Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Юқори молекуляр бирикмалар кимёси


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
"М.Абдуллаев Б.Хайитов"
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
НамМҚИ
Количество страниц:
95
Дата создания:
2018-08-08 09:59:25
Ушбу маърузалар матни таълим соҳаси 5111000 - Касб таълими (Кимёвий технологияси) йўналишининг бакалавриат босқичидаги талабалар учун Юқори молекуляр бирикмалар кимёси фанидан амалдаги дастурлар асосида ёзилган.

Umumiy va noorganik kimyo


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Shamshidinov I
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
NamMQI
Количество страниц:
68
Дата создания:
2018-08-08 09:57:32
«Umumiy va noorganik kimyo» fani 5111000 – Kasb ta’limi (Kimyoviy texnologiya) yo’nalishi «Matematik va tabiiy fanlari»ning asosiy fanlaridan biri hisoblanadi. Ushbu muammoli ma’ruzalar matni «Umumiy va noorganik kimyo» fanining amaldagi dasturlari asosida hamda O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligining «Fanlar bo’yicha ma’ruzalar matnlarini tayyorlashga eslatma»sida ko’rsatilgan talablarni nazarda tutilgan holda yozilgan. Ma’ruzalar matnida kimyoning asosiy qonun va tushunchalari, atom va moddalarning tuzilishi to’g’risidagi hozirgi zamon tasavvurlari, davriy qonun va elementlar davriy sistemasi, kimyoviy jarayonlarni amalga oshirish qonuniyatlari, metallar va ularning xossalari alohida ko’rsatib o’tilgan.

4-(N–R-АМИНО)-бутин-2-ОЛ-1 нинг хосилаларини олиш технологиясини ишлаб чиқиш, хоссалари ва уларни ишлатилиши


- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ҳамроев Камолиддин Шахобиддинович
Год издания:
2018
Номер УДК:
547.371:547.372
Дата создания:
2018-07-23 16:32:44
Тадқиқотнинг мақсади бирламчи ацетилен спиртлари асосида 4-(N–R- амино)-бутин-2-ол-1 нинг хосилаларини олиш технологиясини ишлаб чиқишдан иборат.

Юқори самарадорликка эга бўлган оксидловчи полимер нанокатализаторларнинг синтези ва физик-кимёвий хоссалари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Рахимов Тохир Хакимович
Год издания:
2018
Номер УДК:
541.128.1-126:546.262:546.98 (021)
Дата создания:
2018-07-16 09:18:09
Тадқиқотнинг мақсади юқори самарадорликка эга бўлган оксидловчи полимер нанокатализаторларнинг синтез қилиш ва уларнинг физик-кимёвий хоссаларини аниқлашдан иборат.

Акрилонитрил асосида донадор ионитлар синтези ва уларнинг физик-кимёвий хоссалари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Каттаев Нуритдин Тўраевич
Год издания:
2018
Номер УДК:
541.64:678.547.235
Дата создания:
2018-07-10 12:21:45
Тадқиқотнинг мақсади акрилонитрил асосида структураси олдиндан белгиланган донадор ионитларнинг йўналтирилган синтези, физик-кимёвий хоссаларини ва қўллаш соҳаларини аниқлашдан иборат.

FABACEAE, GENTIANACEAE, EUPHORBIACEAE, RESEDACEAE ВА ASTERACEAE туркум ўсимликларидан фенол ва азот сақловчи бирикмаларини ажратиб олиш ва идентификациялаш


 
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Таджибаев Мадаминжaн Мирзажанович
Год издания:
2018
Номер УДК:
547. 972+547. 944/945547.918+547.914.4547.94+547.661547.94+547.78
Дата создания:
2018-07-03 17:44:16
Тадқиқотнинг мақсади Марказий Осиѐ ҳудудида ўсувчи Fabaceae, Gentianaceae, Euphorbiaceae, Resedaceae ва Asteraceae туркумларига мансуб ўсимликлардан фенол ва азот сақловчи бирикмаларни ажратиб олиш ҳамда идентификациялашдан иборат.

