Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Mexanik va elektromagnit tebranishlarning qiyosiy xarakteristikasi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Samandarov Latif
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
NavDPI
Количество страниц:
85
Дата создания:
2020-03-11 10:05:49
Mavzuning dolzarbligi. Xalq ta’limi xodimlarining asosiy vazifasi mustaqil Respublikamiz uchun komil insonlarni tarbiyalash,bilimdon, vatanparvar,milliy iftixor tuyg’ulari yuqori bo’lgan yangi avlodni kamol topdiishdir.

Astronomiya fanidan “Quyosh tizimidagi sayyoralar” mavzusini elektron majmua yaratish metodikasi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Barakayeva Sarvinoz To`lqunovna
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
NavDPI
Количество страниц:
64
Дата создания:
2020-03-11 09:16:44
Ustuvor yo’nalishlarda ta’lim va fan sohasini rivojlantirishda uzluksiz ta’lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta’lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, yuqori malakali kadrlar tayyorlash siyosatini davom ettirish, ayniqsa, dunyo taraqqiyoti shiddati, unda kechayotgan voqealar rivoji barcha sohalar kabi ta’lim-tarbiya jarayoniga ham yangicha yondashuv, innovatsiyalarni tatbiq etishni taqazo etmoqda

Tikuvchilik gazlamalarining fizik xossasi, o’tkazuvchanlik xususiyati


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
A.Eshmamatov, B.B. Ochildiyev
Дата создания:
2020-02-28 08:55:47
Fizik xususiyatlar gazlamalarning gigroskopikligi, havo va bug’ o’tkazuvchanligi, chang yutuvchanligi, elektrlanuvchanlidi, optik va issiqni saqlash xususiyatlaridan iborat.

Аралаш иплар асосида ишлаб чиқарилган қотирма мато хусусиятларини тадқиқот қилиш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
О.А. Тошбеков
Дата создания:
2020-02-28 08:33:15
Мақолада аралаш иплар асосида ишлаб чиқарилган қотирма матонинг тажриба намунасини ишлаб чиқариш ва физик-механик хусусиятларини тадқиқоти натижалари келтирилган.

Transtovushli oqimlarni sonli modellashtirish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Xolboeva.A.I
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
TerDU
Количество страниц:
91
Дата создания:
2020-02-24 13:26:14
Magistrlik dissertatsiyasida gazlar dinamikasi murakkab oqimlarini sonli modellashtirish masalasi qaraladi differensial masala qo’yilgan, shu masalaga mos ayirmali masalani iteratsiya metodi bilan yechish algoritimi ishlab chiqilgan, kompyuter dasturi tuzilib, sonli hisoblashlar o’tkazilgan.

Fizikadan laboratoriya ishlari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2020-02-24 13:01:29
Mazkur qo`llanma, umumiy o`rta ta’lim maktablari uchun Fizika fani bo`yicha laboratoriya o`quv jihozlaridan samarali foydalanishda amaliy yordam maqsadida tayyorlangan. Xususan, o`qituvchi va o`quvchi faoliyati, axborotlarni o`zlashtirish, fizika fanini chuqur va mukammal o`rganish uchun mo`ljallangan. Ushbu o'quv-uslubiy qo`llanmada ko`rsatilgan texnologiya yordamida o`qituvchi va o`quvchilar jihozlardan foydalanish darajasini osonlashtiradi

Ўзгарувчан ток электр ритмаларни тезлигини ўлчаш воситаларсиз аниқлаш усуллари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Примов Р.Р.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Бухоро муҳандислик-технология институти
Количество страниц:
103
Дата создания:
2020-02-21 12:17:59
Магистрлик диссертацияси ишида тезликни датчиксиз аниқлаш учун турли хил усуллари амалга оширишган. Бу усулларнинг мураккаблик даражаси электр юритмани ростлаш диапозони талаблари билан ва тезликни ўлчашнинг аниқлилигига қўйилган талаблар билан аниқланадиган.

Саноат компютерлари ва уларда қўлланиладиган микропроцессор қурулмаларини тадқиқоти


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ахмедов А.А.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Бухоро муҳандислик-технология институти
Количество страниц:
138
Дата создания:
2020-02-21 12:16:23
Замонавий контроллерлар ва саноат компютерларининг, уларни такомиллаштириш соҳасидаги эришилган янги ютуқлар бўлган, рақамли ва микропроцессорли қурилмалари, электротехник тизимлар ускуналарининг рақамли ва микропроцессорли амалга оширилишлари тўғрисида асосий маълумотлар келтирилган .

Саноат корхоналарида қўлланилаётган тўғрилагич ва инверторларда электр энергиясининг сифат кўрсаткичларига таъсирини камайтириш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Султонов Ф.Т.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Бухоро муҳандислик-технология институти
Количество страниц:
88
Дата создания:
2020-02-21 12:14:42
Ушбу магистрлик диссертацияси иши носинуссоидал ва носимметрик характеристикали истеъмолчилар учун электр энергияси сифат кўрсаткичларини яхшилаш тадқиқоти масаласига қаратилган.

Такомиллаштирилган электр саралагичнинг асосий параметрларини оптималлаш орқали электр энергия тежаш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Сафаров А.Б.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
Бухоро муҳандислик-технология институти
Количество страниц:
86
Дата создания:
2020-02-21 12:13:32
Ушбу магистрлик диссертацияси иши такомиллаштирилган электр саралаш қурилмасини асосий параметрларини оптималлаш орқали саралаш аниқлигини ошириш ва қурилмада мавжуд моторларда реактив қувватни қоплаш орқали электр энергиясини тежаш масалалари кўриб чиқилган.
Сообщить об ошибке Транслит