Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

1-фенил-2-гептилоксиэтилен синтези жараёнини математик моделлаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
И.Абидов
Дата создания:
2021-02-17 23:34:19
Ушбу ишда гептил спиртининг фенилацетилен билан виниллаш реакциясига ҳароратнинг таъсири амалий ва назарий йўллар билан ўрганилган, натижалар таққосланган ҳамда жараённинг оптимал шароитлари аниқланган

Kimyo lаbоrаtоriya mashg’ulotlаri


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2021-02-17 23:23:19
Ushbu uslubiy ko’rsatma oliy o’quv yurtining Kimyo fanidan ta`lim oluvchi barcha bakalavriyat talabalari uchun mo’ljallangan bo’lib, ko’rsatmaning asosiy maqsadi talabalarni kimyodan oladigan nazariy bilimlarini mustashkamlash va tajriba yo’li bilan sinab ko’rishdan iborat. Laboratoriya mashg’ulotlarini ma'ruza bilan paralel ravishda o’tkazilishi mashg’ulotlarning unumli va foydali bo’lishiga yordam beradi. O’tilgan material yuzasidan tajriba o’tkazilib, unda bayon etilgan fikrlarning to’g’riligiga amalda ishonganidan keyingina talaba ma`ruza materialini puxta egallaydi. Shu sababli ushbu uslubiy ko’rsatmada har bir laboratoriya ishidan oldin laboratoriya ishi mavzusiga oid nazariy bilimlar, tajribaning bajarilish tartibi, reaksiya tenglamalari va sinov savollari berilgan

Айрим гидроксикислоталарнинг молекулаларида электрон заряднинг тақсимланиши ва унинг моддани физик-кимёвий хоссаларига таъсири


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
М.Солиев С.Нурмонов А.Охундадаев И.Абидов
Дата создания:
2021-02-11 13:34:15
Ушбу мақолада айрим гидроксикислоталар: оксалат кислотаси, узум кислотаси, олма кислотаси, лимон кислоталари молекулаларида электрон заряд тақсимоти ярим эмпирик усулда HyperChem Pro дастурида ZINDO1 методи билан ҳисоблаб, аниқланган. Олинган натижалар асосида молекулаларнинг реакцион қобилияти ва айрим физик-кимёвий хоссалари ҳақида назарий хулосалар чиқарилган.

Yerning geologik evolyutsiyasi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Мухаммадова Н.Н.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Buxoro
Количество страниц:
64
Дата создания:
2021-02-03 20:36:41
Bitiruv malakaviy ishda Yer evolyutsiyasi tarixi va uni davrlashtirish masalalarini tahlil qilingan.

Umumiy gidrologiya va iqlimshunoslik” fanidan termin va tayanch tushunchalar izohli lug`atini tuzish tajribasidan


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Бердиева Д.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Buxoro
Количество страниц:
82
Дата создания:
2021-02-03 20:35:28
Bitiruv malakaviy ishda Umumiy gidrologiya va iqlimshunoslik fanidan hozirgacha mavjud bo`lgan va endi iste`molga kirib kelayotgan termin va tayanch tushunchalarning izohli lug’atini yaratish o`rganilgan.

Vulqonlarning Yer yuzida geografik tarqalishi va ular bilan bog`liq relyef shakllari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Aйбуллаева С.Ҳ.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Buxoro
Количество страниц:
68
Дата создания:
2021-02-03 20:34:15
Bitiruv malakaviy ishda vulqonlar faoliyati bilan bog`liq relyef shakllari o’rganilgan hamda ularning geografik tarqalishi tahlil qilingan.

Atmosfera havosining tarkibi va uni ifloslantiruvchi omillar


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Эломонов М.Т.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2020
Издательство:
Buxoro
Количество страниц:
67
Дата создания:
2021-02-03 20:33:03
Ushbu bitiruv malakaviy ishda аtmosferaning ifloslanishi – zararli moddalarning atmosferaga kirib borib, uning tarkibini o‘zgartiradigan aralashmalar va ularni aniqlash, atmosfera ifloslanishining organizmga kimyoviy va fizikaviy ta’siri, atrof – muhitni zararlanishiga olib keladigan gazlar aralashmasi o`rganilgan.

Atmosfera havosining tarkibi va uni ifloslantiruvchi omillar


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Эломонов М.Т.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2020
Издательство:
Buxoro
Количество страниц:
67
Дата создания:
2021-02-03 20:31:48
Ushbu bitiruv malakaviy ishda аtmosferaning ifloslanishi – zararli moddalarning atmosferaga kirib borib, uning tarkibini o‘zgartiradigan aralashmalar va ularni aniqlash, atmosfera ifloslanishining organizmga kimyoviy va fizikaviy ta’siri, atrof – muhitni zararlanishiga olib keladigan gazlar aralashmasi o`rganilgan.

Seritsin asosidagi kompozitsiyalar va ularning turli xossalarini o‘rganish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Саматов Р.Р.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Buxoro
Количество страниц:
52
Дата создания:
2021-02-03 20:28:56
Ushbu bitiruv malakaviy ishida seritsin asosida polimer kompozitsiyalar olish texnologiyasini ishlab chiqish va ularning ohorlovchi tarkiblarga ta’sirini va paxta tolali matolarni ohorlash ko’rsatkichlari o’rganilgan.

2,4-dioksopentan kislota etil efiri Para-almashingan benzoilgidrazonlari Sintezi va tuzilishi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Қаюмов А.А.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2020
Издательство:
Buxoro
Количество страниц:
59
Дата создания:
2021-02-03 20:28:05
Ushbu bitiruv malakaviy ishida 2,4-dioksopentan kislota etil efiri va para-almashingan benzoy kislota gidrazidlari bilan kondensatlanishini amalga oshirish, olingan yangi organik birikmalarning tarkibi va tuzilishini zamonaviy fizik-kimyoviy tadqiqot usullar yordamida tahlil qilish, - 2,4-dioksopentan kislota etil efiri aroilgidrazonlarining eritmadagi tautomer shakllarini YaMR-1H spektroskopiyasi yordamida isbotlash, olingan organik ligandlarni qattiq holatdagi tuzilishini IQ va RSA usullari yordamida tasdiqlash kabi vazifalar bajarilgan.
Сообщить об ошибке Транслит