Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ўрама кўринишдаги гиперболик интегро-дифференциал тенгламаларда махсус икки ўлчовли ядроларни аниқлаш масалаларини тадқиқ қилиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Дурдиев Умиджон Дурдимуратович
Год издания:
2020
Номер УДК:
517.958
Дата создания:
2020-07-04 20:48:18
Тадқиқотнинг мақсади ўрама кўринишдаги иккинчи даражали гиперболик интегро-дифференциал тенгламаларда махсус икки ўлчовли ядрони аниқлаш тенгламасини ечиш усулларини яратиш, диагонал матрица функциясини ёпишқоқ-эластик тенгламалар системасидан аниқлаш, ҳамда ушбу тескари масалаларнинг ечимини ягоналигини, турғунлигини ва мавжудлигини ўрганишдан иборат.

Иккинчи ва учинчи тип классик соҳалар билан боғланган матрицавий шарларда интеграл формулалар ва уларнинг тадбиқлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Раҳмонов Ўктам Содиқович
Год издания:
2020
Номер УДК:
517.55
Дата создания:
2020-06-29 22:36:33
Тадқиқотнинг мақсади иккинчи ва учинчи тип матрицавий шарларда автоморфизмларни топиш, иккинчи ва учинчи тип шарларда топилган автоморфизм ёрдамида Бергман, Коши-Сеге ва Пуассон ядроларини ҳисоблаб, шу ядролар асосида интеграл формулалар топиш, учинчи тип матрицавий шарда Морера теоремасини исботлаш, учинчи тип матрицавий шарда голоморф давом эттириш масаласини тадқиқ қилишдан иборат.

Кечикувчи аргументли дифференциал тенгламалар билан тавсифланувчи зиддиятли ҳолатларни ҳал этиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мамадалиев Нуманжон
Год издания:
2020
Номер УДК:
517.957
Дата создания:
2020-06-22 12:31:33
Тадқиқотнинг мақсади. Мазкур диссертация ишининг асосий мақсади ўйинчиларнинг бошқарувларига геометрик, интеграл ва турли чегаралар қўйилган ҳолларда кечикувчи аргументли дифференциал тенглама билан тавсифланувчи зиддиятли ҳолатларга нисбатан дифференциал ўйинлар назариясининг қувиш масалаларини янги синфини ечишдан(ҳал этишдан), ўйинчиларнинг бошқарувларига турли чегаралар қўйилган ҳолларда тақсимланган параметрли бошқарилувчи системалар синфида қувиш ва учрашишдан четлашишнинг ўйин масалаларини ечишдан ҳамда тақсимланган параметрли бошқарилувчи системага нисбатан бошқарувга геометрик ва интеграл чегаралар қўйилган ҳолларда берилган ўзгармас кўп қийматли акслантиришнинг кучли ва кучсиз инвариант бўлишлигини тадқиқ қилишдан иборат.

Икки суюқликли бир босимли муҳитда ночизиқли бир ўлчамли тўлқинларни тарқалиш жараёнларини математик моделлаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мамасолиев Бахтиёр Журамирзаевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
519.957
Дата создания:
2020-06-17 22:57:15
Тадқиқотнинг мақсади қўшсуюқликли бир босимли муҳитда ночизиқли тўлқинларни тарқалиш жараёнларини математик моделлаштириш ва диссипатив ҳолда Бюргерс типли тенгламалар системаси учун Коши масаласини ечишдан иборат.

Параболик типдаги нодивергент ночизиқли системалар билан ифодаланувчи жараёнларни сонли моделлаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Матякубов Алишер Самандарович
Год издания:
2020
Номер УДК:
519.957
Дата создания:
2020-06-17 22:52:02
Тадқиқотнинг мақсади бир жинсли ва ўзгарувчан зичликли муҳитларда манба ёки ютилишга эга квазичизиқли параболик типдаги нодивергент тенгламалар системалари (crosswise) билан ифодаланувчи жараёнларнинг ночизиқли математик моделларининг сифат хоссаларини сонли ва аналитик тадқиқ этиш, ночизиқли чегаравий масалаларни сонли ечиш учун дастурий воситалар мажмуини яратишдан иборат.

Ўлчовли операторлар алгебралари ва унинг қисм алгебралари 2-локал дифференциаллашлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Алауадинов Амир Кадирбергенович
Год издания:
2020
Номер УДК:
517.98
Дата создания:
2020-06-17 21:26:07
Тадқиқотнинг мақсади. Турли хил операторлар алгебраларида 2-локал дифференциаллашларни ўрганиш ва уларнинг дифференциаллашлар билан боғлиқликларини тадқиқ қилиш.

Каср ва бутун тартибли дифференциал тенгламалар учун интеграл улаш шартли чегаравий ва тескари масалалар


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Каримов Эркинжон Тўлқинович
Год издания:
2020
Номер УДК:
517.95
Дата создания:
2020-06-17 21:26:22
Тадқиқотнинг мақсади аралаш соҳаларда турли каср тартибли интегро-дифференециал операторлар қатнашган хусусий ҳосилали тенгламалар учун тўғри ва тескари масалаларни тадқиқ этиш, Капуто ва Хилфер каср тартибли ҳосилалар қатнашган аралаш тенгламалар учун тескари масалалар билан боғлиқ бўлган икки ўзгарувчили Миттаг-Леффлер типидаги функцияларнинг хоссаларини ўрганишдан иборат. Қолаверса, уларнинг турли диффузион жараёнлар, ғовак соҳаларда ерости сувлари ҳаракати, газлар оқимига татбиқини аниқлаш

Кўп ўлчамли комплекс анализда бир ўлчамли голоморф давом эттириш хоссасига эга функциялар ва чегаравий Морера теоремаси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Отемуратов Байрамбай Пердебаевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
517.55
Дата создания:
2020-06-08 15:11:48
Тадқиқотнинг мақсади интегралланувчи функциялар учун кўп ўлчамли Мореранинг чегаравий теоремаларини олиш ва бир ўлчамли голоморф давом эттириш хоссасига эга интегралланувчи функциялар учун олинган натижаларни фукцияларни голоморф давом эттириш масалаларига қўллашдан иборат.

Параболик типдаги тенгламалар билан боғланган жараёнларни чегаравий бошқариш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Фаязова Зарина Кудратиллоевна
Год издания:
2020
Номер УДК:
517.977
Дата создания:
2020-06-08 14:55:05
Тадқиқотнинг мақсади параболик ва псевдо параболик тенгламалар учун соҳа чегарасида Дирихле ва Нейман шартларини қаноатлантирувчи чегаравий бошқариш масалаларини интеграл кўринишдаги шартлар остида ечиш.

Mexanikalıq qozǵalıslar haqqında tiykarǵı túsiniklerdi oqıwshılarǵa úyretiw usılı


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Seytmuxambetova E.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
NDPI Tipografiya
Количество страниц:
42
Дата создания:
2020-03-26 16:12:45
Ulıwma orta bilim beriw mekteplerinde fizika páni barlıq pánler menen baylanıslı halda alıp barıladı. Fizika páni oqıtıwshısı fizika kursınıń materialların basqa pánlerdiń materialları menen baylanısın úyretiw ushın oqıw dástúrleri menen jaqsı tanıs bolıwı zárúr. Fizika páni oqıtıwshısı alǵan bilim hám kónlikpelerdiń qaysi biri, qashan qanday temanı ótiwde basqa pánniń oqıtıwshısına járdem beriw múmkinshiligine iye ekenligin biliw kerek.
Сообщить об ошибке Транслит