Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Сурхондарё ботиғи парагенетик ландшафт комплекслари ва уларни геоэкологик районлаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ярашев Қувондиқ Сафарович
Год издания:
2018
Номер УДК:
551.4 (575.15)
Дата создания:
2018-06-08 09:06:00
Сурхондарё ботиғи геосистемаларини парагенетик принцип асосида геоэкологик районларга ажратиш ва геоэкологик вазиятни оптималлаштириш бўйича илмий асосланган таклифлар ишлаб чиқишдан иборат.

Ўзбекистон тоғ дарёлари муаллақ оқизиқлари ва улар ҳавзаларидан тупроқ-грунтлар ювилиши жадаллигини баҳолаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Рахмонов Комилжон Раджабович
Год издания:
2018
Номер УДК:
556.535.6+556.048
Дата создания:
2018-05-22 12:27:49
Ўзбекистон тоғ дарёлари муаллақ оқизиқларининг ҳосил бўлиши ҳамда улар ҳавзалари юзаларидан тупроқ-грунтлар ювилиши жадаллигини миқдорий баҳолаш усулларини такомиллаштиришдан иборат.

XORAZM VILOYATINING DEMOGRAFIK VAZIYATIDAGI O’ZGARISHLAR


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ganjayeva Mamajan
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
QQDU
Количество страниц:
83
Дата создания:
2018-05-21 10:51:38
Bozor munosabatlari sharoitida, yangicha ijtimoiy-iqtisodiy muhitning shakllanishi, aholi soni va hududiy tarkibi bilan bog`liq chuqur nazariy va amaliy tadqiqotlar olib borishni taqoza etadi. O`zbekiston Respublikasida iqtisodiy islohotlarning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi natijasida makroiqtisodiyotni tobora barqarorlashtirishga erishilmoqda.

O’zbekiston geografiyasi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
K.A.Utarbaeva
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
QQDU
Количество страниц:
133
Дата создания:
2018-05-21 10:26:52
Yangi iqtisodiy munosabatlar sharoitida O’zbekistonni tabiiy geografik o’rganishning asosiy vazifalari. O’zbekiston Respublikasi iqtisodiy va siyosiy mustaqillikni qo’lga kiritgandan buyon dunyoga tobora ko’proq tanilib, jahon mamlakatlari bilan har tomonlama aloqalari kuchayib bormoqda. Mamlakatimizda ijtimoiy taraqqiyotga yo’naltirilgan bozor iqtisodiyoti munosabatlari yo’liga o’tishning o’ziga xos, ayni paytda davlatimizning ichki tarixiy, demografik, etnografik xususiyatlariga mos siyosat amalga oshirilmoqda.

TOPONİMİKA


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
F.Urınbaeva
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
QQDU
Количество страниц:
62
Дата создания:
2018-05-21 10:16:44
Geografiya ilimi geografiyalıq atamalar menen ju’da’ baylanisqan. Geografiyalıq atamalardı, olardin’ ma’nisi, kelip shig’iwin bilmey turip, sol orin geografiyasin toliq u’yrenip bolmaydi. Kurstin’ u’yreniw obekti - Jer ju’zi, tu’rli ma’mleketler, ayirim regionlar. Kurstin’ u’yreniw predmeti bolsa - geografiyaliq geografiyalıq atamalar ha’m terminler esaplanadı. Terminlerdi bilmesten turip, pa’ndi u’yreniw mu’mkin emes. Ha’r bir geograf - bakalavr tiykarg’i geografiyaliq atamalar ha’m terminlerdi biliwi kerek.

