Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Муқобил ва қайта тикланувчи энергия манбаларига оид материаллар асосида узлуксиз физика таълими мазмунини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Абдиев Умирбек Бегматович
Год издания:
2020
Номер УДК:
37:016.53
Дата создания:
2020-01-07 15:23:11
Узлуксиз таълимда муқобил ва қайта тикланув-чи энергия манбаларига оид замонавий билим, кўникма ва малакаларни шакллантириш асосида физика ўқитиш жараёни мазмунини такомиллашти-ришдан иборат.

Биологияни ўқитишда электрон таълимий ресурслардан фойдаланиш методикасини такомиллаштириш (7-синф мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Қaрахонова Лобархон Мусoхоновна
Год издания:
2020
Номер УДК:
372.862:59(077)
Дата создания:
2020-01-07 15:21:19
Биологияни ўқитишда электрон таълимий ресурслардан фойдаланиш методикасини такомиллаштиришдан иборат.

Умумий ўрта таълим мактаб ўқувчиларида физик тушунчаларни статистик метод асосида шакллантириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Хужанов Эркин Бердиевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
371.124:53(575.1)
Дата создания:
2020-01-07 15:19:41
Тадқиқотнинг мақсади умумий ўрта таълим мактабларида физика ўқув предметини ўқитиш жараёнида физик тушунчаларни статистик метод асосида шакллантириш ва ривожлантириш механизмини такомиллаштириш, тегишли мавзулар мазмунига қўшимчалар ҳамда ўзгартишлар киритиш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Герпесвирус инфекцияли ҳомиладор аёлларда туғруқ услубини танлашни патогенетик асослаш (клиник-морфологик тадқиқот)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Раджабова Зулола Абдухакимовна
Год издания:
2020
Номер УДК:
618.2: 619.9- 092-036-085.2
Дата создания:
2020-01-07 15:02:58
Тадқиқот мақсади: клинико-морфологик тадқиқотлар асосида перинатал асоратларни камайтириш мақсадида герпес вируси билан зарарланган ҳомиладор аёлларда туғруқ усулларини танлашни патогенетик асослаш.

Ўзбекистоннинг жанубий ва марказий ҳудудлари яйлов ўсимликларининг зарарли энтомофаунаси ҳамда уларга қарши кураш тизимини яратиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Хайтмуратов Арсланбек Файзуллаевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
633.2.033. 632.7. 632.92.
Дата создания:
2020-01-07 11:55:12
Ўзбекистоннинг жанубий ва марказий ҳудудлари (Сурхондарё, Қашқадарё, Самарқанд, Навоий, Жиззах вилоятлари) яйлов ўсимликларининг зарарли энтомофаунасининг турлар таркибини, тарқалиш ареалини, доминант турларнинг биоэкологик хусусиятларини ўрганиш асосида зараркунандаларга қарши экологик хавфсиз микробиологик ва истиқболли кимёвий препаратларни қўллаб, самарали кураш усул ва воситалар мажмуини яратишдан иборат.

Қорақолпоғистоннинг шўр грунтларида бино ва иншоотлар қуришнинг мухандислик-геологик асослари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Аимбетов Иззет Каллиевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
624.131 (575)
Дата создания:
2020-01-07 09:54:19
Тадқиқотнинг мақсади Қорақалпоғистон грунтларининг шўрланиш ва физик-механик хоссаларининг хусисиятларини баҳолаш ва бу грунтларда бино ва иншоотларни лойихалаш, қуриш ва хавсиз эксплуатация қилишнинг мухандис-геологик илмий асосларини ишлаб чиқишдан иборат.

Қуйи зарафшон табиий географик округи барқарор ривожланишининг геоэкологик индикаторлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Расулов Анвар Баходирович
Год издания:
2020
Номер УДК:
915.0 (575. 1):371.03
Дата создания:
2020-01-07 09:03:59
Тадқиқотнинг мақсади Қуйи Зарафшон табиий географик округи барқарор ривожланишининг геоэкологик индикаторларини аниқлаш ҳамда уларнинг илмий ва амалий асосларини такомиллаштиришдан иборат.

Анизотроп грунтли тўғонларида нотурғун фильтрацияни ҳисоблаш усулларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Байматов Шахриддин Хушвақтович
Год издания:
2019
Номер УДК:
627.82:628.16.067
Дата создания:
2020-01-06 17:36:37
Тадқиқотнинг мақсади. Грунтли тўғон танаси ва заминида грунтларни анизатроплилигини ҳисобга олиб нотурғун фильтрацияни ҳисоблаш усулини такомиллаштириш ва уларни тўғон қияликлари турғунлигига таъсирини аниқлаш.

Иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистон маданияти


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Сафарова Зилола Сафаровна
Год издания:
2020
Номер УДК:
94 (575.1)
Дата создания:
2020-01-06 16:49:09
Тадқиқотнинг мақсади Иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистоннинг маданияти тарихини очиб беришдан иборат.

Мураккаб тизимларни моделлаштиришнинг замонавий парадигмалари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ниязимбетов Марат Қудиярович
Год издания:
2019
Номер УДК:
111.1:1.510.67:327 (575.1)
Дата создания:
2020-01-06 16:27:25
Тадқиқотнинг мақсади мураккаб тизимларни моделлаштиришда ночизиқли-фрактал парадигмасининг методологик ролини ҳамда унинг жамият тараққиётини моделлаштиришдаги концептуал аҳамиятини асослашдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит