Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Фарғона водийси кокцидлари (Homoptera: Coccinea) фаунаси, морфологияси ва экологик хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Собиров Озодбек Тожиматович
Год издания:
2020
Номер УДК:
595.752.3:591.4/.5(575.12)(043.3)
Дата создания:
2020-01-21 14:51:13
Фарғона водийси мевали ва манзарали ўсимликлари кокцидларининг тур таркибини таҳлил қилиш, доминант турларнинг морфологик, биологик ва экологик хусусиятларини аниқлаш ҳамда кокцидларга қарши кураш чораларини такомиллаштиришдан иборат.

Катта Орол денгизи зоопланктони (фаунаси, экологияси, сукцессияси, амалий аҳамияти)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мусаев Аблатдийн Кераматдинович
Год издания:
2020
Номер УДК:
591.524.12(262.83)(043.3)
Дата создания:
2020-01-21 14:46:14
Орол денгизи зоопланктон организмлари таркибининг мавжуд ҳолатини ва таркибидаги кўп йиллик сукцессияси қонуниятларини аниқлашдан иборат.

Маҳсулотлар рақобатбардошлигини оширишда сифатни бошқариш тизимини такомиллаштириш (Андижон вилояти саноат корхоналари мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Халилов Нурулло Хамидиллаевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
67/68:658(575.122)
Дата создания:
2020-01-21 14:04:03
Тадқиқотнинг мақсади саноат корхоналарида маҳсулотлар рақобатбардошлигини оширишда сифатни бошқариш тизимини такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Бухоро амирлиги ижтимоий қатламлари ва уларнинг ижтимоий-иқтисодий ҳаётдаги роли (1868-1920 йиллар)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Нормуродова Гўзал Бекмуродовна
Год издания:
2020
Номер УДК:
УЎК: 94(575.1): 316. 343 «1868-1920» (043.3)
Дата создания:
2020-01-21 12:16:50
Тадқиқотнинг мақсади 1868-1920 йилларда Бухоро амирлиги анъанавий ижтимоий тузилмасида рўй берган ўзгаришлар, аҳоли ижтимоий таркибига таъсир кўрсатган тарихий жараёнларни аниқлаш ва турли ижтимоий қатламларнинг жамият ҳаётидаги ролини очиб беришдан иборат.

Сейсмогеодинамик ва техноген жараёнларнинг геофизик майдонлар вариацияларида намоён бўлиш хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Туйчиев Ахмаджан Исмаилович
Год издания:
2020
Номер УДК:
550.343+382.3
Дата создания:
2020-01-21 11:33:44
Тадқиқотнинг мақсади геофизик майдонларда сейсмогеодинамик ва техноген жараёнларни намоён бўлиши хусусиятларини аниқлашдан иборат.

Метаболик синдромда миокард шикастланишининг эрта ташхислашнинг клиник-инструментал ва биохимик мезонлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Хидоятова Мухлиса Рахматиллаевна
Год издания:
2020
Номер УДК:
616.127-008.6:616.12-005.4-071/072-085
Дата создания:
2020-01-21 02:10:18
Тадқиқотнинг мақсади метаболик синдром билан хасталанган беморларда миокард шикастланишини эрта ташхислаш ва метаболик синдром негизидаги юрак ишемик касаллигида кавергалнинг клиник ва лаборатор кўрсаткичларга таъсирини баҳолашдан иборат.

Ностероид яллиғланишга қарши препаратлар таъсири натижасида чақирилган гастропатияларни даволашда цитопротектив терапия турли схемаларининг самарадорлигини баҳолаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Рахматуллаева Гулноза Кутпитдиновна
Год издания:
2020
Номер УДК:
616-002.77+616.3+615.2.03+616.7
Дата создания:
2020-01-21 02:02:30
Тадқиқотнинг мақсади ностероид яллиғланишга қарши препаратларни қабул қилиш билан чақирилган гастропатияларда меъданинг шиллиқ пардасидаги агрессив-протектив омилларнинг ўзаро алоқасига айрим протон помпалари ингибиторлари, цитопротекторлар ва уларнинг комбинациялари таъсирини қиёсий баҳолашни такомиллаштиришдан иборат.

Техника олий таълим муассасаларида сферик тригонометрия фанини ўқитиш методикаси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Эгамов Миршоҳид Холмуродович
Год издания:
2020
Номер УДК:
378.091.3:514.116.3
Дата создания:
2020-01-20 17:08:52
Тадқиқотнинг мақсади техника олий таълим муассасаларида сферик тригонометрия фанини ўқитиш методикасини такомиллаштиришдан иборат.

Айрим тоифадаги ходимлар меҳнатини ҳуқуқий тартибга солишнинг хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Исмоилов Шуҳратжон Абдусаминович
Год издания:
2020
Номер УДК:
349.222.2(043.5)(575.1)
Дата создания:
2020-01-20 16:22:36
Тадқиқотнинг мақсади айрим тоифадаги ходимлар меҳнатини махсус ҳуқуқий тартибга солиш билан боғлиқ муаммоларни аниқлаш ҳамда уларни ҳал этишга қаратилган илмий асосланган таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Кўзнинг рангдор пардаси тасвири бўйича шахсни биометрик идентификациялаш алгоритмлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Юсупов Озод Раббимович
Год издания:
2020
Номер УДК:
004.93
Дата создания:
2020-01-20 15:09:27
Кўзнинг рангдор пардаси тасвирлари таҳлили асосида шахсни биометрик идентификациялаш алгоритмлари ва дастурий мажмуасини ишлаб чиқишдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит