Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Qoraqalpog’iston xududidagi Solanaceae oilasiga mansub dorivor o’simliklarning biomorfologik xususiyatlari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Urazimbetova R.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Nukus
Количество страниц:
50
Дата создания:
2020-01-11 13:55:36
Qoraqalpog’iston Respublikasi hududida o’sadigan, dorivor xususiyatiga ega, yovvoyi turda o’sadigan ituzumdoshlar oilasining ba’zi vakillarining biomorfologik xususiyatlarini o’rganishdir.

Qoraqalpog‘istonda ekiladigan sholi o‘simligining bioekologiyasi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Egamberdiyev A.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Nukus
Количество страниц:
54
Дата создания:
2020-01-11 13:52:38
Qoraqalpog‘iston Respublikasida ekiladigan sholi o‘simligi navlarining bioekologiyasi va morfologiyasiga tarif berish. Rayonlashtirilgan sholi navlarining ozuqaviy rejimini ilmiy asoslangan vaqtda va mo‘jallangan miqdorda berib borish uning hosildorligini tasirini o‘rganishdan iborat.

Mevali daraxtlardan bog’ barpo etish uslublari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
To’rayev H.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Nukus
Количество страниц:
54
Дата создания:
2020-01-11 13:48:29
Mamlakatimiz sharoitida bog’ barpo qilishni va meva daraxtlarini ekish usullarini o’rganishdan iborat.

Isoptera turkum vakili-termitlarning Qoraqalpog’iston Respublikasida tarqalishi, ularning zarari va ularga qarshikurash chora tadbirlari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Rashidov M.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Nukus
Количество страниц:
48
Дата создания:
2020-01-11 13:44:08
Ko’kalamzorlashtirish hajmi – aholi yashash madaniyatidan dalolat beradi. Ekologik sharoit birmuncha og’ir bo’lgan Nukus shahrida manzarali o’simliklardan shumtol turkum turlarining bizning toproq iqlim sharoytimizda biomorfologik xususiyatlarini o’rganish ishining maqsadi hisoblanadi.

Botanika


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Xalmuratov P., Saitova A.K., Jangabaeva A.S., Abipov R.K., Nunmbetova G.Ch., Saitova R.K.
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Nukus
Количество страниц:
128
Номер УДК:
UO'K: 70.32.10
Дата создания:
2020-01-11 13:14:37
Bui oqiw qollanba jana oqiw pan dasturi tiykarmda jazilgan. Bunda osimlikler dunyasmm har qiyliligi, olardm tabiyatta ham adamlar tirishiliginde tutqan orni, tomen ham joqari darejeli osimlikler, olardm tirishilik formalari berilgen. Qollanbada uliwma tusinik ham har bir tema sonmda oqiwshilar oz bilimin smaw ushm sorawlar berilgen. Qollanbam akademiyaliq licey, kolledj oqiwshilan, sonday-aq oqitiwshilan paydalamwi miimkin.

Sement ishlab chiqarish samaradorligini va aylanma po’lat pechni ish muddatini oshirish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Sаbirоv I.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Nukus
Количество страниц:
62
Дата создания:
2020-01-11 11:52:19
Zаmоnаviy mехаnizаtsiya vоsitаlаrini qo`llаb sеmеnt ishlаb chiqаruvchi аylаnmа pеch` yuritmаsining quvvаtini yanаdа tаkоmillаshtirish mаsаlаlаri o`rgаnib chiqish. Mаlаkаviy bitiruv ishidа аylаnmа pеch`ning hisоbi vа ishlаsh jаrаyoni, iqtisоdiy, mаshinаsоzlik tехnоlоgiyasi, ishlаb chiqаrishni аvtоmаtizаtsiyalаsh, jihоzlаrni ishlаtish vа tа`mirlаsh, mеhnаt vа аtrоf muhit muhоfаzаsi bo`limlаri bаjаrilаdi.

Ўзбекистон ўқувчи-ёшларида девиантлик профилактик омилларининг социологик таҳлили


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Тожибаев Бахромжон Турабаевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
316.1/2 37.0 (575.1)
Дата создания:
2020-01-11 11:43:58
Ўзбекистон ўқувчи-ёшларида девиантлик профилактик омилларининг социологик таҳлили

Пахтачиликда ресурс тежовчи технологияларни жорий этиш самарадорлигини ошириш йўллари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Рашидов Раҳматулло Аъложонович
Год издания:
2020
Номер УДК:
338:633.5:63.3
Дата создания:
2020-01-11 11:37:13
Пахтачиликда ресурс тежовчи технологияларни жорий этиш самарадорлигини ошириш йўллари

Ҳомиладор аёлларда асоратланган суправезикал обструкцияни рационал даволаш тактикасини танлаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Хасанов Мардон Мухаммадикулович
Год издания:
2020
Номер УДК:
616.613-007.63:616-06-08:618.3
Дата создания:
2020-01-11 11:28:18
Тадқиқотнинг мақсади ҳомиладор аёлларда оптимал тактик ёндашувларни ишлаб чиқиш йўли билан асоратланган суправезикал обструкцияни ташхислаш ва даволаш натижаларини яхшилашдан иборат.

Ёриқ-ғовак муҳитларда номувозанат адсорбция ҳисобга олиниб модда кўчиши масалаларини ечиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мустофоқулов Жаббор Ахматқулович
Год издания:
2019
Номер УДК:
532.546
Дата создания:
2020-01-11 11:22:56
Тадқиқотнинг мақсади: ёриқ-ғовак муҳитларда номувозанат адсорбция ҳамда диффузияни ҳисобга олган ҳолда модда кўчиши ва суюқликлар ҳаракати масалаларининг гидродинамик моделларини такомиллаштириш ва сонли ечиш усулларини ишлаб чиқишдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит