakatimizda ta’lim tizimidagi islohotlar samaradorligini yanada oshirishda “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonun hamda Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi doirasida amalga oshirilgan chora-tadbirlar muhim ahamiyat kasb etayotir. Prezidentimiz Islom Karimovning 2012 yil 10 dekabrda qabul qilingan “Chet tillarni o‘rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori ham respublikamizda ta’lim sohasidagi islohotlarning izchil davom etayotganidan dalolat.

Davlat mudofaa qobiliyatini mustahkamlash va qurolli kurashda psixologik axborot vositalarining xususiyatlari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
A.Tursunov
Год издания:
Дата создания:
2017-02-04 17:18:19
O‘zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I.Karimov jonajon Vatanimizning mustaqilligini ilk davridan boshlib tinchlik siyosatini ilgari surib kelmoqdalar. Bugungi kunda xalqimiz faqat tinchlik bilan hayot bardavomligini, go‘zalligini yaxshi biladi, anglaydi va yurak-yurakdan his qiladi. Bunga misol tariqasi shuni aytishimiz mumkinki, AQSHning Kolumbiya universiteti sotsiologlari tomonidan “Dunyoning eng baxtli mamlakatlari” degan mavzuda o‘tkazilgan tadqiqotga ko‘ra 158 mamlakatlar o‘rtasida 44-o‘rinni, Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligi davlatlari o‘rtasida esa birinchi o‘rinni egallashimizda O‘zbekistonning birinchi Prezidenti I.Karimovning xissalari beqiyosdir.

Oliy harbiy ta’lim muassasalarida shaxsga o‘naltirilgan o‘qitish texnologiyalari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
PozilovaSh. A.
Год издания:
Дата создания:
2017-02-04 17:03:32
Harqandayijtimoiyjamiyatdayoshavlodta’lim-tarbiyasimuayyanmaqsadasosidatashkiletiladi. Ta’lim-tarbiyaningmaqsadiijtimoiymunosabatlarmazmunidankelibchiqibbelgilanadi. BugungikundaO‘zbekistonRespublikasidatashkiletilayotganta’lim-tarbiyaningasosiymaqsadikomilinsonnitarbiyalabvoyagayetkazishdaniborat.

Oliy harbiy bilim yurtlari kursantlarining ekologik ta’lim va tarbiyasidagi muhim jihatlar


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Salomov F.M
Год издания:
Дата создания:
2017-02-04 17:02:15
Bugungi kunda dunyo aholisining ekologik ta’limi va tarbiyasini to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish ekologik tangliklarini bartaraf etishning muhim yo‘nalishi sifatida e’tirof etilmoqda. Ekologik muammolar keskinlashib borayotgan hozirgi davrda ekologik dunyoqarashgina dunyo hamjamiyatini birlashtiruvchi omil bo‘lib xizmat qilishini va jamiyatimizda yangi munosabat madaniyatini - jamiyatning ekologik madaniyatini yaratish zarurligini tushunib yetmoqdamiz.

Mustaqil ta’limni tashkil etishda o‘rgatuvchi dasturlarning ahamiyati


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Madumarova M.X.
Год издания:
Дата создания:
2017-02-04 17:00:54
Ma’lumki, mustaqillikka erishgan dastlabki yillardanoq davlatimizning birinchi prezidenti I.A.Karimov tomonidan ta’lim tizimiga katta e’tibor qaratilgan. Xususan, ta’lim tizimini tubdan isloh qilish maqsadida “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” ishlab chiqildi. Ushbu dasturda belgilab qo‘yilgan ustuvor vazifalardan biri – yetuk salohiyatli, bilimli, boy malakaga ega mutaxassis kadrlar tayyorlashdir. Bunday kadrlar tayyorlash jarayonida turli zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalardan foydalanishning samarali ekanligi allaqachon o‘z isbotini topdi. Ayniqsa, o‘rganuvchilar mustaqil ta’limlarini samarali tashkil etish maqsadida qulay, oson o‘zlashtiriluvchi, ommabop xossaga ega maxsus o‘rgatuvchi dasturlar ishlab chiqilmoqda.
Сообщить об ошибке Транслит