Фильтры

Жигар ноалкоголь ёғ хасталиги бўлган беморларда биоимпедансметрия ва овқатланиш бузилиши кўрсаткичларини ҳисобга олган ҳолда терапияни оптималлаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Усманова Умида Шухратовна
Год издания:
2021
Номер УДК:
616.36:616.36-003.826- 08-071
Дата создания:
2021-10-23 18:48:21
Тадқиқотнинг мақсади жигар ноалкогол ёғ хасталиги билан касалланган беморларда биоимпедансометрия ва овқатланиш хулқи бузилишларини ҳисобга олган ҳолда мажмуавий даволаш самарадорлигини бахолашдан иборат.

Уранни ер остида танлаб эритмага ўтказишда қийин тузилишга эга маъдан қатламини оксидлашнинг мақбул технологиясини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Каримов Илхом Арсланович
Год издания:
2021
Номер УДК:
622.277
Дата создания:
2021-10-23 18:45:10
Тадқиқотнинг мақсади қийин тузилишга эга маъданлардан уранни ер остида танлаб эритмага ўтказишда маъданли қатламни оксидлашнинг мақбул технологиясини ишлаб чиқишдан иборат.

2 тур қандли диабетда жигар ноалкогол ёғ касаллиги: 2 тур нгтл ингибиторларининг жигар фаолиятига таъсири


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Садикова Дилдора Шухратиллаевна
Год издания:
2021
Номер УДК:
616.462:616.36-07-036
Дата создания:
2021-10-22 21:49:36
Тадқиқотнинг мақсади 2 тур қандли диабет билан жигар ноалкогол ёғли касаллиги бирга келган беморларда 2 тур НГТЛ ингибиторларининг таъсирини баҳолашдан иборат.

Қари ва кекса ёшдагилар саломатлигини баҳолашда полидефицитли ҳолатни аниқлашнинг диагностик ва прогностик аҳамияти


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Болтаев Камол Жумаевич
Год издания:
2021
Номер УДК:
616.1+616.4-6164411-003.974
Дата создания:
2021-10-22 19:53:35
Тадқиқотнинг мақсади қари ва кекса ёшдаги аҳоли саломатлигини баҳолашда полидефицитли ҳолатларнинг диагностик ва прогностик аҳамиятини баҳолашдан иборат.

Ревматоидли артрит, анкилозловчи спондилоартритларда буйрак зарарланишининг ўзига хослиги ва унинг реабилитацияси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Наимова Шоҳида Анваровна
Год издания:
2021
Номер УДК:
616.72-002.77-06:616.12-008.331.1
Дата создания:
2021-10-22 19:51:07
Тадқиқотнинг мақсади қуруқ иссиқ иқлим шароитида ревматоидли артрит ва анкилозловчи спондилоартрит касалликларида буйрак зарарланишини хавф омилларини ва унинг фоалиятини такомиллаштиришда реабилитация усулларининг самарадорлигини баҳолашдан иборат.

Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг жамоавий ижодий фаолиятини ташкил этиш методикасини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Саидова Гулруҳ Ҳалим қизи
Год издания:
2021
Номер УДК:
373.18.018.7:62
Дата создания:
2021-10-22 19:47:31
Тадқиқотнинг мақсади бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг жамоавий ижодий фаолиятини ташкил этиш методикасини такомиллаштиришдан иборат.

Таълимни бошқариш тизими маълумотларини таҳлил қилиш алгоритмлари ва дастурий мажмуаси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Искандаров Санжар Қувондиқович
Год издания:
2021
Номер УДК:
004.625
Дата создания:
2021-10-22 17:50:01
Тадқиқотнинг мақсади Таълимни бошқариш маълумотларини таҳлил қилиш моделларини лойиҳалаштириш, алгоритмларини яратиш ва MVC технологияcи асосида дастурий мажмуасини ишлаб чиқишдан иборат.

Subject Diseases of the mucosa of the oral cavity


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Saidova N.A.
Дата создания:
2021-10-22 17:42:48
Training and metodology complex for 5th year students of the Faculty of Dentistry. Diseases of the oral mucosa are an important section of therapeutic dentistry, and not only for dentists, but also for doctors of other specialties. The mucous membrane of the mouth reflects the state of many organs and systems of the body.

Заболевания слизистой оболочки полости рта


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Саидова Н.А.
Дата создания:
2021-10-22 17:39:04
Учебно-методический комплекс для студентов 5 курса стоматологического факультета. Заболевания слизистой оболочки рта являются важным разделом терапевтической стоматологии, причем не только для стоматологов, но и для врачей других специальностей.

Сурункали юрак етишмовчилигида чап қоринча диастолик дисфункциясининг клиник-нейрогуморал ва генетик аспектлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Нуритдинов Нуриддин Анварходжаевич
Год издания:
2021
Номер УДК:
616.124.2-008.6:616.12-008.46
Дата создания:
2021-10-22 17:32:41
Тадқиқотнинг мақсади клиник-нейрогумолрал ва генетик предикторларни ҳисобга олган ҳолда сурункали юрак етишмовчилигини эрта ташхислаш ва ривожланишини прогнозлаш ҳамда даволаш услубларини такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.иборат.
Сообщить об ошибке Транслит