Ўзбекистонда табиатдан фойдаланишнинг ҳудудий таркибини такомиллаштиришнинг иқтисодий-географик асослари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Федорко Виктор Николаевич
Год издания:
2018
Номер УДК:
УДК 911.3:502.3 (575.1)
Дата создания:
2018-04-23 15:36:31
Дунёда ҳозирги давр жамият ва табиат ўртасидаги муносабатларининг кескинлашганлиги билан тавсифланади. Халқаро экспертларнинг тадқиқотлари шуни кўрсатадики, “инсон фаолиятининг табиатга таъсири ҳозирнинг ўзида табиатнинг бу таъсир оқибатларини бартараф этиш имкониятларидан 25-30 фоизга ортиб кетган, биосферага етказилган экологик зарар эса 4 трлн. АҚШ доллари миқдорида баҳоланмоқда” . Шу боис табиатдан фойдаланиш жараёнида ҳудудларнинг табиий-хўжалик хусусиятлари комплекс ҳисобга олиниши тақозо этилмоқда.

Фермер хўжаликларининг ихтисослашуви ва ҳудудий таркибини такомиллаштириш (Қашқадарё вилояти мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ражабов Фуркат Туракулович
Год издания:
2018
Номер УДК:
УДК 911.3:338.43 (575.1)
Дата создания:
2018-04-04 16:38:20
Бугунги кунда дунё аҳолисининг тез суръатлар билан ўсиб бориш жараёни озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаришни кенгайтириш, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириштобора долзарб аҳамият касб этаётганлигидан далолат бермоқда. Шунингдек, «аҳоли ўсиши билан бирга қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши салоҳиятини камайиб бораётганлиги, тупроқ сифатининг пасайиши ва агроиқлимий ресурслардан оқилона фойдаланмаслик, энг аввало, ҳудудларни қишлоқ хўжалиги тармоқларига тўғри ихтисослаштирмаслик оқибатида юзага келмоқда» . Шу сабабдан, агроиқтисодиёт маҳсулотларини етиштиришда етакчи ҳисобланган фермер хўжаликлари ихтисослашувини самарали ташкил этиш, жумладан, Ўзбекистон минтақаларида илмий тадқиқотлар асосида мазкур хўжаликлар ҳудудий таркибини такомиллаштиришни тақозо этади.

Қишлоқларда турар-жойларни баҳолаш амалиётини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Чориев Зафаржон Байрамкулович
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2012
Издательство:
Количество страниц:
90
Дата создания:
2018-02-27 09:37:13
Қишлoқдa уй-жой қуриш вa ижтимoий инфрaтузилмaни ривoжлaнтиришни жaдaллaштириш дaстурининг 2010 йилдаги муҳим устувoр йўнaлишлaр қaтoригa киритилди.

Ўрта ва Қуйи Зарафшон воҳа геосистемаларида экологик вазиятни географик оптималлаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Раҳматуллаев
Год издания:
2018
Номер УДК:
УДК 551.436 (575. 1)
Дата создания:
2018-02-23 15:42:00
Жаҳон аҳолисининг асосий қисмини озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаб келаётган суғориладиган ерлар интенсив фойдаланилаётганлиги туфайли, уларда тупроқ унумдорлигининг пасайиши, тупроқ эрозияси, шўрланиш ва бошқа салбий экологик жараёнлар кучаймоқда. Бу муаммоларга қарши курашишга халқаро ташкилотлар катта эътибор бермоқда. Жумладан, Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг 2030 йилгача барқарор ривожланиш бўйича дастурида 17 та “мақсад” лар берилган бўлиб, шунинг 15-мақсади “Қуруқлик экосистемаларини муҳофаза қилиш ва тиклаш, улардан оқилона фойдаланиш, ўрмонларни рационал бошқариш, чўллашга қарши курашиш, ерларнинг деградациясини тўхтатиш ва биологик хилма-хилликнинг йўқолишини олдини олиш” вазифаларини ечишга қаратилган.

Ўзбекистоннинг туристик имкониятларини географик баҳолаш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
М.Р.Усмонов, Т.Ж.Жумабоев
Год издания:
2012
Дата создания:
2018-02-23 11:04:58
Рефератда Ўзбекистон Республикаси географик ўрни, чегаралари, ҳудудий ер майдони, иқлими, дарёлари ва бошқа маълумотлар берилган
Сообщить об ошибке Транслит