Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Игровые технологии на занятиях русского языка


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Рузиева У.Т.
Год издания:
Дата создания:
2017-07-25 16:19:34
Актуальность освоения педагогами современных образовательных технологий, которые непосредственно относятся к учебно-воспитательному процессу в учебных заведениях, обусловлена рядом проблем и противоречий практики. Игру как метод обучения, передачи опыта старших поколений младшим люди использовали с древности. В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным признаком — четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью

The easy ways of learning english


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Samadova S
Год издания:
Дата создания:
2017-07-25 16:18:25
It is not secret that nowadays many learners know grammar very well, they can translate any texts but anyway learning new words and using them is remaining as the biggest problem. Writing and listening is another big problem to speak.A lot of people have been learning English for many years and still do not know the language very well. That is they have absolutely no confidence when speaking and writing in English. They still think their grammar is not as good as they want.They still think they do not know many English words. They complain that when they watch movies in English, they do not understand a word. When they read a book, they cannot enjoy it because it is so hard to read.

Oliy harbiy ta’lim muassasalarida fors tilini o‘qitishning ahamiyati va ushbu tilni o‘rganishning samarali metodlari


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Yakubov O.A.
Год издания:
2017
Дата создания:
2017-07-25 16:11:35
Dastlab ushbu tilni o‘rganishga bo‘lgan talab u qadar katta ahamiyat kasb etmagan bo‘lsa, 2002 yil 22 may kuni Rossiya Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik institutida bo‘lib o‘tgan “Eron va MDH mamlakatlari” deb nomlangan ilmiy-amaliy konferensiyadan so‘ng ushbu tilni o‘rganishga bo‘lgan e’tibor keskin tus oldi. Ushbu konferensiyada Eron va MDH mamlakatlarining yetakchi eronshunos olimlari, siyosatshunoslar, tarixchilar, iqtisodchilar va madaniyatshunoslar ishtirok etdilar. Mazkur konferensiyada geosiyosiy, iqtisodiy, madaniy masalalar va Eronning MDH mamalakatlari bilan aloqasi bosh mavzu sifatida tanlandi. Ishtirokchi davlatlar tarixan bir biriga yaqinligi, ko‘plab xalqaro tashkilotlarga a’zoligidan kelib chiqqan holda, Eron Islom Respublisani, uning madaniyatini va albatta, fors tilini o‘rganish hozirgi kunda eng dolzarb masalalardan biriga aylanib borayotganining guvohi bo‘lishimiz mumkin.

Mudofaa Vazirligi harbiy qism va muassasalar (komandir va boshliqlar) faoliyatida boshqaruv psixologiyasi fani va uning kasbiy faoliyatdagi o‘rni


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
M.Ergeshov
Год издания:
Дата создания:
2017-07-25 16:10:30
Boshqaruv psixologiyasi ijtimoiy psixologiyaning tarkibiy qismi bo‘lib, rahbarning boshqaruv sohasida yuzaga keladigan muammolarni hal qilish, umuman jamoa va shaxsni boshqarish metodikasini o‘rganadi. Ushbu muammo boshqaruv psixologiyasi predmeti nuqtai nazaridan turli fanlarda, masalan, falsafa, psixologiya, pedagogika, sotsiologiya va boshqa fanlarda o‘rganadi. Boshqaruvning umumiy nazariyasini kibernetika fani o‘rganadi. Boshqaruv psixologiyasi o‘ziga xos predmetga ega bo‘lib, uni mansabdor shaxsning faoliyati tashkil etadi. Aynan mana shu jihat boshqaruv psixologiyasini ijtimoiy psixologiyadan ajratib turadi. Fanning ob’yekti esa rahbar shaxsidir. Rahbar va xodimlar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatni ijtimoiy jihatdan falsafada o‘rganildi. Pedagogika boshqarishda pedagogikaning prinsiplariga rioya qilish, bilish jarayonining xususiyatlarini hisobga olishni o‘rgatadi.

