Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Касб-ҳунар коллежлари ўқувчиларининг инглиз тилини ўқитишдаги нутқ компетенциясини ривожлантириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Насирова Умида Камоловна
Год издания:
2020
Номер УДК:
377.091.3:811.111
Дата создания:
2020-08-08 20:04:36
Тадқиқотнинг мақсади касб-ҳунар коллежлари ўқувчиларига инглиз тилини ўргатишда нутқ компетенциясини ривожлантиришдан иборат.

Бошланғич таълим самарадорлигини оширишда интеграциялашган технологиядан фойдаланиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Абдуллаева Нилуфар Махамаджановна
Год издания:
2020
Номер УДК:
372.44
Дата создания:
2020-08-08 19:59:46
Тадқиқот мақсади бошланғич таълим жараёнида интеграциялашган таълим технологиясини қўллашнинг методик шарт-шароитларини аниқлаштириш ҳамда илмий асосланган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Бўлажак ўқитувчиларда шахслараро муносабат маданиятини ривожлантириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мирзаева Фарохат Одилжановна
Год издания:
2020
Номер УДК:
371.126
Дата создания:
2020-08-08 19:55:39
Тадқиқотнинг мақсади бўлажак ўқитувчиларда шахслараро муносабат маданиятини ривожлантиришнинг педагогик тизимини такомиллаш-тиришдан иборат.

Умумий ўрта таълим мактаби ўқувчиларида касбий тафаккурни шакллантиришнинг педагогик тизими


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Акбаров Баҳодир Абдурахмонович
Год издания:
2020
Номер УДК:
37; 377; 377.09
Дата создания:
2020-08-08 19:51:26
Тадқиқотнинг мақсади умумий ўрта таълим мактаби ўқувчиларида касбий тафаккурни шакллантиришнинг дидактик тизимини такомиллаштириш.

Ахборот таълим муҳити шароитида талабаларда когнитив компетентликни ривожлантириш технологияси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Отепбергенов Жеткербай Сакбергенович
Год издания:
681.142.37:378:371.3
Номер УДК:
2020
Дата создания:
2020-08-07 20:24:06
Тaдқиқoтнинг мaқcaди ахборот таълим муҳити шароитида талабаларнинг когнитив компетентлигини ривожлантириш технологиясини такомиллаштиришдан иборат.

Комплекс ёндашув асосида бўлажак бошланғич синф ўкитувчиларининг иқтисодий маданиятини ривожлантириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Қучқорова Наргиза Мамажоновна
Год издания:
2020
Номер УДК:
378.016:338
Дата создания:
2020-08-07 20:20:07
Тaдқиқoтнинг мaқcaди комплекс ёндашув асосида бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг иқтисодий маданиятини ривожлантиришнинг педагогик шарт-шароитларини такомиллаштиришдан иборат.

Малака ошириш тизимида педагог кадрлар касбий компетентлигини ташхислаш технологияларини такомиллаштириш (Олий таълим муассасалари мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Инназаров Мажид Амонович
Год издания:
2020
Номер УДК:
371.127
Дата создания:
2020-08-07 19:11:04
Тадқиқот мақсади малака ошириш тизимида олий таълим муассасалари педагог кадрларининг касбий компетентлигини ташхислаш технологияларини такомиллаштиришдан иборат.

Суғориладиган ўтлоқи саз тупроқлари ва буғдой хоссаларини минераллашган сувлар билан суғориш таъсирида ўзгариши


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Дармонов Дилмурод Ёқубжонович
Год издания:
2020
Номер УДК:
631.48: 631.452
Дата создания:
2020-08-07 19:05:05
Тадқиқотнинг мақсади суғориладиган ўтлоқи саз тупроқларининг хосса-хусусиятлари, экомелиоратив ҳолати ва унумдорлигини, буғдой ҳосилдорлигини минераллашган сувлар билан суғориш таъсирида ўзгаришини аниқлаш ҳамда минераллашган коллектор-зовур, аралаш сувлардан фойдаланиш ва дарё сувларини антропоген ифлосланишдан муҳофазалаш,тежашга қаратилган илмий-амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Инглиззабон Ғарб адабиёти ва ўзбек адабиётида анималистика жанри хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ашурова Шаҳноза Алмасовна
Год издания:
2020
Номер УДК:
821.512.133.09
Дата создания:
2020-08-07 15:46:59
Тадқиқотнинг мақсади инглиззабон Ғарб адабиёти ва ўзбек адабиётидаги анималистика жанри моҳиятини очиб беришдан иборат.

Чегараланмаган соҳаларда сингуляр коэффициентли аралаш типдаги тенгламалар учун локал ва нолокал чегаравий масалалар


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Рузиев Менглибай Холтожибаевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
517.956.6
Дата создания:
2020-08-07 10:28:08
Тадқиқотнинг мақсади cингуляр коэффициентли аралаш эллиптик-гиперболик типдаги тенгламалар учун коррект қўйилган локал ва нолокал чегаравий масалаларни топиш ва уларнинг бир қийматли ечилишини исботлашдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит