Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Қизилолмасой олтин-кумуш маъданли майдони плутоник дайкаларини петрологияси (Олмалиқ-Ангрен тоғ маъданли ҳудуди)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Каримова Феруза Бахтияровна
Год издания:
2018
Номер УДК:
УЎК 552.11:552.322:553.41(575.11)
Дата создания:
2018-04-26 14:32:05
Жаҳон амалиётида олтин-кумуш конлари вулканизм, асосан субвулканик, эксплозив ва дайка ҳосилалари билан парагенетик боғланган эди. Дайкалар бўйича олинган илмий тадқиқот натижалар бир қатор геология, петрология ва маъданлашувни масалаларини ечишга имконият яратиб беради. Шунинг билан биргаликда асл металлар конларининг ҳосил бўлишидаги плутоник дайкаларини аҳамиятини аниқлаш асосий меъзонлардан биридир.

Суғориладиган ҳудудларнинг экологик хавфларини камайтиришда лёссимон жинсларнинг сорбция қилиш хусусиятларини баҳолаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мавлянов Ғани Наримонович
Год издания:
2018
Номер УДК:
551.311.234.3:631.41:631.95
Дата создания:
2018-04-26 11:27:37
Тадқиқотнинг мақсади лёссимон жинсларининг орган-минерал қўшимча қўшилганида сорбцион хусусиятларини баҳолашдан иборат.

Қурғоқчилик ҳудудларида ер ости сувларининг нефть маҳсулотлари билан ифлосланиши хусусиятлари ва унинг мониторинг услублари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Абдуллаев Ботиржон Дадажонович
Год издания:
2018
Номер УДК:
УДК 551.8.87+56(118.1)*(575.12/13):553.6
Дата создания:
2018-04-06 15:14:44
Дунё миқёсида кенг кузатилаётган ер ости сувларининг нефть маҳсулотлари билан ифлосланиши муаммосини ҳал этиш тадқиқотчилар олдида турган долзарб вазифалардан биридир. Нефть ва унинг маҳсулотларини қазиб олишдан то истеъмолчига етказгунча йилига ўртача 100 млн.тоннадан ортиқ миқдордаги нефть ва нефть маҳсулотлари йўқотилиши кузатилади. Йўқотилган нефть ва унинг маҳсулотлари турли сабабларга кўра геологик муҳитга етиб боради ва унинг ифлосланишига олиб келади.

Фойдали қазилмаларни қайта ишлаш ва бойитиш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Рахимов В.Р
Год издания:
2003
Дата создания:
2018-02-19 12:54:27
Ушбу лаборатория иши “Фойдали қазилмаларни қайта ишлаш ва бойитиш” ва “Рудаларни бойитиш” фанларидан “Кончилик иши”, “Кон электромеханикаси”, “Металлургия” йўналиши талабалари учун мўлжалланган. Шунингдек, талабаларнинг ва магистрларнинг илмий тадқиқот ишларини бажаришида қўлланма бўлиб хизмат қилади.

Вауш кони доломитларининг моддий таркиби, ҳосил бўлиш шароитлари ва амалда ишлатилиши


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ахмедов Шовдулло Шухратович
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2011
Издательство:
МИРЗО УЛУҒБЕК НОМИДАГИ ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ
Количество страниц:
71
Дата создания:
2018-02-16 14:44:09
Диссертация мавзуси бўйича олиб борилган тадқиқотлар натижасида турли саноат тармоқларида минерал хом ашё учун яроқли бўлган доломит горизонтлари ажратилди. Хусусан улардан шиша заводлари учун шиша буюмлар ва дераза ойнасининг сифат кўрсаткичларини оширишда фойдаланиш мумкин. Бунда олинадиган иқтисодий самара катта бўлади. Чунки бу заводларга доломит хом ашёси узоқдан келтирилади

Зармас конининг юра даври кўмир турлари ва геологик тузилиши


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
ХОЛМАТОВ ФАРРУХ ЮЛДОШ ЎҒЛИ
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2012
Издательство:
МИРЗО УЛУҒБЕК НОМИДАГИ ЎЗЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ
Количество страниц:
57
Дата создания:
2018-02-16 14:18:30
Битирув малакавий ишида Геология - қидирув партияси ўз ишларини Зармас қишлоғи атрофида қўмир маъдан заҳираларини ўрганиш, Дастлаб жанубий Ўзбекистон ҳудуди колчедан- полиметалл конларига истиқболли деб хисобланган - Хандиза, Чақчар конлари шулар жумласидан, кейинги йилларда олиб борилаётган геологик қидирув ишлари натижасида Хисор тоғларининг жанубий ғарбий тармоқларида полиметалл, мис, темир, олтин, боксидлар нишоналари ва баъзан саноат аҳамиятига эга мадан уюмлари мавжудлиги ҳақида маълумотлар берилган

Петрография


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Мусаев.А.А
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2000
Издательство:
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
Количество страниц:
35
Дата создания:
2018-02-16 13:48:05
Петрографиядан маърузалар матнининг бошланғич қисмида курснинг вазифалари, усуллари ва унинг ривожланиш тарихи тўғрисида маълумот берилади. Фаннинг асосий қисми магматик тоғ жинсларни ўрганишга бағишланган. Унда магматик тоғ жинсларининг минералогик ва кимёвий таркиби, структура ва текстуралари, тоғ жинсларини таснифлаш тартиби ва магматик жинслар гуруҳларига тавсифнома берилган. Ҳамда уларнинг пайдо бўлиши масалаларига ҳам тўхталиб ўтилган. Ушбу маърузалар матни геология мутахассислигининг бакалавриат ва магистратура талабалари учун мўлжалланган.

Бурғилаш ишларининг турлар


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Эрбаччаев Т
Год издания:
2012
Дата создания:
2018-02-16 12:50:29
Бурғилаш ишларининг турлар.Бурғулашинг замонвий турлари.

Бўзахўр майдонининг мезозой ётқизиқлари тузилишини ўрганишда 3Д сейсморазведканинг қўлланилиши


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Джураев.У.П.
Год издания:
2013
Дата создания:
2018-02-16 12:38:59
Жаҳон амалиётида кенг тарқалган сейсморазведка 3Д нефт-газга маҳсулдор тузилмаларни муфассал ўрганишда нефт ва газ уюмлари тузилишини аниқлашда, фойдаланилаётган кон мониторинги бомқичида кенг қўлланилмоқда; унинг асосий юқори самарадорлиги бўлиб, мураккаб геологик объектлар (тузли гумбазлар, рифлар, блокли тузилмалар, тектоник бузилишлар) ни текшириш ҳисобланади.

Геология, геоморфология ва тупроқшунослик асослари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Р.Е.Ешбоев
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2002
Издательство:
Количество страниц:
111
Номер УДК:
Дата создания:
2018-02-16 12:14:46
Ушбу қўлланмада умумий геология, геоморфология ва тупроқшунослик асослари қисқача баён қилинган. Ернинг тузилиши, таркиби, унда содир бўладиган геологик жараёнлар, уларнинг релъефга таъсири; ер релъефининг умумий тузилиши; минерал ва тоғ жинсларининг пайдо бўлиши, генетик турлари, тарқалиш қонунлари ва релъеф ҳосил бўлишдаги ўрни; ернинг ички ва ташқи динамик кучлар таъсирида бўладиган жараёнлар, уларнинг релъеф тузилиши, шаклига таъсири ҳақида; тупроқнинг пайдо бўлиши, турлари, тузилиши, хосса ва хусусиятлари ҳақида тўлиқ маълумот берилган.
Сообщить об ошибке Транслит