Фильтры

Философско-компаративный анализ национальной идентичности народов японии и узбекистана


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Равшанова Махфурат Мурод кизи
Год издания:
2022
Номер УДК:
1 (575. 1+ 520)
Дата создания:
2022-01-21 20:09:10
Цель исследования состоит в научно-методологическом анализе сущности и особенностей национальной идентичности народов Японии и збекистана через призму историко-философского подхода.

Бошланғич синф ўқувчиларида ижтимоий кўникмаларни шакллантириш технологияси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Рахимова Мехрибон Абдухолисовна
Год издания:
2022
Номер УДК:
373.30:371.3
Дата создания:
2022-01-21 18:12:28
Тадқиқотнинг мақсади бошланғич синф ўқувчиларида ижтимоий кўникмаларни шакллантириш технологиясини такомиллаштиришга доир таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Малака ошириш жараёнида мактабгача таълим ташкилотлари тарбиячилари касбий компетентлигини ривожлантириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Гайназарова Гулбахор Абдуллаевна
Год издания:
2022
Номер УДК:
372.1:37.127
Дата создания:
2022-01-21 18:10:38
Тадқиқотнинг мақсади малака ошириш жараёнида мактабгача таълим ташкилотлари тарбиячилари касбий компетентлигини ривожлантириш методикасини такомиллаштиришдан иборат.

Самарқанд вилояти шароитида карпсимон балиқлар лигулидозларининг эпизоотологияси, даволаш ва профилактика чора тадбирлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Курбанов Феруз Энатиллаевич
Год издания:
2022
Номер УДК:
639 3:616.9:616.084
Дата создания:
2022-01-21 17:44:35
Тадқиқотнинг мақсади Самарқанд вилоятининг сунъий ва табиий сув ҳавзаларида урчитилаётган карпсимонлар (Сyprinidae) оиласига мансуб балиқлар лигулидозларининг тарқалиши, эпизоотологияси, даволаш ва олдини олиш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш ва амалиётга тадбиқ этишдан иборат

Курка гельминтозлари ва гистомонозининг эпизоотологияси ҳамда уларга қарши курашиш тадбирларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Рустамов Бахтиёр Сувонқулович
Год издания:
2022
Номер УДК:
636.592:616.9:616-084
Дата создания:
2022-01-21 17:42:28
Тадқиқотнинг мақсади Самарқанд ва Жиззах вилояти шароитида паррандачилик хўжаликларида куркалар гельминтози ва гистомонозининг эпизоотологик ҳолатини, касаллик қўзғатувчи паразитларнинг тарқалишини аниқлаш ҳамда улар чақирадиган касалликларга қарши курашиш, олдини олиш ва даволаш чораларини ишлаб чиқишдан иборат.

Самарқанд вилояти шароитида қорамоллар фасциолёзи ва дикроцелиозини эхинококкоз билан аралаш кечиши


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Уроков Камолиддин Худайбердиевич
Год издания:
2022
Номер УДК:
619:636.2:616.995.122:616-093-098:576.8
Дата создания:
2022-01-21 17:36:12
Тадқиқотнинг мақсади Самарқанд вилоятининг суғориладиган ва тоғолди-тоғ ҳудудларида қорамолларнинг жигар трематодалари (Fasciola hepatica, Fasciola gigantica, Dicrосоеlium dendriticum)нинг эпизоотологик ҳолати ва уларнинг эхинококкоз (Exinococcus larva) билан аралаш кечишини, паразитоценотик муносабатларини очиб бериш ҳамда уларга қарши профилактик чора-тадбирларини ишлаб чиқишдан иборат.

Талабаларда экологик маданиятни шакллантириш ва ривожлантириш методларини такомиллаштириш (Ўзбекистон тарихи фани мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Исмоилова Гулбахор Азамовна
Год издания:
2022
Номер УДК:
950 (575.1):371.03
Дата создания:
2022-01-21 17:33:26
Тадқиқотнинг мақсади талабаларда экологик маданиятни шакллантириш ва ривожлантириш методларини такомиллаштиришдан иборат.

Хиназолин-4-он ва унинг 6-алмашган ҳосилалари синтези, технологияси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Зиядуллаев Миржалол Эгамберди ўғли
Год издания:
2022
Номер УДК:
547:856.1
Дата создания:
2022-01-21 16:58:18
Тадқиқотнинг мақсади хиназолин-4-он ва унинг 6-алмашган хосилаларини синтез қилиш ҳамда ишлаб чиқриш технологияларини яратишдан иборат.

Мослашувчан суперконденсаторлар учун икки тармоқли гел полимер электролитлар олиш технологияси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Шодманов Жасур Абдумухаммадович
Год издания:
2022
Номер УДК:
621.319.43
Дата создания:
2022-01-21 16:45:11
Тадқиқотнинг мақсади мослашувчан суперконденсаторлар учун икки тармоқли гел полимер электролитлар олиш технологияси яратишдан иборат.

Янги тоштутгич қурилмаси конструкциясини яратиш ва ишлаб чиқаришга жорий қилиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Косимов Хусанбой Хайдарович
Год издания:
2022
Номер УДК:
677.21.021
Дата создания:
2022-01-21 16:42:29
Тадқиқотнинг мақсади пахта хомашёси таркибидаги оғир аралашмаларни ажратиб олиш самарадорлигини ошириш, тола ва чигит шикастланишини олдини олиш, чўнтакдаги оғир аралашмаларни узлуксиз равишда чиқиб кетишини таъминлаш учун тоштутгич қурилмасини янги конструкциясини ишлаб чиқишдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит