Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Марказий Қизилқум фосфоритларидан олинган экстракцион фосфор кислотаси асосида натрий ва натрий-аммоний ортофосфатларнинг физик-кимёвий асосларини ва технологиясини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Арифджанова Камола Сайфуллаевна
Год издания:
2021
Номер УДК:
УЎТ 661.635:12
Дата создания:
2021-09-24 11:44:24
Тадқиқотнинг мақсади МҚ фосфоритларини техник ва озуқабоп натрий ва натрий-аммоний ортофосфатларига қайта ишлаш технологиясини физик-кимёвий асослаш ва ишлаб чиқишдан иборат.

Маҳаллий хомашё ресурслари асосида мойловчи гилли бурғилаш эритмаларини олиш технологиясини такомиллаштириш ва уларнинг қўлланилиши


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Уринов Собир Насиллоевич
Год издания:
2021
Номер УДК:
УДК: 665.335.9
Дата создания:
2021-09-24 11:19:18
Тадқиқотнинг мақсади маҳаллий хом-ашё ресурслари асосида мойловчи гилли бурғулаш эритмаларини олиш технологиясини такомиллаштиришдан иборат

Mis ikki ionini 8 -merkaptoxinolin yordamida spektrofotometrik aniqlash.


  
- 0 +
Уровень:
Среднее специальное, профессиональное образование
Автор:
B.Tuliyev
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2021
Издательство:
Гулистон давлат университети
Количество страниц:
76
Дата создания:
2021-09-23 12:21:56
Insoniyatning kundalik hayoti sog‘lig‘ini va atrof-muhitni muhofaza qilish va mustahkamlash jamiyat hayotining muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Sog‘liqni va atrof-muhitni muhofaza qilish tizimi bevosita siyosiy, iqtisodiy, huquqiy, madaniy,ilmiy, tibbiy hamda sanitar-gigienik kabi yo‘nalishlardagi kompleks chora-tadbirlar orqali amalga oshirilib, har bir insonni jismoniy va ruhiy salomatligini saqlash va mustahkamlashga yo‘naltirilgandir. Sanoatning, texnikaning, atom energiyasi sanoatining jadal rivojlanishi, po‘lat ishlab chiqarishning o‘sishi, shuningdek, qishloq xo‘jaligi, tibbiyot, farmatsevtikaning rivojlanishi analitik usullar sezgirligini 10-5-10-8 % gacha va undan oshirishni taqazo etmoqda.

Акрил мономерлари асосида гомо- ва сополимерлар синтези: хоссалари ва қўлланилиши


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Бозоров Нурад Исматович
Год издания:
2021
Номер УДК:
541.64
Дата создания:
2021-09-22 14:48:00
Тадқиқотнинг мақсади радикал полимерланиш шароитида акрил мономерлари асосида чизиқли ва пайванд гомо- ва сополимер макромолекулаларини олиш бўйича экспериментал ёндашувларни ишлаб чиқиш, молекуляр хусусиятларни тартибга солишнинг самарали воситаларни яратиш, шунингдек синтез қилинган полимерларнинг эксплуатацион тавсифларини белгилаб берувчи физик-кимёвий ва структуравий хусусиятларини ўрганиш ҳамда уларни амалда қўллаш соҳаларини белгилашдан иборат.

Полиакрилонитрил асосида азот ва фосфор тутган поликомплексонларнинг физик-кимёвий хоссалари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Орзикулов Бунёд Тошмирзаевич
Год издания:
2021
Номер УДК:
541.64:547.47:542.952:620.192.5
Дата создания:
2021-09-22 11:09:55
Тадқиқотнинг мақсади. Полиакрилонитрил асосида азот ва фосфор гуруҳлар тутган полиамфолитлар олиш ҳамда уларнинг физик-кимёвий хоссаларини аниқлашдан иборат.

3d-металларнинг бензотриазол ҳосилалари билан комплекс бирикмалари синтези ва тадқиқоти


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Алиева Гулой Камиловна
Год издания:
2021
Номер УДК:
541.49+538.113+547.447
Дата создания:
2021-09-13 12:19:04
Тадқиқотнинг мақсади Co(II), Ni(II), Cu(II) ва Zn тузларининг 1,2,3-бензотриазол ва моноэтаноламин билан бир турли ва аралаш лигандли комплекс бирикмаларини синтези, таркиби, тузилиши ва хоссаларини аниқлашдан иборат.

Маҳаллий дон навларини тозалаш ва фракциялаш технологиясини ишлаб чиқиш ва уларни синфлаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ражабов Алишержон Нусратилла ўғли
Год издания:
2021
Номер УДК:
УЎС: 631.362.3
Дата создания:
2021-09-13 07:25:50
Тадқиқотнинг мақсади маҳаллий дон навларини фракциялаш ва тозалашнинг янги технологиясини ишлаб чиқиш асосида амалдаги ускуналарни модернизациялаш ҳамда ташқи иқтисодий фаолият товар номенкулатураси (ТИФ ТН) бўйича дон навларини кимёвий таркиби асосида синфлашдан иборат.

Малеин кислотанинг азот сақлаган ҳосилалари синтези ва хоссалари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Тураева Хуршида Камалбаевна
Год издания:
2021
Номер УДК:
547.46.054.41 + 547.304.2
Дата создания:
2021-09-09 11:20:47
Тадқиқотнинг мақсади малеин кислотанинг алкил-, арил-, гетерил-амид, -имидлари ва уларнинг баъзи ҳосилалари синтези, шунингдек, биологик фаоллигини аниқлашдан иборат.

Бухоро-Хива чўл ҳудудлари кўчма қум ва тупроқларини мустаҳкамлаш учун самарали композициялар ишлаб чиқиш ва қўллаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Адизова Наргиза Замировна
Год издания:
2021
Номер УДК:
УДК 577.4(575.1)+631.6.02
Дата создания:
2021-09-07 16:20:24
Тадқиқотнинг мақсади Бухоро-Хива чўл ҳудуди автомобил йўллари кўчма тупроқ ва қумларини мустаҳкамлаш учун самарали композицияларни ишлаб чиқишдан иборат

Дисперс системаларнинг хусусиятларини ростлаш учун эмульсион полимер эритмаларини олиш технологиясини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Шералиева Озода Анваровна
Год издания:
2021
Номер УДК:
УЎТ 541.182.02
Дата создания:
2021-09-07 10:40:01
Тадқиқотнинг мақсади дисперс системаларнинг хоссаларини ростлаш учун эмульсион полимер эритмаларини олиш технологиясини ишлаб чиқишдан иборат
Сообщить об ошибке Транслит