Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Кальций ацетатининг айрим амидли, никотин ва бензой кислотали координацион бирикмаларини синтези, тузилиши ва қўлланилиши


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Туракулов Жахонгир Улугбекович
Год издания:
2019
Номер УДК:
546.41
Дата создания:
2019-08-29 15:38:01
Кальций ацетатининг айрим амидли, никотин ва бензой кислоталари билан янги координацион бирикмаларини синтез қилиш, уларнинг таркиби, тузилиши ҳамда хоссаларини аниқлашдан иборат.

Органик тезлаштиргичлар ва улар асосида эластомер композицион материаллар олиш технологиясини яратиш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Вапаев Муроджон Дусумматович
Год издания:
2019
Номер УДК:
02.00.07
Дата создания:
2019-08-27 15:53:33
Тадқиқотнинг мақсади маҳаллий хомашёлардан бутадиенстирол каучуклари асосидаги эластомер композициялари учун ингредиентлар яратиш ва уларни қўллаб ҳар хил шароитларда ишлатилувчи резина-техника буюмлари таркиби ва олиш технологияларини ишлаб чиқишдан иборат.

Восстановления 2,3 -пентаметилен-3,4-дигидрохиназолин-4-она с боргидридом натрия и изучения реакции ацилирования


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Эсанмурадова Нилуфар Шахобиддин кизи
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
SamDU
Количество страниц:
58
Дата создания:
2019-08-21 17:21:37
Интерес к химии бензопирролоимидазолонов и пирролохиназолинонов связан с наличием в структуре этих соединений нескольких реакционных центров, что позволяет производить целенаправленный синтез биологически активных соединений на их основе, вводить фармакофорные группы.

2,3-Trimetilin-,-tetrametilen-3,4-digidroxinazolin-4-tionlarni geterosiklik aldegid bilan reksiyasini o’rganish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
B.A. Sindarov
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
SamDU
Количество страниц:
61
Дата создания:
2019-08-21 17:19:11
Trisiklik xinazolinlar va xinazolin -4-onlar ham nazariy , ham amaliy jihatdan katta ahamiyatga egadir. Ular orasida ko’pgina biologik faol birikmalar topilgan bo’lib, ular tibbiyotda k eng ishlatilib kelinmoqda.

Antipiren bilan ishlangan matolarning yong‘in xavfini baholash


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Abriyev Shohijahon Orifjon o`g`li
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
SamDU
Количество страниц:
Дата создания:
2019-08-21 17:17:40
Hozirgi vaqtda dunyo miqyosida barcha turdagi tolalar ishlab chiqarish hajmi qariyb 60 million tonnaga yetgan. Shundan 60 % atrofida kimyoviy tolalar hissasiga to‘g‘ri keladi, qolgan 40 % tabiiy tolalardan iborat. Bu dunyo iqtisodiyoti tomonidan yiliga 20 mln tonnadan ortiq tabiiy tolalar: paxta, jun va ipak yetishtirilayotganidan darak beradi. Yong‘in hodisalari vaqtida ro‘y berayotgan odamlarning jarohat olishi, qurbon bo‘lishi hamda yetkazilayotgan moddiy zararlar haqidagi ma’lumotlar matolarni yong‘indan himoyalash masalasi o‘z dolzarbligini saqlab kelayotganligidan dalolat beradi.

Zol gel texnologiyasi bilan kuchsiz kislotali muhitni aniqlovchi vizual sensor ishlab chiqish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
M.A. Aduhalimova
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
SamDU
Количество страниц:
66
Дата создания:
2019-08-21 17:16:14
Zol -gel jarayoni anorganik alkoksidlari suyuq fazadan qattiq fazaga oʻ tishni aniqlaydi.

1-Oktil-6,7-Dimetoksi-1,2,3,4-tetragidroizoxinolinni flavonoidlar bilan reaksiyasini o‘rganish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Xomidov F.O.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Количество страниц:
59
Дата создания:
2019-08-21 17:14:31
XXI asrga kelib kasalliklarni davolashda qo`llaniladigan dorivor preparatlar ko`proq tabiatda uchraydigan biologik faol moddalarga xos tuzilishlariga ega bo`lmoqda, chunki ular sun`iy preparatlarga qaraganda organizmga qo`shimcha ta`sirlarga ega bo`lmaydi. Bugungi kunda dorivor o`simliklar dori-darmon sifatida yurtimizning ulkan xazinasidir. Yurtimiz xududlarida 4448 o`simlik turi o`sib, ulardan 577 turi shifobaxsh xisoblanadi.

Tabiiy manbalar hamda dorivor preparatlar tarkibidan vitamin b12 ni aniqlash


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Hayitova Madina
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
SamDU
Количество страниц:
39
Дата создания:
2019-08-21 17:13:35
Ma’lumotlarga ko’ra, aholining 60% dan ortiq qismi B guruhi vitaminlari va karotinoidlar bilan ta’minlanishi yetarli darajada emas.

“3,4-Dimektoksi-β-feniletilaminning nikotin kislotasi bilan kondensatlanish va sikllanish reaksiyasi”


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ubaydullayev A.U.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Количество страниц:
60
Дата создания:
2019-08-21 17:12:31
Turli sohalarda qo‘llaniladigan piridin va uning qisman yoki to‘liq gidrogenlangan analoglari kimyosi kimyogarlar va farmakologlarda katta qiziqish uyg‘otadi. Piridinli, pipiridinli va tetragidroizoxinolinli halqalar ko‘pchilik tabiiy va sintitik biologik faol moddalarning asosiy fragmenti hisoblanadi. To‘rtlamchi piridiniy tuzlari alkilovchi agentlar, fazolararo ko‘chish katalizatorlari, antiseptiklar, ionli suyuqliklar sirt faol va antikarozion vositalar sifatida qo‘llaniladi.

C15-C16 spirtlarning ammiak bilan ta`sirlashish reaksiya qonunlarini gazoxromatografik usulda o`rganish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Anvarov Toxirjon O`tkir o`g`li
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Количество страниц:
83
Дата создания:
2019-08-21 17:10:00
Neftni qayta ishlash sanoatning rivojlanishi neft xom ashyosini va undan olinadigan moddalarni kimyoviy jihatdan qayta ishlash kabi vazifalarni qo‘ymoqda. Oxirgi yillarda ilgari qiyinchilik bilan olinadigan moddalar sanoatning ko‘p tonnali maxsulotlariga aylanmoqda. Bunday holat nitrillarga ham taaluqli. Hozirgi vaqtda sanoat miqyosida tarkibida C1-C3 tutgan alifatik nitrillar va adipin kislotasining dinitrili ishlab chiqarilmoqda.
Сообщить об ошибке Транслит