Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ишқорли ва портландцементлар асосида кўпикбетон ишлаб чиқариш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Хамзаев Хирожхон Мехроджевич
Характер издания:
Год издания:
2018
Издательство:
Самарқанд давлат архитектура қурилиш институти
Количество страниц:
79
Дата создания:
2020-03-16 11:21:39
Мазкур магистрлик диссертация Ишқорли цементлар асосидаги ўртача зичлиги 300; 400 ва 500 кг/м3 бўлган ўта енгил кўпик бетонларнинг таркиби ишлаб чиқиш муаммосини ечишга бағишланган.

Нефт қуйқаларидан йўлларнинг асоси учун боғловчи олиш технологияси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Шукуруллаев Ботир Аманбоевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
УДК 665.5.521.765.8
Дата создания:
2020-03-09 16:55:18
Махаллий нефт қуйқаларини коллоид-кимёвий хусусиятларини эътиборга олган ҳолда ва уни қайта ишлаш натижасида йўллари асоси учун боғловчи олиш технологиясини яратишдан иборат

Коллоид химия пәнинен оқыў методикалық комплекс


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2020-03-05 12:18:34
Оқыў методикалық комплекс Жоқары ҳәм орта арнаўлы билим министрлиги тәрепинен тастыйқланған “Химия” тәлим бағдары ушын мөлшерленген “Коллоид химия” пәни бойынша үлги реже тийкарында ислеп шығылған. “Коллоид химия” пәни бойынша лекция тексти, әмелий ҳәм лаборатория сабақлары ушын материаллар берилген. Оқыў методикалық комплексте үлги ҳәм исши оқыў бағдарлама, пән бойынша глоссарий ҳәм пайдаланыў ушын әдебиятлар дизими берилген.

Separation of iodine from iodine-containing underground hydrothermal water


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Umbarov Ibragim Amonovich
Дата создания:
2020-02-28 09:22:56
Maqolada Surxondaryo viloyatida joylashgan konlar, Kruk (Qashqadaryodagi artezian havzasi) konining yer osti suvlaridagi yod miqdorini o‘rganish bo‘yicha bizning ko‘p yillik tajribalarimizdan olingan va umumlashtirilgan natijalar yoritilgan, ularning zahirasidan sanoat miqyosida yod ajratib olish uchun foydalanish mumkin.

Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish asoslari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2020-02-28 09:17:11
Mazkur Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish asoslari fanidan tayyorlangan o‘quv-uslubiy majmua Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligining 2016 yil 25 avgustdagi № 355-sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan fanning o‘quv dasturi asosida ishlab chiqilgan bo‘lib, oliy o‘quv yurtlarida tahsil olayotgan 5320900-Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi (yigirilgan ip ishlab chiqarish; to’qima) yo‘nalishi talabalari uchun mo‘ljallangan.

Қурилиш ғишти учун асосий хом-ашё танлаш ва ишлаб чиқариш технологияси


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Муйдинов Отабек Сайдиллаевич
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
TerDU
Количество страниц:
83
Дата создания:
2020-02-28 09:05:25
Битирув малакавий иши мавзуси бўйича илмий янгиликлар, адабиётлар, ўқув-услубий қўлланмаларни илмий-амалий журналлар материалларни ўрганиб, таҳлил қилиш; мавзуни таҳлил қилишда технологик чизмалар, технологик схемалар ва ҳисоб- китоблар билан, тажрибаларни ўрганиб таҳлил қилиш; янги жихоз ва технологияларни амалий ва интернет материаллари асосида ўрганиш ва таҳлил қилиш;

Organik Kimyo


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2020-02-28 08:49:03
Mazkur o‘quv qo‘llanmada Organik kimyo fanidan bajarilishi tavsiya qilingan laboratoriya ishlarini bajarish uslublari keltirilgan bo‘lib, talabalarni fanlardan olgan nazariy bililarini yanada mustaxkamlashda amaliy kumak beradi.

Tuzlar gidrolizi» mavzusini innovatsion – pеdagogik tеxnologiyalar yordamida o’qitish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Chorshanbiyеva Ma`rifat Jumayеvna
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
TerDU
Количество страниц:
74
Дата создания:
2020-02-28 08:44:29
Mavzuni o‘qitishda yangi interfaol metodlarni qo‘llash orqali o’quvchilar bilim saviyasini oshirish; o‘quv mashg‘ulotining loyihasini ishlab chiqish; o‘quv mashg‘ulotida hal etilishi lozim bo‘lgan aniq maqsad va vazifalarni belgilash; o‘quv mashg‘uloti mazmunini ishlab chiqish;

Kimyoviy bog`lanish turlari” mavzusini o’qitishda yangi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Boboqulova M.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
TerDU
Количество страниц:
71
Дата создания:
2020-02-28 08:43:15
Bituruv malakaviy ishi sifatida “Kimyoviy bog`lanish turlari” mavzusini o’qitishda yangi pedagogik texnologiyalarni qo`llash” mavzusini tanlashimdan asosiy maqsad 8-sinf o’quvchilarini bilim va ko’nikmalarini shakllantirishdan iborat.

Айрим 3d-металларнинг тиокарбамид билан координацион бирикмасининг синтези ва тадқиқоти


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Бойтўраева Мадина
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
TerDU
Количество страниц:
69
Дата создания:
2020-02-28 08:42:26
Айрим 3d-металларнинг тиокарбамид билан координацион бирикмасини синтез қилиш ва уларнинг таркиби, тузилиши, хоссаларини физик-кимёвий тадқиқот усуллари ёрдамида ўрганиш. Битирув малакавий иши кириш, адабиётлар таҳлили, тажрибавий қисм, синтез қилинган комплекс бирикмаларнинг физик-кимёвий анализи натижалари, хулоса ва адабиётлар рўйхатидан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит