Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Электролит системалар хроматографиясининг физик-кимёвий асослари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Фазлиева Нигина Тожиқуловна
Год издания:
2018
Номер УДК:
554:543(29)
Дата создания:
2018-11-13 12:00:00
Тадқиқотнинг мақсади электролит системалар хроматографиясининг физик-кимёвий асосларини “ионит-ионат-элюент” тизими гуруҳ ташкил этувчиларининг ўлчам, ўзаро таъсир энергияси ва заряд катталиклари асосланган моделлар ёрдамида баҳолашдан иборат.

Гексен изомерлари асосида кислородли ва азотли бирикмалар олиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Махмудова Феруза Ахмаджоновна
Год издания:
2018
Номер УДК:
661.675.678+541.7
Дата создания:
2018-11-07 10:59:00
Тадқиқотнинг мақсади гексен изомерлари асосида кислород- ва азот сақловчи бирикмаларни олиш усулларини ишлаб чиқишдан иборат.

Silene туркумига мансуб ўсимликларни кимёвий тадқиқ қилиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Жанибеков Абдульазиз Адилханович
Год издания:
2018
Номер УДК:
547. 972:616-006.6
Дата создания:
2018-11-05 13:44:04
Silene туркумига мансуб S. guntensis, S. viridiflora, S. wallichiana турларининг кимёвий таркибини ҳамда биологик фаолликларини аниқлаш.

Азот ва фосфор сақлаган ёнғиндан ҳимоялаш воситаларини олиш ва уларнинг хоссаларини ўрганиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Абдурахмонов Ғуломжон Абдусаматович
Год издания:
2018
Номер УДК:
543.57. 536.468.662.61
Дата создания:
2018-11-01 12:39:30
Тадқиқотнинг мақсади азот ва фосфор сақлаган юқори самарадор, экологик хавфсиз ёнғиндан ҳимоялаш воситаларини олиш ва уларни хоссаларини аниқлашдан иборат.

Магний ва кальций нитратларининг бир турли ва аралаш лигандли координацион бирикмаларининг синтези, тузилиши ва хоссалари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Джуманазарова Зулфия Кожабоевна
Год издания:
2018
Номер УДК:
546.46;546.41;547.464;541.49
Дата создания:
2018-10-30 12:54:58
Тадқиқотнинг мақсади магний ва кальций нитратларини амидли ҳосилалар билан бир турли ва аралаш лигандли координацион бирикмаларининг синтези, тузилиши ва хоссаларини аниқлашдан иборат.

Карбоксил гуруҳли янги функционал полимерларнинг физик-кимёвий хоссалари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Маҳкамов Музаффар Абдуғаппорович
Год издания:
2018
Номер УДК:
541.64:547.47:542.952:620.192.5
Дата создания:
2018-10-22 15:23:54
Тадқиқотнинг мақсади карбоксил гуруҳи тутган сувда эрувчан ва бўкувчан янги функционал полимерлар олиш ва физик-кимёвий хоссаларини аниқлашдан иборат.

Apiales, Fabaceae, Lamiaceae, Primulaceae ва Solanaceae оилаларига мансуб доривор ўсимликлар вакилларининг липидлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Асилбекова Дания Толимбековна
Год издания:
2018
Номер УДК:
547.915+665.3
Дата создания:
2018-10-16 08:39:28
Apiales, Fabaceae, Lamiaceae, Primulaceae ва Solanaceae оилаларига мансуб доривор ўсимликларнинг липидлари таркиби ва тузилишини ҳамда липидли концентратлар учун маҳаллий ўсимлик хом ашё манбаларини аниқлаш.

Lamiaceae оиласига мансуб доривор ўсимликларнинг кимёвий таркиби ва биологик фаоллиги


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мамадалиева Нилуфар Зокиржоновна
Год издания:
2018
Номер УДК:
547.913: 543.062: 543.421/.422: 543.544: 543.51: 57.085.2
Дата создания:
2018-10-16 08:33:30
Lamiaceae оиласига мансуб ўсимликлардан табиий бирикмаларни ажратиб олиш, уларнинг кимёвий тузилиши, миқдори ва биологик фаолликларини аниқлаш.

2,3-Три, -тетраметилен-3,4-дигидрохиназолин-4-тионларнинг кимёвий ўзгаришлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Насруллаев Азизбек Озодович
Год издания:
2018
Номер УДК:
547.735’854.218.07:542
Дата создания:
2018-10-08 16:39:50
2,3-три-, -тетраметилен-3,4-дигидрохиназолин-4-тионларни янги ҳосилаларининг синтез усулларини ишлаб чиқиш ҳамда уларни физик-кимёвий ва биологик хоссаларини аниқлаш.

Тaбиий вa тeхнoгeн oбъeктлaрдa Pt(IV), Pd(II) вa Au(III) иoнлaрини aмпeрoмeтрик aниқлaшдa oлтингугурт тутгaн рeaгeнтлaр вa бaъзи кaрбoн киcлoтa ҳocилaлaрининг қўллaнилиши


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Яхшиeвa Зухрa Зиятoвнa
Год издания:
2018
Номер УДК:
543.251:541.25:541.13:541.8
Дата создания:
2018-10-08 16:35:10
Тaбиий вa тeхнoгeн oбъeктлaрдa Pt(IV), Pd(II) вa Au(III) иoнлaрини aниқлaшдa oлтингугурт тутгaн рeaгeнтлaр вa бaъзи кaрбoн киcлoтa ҳocилaлaрини қўллaш ҳaмдa улaр acocидa aмпeрoмeтрик aниқлaшнинг рaциoнaл уcлубини ишлaб чиқиш.
Сообщить об ошибке Транслит