Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Оилавий холдинг – бола ижтимоийлашувининг психологик механизми


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Шамсиев Ўктам Бахриддинович
Год издания:
2019
Номер УДК:
159.9:316.6:159.922.7(575.1)
Дата создания:
2020-01-06 15:58:23
Ҳомиланинг 3-ойидан бошлаб гўдакнинг 5-6, 8-9 ойлик ривожланиш даврида она холдинг тажрибаси сифати ва хусусиятларининг ўзаро алоқаси ҳамда ушбу жараённинг бола ижтимоийлашув даражасига таъсирини ўрганиш ҳисобланади.

Талаба-ёшларларда этномаданий компетентликни шакллантиришнинг ижтимоий-психологик хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Саломова Гули Шодимуродовна
Год издания:
2020
Номер УДК:
316.6:159.9.072
Дата создания:
2020-01-06 15:55:38
Тадқиқотнинг мақсади талаба-ёшларнинг этномаданий компетентлиги ижтимоий-психологик хусусиятларининг психодиагностикаси ва психологик коррекцияси орқали уни шакллантириш самарадорлигини ўрганишдан иборат.

Компьютерга тобеликнинг шахс характерологик хусусиятларига таъсири


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Нигматулина Лилия Алиевна
Год издания:
2020
Номер УДК:
681.142.37:794.1
Дата создания:
2020-01-06 15:55:34
Компьютерга тобе шахснинг характерологик хусусиятларини аниқлаш, ўрганиш ва коррекция қилишдан иборат.

Бўлажак педагогларда креатив ўз-ўзини бошқаришни шакллантиришнинг ижтимоий-психологик хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мусинова Рухшона Юнусовна
Год издания:
2019
Номер УДК:
316.6:378:37.013.77
Дата создания:
2020-01-06 15:51:34
Тадқиқотнинг мақсади бўлажак педагогларни креатив ўз-ўзини бошқаришнинг ижтимоий-психологик воситалари асосида шакллантириш ва ривожлантиришдан иборат.

Иқтисодиётни ривожлантириш шароитида талаба-қизларнинг тадбиркорлик компетенцияларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Шарипова Гузал Содиқовна
Год издания:
2019
Номер УДК:
33(575.1):378.180.6
Дата создания:
2020-01-05 19:49:29
Тадқиқотнинг мақсади иқтисодиётни ривожлантириш шароитида талаба-қизларининг тадбиркорлик компетенцияларини такомиллаштиришдан иборат.

Никоҳдан ташқари муносабатларнинг ижтимоий-психологик хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Абдусаматов Хасанбой Усмонжон ўғли
Год издания:
2019
Номер УДК:
301:159.9.314 (575.1)
Дата создания:
2020-01-05 19:45:37
Тадқиқотнинг мақсади никоҳдан ташқари муносабатларнинг ижтимоий-психологик жабҳаларини аниқлаш ва уларни тадқиқ этишнинг услубий жиҳатларини такомиллаштиришдан иборат.

Ўзбекистон Республикаси давлат суверенитетини таъминлашнинг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Асадов Шавкат Гайбуллаевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
342 (575.1)
Дата создания:
2020-01-04 21:25:48
Давлат суверенитетини таъминлашнинг ташкилий- хукукий асосларини такомиллаштириш

Қорақалпоқ халқи маънавий-диний маданияти ривожига миллий ўзликни англашнинг таъсири


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Сапарова Гулбахар Айтбаевна
Год издания:
2020
Номер УДК:
398:297:008 (ҚҚ) 584.4
Дата создания:
2020-01-04 16:39:58
Қорақалпоқ халқи миллий ўзликни англашнинг ривожланиш жараёнини назарий-методологик ҳамда илмий-фалсафий тадқиқ этишдан иборат.

Ўзбекистон давлат бошқаруви тизимида хотин-қизлар фаолиятининг ижтимоий-фалсафий таҳлили


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Нишонова Нодирахон Райимжоновна
Год издания:
2020
Номер УДК:
340.12:1:323:070(575.1)
Дата создания:
2020-01-04 16:36:18
Ўзбекистон давлат вакиллик органида хотин-қизлар фаоллигини ижтимоий-фалсафий жиҳатдан ўрганиш, улар фаоллигини юксалтиришни илмий асослашдан иборат.

Муқимий шеъриятининг матн тарихи, таҳрири ва талқини


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Пардаев Қулдош Узақович
Год издания:
2020
Номер УДК:
801.82:821.512.133-1 (043.3)
Дата создания:
2020-01-04 16:07:44
Муҳаммад Аминхўжа Муқимий шеърий асарлари қўлёзма ва тошбосма манбалари ҳамда нашр нусхаларини қиёсий-матний таҳлил қилиш, ижодкор назмий асарларида матн тарихи, таҳрири ва талқини муаммоларини ўрганиш, шоирнинг миллий адабиёт тарихида тутган ўрнини қайта баҳолашдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит