Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ислом дини манбаларида тарбиявий фикрлар ва уларни педагогик таҳлил этиш механизмлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Алауатдинов Сахабатдин Иниятдинович
Год издания:
2020
Номер УДК:
371:21:297:18
Дата создания:
2020-01-16 11:39:20
Ислом дини манбаларидаги тарбиявий фикрларнинг талабалар маънавий маданиятини ривожлантиришга таъсирини аниқлаштириш ва уларнинг педагогик имкониятларини таҳлил этишнинг илмий-методик асосларини такомиллаштиришдан иборат.

Ўзбекистонда миграция соҳасидаги давлат бошқарувининг ташкилий-ҳуқуқий асослари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Исоқов Лухмонжон Холбоевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
351/354 (575.1)
Дата создания:
2020-01-15 18:07:18
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистонда миграция соҳасидаги давлат бошқарувининг ташкилий-ҳуқуқий масалаларини ўрганиш, мавжуд муаммоларни таҳлил қилиш ва уларнинг ечимига қаратилган илмий асосланган таклиф ҳамда тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ягона электромагнит майдони асосида энергия тежамкор технологияларни ишлаб чиқиш ва назариясини ривожлантириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Колесников Игор Константинович
Год издания:
2020
Номер УДК:
537.8
Дата создания:
2020-01-15 15:39:11
Ягона электр магнит майдонда, сувни тозалаш ва зарарсизлантиришда кавитацион иссиқлиқ генераторнинг ресурс ва энергия сақловчи қурилмаларини ишлаб чиқиш ва назарий асосларини ривожлантиришдан иборат.

Ғўза навларини сувсизликка ва шўрланишга чидамлилигини ўрганиш (Сирдарё вилояти мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Аширов Юсуфбой Рахимберганович
Год издания:
2020
Номер УДК:
633.511:626.87:631.413.3
Дата создания:
2020-01-15 13:55:56
Сирдарё вилоятининг суғориладиган, ўтлоқлашиб бораётган оч тусли бўз тупроқлари шароитида ўрта толали ғўзанинг С-6524, Бухоро-102, Султон, Наврўз, Пахтакор-1 ва Андижон-37 навларини турли суғориш тартибларида шўрланишга бардошлилигини ўрганиш ва шўрга чидамли навларни тавсия этишдан иборат.

Марказий Қизилқумда локал деҳқончилик агротехнологияси элементларини яратиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Султанов Умбетали Тазабаевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
631/5 (575.16)
Дата создания:
2020-01-15 13:50:05
Марказий Қизилқум ҳудудининг қумли чўл тупроқлар шароитида локал деҳқончиликда беда пичани ва маккажўхори яшил массасидан юқори ҳосил олишда маъдан ўғитларнинг мақбул меъёрлари, тупроққа ишлов бериш чуқурлиги ва сидератларни ўғит сифатида қўллаш агротехнологияси элементларини ишлаб чиқишдан иборат.

XVI-XVII асрларда миллий мусиқий тафаккур ривожининг замонавий талқини (Нажмиддин Кавкабий ва Дарвиш Али Чангий “Рисолаи мусиқий”лари асосида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ашуров Бахтиёр Шокирович
Год издания:
2020
Номер УДК:
781.7(575.1)15/16
Дата создания:
2020-01-14 18:07:14
XVI-XVII асрларда яратилган Нажмиддин Кавкабий ҳамда Дарвеш Али Чангийларнинг “Рисолаи мусиқий” асарини ўрганиш, амалиёт билан боғлаган ҳолда ушбу рисолаларнинг илм-фанда тутган ўрни ва аҳамиятини очиб беришдан иборат.

Помидор экинида Acariphormes туркуми вакилларининг зарари ва улар миқдорини бошқаришни такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мўминова Раъно Далабаевна
Год издания:
2020
Номер УДК:
632.6:635.6:937
Дата создания:
2020-01-14 17:27:25
Республикамизнинг Тошкент вилояти шароитида помидорда Acariphormes туркуми вакилларининг тур таркиби, биоэкологик ҳусусиятлари, тарқалиши, зарарлилик даражасини аниқлаш ва уларга қарши уйғунлашган кураш чораларини такомиллаштиришдан иборат.

Такрорий муддатда экиладиган мош экинининг асосий зараркунандалари биоэкологияси ва улар миқдорини бошқаришни такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Махмудова Шахноза Абдуфаттаховна
Год издания:
2020
Номер УДК:
632.635.65.6
Дата создания:
2020-01-14 17:07:51
Такрорий муддатда экиладиган мош экинининг асосий зараркунандалари биоэкологияси ва улар миқдорини бошқаришни такомиллаштириш

Садриддин Айнийнинг Бухородаги жадидчилик ҳаракатида тутган ўрни ва ижтимоий фаолияти


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Темиров Фаррух Умедович
Год издания:
2020
Номер УДК:
9(58)(584,4):008(092)
Дата создания:
2020-01-14 12:43:20
Тадқиқотнинг мақсади. Садриддин Айнийнинг Бухородаги жадидчилик ҳаракатида тутган ўрни ва ижтимоий фаолиятини изчил ва тизимли асосда комплекс ҳолда тадқиқ этиш.

Ҳозирги ўзбек драматургиясида фольклор стилизацияси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Турсунова Насиба Хамроевна
Год издания:
2020
Номер УДК:
821.512.133-2’06:398.2(043.3)
Дата создания:
2020-01-14 11:12:59
Тадқиқотнинг мақсади истиқлол даври ўзбек драматургиясида маросим фольклорининг поэтик трансформациясини ѐритиш, фольклор стилизацияси воситасида драматик асарда этномаданий контекст яратиш тамойилларини тавсифлаш, ҳозирги ўзбек кинодраматургиясидаги мифопоэтик тимсоллар бадиияти ва эпик сюжетлар стилизациясини тадқиқ этиш.
Сообщить об ошибке Транслит