Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ғовак-эластик муҳитда бир ўлчовли ночизиқли тўғри, тескари динамик масалаларни моделлаштириш ва тадқиқ қилиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Холмуродов Абдулхамид Эркинович
Год издания:
2018
Номер УДК:
519.957
Дата создания:
2018-06-22 14:16:27
Ғовак муҳитда энергия диссипациясини ҳисобга олган ҳолда ночизиқли тўлқин жараёнларининг математик моделларини такомиллаштириш ҳамда бир ўлчовли ночизиқли тўғри ва тескари динамик маcалаларнинг корректлигини асослаш.

Ғовак муҳитларда чўкма ҳосил бўлишининг кўп босқичли кинетикаси асосида сизиш ва модда кўчиши жараёнларини моделлаштириш


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Файзиев Бекзоджон Муртазаевич
Год издания:
2018
Номер УДК:
532.546:004.942
Дата создания:
2018-06-22 14:16:23
Тадқиқотнинг мақсади динамик, диффузион омиллар, “эскириш” ва “юкланиш” ҳодисалари ҳисобидан чўкма ҳосил бўлиш жараёнининг кўп босқичли бўлишини ҳисобга олиб, суспензияларнинг ғовак муҳитларда сизиши ва модда кўчиши жараёнининг математик моделларини такомиллаштириш ва сонли ечишдан иборат.

K_{2}^{overline{m,m-2}} фазода тақрибий интеграллаш формуласининг хатолик функционали нормасини минимизациялаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Азамов Сирож Собирович
Год издания:
2018
Номер УДК:
519.644
Дата создания:
2018-06-22 14:10:00
Тадқиқотнинг мақсади K_{2}^{overline{m,m-2}} фазосида алгебраик, тригонометрик кўпҳадлар ва экспоненциал функциялар учун аниқ бўлган оптимал квадратур формулалар коэффициентларини ошкор топишдан иборат.

Мураккаб тизимларни моделлаштиришда интервал-аналитик усуллар


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Калханов Полатбек Жумабаевич
Год издания:
2018
Номер УДК:
518.6+519.95
Дата создания:
2018-06-22 14:09:47
Интервал анализ усуллари асосида экология ва ер ресурсларидан фойдаланишнинг математик моделларини такомиллаштириш ва амалий дастурлар пакетини яратиш.

Оролбўйи экотизимидаги трансформацияларнинг тупроқ-иқлим шароитларига таъсирини математик моделлаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Тлеумуратова Бибигуль Сарыбаевна
Год издания:
2018
Номер УДК:
551.57.15+ 631.41.3
Дата создания:
2018-06-22 11:35:20
Тадқиқотнинг мақсади Оролбўйи экотизими трансформацияларининг минтақавий иқлим ва тупроқларнинг шўрланишига таъсири динамикасини аниқлаш ҳамда математик моделлаштириш усулларини такомиллаштиришдан иборат.

Регрессия моделларида шартли функционалларнинг статистик баҳоларини тадқиқ қилиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Абдикаликов Фархад Абдижалиевич
Год издания:
2018
Номер УДК:
517.24
Дата создания:
2018-06-21 10:39:21
Турли боғлиқ тўлиқ ва тўлиқ бўлмаган регрессия моделларида умр давомийлиги шартли тақсимотининг функционаллари учун нопараметрик ва яримпараметрик баҳоларини қуриш ва уларни тадқиқ қилиш.

Панжарадаги икки заррачали системага мос баъзи модел операторининг спектрал хоссалари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Хуррамов Абдимажид Моликович
Год издания:
2018
Номер УДК:
517.984
Дата создания:
2018-06-18 12:24:01
Панжарадаги махсус дисперсион (заррачанинг бир тугундан қўшни тугунга ўтишини тавсифловчи) функцияли қисқа масофаларда тортишувчи потенциал ёрдамида ўзаро таъсирлашувчи ихтиёрий икки квант заррачали системага мос баъзи модел операторларининг хос қийматлари сонини аниқлаш.

Панжарадаги икки заррачали шредингер оператори хос қийматларининг қўзғалишлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мамиров Бердиёр Улугбекович
Год издания:
2018
Номер УДК:
517.984
Дата создания:
2018-06-18 12:21:31
Икки ва уч ўлчамли панжарада харакатланувчи ва қисқа масофада ёки узоқ масофада кучсиз таъсирлашувчи икки заррачали системага мос Шредингер операторларининг муҳим спектридан ташқаридаги хос қийматларнинг қўзғалишларини аниқлаш.

Майдоний транзистор асосидаги кўп функцияли датчикнинг канали камбағаллашган режимдаги сезгирлик хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Тураев Акмал Атаевич
Год издания:
2018
Номер УДК:
621.3.082.782
Дата создания:
2018-06-05 10:55:16
Ҳозирги кунда жаҳон миқёсида жадал ривожланаётган яримўтказгичлар физикаси соҳасидаги истиқболли йўналишлардан бири ҳисобланган янги мақсадда ишлатишга мўлжалланган яримўтказгичли датчикларнинг функционал хусусиятларини кенгайтиришга катта эътибор қаратилмоқда. Бу борада канали ёпилган режимдаги майдоний транзисторнинг ташқи таъсирларга, жумладан, ёруғлик, ҳарорат ва босимга сезгирлик хусусиятларини аниқлаш муҳим вазифалардан бири бўлиб ҳисобланади.

Наноўлчамли металл силицид плёнкалар олиш ва уларнинг физик хоссалари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Бекпулатов Илхом Рустамович
Год издания:
2018
Номер УДК:
537.533.7.8
Дата создания:
2018-05-30 15:20:20
. Бугунги кунда жаҳонда жадал ривожланаётган нанотехнологиялар сохасида истиқболли йўналишлардан бири наноўлчамли металл силицид плёнкалар ҳосил қилиш ва уларнинг физик хоссаларини ўрганиш бўйича олиб борилаётган изланишлар ҳисобланади. Бу соҳада олиб борилаётган тадқиқот ишлари натижалари янги наноматериаллар, наностузилмалар яратилиши ва улар асосида янги авлод қурилмалари ва асбоблари ишлаб чиқарилишининг асосий омили ҳисобланади.
Сообщить об ошибке Транслит