Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Иқтисодий процессда тарафларнинг ҳуқуқий мақомини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Авезов Косим Сафарович
Год издания:
2019
Номер УДК:
347.9 (043.5)(575.1)
Дата создания:
2019-12-07 22:14:17
Тадқиқотнинг мақсади иқтисодий процесс иштирокчиси сифатида тарафларнинг ҳуқуқий мақомини белгилашга доир қонунчиликни такомиллаштириш ва уни қўллаш амалиѐти самарадорлигини оширишга қаратилган таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Касб юзасидан ўз вазифаларини лозим даражада бажармаслик: жиноят-ҳуқуқий ва криминологик жиҳатлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Хайдаров Шухратжон Джумаевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
343.23 (043.5)(575.1)
Дата создания:
2019-12-07 22:10:16
Тадқиқотнинг мақсади касб юзасидан ўз вазифаларини лозим даражада бажармаслик жинояти таркибини юридик таҳлил қилиш, ушбу жиноятларга қарши курашишнинг мавжуд ҳолатини ўрганиш ҳамда жиноий фаолиятнинг мазкур турига қарши кураш самарадорлигини оширишда жиноят-ҳуқуқий нормаларни такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ўзбекистон ҳудудида ер сирти яқинидаги озон миқдорининг ер усти ва сунъий йўлдош маълумотлари асосидаги фазовий-даврий статистик тузилиши


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Шермухамедов Улуғбек Абдулазизович
Год издания:
2019
Номер УДК:
551.510.42:53.087.4
Дата создания:
2019-12-06 12:19:31
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон ҳудудида ер сирти яқинидаги ва тропосфера озонининг миқдорини ер усти ва сунъий йўлдош маълумотлари асосида фазовий-даврий таркибини аниқлаш ҳамда динамик ва гелиогеофизик табиатга эга табиий омилларнинг озон ўзгарувчанлигига қўшган ҳиссасини баҳолашдан иборат.

Бўлажак жисмоний маданият ўқитувчиларида касбий маданиятни шакллантиришнинг педагогик асослари ва технологиялари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Сатторов Анвар Эргашович
Год издания:
2019
Номер УДК:
378.016.796.071.4
Дата создания:
2019-12-06 11:57:27
Тадқиқотнинг мақсади бўлажак жисмоний маданият ўқитувчиларида педагогик маданиятни шакллантиришнинг илмий-педагогик асослари, шарт-шароитлари ва технологияларини такомиллаштириш ҳамда улардан олий таълим амалиётида фойдаланишга доир илмий-методик тавсиялар ишлаб чиқиш.

Клиренси ўзгартириладиган пахтачилик тракторларининг олдинги кўприги параметрлари (ўлчамлари)ни асослаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ахмедов Шерзодбек Анвархон ўғли
Год издания:
2019
Номер УДК:
629.114.2: 631.4
Дата создания:
2019-12-06 10:51:30
Тадқиқотнинг мақсади пахтачилик тракторининг агротехник ўтувчанлигини ошириш ва ҳаракатланиш тизимининг тупроққа салбий техноген таъсирини камайтиришдан иборат.

Наманган болалар фольклорининг жанрлар таркиби ва локал хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Турғунов Шерали Долихонович
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎК: 398 (575.123)-053.2
Дата создания:
2019-12-05 17:00:49
Тадқиқотнинг мақсади. Наманган болалар фольклорининг жанрлар тизими ва таркибини, генезисини, тарихий-тадрижий ривожи қонуниятларини белгилаш, бешик ва суйиш, мавсумий-маросимий, сатирик ва юмористик, ўйин қўшиқларининг бадииятини ўрганиш ҳамда ўзига хос локал хусусиятларини аниқлашдан иборат.

“Гўрўғли” туркуми достонларининг оғзаки ва қўлёзма нусхаларини қиёсий ўрганиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Сариев Санъатжон Матчонбоевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎК: 398.224 (=512.1):801.81
Дата создания:
2019-12-05 16:56:06
Тадқиқотнинг мақсади “Гўрўғли” эпосининг туркий халқлар орасида тарқалган қўлёзма ва тошбосма нусхаларининг жонли эпик анъанада сақланиб қолган оғзаки вариантлари билан қиёслаш орқали эпос қўлёзма ва тошбосма нусхаларининг шаклланиши тарихини ёритиш ҳамда эпик сюжетлар генезиси ва бадиий эволюцияси босқичларини аниқлашдан иборатдир.

Ўзбекистон араблари этномаданий идентиклигининг шаклланиши ва трансформацияси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Искандаров Шерзод Абдиғаниевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎК: 39:572 (=411.21) (575.1) (043.3)
Дата создания:
2019-12-05 16:29:00
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистонда яшовчи араб диаспораси этномаданий идентиклигини ривожланиш босқичлари ва унинг замонавий Ўзбекистон жамиятидаги трансформациясини очиб беришдан иборат

ХХ асрда Сурхон-Шеробод воҳаси ареал хўжалик маданияти (чорвачилиги мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Турдимуратов Янгибой Алламуратович
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎК 9(58):398:636 (Сурхон-Шеробод) (584,4)
Дата создания:
2019-12-05 16:23:18
Тадқиқотнинг мақсади ХХ асрда Сурхон-Шеробод воҳаси чорвачилик хўжалиги мисолида тарихий-этнологик материаллар ва дала этнографик маълумотлари асосида аҳолининг ушбу хўжалик турини юритишдаги этнолокал хусусиятларни очиб беришдан иборат

Инвестиция лойиҳаларини молиялаштиришни ривожлантириш тенденциялари (Каттақурғон туман иқтисодиёт ва ҳудудларни комплекс ривожлантириш бўлими маълумотлари бўйича)


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Жахонгиров Улуғбек.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Самарканд Давлат Иктисодиёт ва Сервис Институти
Количество страниц:
73
Дата создания:
2019-12-05 16:10:11
БМИнинг мақсади - Инвестиция лойиҳаларини молиялаштиришни ривожлантириш тенденцияларини ўрганишдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит