Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Тармоқланувчи тасодифий жараёнларнинг асимптотик хоссалари


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Имомов Аъзам Абдурахимович
Год издания:
2019
Номер УДК:
519.218.2
Дата создания:
2019-05-10 11:42:41
Тадқиқотнинг мақсади. Минимал момент шартларда дискрет ва узлуксиз вақтли тармоқланувчи тасодифий жараёнлар траекторияларининг асимптотик тақсимотларини топиш, иммиграцияли тармоқланувчи жараёнлар учун инвариант ўлчовлар қуриш ва уларга яқинлашиш тезликларини баҳолаш, узоқ келажакда давом этувчи тармоқланувчи жараёнларнинг лимит тақсимот функцияларини топиш.

Эрдейи-Кобер операторлари ва уларнинг хусусий ҳосилали дифференциал тенгламаларга татбиқлари


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Каримов Шахобиддин Туйчибоевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
517.95
Дата создания:
2019-05-10 11:38:29
Тадқиқотнинг мақсади Эрдейи-Кобер операторларидан фойдаланиб, сингуляр коэффициентли ва спектрал параметрли хусусий ҳосилали дифференциал тенгламалар учун бошланғич ва чегаравий масалаларни ечишдан иборат.

Noan`anaviy energiya manbalari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Egamova Irodaning
Год издания:
2018
Дата создания:
2019-05-10 10:19:43
Energetika jamiyat hayotida muhim o’rin tutadi. U turli-tuman ehtiyojlarni qondirish imkoniyatlarini bir necha barobar orttirishga imkon beradi. Insoniyat sivilizatsiyasining rivoji doimo ishlatilayotgan energiyaning hajmi va turlari bilan chambarchas bog’liqdir. Biroq, milliy va jahon iqtisodiyotining bugungi kundagi rivoji tabora energiya resurslarining haddan ortiq ko’p ishlatilishi va unga bog’liq holda ular hajmining kamayib borishiga sabab bo’lmoqda. Bu o’z navbatida resurslar taqchilligi va ekologiya muommolarini keltirib chiqarmoqda. Bunday sharoitda insonlarda, jumladan maktab o’quvchilarida energiyadan oqilona foydalanish haqidagi tushunchalarni hosil qilish dolzarb ahamiyatga ega. Ushbu jarayonda umumta’lim fanlari orasida fizika fani alohida o’rin tutadi.

Fizikani o‘qitishda texnologiyalari va loyihalashtirish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Qurbonboyeva Navbahor Xudoyberdi qizi
Год издания:
2019
Дата создания:
2019-05-10 10:10:38
Hozirgi kunda ta`lim jarayonini modernizatsiyalashtirish jarayonida informatsion texnologiyalarni ta`lim jarayonida qo’llash masalasi alohida band sifatida ta`kidlanadi. Buni amalga oshirish uchun fanlarga oid yangi dasturlarni tuzmay, balki mavjud information texnologiyalarni u yoki bu fanni o`qitishda qo`llash dolzarb muammoga aylandi.

Спектрнинг кўринарли ва яқин иқ соҳаларидаги лазер нурланиши параметрларини қайта ўзгартиришнинг интерференцион нуртолали оптик тизимлари


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Тажибаев Илхомжон Иброхимжонович
Год издания:
2019
Номер УДК:
681.7.068
Дата создания:
2019-05-08 12:15:06
Тақиқотнинг мақсади белгиланган спектрал хоссаларга эга ёруғлик нурланишларини олиш учун тўлиқ нуртолали конструкцияларда (оптик нуртола–генератор + оптик нуртола–спектрал фильтр) ёруғлик континуумининг юқори самарали генерацияси ва спектрал фильтрацияси физик шартларини аниқлашдан иборат.

Турли табиатли материалларнинг иккиламчи манфий ион эмиссиясини ишқорий металлар ионлари имплантацияси ва қиздириш билан стимуллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мухтаров Зиядулла Эргашевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
535.371:535.016:538.975
Дата создания:
2019-05-08 12:11:42
Тадқиқотнинг мақсади қаттиқ жисм сирт ости қатламларида ишқорий металлар ионларини имплантация қилиш ва қиздириш билан иккиламчи манфий ион эмиссиясини стимуллаштиришнинг самарадор усулларини ишлаб чиқиш ва тадқиқ қилинаётган наъмуналар сиртининг элемент таркибини ярим миқдорий таҳлил қилишдан иборат.

Oliy o’quv yurlarida astronomiya kursini o’qitishda xalq rivoyatlaridan foydalanish


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Xalilov Shoxrux Erkin o’g’li
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
NavDPI
Количество страниц:
15
Дата создания:
2019-05-08 09:08:30
Mamlakatimizda bugungi kundagi tub burilishlar 2017 yil «Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili» da nazarda tutilgan kompleks chora –tadbirlarni amalga oshirish yurtimizda rivojlanishning istiqbolini belgilab bermoqda. Ta’lim tizimida olib borilayotgan islohotlar zamirida kelajakda istiqbolli va raqobatbardosh kadrlar tayyorlashdek ustivor masala kun tartibidagi asososiy dolzab bo’lib qolmoqda.

Gazlarning tovushdan tez oqimini hosil qiluvchi qurilma bilan berk idish ichida havoni siyraklashtirish imkoniyatlarini o’rganish


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Safarov O. (Ilmiy rah. Axrorov S.Q).
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
SamDU
Количество страниц:
68
Дата создания:
2019-05-07 19:12:15
2016-yilning sentabridan boshlab, O‘zbekistondagi jamiyat sohasining barcha bo‘g‘inlarida jiddiy o‘zgarishlar boshlanib ketdi. Davlat bilan xalq orasidagi munosabatlarda sifatiy o‘zgarishlar yuz bermoqda. Bizning jamiyatimizda o‘ziga xos istiqbolli rivojlanish ko‘zga tashlanmoqda, ya’ni Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev so‘zi bilan aytganda davlatimizda yangi davr boshlandi. Albatta, ro‘y berayotgan o‘zgarishlarda O‘zbekistonning ikkinchi Prezidenti siyosiy faoliyatni yangi darajada isloh qilishi asosiy faktor hisoblanadi.

Karbon kislotalari misolida molekulyar agregatsiyalarning tuzilishini kombinatsion sochilish spektrlari hamda kvanto – kimyoviy hisoblashlar orqali o’rganish


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Xolikulov O’. (Ilmiy rah. Jumaboyev A).
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
SamDU
Количество страниц:
72
Дата создания:
2019-05-07 19:09:13
Ushbu dissertatsiyada Karbon kislotalari misolida molekulyar agregatsiyalarning tuzilishini kombinatsion sochilish spektrlari hamda kvanto – kimyoviy hisoblashlar orqali o’rganish yoritilgan

Zamonaviy xemosorbsiya nazariyasida yuzadagi markazlarni kompyuterda modellashtirishni tadqiq etish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Islomov F. (Ilmiy rah. Eshqobilov N.B).
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
SamDU
Количество страниц:
74
Дата создания:
2019-05-07 19:05:36
Поверхность твердого тела быстро покрывается газом. В этом состоит особенность адсорбции, которая может быть истолкована как адсорбция или как хемосорбция. Рассмотрены особенности хемосорбции на металлах и полупроводниках и их использование при разработке модели для моделирования процессов на поверхности. Моделирование процессов перколяции и обрадования слоев полимолекулярной адсорбции проводилось в ралмках стохастического моделирования. Проделанная работа служит основной цели исследования: создание моделей активних центров поверхностей. Основной целью исследования пределанной работы служит: создание моделей активных центров поверхностей.
Сообщить об ошибке Транслит