Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

O'rta osiyo tabiiy geografiyasi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Alibekov A
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
SamDU
Количество страниц:
125
Дата создания:
2019-08-21 16:59:01
O'rta Osiyo hududiy jihatdan Yevroosiyo materigining o'rtasida joylashgan. O'lkaning geografik o'rni, subtropik iqlimli O'rta yer dengizi mamlakatlari kengligiga to'g'ri keladi. Bu iliq mo'‘tadil va subtropik tabiatli mamlakatlardir.

Nurota tog‘-o‘rmon qo‘riqxonasining ekoturistik imkoniyatlari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
A. Ahmedov
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
SamDU
Количество страниц:
78
Дата создания:
2019-08-21 16:48:53
Turizm deganda jismoniy shaxsning doimiy istiqomat joyidan sog`lomlashtirish, ma`rifiy, kasbiy-amaliy yoki boshqa maqsadlarda borilgan joyda (mamlakatda) haq to`lanadigan faoliyat bilan shug`ullanmagan holda uzog`i bilan bir yil muddatga jo`nab ketishi (sayohat qilishi) tushuniladi.

Sangardak daryosining gidrologik tavsifi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Djuraboyeva Nodira Fazliddinova
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
SamDU
Количество страниц:
59
Дата создания:
2019-08-21 16:45:07
Arid iqlimli rayonlar, jumladan O‘zbekistonning tabiiy geografik va iqlim xususiyatlari qishloq xo‘jalik ekinlarini yetishtirishni sug‘orishsiz amalga oshirib bo‘lmasligini taqozo etadi .

Kataqo’rg’on va oqdaryo suv omborlari suvini loyqalik rejimi va ularni loyqalik darajasini qiyosiy baholash


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Bozorova O
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
SamDU
Количество страниц:
91
Дата создания:
2019-08-21 16:03:49
Mazkur magistrlik dissertatsiyasining asosiy maqsadi Kattaqo’rg’on va Oqdaryo suv omborlarining suvining loyqaligini o’rganish va solishtirish, sedimentatsiya balansi muammolarini o‘rganish va sedimentatsiya balansi tenglamasi elementlarini miqdoriy baholash masalalarini O’rta Zarafshon havzasi suv omborlari misolida yoritishdan iboratdir.

Orol dengizi qurishining quyi amudaryo landshaftlariga ta’siri va geoekologik oqibatlari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Xayitbayev Abror Ismoilovich
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
SamDu
Количество страниц:
88
Дата создания:
2019-08-21 15:59:34
Mavzuning dolzarbligi. Bugunga kelib, regional ekologik muammodan global ekologik muammoga aylangan Orol va Orolbo’yi muammosi nafaqat O’rta Osiyo, balki, jahon jamoatchiligining ham e’tiborini tortmoqda. Bu borada, Prizedent I.A.Karimovning qator nufuzli tashkilotlar va davlatlar rahbarlarining yig’lishlarida so’zlagan nutqlari hamda BMT bosh kotibi Pan Gi Munning 2010-yilning 5-aprelida davlatimizga tashrifi chog’ida mazkur muammo yuzasidan bildirgan fikrlari mavzuning o’ta dolzarbligidan dalolat beradi.

Теория и практика современной науки


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Абипов Рустем Камалович Кайпов Кыдырбай Пахратдинович
Дата создания:
2019-08-21 15:51:52
В условиях каракалпакстана изучены морфо-биологические особенности двух образцов vigna франция –3610 и Узбекистан – 53. Изученные цветки образцов vigna – мотыльковые. По биологии цветения выявлено, что у изученных образцов характерно утренний тип цветения. У обоих образцов vigna в условиях культуры Каракалпакстана вегетация проходила успешно. Род Vigna Savi. относится к трибе Phaseoleae Bronn. и подтрибе Phaseolinae Taub. По систематическому положению близок к роду Phaseolus L. и роду Dolichos L. По ботаническим признакам часто вигну принимали за фасоль.

XXI ғасырдағы ғылым және білім


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
М.Ю.Ибрагимов, П.Халмуратов, А.К.Саитова, Р.К.Абипов, М.Г.Сабирова
Дата создания:
2019-08-21 15:48:39
Мавзунинг долзарблиги. Қизилмия Амударёнинг қуйи худудларида кенг тарқалган, илдиз–хомашёси экспорт боп қимматли ўсимликлардан бири бўлиб ҳисобланади. Унинг илдизидан олинган кимёвий моддалар озиқ-овқат, кимё, рангли металлургия ва бошқа саноат соҳаларида ишлатилади. Минтақада бу ўсимликнинг илдиз-хомашёсини йиғиш ва уларни чет давлатларга экспорт қилиш ишлари ўтган асрнинг 50-йилларида бошланган.

Materiklar va okeanlar tabiiy geografiyasi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Abdulqosimov A.A., Yarashev Q.S.
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
SamDU
Количество страниц:
501
Номер УДК:
Дата создания:
2019-08-21 15:22:51
Tabiatga inson ta’sirining yildan-yilga ortib borishi, o‘z navbatida tabiat qonuniyatlarini chuqur bilishni, shuningdek, tabiat va uning resurslaridan tejab tergab, oqilona foydalanishni talab etadi.

Gidrobiontlar ekologiyasi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Fayzullayev Burxon Fayzullayevich
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
SamSU
Количество страниц:
211
Номер УДК:
Дата создания:
2019-08-21 14:56:42
Suv – bu hayot uchun zarur vosita emas, hayotning o’zidir. Zero tabiatdahar qanday tirik jonzot borki, uning hayotini suvsiz tassavvur qilib bo’lmaydi. Suv va suv resurslaridan foydalanish, uni asrash va muhofaza qilishni rejalashtirish davlat boshqaruvi va tartibga solish faoliyatining eng muhim vosita va mexanizmi hisoblanadi. Yer yuzidagi suv resurslaridan ooqilona foydalanish to’g’risidagi global miqyosda chiqarilgan qarorlarda Markaziy Osiyoning suv havzalari va ularni muhofaza qilishga katta e’tibor qaratiladi.

ЦОРАЦАЛПОЕИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА САНОАТ ТАРМСЩЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА ЖОЙЛАШТИРИШ МУАММОЛАРИ


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ембергенов Н.Ж., Турсынов М.Ж\
Дата создания:
2019-08-21 12:23:26
Ер шарида икдим, сув, тупрок, рельеф, усимлик ва хдйвонот дунёси, казилма бойликлар каби табиий шароит ва ресурслар тенг таксимланмаган. Айнан ушбу холат география фанининг илмий ва амалий ахамиятини асослаб, худудий мехнат таксимотини белгилаб беради. Шу боне, хар бир мамлакатда саноат тармокларини баркарор ривожлантириш, уни модернизациялаш ва ишлаб чикариш кучларини худудий ташкил этишда табиий шароит ва ресурслар катта ахамият касб этади.
Сообщить об ошибке Транслит