Фильтры

Ғўза:ғалла навбатлаб экиш тизимида бегона ўтларга қарши кимёвий кураш чораларини ишлаб чиқиш (Сирдарё вилояти мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Эшонқулов Мухторхон Азизуллаевич
Год издания:
2022
Номер УДК:
632.934.3/633.5+633.11/631.582
Дата создания:
2022-01-20 17:09:05
Тадқиқотнинг мақсади Сирдарё вилоятининг ишчи кучи етишмайдиган, шўрланишга мойил оч тусли бўз тупроқлари шароитида ғўза:ғалла навбатлаб экиш тизимида ғўза майдонларида учрайдиган бегона ўтларга қарши гербицидларнинг мақбул муддат ҳамда меъёрларда қўллаш технологиясини ишлаб чиқишдан иборат.

Файзулла Хўжаевнинг ижтимоий-сиёсий фаолияти ва унинг Ўзбекистондаги сиёсий жараёнларда тутган ўрни


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ҳайитов Умед Яҳёевич
Год издания:
2022
Номер УДК:
94(575.1)323(092) Хўжаев
Дата создания:
2022-01-20 15:43:32
Тадқиқотнинг мақсади. Ушбу тадқиқотнинг асосий мақсади қилиб Файзулла Хўжаевнинг Ўзбекистондаги сиёсий жараёнларда тутган ўрни ҳамда фаолиятини таҳлил қилиш, сиёсий йўлбошчи ва лидерга хос хусусиятларини кўрсатиб беришдан иборат.

Нафас олиш тизими сурункали касалликлари мавжуд болаларда тиш-жағ аъзолари суяк тизими шаклланишининг морфометрик асослари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Дурдиев Жонибек Исматович
Год издания:
2022
Номер УДК:
616.24-008.4.001.36: 616.314.26–007-053.5
Дата создания:
2022-01-20 15:40:02
Тадқиқотнинг мақсади. Нафас олиш тизимининг сурункали касалликлари мавжуд болаларда тиш-жағ аъзолари суяк тизимининг морфофункционал бузилишларига ташхис қўйиш ва морфометрик асосларини аниқлаш усулларини такомиллаштириш.

Техника олий таълим муассасалари талабаларининг касбий компетентлигини ривожлантириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Файзуллаев Жамшид Исмоилжонович
Год издания:
2022
Номер УДК:
378.180.6
Дата создания:
2022-01-20 15:35:37
Тадқиқотнинг мақсади техника олий таълим муассасалари талабаларининг касбий компетентлигини ривожлантириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Salib yurishlari va unga qarshi kurashda “xorazmliklar” faoliyati tarixidan


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Xodiyev S.I.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Buxoro davlat universiteti
Количество страниц:
63
Дата создания:
2022-01-20 15:03:21
Yurtimiz tarixi dunyo tamaddunida o‘ziga xos mavqega ega bo‘lib, xalqimiz vakillarining o‘tmishda o‘zga mintaqalar xalqlari va davlatlari tarixida muhim rol o‘ynaganliklarini ko‘rishimiz mumkin. Ana shunday shaxslardan biri Sulton Jaloliddin Manguberdi bo‘lib hisoblanadi.

Buxoroda ilmiy muassasalarning vujudga kelishi va faoliyati tarixi (XX asr20-30-yillari)


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Hikmatov A.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Buxoro davlat universiteti
Количество страниц:
50
Дата создания:
2022-01-20 14:54:01
O‘zbekistonning eng yangi tarixida muhim bosqich sifatida kechayotgan so‘nggi yillar (2016-2018)da ilmiy tadqiqotlarga, ilmiy muassasalarning faoliyatiga jiddiy e’tibor qaratilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi, O‘zbekiston Oliy attestatsiya qo‘mitasi kabilarni ishini yanada takomillashtirish bilan bog‘liq chora-tadbirlarning hayotga joriy etilayotganligi fikrimizning dalilidir.

Buxoro milliy matbuoti rivojlanishida Said Ahroriy va Maxmud Suboh faoliyatlari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Jo`rayeva O.I.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Buxoro davlat universiteti
Количество страниц:
52
Дата создания:
2022-01-20 14:44:26
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning 2016 yil 18 oktyabrdagi Islom hamkorlik tashkiloti Tashqi ishlar vazirlari kengashi 43-sessiyasining ochilish marosimida “Ta’lim va ma’rifat tinchlik va bunyodkorlik sari yo‘l” mavzusidagi nutqida: “Mustaqillik yillarida O‘zbekistonda ajdodlarimizning muqaddas dini bo‘lgan islomning jamiyatimizdagi o‘rnini qayta tiklash bo‘yicha ulkan ishlar amalga oshirildi.

Afina va Sparta o’rtasida Peleponnes urushi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Aslonov N.R.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Buxoro davlat universiteti
Количество страниц:
52
Дата создания:
2022-01-20 13:01:55
Mavzuning dolzarbligi shundan iboratki qadimgi davr va davlatlar to‘g‘risida hozirgi kunda juda kam ilmiy ishlar va magistrlik dissertatsiyalari va bitiruv malakaviy ishlar bajarilmoqda. Qadimgi davlatlar to‘g‘risida dalillarning kamligi va ko‘p ma'lumotlarni o‘z navbatida mubolag‘aligi bu davrning o‘rganishni biroz mushkullashishiga olib keladi. Qadimgi davrning kam o‘rganilyotganligi mavzuni dalzarbligini oshiradi.

Tarix, globallashuv, sivilizatsiya jarayonlarining o‘zaro aloqadorligi tahlil va talqin


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Akbarov K.R.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Buxoro davlat universiteti
Количество страниц:
59
Дата создания:
2022-01-20 12:28:11
Mustaqillik yillarida mamlakatda huquqiy demokratik davlat, kuchli fuqarolik jamiyati qurishga, erkin bozor munosabatlariga va xususiy mulk ustuvorligiga asoslangan iqtisodiyotni rivojlantirishga, xalq osoyishta va farovon hayot kechirishi uchun shart-sharoitlar yaratishga, xalqaro maydonda O‘zbekistonning munosib o‘rin egallashiga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar amalga oshirildi.

1920-1924 yillarda BXSR hukumatining harbiy va ijtimoiy sohalaridagi tub o’zgarishlarning tarixshunosligi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Mubinov M.A.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Buxoro davlat universiteti
Количество страниц:
56
Дата создания:
2022-01-20 12:27:02
O`zbekiston Respublikasi milliy mustaqillikka erishganidan so`ng vatanimiz tarixini obyektiv va xolisona tadqiq qilish, tarixiy haqiqatni xalqimizga yetkazish yo`lida ulkan ishlar amalga oshirildi. Sho`ro davri tarixini yangidan tadqiq qilish, o`sha davr tarixiy adabiyotlarida tanqidiy nuqtai nazaridan yondashib ish ko`rilishi barobarida samarali yutuqlarga erishilganligi sir emas.
Сообщить об ошибке Транслит