Globallashuv salbiy oqibatlarining yoshlar ma’naviy komolotiga ta’siri


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
M.A. Sherov
Год издания:
Дата создания:
2017-07-25 16:09:16
Avvalambor globallashuv – globalizatsiya jarayonlari va ularning mazmun-mohiyatiga qarash lozim deb o‘ylayman. Chunki, ushbu jarayon jahon svilizatsiyasi tarixida qadim davrlardan boshlab shakllangan jarayon bo‘lib, yagona ilmiy tushuncha "globalizatsiya” holida o‘tgan asrning ikkinchi yarmida fanga kirib keldi. Globallashuv – globalizatsiya tushunchalariga fanda olimlar tomonidan turlicha tariflar berilsada, ularning yagona mohiyat-mazmunini dunyo hamjamiyati-ning butun jahon mamlakatlari va xalqlarining o‘zaro barcha sohalaridagi yaqinlashuvini anglatadi.

O`zbekiston Respublikasida harbiy kadrlarni tayyorlash.


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
D.Tursumatov
Год издания:
Дата создания:
2017-07-25 16:07:45
“Harbiy kadrlar, birinchi navbatda, chuqur bilimga ega bo`lgan va zamonaviy fikrlaydigan, intellektual etuk oficerlarni, shuningdek, bugungi kunda armiyamizning o`zagini tashkil etayotgan yuksak professional malakali kichik komandirlar-serjantlarni tarbiyalash tizimini tubdan yaxshilash ham Qurolli Kuchlar qo`mondonligi faoliyatining eng muhim yo`nalishlaridan biri bo`lishi darkor” - deb ta`kidlaydi Prezidentimiz.

Повышение мощности двигателя автомобилей, работающих на газообразном топливе за счет регулируемой подачи воздуха


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Садыков О.А.
Год издания:
Дата создания:
2017-07-25 12:26:52
В данной статье рассматривается вопрос возможного повышения мощности двигателя за счет регулирования подачи воздуха при помощи регулируемого электропривода компрессора и обеспечение оптимального сгорания топлива в зависимости от объема газообразного топлива. Ушбу мақолада двигател қувватини имкон қадар компрессор электроюритмаси ёрдамида ҳаво узатишини тартибга солиш ва газсимон ёқилғи ҳажми ҳисобига кўра ёқилғи ёнишининг энг оптимал варианти кўриб чиқилади.

Harbiy muhandislik ishida g’ovvoslik tayyorgarligi o’rni


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
UMIRKULOV A.U.
Год издания:
Дата создания:
2017-07-25 11:55:37
G’avvoslik kasbi kasblar ichida eng mashaqatli va o’zgacha kasb hisoblanib, g’avvosning ish faoliyatidagi birgina kichkina xatosi, o’zini xayot faoliyatiga salbiy ta’sir ko’rsatibgina qolmay, uning o’limiga ham olib kelishi mumkin. Bunday vaziyatlarda birgina g’avvosni o’ziga bog’liq bo’lmagan xavflar ham yuzaga kelishi yoki uning ish faoliyati va sog’ligiga nojo’ya ta’sir ko’rsatishi mumkin. Bunga suvning harorati, suv oqimining tezligi, asbob-anjomlarning holati va shu kabi bir qator faktorlarni misol keltira olamiz.

Paraplaneristlarni tayyorlash


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
A.Т. Rozmetov
Год издания:
Дата создания:
2017-07-25 11:54:23
Ko‘tarishkuchiqanotsirtidahavooqimiqarshilikkauchrashinatijasidapaydobo‘ladi. Og‘irliknatijasidaparaplanoldingaharakatlanadi. Aynanushbukuchbelgilangantezliknihavoganisbatanushlabturadi. Havodagitezlikqanot, arqonlarvauchuvchihosilqiladiganhavoqarshiliginatijasidacheklanganvaunioshibo‘tishuchunbalandlikzaxirasisarflanadi. SHundayqilib, uchushuchunparaplanuzluksizbalandliknisarflaydi

О некоторых аспектах реформирования в ВС РФ


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Год издания:
Дата создания:
2017-03-03 19:22:54
Анализ материалов свидетельствует, о том, что последние годы Российская Федерация (РФ) основное внимание уделяет на решительное наращивание своего военного потенциала.
Сообщить об ошибке Транслит