PLANTAGO MAJOR L. ВА PLANTAGO LANCEOLATA L. ўсимликларининг фенол бирикмалари ва уларнинг биологик фаоллиги


 
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Махмудов Рустамжон Расулжонович
Год издания:
2018
Номер УДК:
547. 982. 83/84.
Дата создания:
2018-07-03 17:37:10
Тадқиқотнинг мақсади Plantago major L. ва P. lanceolata L. ўсимликларининг фенол бирикмалари ва уларнинг биологик фаолликларини аниқлашдан иборат.

Пиримидин ва ферроценнинг айрим ҳосилаларини квант кимёвий ўрганиш ва кимёвий таркибига кўра синфлаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мамарахмонов Мухаматдин Хомидович
Год издания:
2018
Номер УДК:
547.854:547.1’172.72+537
Дата создания:
2018-06-14 15:30:08
Жаҳонда кимёвий жараёнларни назарий жиҳатдан, чуқур илмий тадқиқ қилишга бўлган талаб ортиб бормоқда. Кимёвий реакцияларнинг молекуляр жараёнлар эканлиги уларни тадқиқ этишда бир қатор қийинчиликларни юзага келтиради. Замонавий ахборот технологиялари ва квант кимё усулларидан унумли фойдаланиш ушбу муаммоларни ҳал этиш имконини яратади. Бугунги кунда биологик фаоллиги юқори, экологик жиҳатдан зарарсиз моддаларни синтез қилиш, уларни амалиётга тадбиқ этиш муҳим вазифалардан бири ҳисобланади.

Хроматография усулларини қўллаган ҳолда on-line режимида божхона экспертизасини автоматлаштиришнинг ташкилий механизми


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Хакимова Фазилат Абдусобировна
Год издания:
2018
Номер УДК:
681.54.+57.083.3.
Дата создания:
2018-06-05 10:47:51
Бугунги кунда ривожланган мамлакатлар божхона эксперт лабораториялари фаолиятини такомиллаштиришнинг асосий мезони сифатида товарларнинг қандай гуруҳларга мансублигини аниқлаш имконини берувчи самарали экспресс-анализ усулларини ишлаб чиқиш ва такомиллаштиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Шу муносабат билан ушбу давлатларда иқтисодий мустақилликни ҳимоя қилиш ҳамда контрафакт ва гиёҳванд моддаларни ноқонуний айланишига қарши кураш орқали давлат хавфсизлигини таъминлаш каби стратегик масалаларни ҳал этишда автоматлаштирилган ахборот тизимлари билан уланган, компьютерлашган хроматографик ажратиш услубларини ишлаб чиқиш алоҳида вазифа сифатида белгиланади.

Қийин учувчи органик бирикмаларни юқори сезгирликда аниқлаш ва ўрганишнинг ионлашиш усулларини ривожлантириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Усманов Дилшадбек Турсунбаевич
Год издания:
2018
Номер УДК:
537.58; 537.563; 543.51; 547.94; 547.96
Дата создания:
2018-05-30 15:10:55
Жаҳон миқёсида бугунги кунда жадал ривожланаётган физик электроника соҳасида муҳим физикавий-кимёвий муаммолардан бири кўп атомли молекулаларни қизиб турган сиртдаги адсорбциясини ҳамда газли фазада содир бўлаётган физик-химик жараёнларни чуқур тушуниш муҳим аҳамият касб этмоқда. Амалий жиҳатдан қийин учувчи органик моддалар, шу жумладан, наркотик ва портловчи моддаларни юқори сезгирликда ва тез аниқлаш усулларини ишлаб чиқиш ва ривожлантириш жаҳон илмий ҳамжамиятининг долзарб вазифасидир.
Сообщить об ошибке Транслит