Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Жадидчилик ҳаракатининг ижтимоий-сиёсий жиҳатлари ва ҳозирги замон


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Абдивоҳидов Сунатилло Абдинабиевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
1 (09):297
Дата создания:
2020-02-25 16:43:05
Тадқиқотнинг мақсади. Жадидлар маънавий меросининг миллий ва умуминсоний моҳиятини ижтимоий-фалсафий жиҳатдан очиб бериш ҳамда бу ғояларнинг жаҳон фалсафий тафаккури ривожидаги ўрнини ёритишдан иборатдир.

Шахс юзи тасвирига кўра идентификациялашнинг математик ва дастурий таъминоти


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Нуржанов Фурқатбек Рейимберганович
Год издания:
2020
Номер УДК:
004.93
Дата создания:
2020-02-25 16:36:24
Тадқиқотнинг мақсади юз тасвири асосида шахсни идентификациялашнинг математик моделлари, алгоритмлари ва дастурий таъминотини ишлаб чиқишдан иборат.

Ўзбек тилида «одам» ва «жинс» концептлари билан боғлиқ ассоциатив-вербал бирликлар


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Йигиталиев Умиджон Саминович
Год издания:
2020
Номер УДК:
811.512.133-028.16 (043.3)
Дата создания:
2020-02-25 14:13:57
Тадқиқотнинг мақсади. Ўзбек тилида «одам» ва «жинс» концептининг воқеланиши, мазкур концептлар билан ассоциатив боғланган бирликларни когнитив ва ассоциатив таҳлил тамойиллари асосида тадқиқ этишдан иборат.

Сифатли ип олишда пахта толасидан сараланма тузиш усулларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Юсупалиева Умида Нуриллаевна
Год издания:
2020
Номер УДК:
677.021.155.017.2/.072.004.12
Дата создания:
2020-02-25 13:38:06
Тадқиқотнинг мақсади йигирилган ип ишлаб чиқаришда пахта толасидан сараланма тузиш усулларини такомиллаштириш асосида ип йигириш самарадорлигини оширишдан иборат.

Пахта чигитидан момиқ ажратиш жараёни янги технологиясини назарий ва амалий тадқиқ қилиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Очилов Махсуджон Мурадуллаевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
677.021.152.001.572
Дата создания:
2020-02-25 13:33:19
Тадқиқотнинг мақсади пахтани дастлабки ишлашда чигитдан момиқ ажратишнинг ресурстежамкор, такомиллашган самарали технологиясини яратишдан иборатдир.

Донли екинларни етиштириш технологияси


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Д.Ёрматова, Н.Шамуратова
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Гулистон давлат университети
Количество страниц:
262
Номер УДК:
654
Дата создания:
2020-02-25 12:04:54
Донли экинларни етиштириш технологияси. Донли экинларни етиштириш технологиясини суғориладиган майдонларда илмий асосда ўрганиш бугунги кун талабидан келиб чиқади. Узоқ вактлар давомида бизда буғдой катта майдонларга экилмагани сабабли бугун хар бир дехқон ва фермер ўз томорқасида ва катта майдонларда донли экинлардан жахон дончилиги миқёсидаги қараганда кам хосил олмоқда.

Ўсимлик мойларини ишлаб чиқариш технологияси


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
К.К.Саттаров
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Гулистон давлат университети
Количество страниц:
149
Дата создания:
2020-02-25 12:01:46
Мазкур маъруза матни ёғ-мой корхоналарига келаётган мойли уруғларни қабул қилиш, сақлаш, тозалаш, чақиш, сепаратлаш, янчиш, қовуриш, пресслаш, экстракциялаш, олинган мойларни бирламчи тозалаш технологияси ва уларга оид технологик схемалар баёнлари келтирилган.

Kariolojical stady of specias genus meristotropis fisch. et mey


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Х.Каршибаев
Дата создания:
2020-02-25 11:57:37
Ушбу мақола Meristotropis Fisch. et Mey. туркумининг икки тури, Ўрта Осиѐ эндемлари бўлган Бухоро ва учбаргли айриқайиқчалиларнинг кариологик тадқиқига бағишланган. Текшириш материаллари 2014-2017 йилларда Сирдарѐ ва Қашқадарѐ ўзанлари, Жиззах чўли, Жанубий-шарқий Қизилқум, Зомин ва Нурота адирлари худудларидан терилган.

Биология ўқитувчилари компетентлигини оширишда мустақил таълим ва электрон таълим ресурсларидан самарали фойдаланиш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ҳ.Қ.Қаршибаев, Д.Тоғаева
Дата создания:
2020-02-25 11:56:07
Мақола биология фанлари ўқитувчиларини малака ошириш тизимида тайѐрлашда мустақил таълимдан самарали фойдаланиш ва унинг электрон таълим ресурсларини яратиш масалаларига бағишланган.

Геотуризм – новое направление в индустрии туризма Узбекистана


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
А.Нигматов, Г.Нигматова, Э.Атасой
Дата создания:
2020-02-25 11:42:07
Мазкур мақолада геотуризм соҳасининг Ўзбекистон шароитида ривожланиши, таркиб топиши ва истиқболлари ҳақида баён этилган. Ўзбекистон шароитида геотуризмни янги соҳа тарзида таркиб топтириш масалалари, муаллиф бу боради қилинадиган асосий ишлар ва амалларни асосли тарзда кўрсатиб берган.
Сообщить об ошибке Транслит