Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

A3 B5 кенг зонали яримўтказгичларда бўш жой ва киритмаларнинг ўз ҳолича шаклланиш жараёнларининг ривожланиш механизми


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Хашаев Муслим Мусагитович
Год издания:
2018
Номер УДК:
621.315.592.3
Дата создания:
2018-07-13 12:46:35
A3B5 турдаги яримўтказгичларда эркин вакансия ва киритмаларнинг ўз ҳолича шаклланиш жараёнларининг ривожланиш механизми ҳамда улар асосида яратилган тузилмалардаги инжекция ҳодисаларини аниқлаш.

Сунъий йўлдош технологиялари асосида Ўзбекистон миллий координаталар референц тизимини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Фазилова Дилбархон Шамурадовна
Год издания:
2018
Номер УДК:
521.93; 528.0631
Дата создания:
2018-07-04 15:17:55
Ўзбекистон Республикаси ҳудудида классик астрономик ва замонавий сунъий йўлдош технологиялари маълумотларини самарали жамлаш имконини берувчи ITRS (International Terrestrial Reference System) халқаро тизимини интеграциялаш йўли билан замонавий юқори аниқликка эга миллий геоцентрик координаталар тизимини ишга туширишни оптималлаш.

Лантанид ва актинид ядроларнинг уйғонган коллектив ҳолатларининг ҳусусиятлари ва уларнинг шаклини ўзгариш динамикаси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Надирбеков Махмуджон Сулайманович
Год издания:
2018
Номер УДК:
539.144.3
Дата создания:
2018-07-04 10:14:13
Тадқиқотнинг мақсади ўзгарувчан/ўзгармас жуфтликдаги оғир жуфт-жуфт ядроларнинг уйғонган коллектив ҳолатлари спектрининг хусусиятларини, ҳамда уларнинг айланма полоса энергетик спектридаги зигзаг кўринишидаги шохланишини аниқлаш ноадиабатик коллектив моделини ишлаб чиқишдан иборат.

MeFX (Me-Sr, Ba; X-Cl, I) кристалларида радиацион ҳодисалар


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Утениязова Айсара Бегмуратовна
Год издания:
2018
Номер УДК:
539.2:535.37
Дата создания:
2018-07-03 17:53:08
Тадқиқотнинг мақсади легирланмаган ҳамда Eu, Ce, W ва Tl кириндилари билан легирланган МeFХ (Me-Sr, Ba; X-Cl, I) тоифадаги кристалларни ионлаштирувчи нурлар билан нурлантириш жараёнида кечадиган радиация билан уйғотилган ҳодисаларнинг қонуниятларини аниқлашдан иборат.

Ғовак-эластик муҳитда бир ўлчовли ночизиқли тўғри, тескари динамик масалаларни моделлаштириш ва тадқиқ қилиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Холмуродов Абдулхамид Эркинович
Год издания:
2018
Номер УДК:
519.957
Дата создания:
2018-06-22 14:16:27
Ғовак муҳитда энергия диссипациясини ҳисобга олган ҳолда ночизиқли тўлқин жараёнларининг математик моделларини такомиллаштириш ҳамда бир ўлчовли ночизиқли тўғри ва тескари динамик маcалаларнинг корректлигини асослаш.

Ғовак муҳитларда чўкма ҳосил бўлишининг кўп босқичли кинетикаси асосида сизиш ва модда кўчиши жараёнларини моделлаштириш


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Файзиев Бекзоджон Муртазаевич
Год издания:
2018
Номер УДК:
532.546:004.942
Дата создания:
2018-06-22 14:16:23
Тадқиқотнинг мақсади динамик, диффузион омиллар, “эскириш” ва “юкланиш” ҳодисалари ҳисобидан чўкма ҳосил бўлиш жараёнининг кўп босқичли бўлишини ҳисобга олиб, суспензияларнинг ғовак муҳитларда сизиши ва модда кўчиши жараёнининг математик моделларини такомиллаштириш ва сонли ечишдан иборат.

K_{2}^{overline{m,m-2}} фазода тақрибий интеграллаш формуласининг хатолик функционали нормасини минимизациялаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Азамов Сирож Собирович
Год издания:
2018
Номер УДК:
519.644
Дата создания:
2018-06-22 14:10:00
Тадқиқотнинг мақсади K_{2}^{overline{m,m-2}} фазосида алгебраик, тригонометрик кўпҳадлар ва экспоненциал функциялар учун аниқ бўлган оптимал квадратур формулалар коэффициентларини ошкор топишдан иборат.

Мураккаб тизимларни моделлаштиришда интервал-аналитик усуллар


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Калханов Полатбек Жумабаевич
Год издания:
2018
Номер УДК:
518.6+519.95
Дата создания:
2018-06-22 14:09:47
Интервал анализ усуллари асосида экология ва ер ресурсларидан фойдаланишнинг математик моделларини такомиллаштириш ва амалий дастурлар пакетини яратиш.

Оролбўйи экотизимидаги трансформацияларнинг тупроқ-иқлим шароитларига таъсирини математик моделлаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Тлеумуратова Бибигуль Сарыбаевна
Год издания:
2018
Номер УДК:
551.57.15+ 631.41.3
Дата создания:
2018-06-22 11:35:20
Тадқиқотнинг мақсади Оролбўйи экотизими трансформацияларининг минтақавий иқлим ва тупроқларнинг шўрланишига таъсири динамикасини аниқлаш ҳамда математик моделлаштириш усулларини такомиллаштиришдан иборат.

Регрессия моделларида шартли функционалларнинг статистик баҳоларини тадқиқ қилиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Абдикаликов Фархад Абдижалиевич
Год издания:
2018
Номер УДК:
517.24
Дата создания:
2018-06-21 10:39:21
Турли боғлиқ тўлиқ ва тўлиқ бўлмаган регрессия моделларида умр давомийлиги шартли тақсимотининг функционаллари учун нопараметрик ва яримпараметрик баҳоларини қуриш ва уларни тадқиқ қилиш.
Сообщить об ошибке Транслит