Фильтры

Учебно-методический комплекс модуля предмета русский язык


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Туйчиева С.М., Махмудбекова Г.У.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2021
Издательство:
Ташкентский фармацевтический институт
Количество страниц:
148
Дата создания:
2022-01-14 12:38:44
Учебно-методический комплекс модуля предмета русский язык

Қурилиш безак материалларини тайёрлашда қумни бўйувчи материалларини танлаш технологияси


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ярашова О.Б.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Бухоро давлат университети
Количество страниц:
61
Дата создания:
2022-01-12 15:03:25
Мазкур ишда гипс боғловчи моддалар ва уларнинг тавсифи ҳамда ишлатилиши, безак материалларини тайёрлаш жараёнлари ўрганилган.

Умумтаълим мактаблари кимё дарсларида комьпютер технологияларининг қўлланиши


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Шарифова Д.З.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Бухоро давлат университети
Количество страниц:
55
Дата создания:
2022-01-12 15:02:25
Мазкур ишда кимё фанини ўқитишда техник воситаларидан фойдаланишнинг психологик-педагогик асослари ҳамда Microsoft Power Point урини қўлаган ҳолда кимё бўйича дарс машғулотларини ўтказишга оид методик тавсиялар келтирилган.

Монокарбонил бирикмалар ҳосилалари асосида Ni (II) комплекслари олиниши ва тузилиши


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Қаҳҳорова М.Ў.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Бухоро давлат университети
Количество страниц:
54
Дата создания:
2022-01-12 14:21:03
Ушбу битирув малакавий ишда монокарбонил бирикмалар ҳосилалари асосида Ni (II) комплекслари олиниши ва тузилиши бўйича адабиётлар таҳлил қилинган, экспериментал қисм бажарилган, олинган натижалар таҳлил қилинган.

Функционал фаол табиий ва синтетик полимерлар асосида оҳорловчи полимер композициялар яратиш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Қаюмова М.Ҳ.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Бухоро давлат университети
Количество страниц:
54
Дата создания:
2022-01-12 14:19:52
Мазкур ишда крахмал асосидаги оҳорлашнинг ҳозирги замон муаммолари ва тадқиқот асослари, изланиш обйектлари ва услублари, калава ипларини оҳорлаш учункрахмал ва пфкнинг калийли тузи асосидаги полимер композицияларни ишлаб чиқаришнинг физик кимёвий асослари.

"Дисперс системалар" мавзусини ўқитишда инновацион технологиялардан фойдаланиш (Академик лицейлар мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Худоева М.Х.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Бухоро давлат университети
Количество страниц:
42
Дата создания:
2022-01-12 14:16:43
Ушбу биирув малакавий ишда дисперс системалар мавзуси юзасидан назарий маълумотлар ва ушбу мавзуни ўқитишда қўлланиниладиган инновацион технлогиялар тадқиқ қилинган.

Бентонитлар ва полимерлар асосида полифункционал композоцион материаллар яратиш ва уларнинг хоссаларини тадқиқ этиш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ғаниев Б.Ш.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Бухоро давлат университети
Количество страниц:
109
Дата создания:
2022-01-12 11:58:10
Мазкур ишда республикамиз кимё саноатида ишлаб чиқариладиган стирол ва акриламид асосида сополимерни бентонитлар билан модификациялаш, юқори бўкиш қобилиятига эга бўлган гидрогеллар таркибини қўллаш, унинг физик-механик хоссаларини ўрганиш ва ишлаб чиқаришда қўллаш масалалари тадқиқ қилинган.

Creation of nanocomposites for the textile industry based on modified starch and local polymers


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Олимов Б.Б.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Бухоро давлат университети
Количество страниц:
65
Дата создания:
2022-01-12 11:57:06
Мазкур ишда маҳаллий хом ашёлар асосида олинган модификацияланган крахмал (МК) ва сувда эрувчан полимерлар унифлок, гидролизланган полиакрилонитрил (ГИПАН) ҳамда полиакриламид (ПАА) асосида нанокомпозицион қуюқлаштирувчи маҳсулотлар олиш ва унинг физик-кимёвий хоссалари ўрганилган.

Умумий кимё фанидан "Анорганик бирикмаларнинг энг муҳим синфлари" мавзусини ўқитишда -LMS-MOODLE тизимидан фойдаланиш (Академик лицейлар мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Очилова М.К.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Бухоро давлат университети
Количество страниц:
107
Дата создания:
2022-01-12 11:55:08
Ишда умумий кимё фанидан "Анорганик бирикмаларнинг энг муҳим синфлари"мавзусини ўқитишда – LMS - moodle тизимидан фойдаланиш бўйича дарсларни ташкил этиш усуллари баён этилган.

Ахборот-коммуникацион технологиялар асосида кимё мавзуларини ўқитишда янгича ёндашув


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ширинов Ғ.
Дата создания:
2022-01-12 11:32:28
Мақолада ахборот-коммуникацион технологиялар ёрдамида кимё фани мвзуларини ўқитишда янгича ёндашувларни амалга оширишнинг шарт-шароитлари кўриб чиқилган.
Сообщить об ошибке Транслит