Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ўрама кўринишдаги гиперболик интегро-дифференциал тенгламаларда махсус икки ўлчовли ядроларни аниқлаш масалаларини тадқиқ қилиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Дурдиев Умиджон Дурдимуратович
Год издания:
2020
Номер УДК:
517.958
Дата создания:
2020-07-04 20:48:18
Тадқиқотнинг мақсади ўрама кўринишдаги иккинчи даражали гиперболик интегро-дифференциал тенгламаларда махсус икки ўлчовли ядрони аниқлаш тенгламасини ечиш усулларини яратиш, диагонал матрица функциясини ёпишқоқ-эластик тенгламалар системасидан аниқлаш, ҳамда ушбу тескари масалаларнинг ечимини ягоналигини, турғунлигини ва мавжудлигини ўрганишдан иборат.

Иккинчи ва учинчи тип классик соҳалар билан боғланган матрицавий шарларда интеграл формулалар ва уларнинг тадбиқлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Раҳмонов Ўктам Содиқович
Год издания:
2020
Номер УДК:
517.55
Дата создания:
2020-06-29 22:36:33
Тадқиқотнинг мақсади иккинчи ва учинчи тип матрицавий шарларда автоморфизмларни топиш, иккинчи ва учинчи тип шарларда топилган автоморфизм ёрдамида Бергман, Коши-Сеге ва Пуассон ядроларини ҳисоблаб, шу ядролар асосида интеграл формулалар топиш, учинчи тип матрицавий шарда Морера теоремасини исботлаш, учинчи тип матрицавий шарда голоморф давом эттириш масаласини тадқиқ қилишдан иборат.

Бир ўлчамли симплексда аниқланган кубик стохастик операторнинг қўзғалмас нуқталари ҳақида


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Дата создания:
2020-06-24 16:15:05
Ушбу ишда бир ўлчамли симлексда коеффициентлари қатиий мусбат аниқланган кубик стохастик операторларнинг қўзғалмас нуқталари ўрганилган.Чекли ўлчамли симлексда аниқланган кубик стохастик операторлар билан адабиётларда танишиш мумкин.

Силжишли функционал операторларнинг тескарилашувчанлик шартлари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Худойбердиева А
Дата создания:
2020-06-24 16:14:09
ушбу мақолада силжишли функционал операторларнинг тескарилашувчанлик шартлари мисоллар ёрдамида ёритилган.

Yuqori yarim fazoda martinelli –boshner integralini hisoblash


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Пошоқулова Моҳигул
Дата создания:
2020-06-24 16:13:01
Рассмотрим двухмерное комплексное просранство точками которого являются пример.

Кечикувчи аргументли дифференциал тенгламалар билан тавсифланувчи зиддиятли ҳолатларни ҳал этиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мамадалиев Нуманжон
Год издания:
2020
Номер УДК:
517.957
Дата создания:
2020-06-22 12:31:33
Тадқиқотнинг мақсади. Мазкур диссертация ишининг асосий мақсади ўйинчиларнинг бошқарувларига геометрик, интеграл ва турли чегаралар қўйилган ҳолларда кечикувчи аргументли дифференциал тенглама билан тавсифланувчи зиддиятли ҳолатларга нисбатан дифференциал ўйинлар назариясининг қувиш масалаларини янги синфини ечишдан(ҳал этишдан), ўйинчиларнинг бошқарувларига турли чегаралар қўйилган ҳолларда тақсимланган параметрли бошқарилувчи системалар синфида қувиш ва учрашишдан четлашишнинг ўйин масалаларини ечишдан ҳамда тақсимланган параметрли бошқарилувчи системага нисбатан бошқарувга геометрик ва интеграл чегаралар қўйилган ҳолларда берилган ўзгармас кўп қийматли акслантиришнинг кучли ва кучсиз инвариант бўлишлигини тадқиқ қилишдан иборат.

Икки суюқликли бир босимли муҳитда ночизиқли бир ўлчамли тўлқинларни тарқалиш жараёнларини математик моделлаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мамасолиев Бахтиёр Журамирзаевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
519.957
Дата создания:
2020-06-17 22:57:15
Тадқиқотнинг мақсади қўшсуюқликли бир босимли муҳитда ночизиқли тўлқинларни тарқалиш жараёнларини математик моделлаштириш ва диссипатив ҳолда Бюргерс типли тенгламалар системаси учун Коши масаласини ечишдан иборат.

Параболик типдаги нодивергент ночизиқли системалар билан ифодаланувчи жараёнларни сонли моделлаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Матякубов Алишер Самандарович
Год издания:
2020
Номер УДК:
519.957
Дата создания:
2020-06-17 22:52:02
Тадқиқотнинг мақсади бир жинсли ва ўзгарувчан зичликли муҳитларда манба ёки ютилишга эга квазичизиқли параболик типдаги нодивергент тенгламалар системалари (crosswise) билан ифодаланувчи жараёнларнинг ночизиқли математик моделларининг сифат хоссаларини сонли ва аналитик тадқиқ этиш, ночизиқли чегаравий масалаларни сонли ечиш учун дастурий воситалар мажмуини яратишдан иборат.

Ўлчовли операторлар алгебралари ва унинг қисм алгебралари 2-локал дифференциаллашлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Алауадинов Амир Кадирбергенович
Год издания:
2020
Номер УДК:
517.98
Дата создания:
2020-06-17 21:26:07
Тадқиқотнинг мақсади. Турли хил операторлар алгебраларида 2-локал дифференциаллашларни ўрганиш ва уларнинг дифференциаллашлар билан боғлиқликларини тадқиқ қилиш.

Каср ва бутун тартибли дифференциал тенгламалар учун интеграл улаш шартли чегаравий ва тескари масалалар


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Каримов Эркинжон Тўлқинович
Год издания:
2020
Номер УДК:
517.95
Дата создания:
2020-06-17 21:26:22
Тадқиқотнинг мақсади аралаш соҳаларда турли каср тартибли интегро-дифференециал операторлар қатнашган хусусий ҳосилали тенгламалар учун тўғри ва тескари масалаларни тадқиқ этиш, Капуто ва Хилфер каср тартибли ҳосилалар қатнашган аралаш тенгламалар учун тескари масалалар билан боғлиқ бўлган икки ўзгарувчили Миттаг-Леффлер типидаги функцияларнинг хоссаларини ўрганишдан иборат. Қолаверса, уларнинг турли диффузион жараёнлар, ғовак соҳаларда ерости сувлари ҳаракати, газлар оқимига татбиқини аниқлаш
Сообщить об ошибке Транслит