Фильтры

Зарафшон дарёси ҳавзаси ҳовуз балиқчилиги шароитида чипор дўнгпешона ва оқ амур балиқларининг ўсиши ҳамда репродуктив биологияси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Юлдошев Хожиакбар Тошпўлатович
Год издания:
2022
Номер УДК:
639.3(575.1)
Дата создания:
2022-01-22 19:05:13
Тадқиқотнинг мақсади ҳовуз балиқчилиги шароитида оқ амур ва чипор дўнгпешона балиқларининг ўсиши ва репродуктив биологиясини асослаш орқали уларни кўпайтиришни оптималлаштиришдан иборат.

Индивидуал ривожланиш биологияси


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Бегали Холицназаров
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2021
Издательство:
Университет
Количество страниц:
559
Номер УДК:
577.2(075.8)
Дата создания:
2022-01-22 19:00:10
Ушбу ўқув қўлланма 5140100 биология таълим йўналиши (бакалавр) талабалари учун мўлжалланган намунавий дастурга мувофиқ ёзилган бўлиб, унда индивидуал ривожланишнинг молекуляр-генетик асослари, ҳайвонот дунёси онтогенези ва ривожланиш циклининг биологик асослари, умуртқасиз ва умуртқали ҳайвонлар ривожланиш циклининг умумий қонуниятлари, систематик гуруҳлар бўйича ҳайвонларнинг эмбрионал ва постэмбрионал ривожланишининг умумий қонуниятлари баён этилган. Ўқув қўлланмадан, шунингдек, тиббиёт, ветеринария, зооинженерия таълим йўналишлари талабалари, магистрлар ва тадқиқотчилар ҳам фойдаланишлари мумкин.

Антэкология


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Джумаев Х.К.
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2020
Издательство:
Количество страниц:
194
Номер УДК:
Дата создания:
2022-01-22 18:54:23
Ўқув қўлланма 5A140101 - Биология (ботаника) мутахассислиги бўйича таълим олаётган бакалавр, магистр ва тадқиқотчиларга танлов фанлари доирасида ўқитишга мўлжалланган бўлиб, унда антэкология фанининг шаклланиш тарихи, унинг предмети ва тадқиқот методлари, гуллаш ва чангланиш экологияси, гулнинг четдан ва ўзидан чангланишга мосланишлари, биотик ва абиотик чангланиш усулларига доир маълумотлар келтирилган. Ўқув қўлланмада маъруза матнлари, назорат учун саволлар, тест топшириқлари, мустақил таълим машғулотлари келтирилган.

Строительная химия


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Абдурахимов А.А.
Дата создания:
2022-01-22 18:47:04
Химия - наука о веществах, изучающая их состав, строение, свойства, а также превращения веществ, на сопровождающиеся изменением состава атомных ядер.

Хроматография учун наносорбентлар ва уларнинг физик-кимёвий хоссалари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Узоков Жавлон Рустамбоевич
Год издания:
2022
Номер УДК:
544.723.212. 612.832.2
Дата создания:
2022-01-22 15:23:18
Тадқиқот мақсади золь-гель технологияси ёрдамида турли рН ва температураларда сирт фаол моддаларни қўллаб мезоғовак SiO2 ҳамда SiO2 МеО2 (Me=Zr, Ti; =0,3÷0,7) нанокомпозит сорбентлар олиш ҳамда уларнинг геометрик, текстур, сорбцион характеристикаларини аниқлашдан иборат.

Тиол стабилизаторлар билан модификацияланган гибрид СdSe/ZnS квант нуқталар синтези ва оптикўлчам хоссалари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ишанкулов Алишер Фармонович
Год издания:
2022
Номер УДК:
544.543 (29):544(075.8)
Дата создания:
2022-01-22 15:20:49
Тадқиқотнинг мақсади тиол стабилизаторлари билан модификацияланган гибрид CdSe/ZnS квант нуқталарни люминесцентспектрал хоссаларининг ўлчамга боғлиқлигини асослашдан иборат.

Ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикасини такомиллаштириш (Ички ишлар органлари фаолияти мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Эшназаров Меҳриддин Жўраевич
Год издания:
2022
Номер УДК:
343.851
Дата создания:
2022-01-22 15:18:20
Тадқиқотнинг мақсади ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикасини такомиллаштиришга доир илмий хулоса, амалий тавсия ва таклифлар ишлаб чиқишдан иборатдир.

Тикув-трикотаж корхоналарида инновацион жараёнларни бошқариш самарад


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Юсупов Улуғбек Шукруллаевич
Год издания:
2022
Номер УДК:
658.01.338.45:67/68 (575.1)
Дата создания:
2022-01-22 14:13:15
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон тикув-трикотаж корхоналарида инновацион жараёнларни бошқариш самарадорлигини ошириш бўйича илмий-услубий ёндашув ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Автомобиль транспортида хизматлар сифати ва хавфсизлигини баҳолаш услубларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Чариев Халиқул Шонёзович
Год издания:
2022
Номер УДК:
656.132
Дата создания:
2022-01-22 14:07:11
Тадқиқотнинг мақсади автомобиль транспортида хизматлар сифати ва хавфсизлигини таъминлаш услубларини такомиллаштиришдан иборат.

Шўрланган грунтли йўл пойи ишчи қатламининг такрорий юкламалар таъсирида ҳисобий кўрсаткичларини асослаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Каюмов Дилшод Абдубакиевич
Год издания:
2022
Номер УДК:
625.138.22
Дата создания:
2022-01-22 14:01:14
Тадқиқотнинг мақсади қисқа вақт кўп маротаба такрорланувчи юкламалар таъсири остида ишловчи, йўл пойи кўтармалари ишчи қатламидаги шўрланган грунтларни ҳисобий кўрсаткичларини асослашдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит