Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Шимолий устюрт юра ётқизиқларининг литологик-фациал хусусиятлари ҳамда нефтгазлилик ис-тиқболлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Шaрaфутдинoвa Лейлa Пoлaтoвнa
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎТ: 553.98:551.73:575.16
Дата создания:
2019-05-24 10:17:46
Тадқиқотнинг мақсади. Шимолий Устюрт юра ётқизиқлари чўкиндиларининг тўпланиш фациал-палеогеографик шароитларини тиклаш, уларнинг моддий комплекс таркибини ҳамда литологик тутқичларнинг тарқалиш қонуниятларини аниқлашдан иборат.

Бухоро-хива ҳудуди жануби-шарқий қисмидаги углеводород ресурслари базасининг шаклланишида карбонат ва туз-ангидрит формациялари структура планларининг таъсири


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Каршиев Одаш Абдугаффорович
Год издания:
2019
Номер УДК:
553.98:552.54:551.247 (575.16/.192)
Дата создания:
2019-05-13 10:51:02
Тадқиқотнинг мақсади Бухоро-Хива ҳудуди жануби-шарқий қисмидаги карбонат ва туз-ангидрит формациялари структура планларининг ҳусусиятлари ва уларни нефть ва газ уюмларини жойлашишидаги таъсирини аниқлашдан иборат.

Каршиев


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Каршиев Одаш Абдугаффорович
Год издания:
2019
Номер УДК:
553.98:552.54:551.247 (575.16/.192)
Дата создания:
2019-05-13 09:47:09
Бухоро-Хива ҳудуди жануби-шарқий қисмидаги карбонат ва туз-ангидрит формациялари структура планларининг ҳусусиятлари ва уларни нефть ва газ уюмларини жойлашишидаги таъсирини аниқлаш

Шарқий Ўзбекистонни палеозойдаги нометалл фойдали қазилмаларининг асосий турларини жойлашиш хусусиятлари ва улардан фойдаланиш истиқболлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Хакбердиев Нурбек Мусурманович
Год издания:
2019
Номер УДК:
553.6.041:551.73:575 (122+123+13+11)
Дата создания:
2019-04-18 12:16:20
Шарқий Ўзбекистондаги палеозой ҳосилалари билан боғлиқ нометалл фойдали қазилмаларининг асосий турларини жойлашиш хусусиятларини аниқлаш ва уларнинг истиқболларини баҳолаш.

Ғарбий Ўзбекистоннинг қумтошли ва қорасланецли яширин уран конларини башоратлаш ва излаш мезонлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Халилов Акмал Абдужалилович
Год издания:
2019
Номер УДК:
553.26:553.495(575.1)
Дата создания:
2019-04-18 12:13:40
Ғарбий Ўзбекистондаги қора сланецли ва қумтош турлардаги уран конларини башоратлаш ва излаш мезонлари асосида яширин маъданлашган истиқболли майдонларни аниқлаш.

Чинорсой ва Кокпатас олтин-сульфидли маъданларининг технологик минералогияси ва унинг асл металларни ажратиб олиш усулларини ишлаб чиқишдаги аҳамияти


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Хабибуллаева Гулбахор Рахуллаевна
Год издания:
2019
Номер УДК:
549.622.7.017:546.59:553.3.08.002.2(575.15+16)
Дата создания:
2019-03-19 15:18:27
Жаҳон амалиётида мураккаб бўлган олтин-сульфидли маъданлардан олтинни ажратиб олишнинг замонавий технологияларини ишлаб чиқиш муҳим аҳамиятга эга. Бундай маъданли конлар дунёнинг турли давлатларида аниқланган бўлиб, улардан асосан сульфидларни бактериал ишқорлаш усули билан олтин ажратиб олиш амалга оширилмоқда. Шу муносабат билан технологик минералогияда мураккаб олтин-сульфид-маргимушли маъданлардаги олтиннинг типоморф хусусиятларини аниқлаш «BIOX» технологиясини жорий қилишга асос бўлиб хизмат қилади.

Surxondaryo suv havzalari ekologik holati va unga antropogen omillarning ta’siri


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Mengliyev To’lqin Xoliqul o’g’li
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
TerDU
Количество страниц:
69
Дата создания:
2019-03-13 12:17:54
Бугунги кунда бутун инсоният олдида турган энг оғир экологик муаммолардан бири чучук сув муаммосидир. Ер юзида чучук сув заҳиралари нотекис тақсимланганлиги, саноат, ишлаб чиқариш ҳамда қишлоқ хўжалигининг жадал ривожланиши чучук сув муаммосини келтириб чиқармоқда. Чучук сув заҳираларининг маълум бир қисми дарёлар ҳиссасига тўғри келади. Ўзбекистонда асосий дарёлардан бири бўлган Сурхондарё ва унинг бугунги кундаги экологик ҳолатини ўрганиш муҳим аҳамият касб этади.

Сейсмик рискни турли даражада баҳолашнинг инженер - сейсмологик асослари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Исмаилов Вахитхан Алиханович
Год издания:
2019
Номер УДК:
550.34.+624.131.1
Дата создания:
2019-02-13 09:26:50
Cейсмик таъсир жадаллигини регионал ва локал ўзгариш қонунияларига ва турли бино-иншоот ва ҳудудларнинг заифлик даражасини баҳолашга асосланган ҳолда сейсмик рискни турли ҳудудий даражада (маъмурий регионда, шаҳар ҳудудида ва қурилиш майдонида) баҳолашнинг илмий инженер-cейсмологик асосларини ишлаб чиқиш

Сейсмик рискни турли даражада баҳолашнинг инженер - сейсмологик асослари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Исмаилов Вахитхан Алиханович
Год издания:
2019
Номер УДК:
550.34.+624.131.1
Дата создания:
2019-02-13 09:26:38
Cейсмик таъсир жадаллигини регионал ва локал ўзгариш қонунияларига ва турли бино-иншоот ва ҳудудларнинг заифлик даражасини баҳолашга асосланган ҳолда сейсмик рискни турли ҳудудий даражада (маъмурий регионда, шаҳар ҳудудида ва қурилиш майдонида) баҳолашнинг илмий инженер-cейсмологик асосларини ишлаб чиқиш

Сейсмик рискни турли даражада баҳолашнинг инженер - сейсмологик асослари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Исмаилов Вахитхан Алиханович
Год издания:
2019
Номер УДК:
550.34.+624.131.1
Дата создания:
2019-02-11 11:25:28
сейсмик таъсир жадаллигини регионал ва локал ўзгариш қонунияларига ва турли бино-иншоот ва ҳудудларнинг заифлик даражасини баҳолашга асосланган ҳолда сейсмик рискни турли ҳудудий даражада (маъмурий регионда, шаҳар ҳудудида ва қурилиш майдонида) баҳолашнинг илмий инженер-cейсмологик асосларини ишлаб чиқиш
Сообщить об ошибке Транслит