Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Медамин ва альбендазолни карбоксил гуруҳ тутган полимерлар билан таъсирлашувининг физик-кимёвий хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Малышев Максим Святославович
Год издания:
2019
Номер УДК:
541.64:128.1-126:542.8 (021)
Дата создания:
2019-03-19 13:01:39
Тадқиқотнинг мақсади медамин ва альбендазолнинг карбоксилтутган полимерлар билан полимер комплексларини олиш ҳамда уларнинг физик-кимёвий хусусиятларини аниқлашдан иборат.

Xronologiya va Metrologiya


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Tursunov S.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
TerDU
Количество страниц:
117
Дата создания:
2019-03-19 11:23:51
Entomologiya fani hasharotlar olamining tashqi va ichki tuzilishini, ko‘payishini, kelib chiqishini, yer sharida tarqalishini, sistimatikasini, biologiyasini, inson va tabiat uchun foyda va zararni o‘rganadigan fan hisoblanadi. Entomologiya-yunoncha-entomon-hasharot-logos-fan, ya’ni hasharotlar xaqidagi fan demakdir. Ayni paytda hasharotlarning 2 mln. ga yaqin turlari ma’lum bo‘lib, entomologiya biologiyaning eng tez su’ratlar bilan rivojlanayotgan sohalaridan biri hisoblanadi.

MIS (II) ning poliglisidil-N,N-(diaminoetil)- kaliy ditiofosfat bilan koordinasion birikmasining tadqiqoti


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Kasimov Sh.A., Turayev X.X.
Дата создания:
2019-03-18 16:24:46
Maqolada mis (II) ionining xelat hosil qiluvchi polimer ligand poliglitsidil-N,N-(diaminoetil)- kaliy ditiofosfat bilan hosil qilgan koordinatsion birikmasining tarkibi va tuzilishi IQ-spektral usulda o‘rganish natijalari keltirilgan. Olingan koordinatsion birikmaning barqarorlik doimiysi potensiometrik usul yordamida aniqlangan.

Умумий кимё фанидан лаборатория машғулотлари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2019-03-13 12:43:36
Mazkur uslubiy qo‘llanma 5140100 – Biologiya ta’lim yo‘nalishi 1- kurs talabalari uchun tasdiqlangan namunaviy fan dasturi asosida tuzilgan.

Агротехнические и организационно-профилактические меры борьбы с паразитическими фитонематодами гранатовых агроценозов


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Бекмурадов А.С., Мамаражабова М.Т.
Дата создания:
2019-03-13 12:03:07
Мақолада анор агроценозларининг паразит фитонематодаларига қарши агротехник ва ташкилий-профилактик қарши кураш чоралари тўғрисида маълумотлар берилган.

Umumiy Kimyo


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2019-03-13 11:59:45
Umumiy kimyo fani xo`jalik hisobi, hisob turlari, scho`tlar tizimi, ikkiyoqlama yozuv, balans, hisobotlar tog`risida,hamda bugungi globallashuv sharoitida korxonalarda xisob tizimini to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish, ularning qonuniyligi ta’minlash, xo‘jalik mablag‘lari va ularning tashkil topish manbalarini hisobga olish, ularni hujjatlashtirish, umumlashtirish, korxona va xo‘jaliklarning mulkiy, moliyaviy faoliyati to‘g‘risida to‘liq hamda ishonarli ma’lumotlarini shakllantirish, buxgalteriya hisobi hisobotlarini tashkil kilish yo‘nalishlarini nazariy hamda amaliy jihatdan asoslangan holda o‘rganadi.

Tuzlar gidrolizi mavzusini innovatsion – pеdagogik tеxnologiyalar yordamida o’qitish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Chorshanbiyеva Ma`rifat Jumayеvna
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
TerDU
Количество страниц:
74
Дата создания:
2019-03-11 11:31:01
BMI kirish, uch bob, xulosa va foydalanilgan adaniyotlar ro’yxatini o’z ichiga oladi. Uning umumiy hajmi 68 bet. Unda foydalanilgan adabiyotlar keltirilgan. Ishning kirish qismida mavzuning dolzarbligi, maqsad va vazifalari, tadqiqot obekti va predmeti, ilmiy va amaliy ahamiyati bayon etilgan.

Айрим 3d-металларнинг тиокарбамид билан координацион бирикмасининг синтези ва тадқиқоти


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Бойтўраева Мадина
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
TerDU
Количество страниц:
69
Дата создания:
2019-03-11 11:30:06
Битирув малакавий иши кириш, адабиётлар таҳлили, тажрибавий қисм, синтез қилинган комплекс бирикмаларнинг физик-кимёвий анализи натижалари, хулоса ва адабиётлар рўйхатидан иборат. Иш 68 бет, 8 та жадвал асосида ёритилган. Библиографик кўрсаткичи 42 та адабиётни ўз ичига олади.

Со (II) нинг айрим кислота амидлари билан координацион бирикмаси синтези ва физик-кимёвий хоссалари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Қурбонмуродов Мухриддин Маматмуротович
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
TerDU
Количество страниц:
68
Дата создания:
2019-03-11 11:28:55
БМИ кириш, адабиётлар таҳлили, танланган объект ва тадқиқот усули, олинган натижалар таҳлили, хулоса ва адабиётлар рўйхатидан иборат. Иш 68 бет, 5 та жадвал ва кимёвий бирикмаларнинг тузилиш формулалари асосида ёритилган. Библиографик кўрсаткичи 47 та адабиётни ўз ичига олади.

Vodorod va kislorod mavzusini o’qitishda pedagogik texnologiyaning ahamiyati


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ochilov Mansur Bozor o’g’li
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
TerDU
Количество страниц:
70
Дата создания:
2019-03-11 11:27:25
Bitiruv loyiha ishi kirish, adabiyotlar tahlili, metodik qism, pedagogik eksperiment tahlili, xulosa va foydalanilgan adabiyotlardan tashkil topgan. Mavzuni to’liq va puxta yoritishda men 5 ta tayanch sxema, 6 ta jadval, 6 ta rasm va 7 ta turli shakldagi grafiklardan foydalandim. Bitiruv loyiha ishining hajmi 68 betdan iborat.
Сообщить об ошибке Транслит