Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Инглиз тилидаги бадиий матнда илгари суриш воситаларининг когнитив-стилистик асослари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Джусупов Нурсултан Маханбет ули
Год издания:
2020
Номер УДК:
811:111’38
Дата создания:
2020-07-18 09:53:37
Тадқиқотнинг мақсади инглиз тилидаги бадиий матн материали асосида илгари суриш воситаларининг юзага келиши ва уларнинг матнда воқеланишининг ўзига хослигини белгиловчи турли аттрактив (жозибадор) хусусиятлар, когнитив жараёнлар, билим структуралари ҳамда функционал белгилар мажмуини аниқлаш орқали илгари суриш воситаларининг когнитив-стилистик асосларини ўрганишдан иборатдир.

Лейбниц алгебраларининг локал ва 2-локал дифференциаллашлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Юсупов Бахтиёр Бахромбек ўғли
Год издания:
2020
Номер УДК:
512.554.38, 517.98
Дата создания:
2020-07-18 09:47:37
Тадқиқотнинг мақсади Лейбниц алгебраларининг локал ва 2-локал дифференциаллашларини ўрганишдан иборат.

Айрим изохинолин алкалоидларнинг инотроп таъсирини структурага боғлиқ қиёсий тавсифлаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Жумаев Иноят Зулфиқорович
Год издания:
2020
Номер УДК:
576.32.36(045)
Дата создания:
2020-07-17 21:01:56
Тадқиқотнинг мақсади айрим изохинолин алкалоидларнинг инотроп таъсирини структурага боғлиқ қиёсий тавсифлашдан иборат.

Ўзбек мумтоз адабиётида Жамшид образининг бадиий талқини


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Джабборова Матлуба Рустамовна
Год издания:
2020
Номер УДК:
398.51(=512.133) 821.512.133’04.09
Дата создания:
2020-07-17 13:50:32
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек мумтоз адабиётида Жамшид образининг бадиий ва тарихий асарлардаги талқинларини ёритиш, образнинг пайдо бўлиш омиллари, тарихий тараққиёт йўли, мумтоз лирикадаги муайян маънони англатишдаги поэтик вазифасини белгилаш ҳамда халқ китоби «Қиссаи Жамшид»даги бош қаҳрамон қиёфасини қиёсий-тарихий тадқиқ этиш ва қиссанинг ўзбек насри тараққиётидаги ўрнини асослаб беришдан иборат

Кўп тилли тақсимланган ахборот-кутубхона ва архив маълумотлар базаларидан ўхшаш матнларни қидириш усул ва алгоритмлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Атаджанов Жасурбек Абдушарибович
Год издания:
2020
Номер УДК:
004.021
Дата создания:
2020-07-16 22:59:21
Тадқиқотнинг мақсади. Илмий-таълимий фаолиятда ахборот таъминотини такомиллаштириш учун, кўп тилли тўлиқ матнли кутубхона ва архив маълумотлар базаларидан ахборот қидириш усули, алгоритмлари ва дастурий таъминоти ишлаб чиқишдан иборат

Полисахарид-кремнезем нанокомпозицияларнинг физик-кимѐвий хоссалари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Яркулов Ахрор Юлдашевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
541.1:544.723.2:577.114:661.682
Дата создания:
2020-07-16 22:59:11
Тадқиқотнинг мақсади золь-гель усулида олинган гибрид полисахарид-кремнезем нанокомпозицияларнинг термодинамик ва физик-кимѐвий хоссаларини аниқлашдан иборат.

Кўп каналли сигнатурали таҳлил воситалари асосида микропроцессор қурилмаларини диагностикалаш самарадорлигини ошириш модели ва усуллари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Балтаев Жўшқин Болтабаевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
621.391
Дата создания:
2020-07-16 22:59:00
Тадқиқотнинг мақсади маълумотларни узатиш тизимларида кўп каналли сигнатурали таҳлил воситалари асосида микропроцессорли қурилмаларни диагностика қилиш самарадорлигини ошириш модели ва усулларини ишлаб чиқишдан иборат

3d-металларнинг оксадиазолин ҳосилалари билан комплекс бирикмаларини синтези, тузилиши ва хоссалари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Раззоқова Сурайѐ Раззоқовна
Год издания:
2020
Номер УДК:
546.05+541.49+547.76
Дата создания:
2020-07-16 22:46:47
Тадқиқотнинг мақсади Mn(II), Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn тузларини 1,3,4-оксадиазолин-2-тион ҳосилалари асосида металлокомплекс бирикмаларини синтез қилиш ҳамда уларнинг тузилиши ва хоссаларини аниқлашдан иборат

К.Рахманов ижодида эпик ва драматик асарлар синтези


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Сейтбеков Адилбай Батирбекович
Год издания:
2020
Номер УДК:
821.51
Дата создания:
2020-07-16 22:46:33
Тадқиқотнинг мақсади К.Рахмановнинг эпик ва драматик асарларини талқин қилиш, адиб ижодида ифода ўзига хослигини аниқлаш, бир турдаги бадиий асарни иккинчи турга трансформациялаш ва синтезлаш тажрибаси натижаларини аниқлашдан иборат.

Турли тизимли тилларда «кўз» лексик-семантик майдони ва уни ташкил этувчи тил бирликлари типологияси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Шокиров Шерали Иброҳимович
Год издания:
2020
Номер УДК:
811.111’37:811.512.133’37
Дата создания:
2020-07-16 22:20:44
Тадқиқотнинг мақсади. Инглиз ва ўзбек тилларида «кўз» лексик-семантик майдонини ҳосил қилувчи лисоний бирликларнинг структурал-семантик, функционал хусусиятларига асосланган тавсиф ва таснифини яратишдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит