Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Квантовая интерпретация законов сохранения в физике


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ата-Курбонова Ф.Б.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
BuxDU
Количество страниц:
65
Дата создания:
2019-02-02 16:37:03
В квантовой механике объекты всегда имеют квантовые флуктуации, поэтому невозможно описать квантовую систему распределением вероятности координаты и сопряженного ей импульса, так как этого не позволяет принцип неопределенности Гейзенберга — основной принцип квантовой механики, содержащий в себе постоянную Планка.

Ta’lim tizimida axborot va pedagogik texnologiyalar uygunligi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ro’ziyeva M.A
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
BuxDU
Количество страниц:
73
Дата создания:
2019-02-02 16:36:15
Bitiruv malakaviy ishining amaliy ahamiyati shundan iboratki, har bir akademik litsey va kasb-hunar kollejida fizika fanini o’qitish jarayonida pedagogik va axborot texnologiyalardan foydalanganda o’quvchilarning bilimlarni olish darajasi yanada oshadi, shuningdek, bu texologiyalar yordamida o’quvchi hamda o’qituvchi o’zi mustaqil ravishda kerakli yo’nalish bo’yicha mustaqil tayyorlanishiga imkoniyat yaratiladi.

Kompozitsion materiallarning mexanik, issiqlik, elektr va optik xossalari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
To’rayev O.G'.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
BuxDU
Количество страниц:
77
Дата создания:
2019-02-02 16:28:56
Tadqiqot ob’yekti bo’lib, sopol IQ-nur tarqatgichlar va SKI-3, SKMS-30, ARKM-15 kauchuklar asosidagi standart rezinalar xizmat qildi. Shuningdek, Tadqiqot ob’yekti sifatida ftoroplast-42 va F-42+CdO, F-42+SnO2 kompozitlarda to’ldiruvchi metal oksidlarini 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 hajmiy ulushlaridagi na’munalar olingan. Dastlabki ftoroplastni metal oksidlari bilan to’ldirish konsentratsiyalari ortishi bilan elektr o’tkazuvchanligi besh tartibda ko’tarilishi aniqlandi.

Fizikaviy masalalar yechish darslarida talabalarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirish (AL va KHK misolida)


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Murodullayeva G.S
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
BuxDU
Количество страниц:
64
Дата создания:
2019-02-02 16:23:33
Tadqiqot mavzusi bilan bog’liq adabiyotlarni o`rganish; o`quv jarayonini kuzatish, o`qituvchi va o`quvchi bilan suhbat; o`quv yurtidagi ilg’or o`qituvchilar tajribasini umumlashtirish; so`rovnoma o`tkazish; pedagogik tajribani tashkil qilish, o`tkazish va tajriba natijalarini statistik qayta ishlash.

Fizika o’qitishning psixologik jihatlari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Yo’ldosheva N.B
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
BuxDU
Количество страниц:
64
Дата создания:
2019-02-02 16:21:53
Usbu ishda fizika o’qitish jarayonining psixologik xususiyatlarini o’rganish. Intellektual ijodiy salohiyatni rivojlantirish ishlarini tartibga solish; o’quvchilarning intellektual ijodiy salohiyatini rivojlantiruvchi psixologik-pedagogik tashkiliy uslubiy asoslarini yaratish masalasi ko'rilgan. Fizika o’qitish jarayoning psixologik jihatlari mazmunini anglash o’quvchilarni fanga qiziqtirish vositasi ekanligi ilmiy-pedagogik muammo sifatida asoslandi. Tadqiqot natijalari asosida, yoshlarda ijodiy qobiliyat va intelektual salohiyatni shakllantirish yuzasidan ilmiy-psixologik va metodik tavsiyalar o’smirlarning psixik rivojlanishidagi ijtimoiy ta’sirlarning ta’lim tarbiyaviy samaradorligini oshirish imkonini beradi.

XXI asrda fizika taraqqiyoti tahlili


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Axmedova Sh.F.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
BuxDU
Количество страниц:
60
Дата создания:
2019-02-02 16:19:51
XXI asrda fizika fanining rivojini tahlil qilish. Gravitatsion to’lqinlarning ochilishi va bu yangilikning maydon nazariyasi va Standart modеl bilan bog’liqligini o’rganilgan. Gravitatsion to’lqinlar, astrofizik ob'еktlar, qora tuynuklar, qora mini tеshiklar, nanostrukturali ob'еktlar.

Nazariy mexanikadan masalalar yechish usullari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Hojiyeva Z.I.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
BuxDU
Количество страниц:
67
Дата создания:
2019-02-02 16:16:47
Oliy va o’rta maxsus kasb-hunar ta’limida nazariy mexanika kursi o’qitilishining o’rni va ahamiyatini tahlil qilingan. Nazariy mexanikadan ishlanadigan masalalarni kinematika, dinamika va statika qonunlaridan, umumiy holda differensial tenglamalar usullari asosida o’rganilgan. Nazariy mexanika kursi masalalarning tarbiyaviy ahamiyatini tahlil qilingan. Nazariy mexanika masalalarini yеchishda D’Alamber qoidasi qo’llangan. Masalalar yechishda geometrik va analitik usullardan foydalanish o’rganilgan. Oliy va o’rta maxsus kasb-hunar ta’limida nazariy mexanika darslarida masalalar yechish xususiyatlari o’rganilgan.

XXI asrda fizika taraqqiyoti tahlili


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Axmedova Sh.F.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
BuxDU
Количество страниц:
60
Дата создания:
2019-02-02 16:15:17
XXI asrda fizika fanining rivojini tahlil qilish. Gravitatsion to’lqinlarning ochilishi va bu yangilikning maydon nazariyasi va Standart modеl bilan bog’liqligini o’rganilgan. Gravitatsion to’lqinlar, astrofizik ob'еktlar, qora tuynuklar, qora mini tеshiklar, nanostrukturali ob'еktlar.

Maktab fizika ta’limi davriyligini tashkil etish texnologiyasi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Jamolova L.K
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
BuxDU
Количество страниц:
62
Дата создания:
2019-02-02 16:15:03
Fizikada elektron ko’rgazmalarni dars jarayonida qo’llashda komp’yuter texnologiyalaridan foydalanish va fizika darslarini elektron ko’rgazmalar asosida o’qitish jarayoniga o’quvchilarni moslashtirish (adabtatsiya qilish) BMI ning maqsadi bo’lib hisoblanadi. Shuningdek, o’rta umumta’lim maktablarida fizika ta`limi mazmunini elektron ko’rgazma vositalar asosida takomillashtirishning metodologik, didaktik hamda metodik funksiyalari nazariy va amaliy jihatdan o`rganish

Тиббиётда кўлланиладиган лазерларнинг оптик хусусиятлари.pdf


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Сафарова Р.С.
Характер издания:
Год издания:
2018
Издательство:
Количество страниц:
80
Дата создания:
2019-02-02 16:08:33
биринчи марта ўзбек тилида тиббиёт лазерларининг яратилиш тарихи, соҳа ривожига ўз ҳиссасини қўшган олимлар ва шифокорлар ҳақида маълумотлар, Ўзбекистон Республикаси шароитида тиббиёт лазерларидан асосан хусусий клиникаларда фойдаланилаётлиги ва аҳоли учун қишлоқ даволаш масканларида лазер қурилмалар таъминоти ва улардан самарали фойдаланиш зарурати кўрсатилган.
Сообщить об ошибке Транслит