Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Зарафшон ҳавзаси дарёлари сув режими фазаларининг иқлим ўзгариши шароитидаги силжишлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Зияев Рахмат Рахимович
Год издания:
2021
Номер УДК:
627.133 (575.144)
Дата создания:
2021-09-24 16:24:25
Тадқиқотнинг мақсади Зарафшон ҳавзаси дарѐлари сув режими турли фазалари, яъни кам сувли, тошқин ва тўлинсув даврлари кузатилиш муддатларининг иқлим ўзгариши шароитидаги силжишларини аниқлаш ҳамда уларнинг гидрологик кўрсаткичлари миқдорий қийматларини баҳолашдан иборат.

Мактаб ўқувчиларининг географик маданиятини шакллантиришда таълим воситаларидан фойдаланиш методикаси (табиий география мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Абдурахмонов Ботиржон Мирзамахмудович
Год издания:
2021
Номер УДК:
371.6:911.3(372.891)
Дата создания:
2021-09-10 10:36:49
Тадқиқотнинг мақсади ўқувчиларнинг географик маданиятини шакллантиришда таълим воситаларидан фойдаланиш методикасини такомиллаштиришдан иборат.

Туркистон-Нурота тизмаси тоғ ландшафтларининг рекреация имкониятларини баҳолаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Холмуродов Шакарбек Абдуғаниевич
Год издания:
2021
Номер УДК:
911.5 (575.144)
Дата создания:
2021-08-30 18:19:50
Тадқиқотнинг мақсади Туркистон-Нурота тизмаси тоғ ландшафтларининг рекреация имкониятларини аниқлаш, уларни ушбу мақсадда баҳолаш ҳамда ҳудуд табиатидан оқилона фойдаланишнинг геоэкологик жиҳатларини асослашдан иборат.

Зарафшон дарёси сув режимининг антропоген омиллар таъсирида ўзгариши


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ширинбоев Дилмуҳаммад Нуролиевич
Год издания:
2021
Номер УДК:
556.004.65
Дата создания:
2021-08-26 14:15:32
Тадқиқотнинг мақсади трансчегаравий ҳисобланган Зарафшон дарёсининг ўрта ва қуйи оқимлари гидрологик режимига антропоген омилларнинг таъсирини баҳолаш ҳамда дарё сув ресурсларидан келажакда самарали фойдаланишни ташкил этиш бўйича амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Наманган вилоятининг шимоли-шарқий адирларида суғормасдан боғ ва токзорлар ташкил этиш имкониятларини баҳолаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Қориев Мирзохид Рустамжонович
Год издания:
2021
Номер УДК:
631.434.52
Дата создания:
2021-08-20 17:16:21
Тадқиқотнинг мақсади сув тақчил бўлган адир ҳудудларида суғормасдан боғ ташкил этишнинг илмий асосларини яратиш ва амалга ошириш усулларини ишлаб чиқишдан иборат.

Ўзбекистон Республикасининг Фарғона водийси вилоятлари меҳнат ресурсларидан самарали фойдаланиш йўллари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Қодиров Рахимжон Болтабоевич
Год издания:
2021
Номер УДК:
33:911.3:331 (575.1)
Дата создания:
2021-08-14 18:26:05
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистоннинг Фарғона водийси вилоятларида меҳнат ресурсларининг шаклланиши, ҳудудий жойлашуви, иқтисодиёт тармоқларида тақсимланиши ва улардан самарали фойдаланиш йўлларини илмий жиҳатдан асослашдан иборат.

Қашқадарё вилояти топонимларини тадқиқ этишнинг табиий географик жиҳатлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Эшбоев Бехзод Тожиевич
Год издания:
2021
Номер УДК:
913.1:801.311 (575.1)
Дата создания:
2021-07-14 17:25:24
Тадқиқот ишининг мақсади. Қашқадарё вилояти топонимларининг ҳудудий тарқалиш ва номланиш хусусиятларини асослаш ҳамда географик объектларни номлаш ва қайта номлаш бўйича тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Тошкент вилояти ер усти сувларини гидрокимёвий баҳолашдан фойдаланиб нозогеографик ҳолатини таҳлил қилиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Тилляходжаева Зухрахон Джахангировна
Год издания:
2021
Номер УДК:
616.391:504.054 (575.1)(043.3)
Дата создания:
2021-07-10 14:21:00
Тадқиқотнинг мақсади Тошкент вилоятида нозогеографик вазиятни баҳолаш ҳамда қишлоқ аҳолисининг касалланиш хавфини дарё ҳавзаларнинг гидрокимёвий режимига боғлиқлигини аниқлашдан иборат.

Тўғони бузилиши хавфи бўлган кўллардан оқиб чиқадиган максимал сув сарфларини ҳисоблаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Хикматов Бекзод Фазлиддинович
Год издания:
2021
Номер УДК:
556.55 (556.048)
Дата создания:
2021-07-02 18:41:52
Тадқиқотнинг мақсади тоғ кўллари тўғони ўйиғидан оқиб чиқадиган максимал сув сарфларини ҳисоблашнинг назарий-эҳтимолий усулларини ва улар хавфини камайтириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Жанубий Оролбўйининг чўллашаётган ҳудудларидаги геотизимларнинг ўзгаришини тадқиқ қилиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Худайбергенов Яхшимурад Гулимбаевич
Год издания:
2021
Номер УДК:
911.2:572:914.79 (575.172)
Дата создания:
2021-06-29 15:41:51
Тадқиқотнинг мақсади Орол денгизининг қуриган туби жанубий қисми ва Амударё дельтасининг шимолий қисми чўллашаётган ҳудудларидаги геотизимларнинг ўзгаришини аниқлаш ва баҳолашдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит