Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Госсипол вa унинг ҳосилaлaри: сувдa эрувчaн шaкллaри, биологик фaолликлaри


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Тошов Ҳaмзa Сaйидмуродович
Год издания:
2020
Номер УДК:
541. 64: 678. 745. 547. 235. 546.46
Дата создания:
2020-12-04 18:14:44
Тaдқиқoтнинг мaқсaди гoссипoл ҳoсилaлaрини синтез қилиш вa 3d метaлл тузлaри билaн метaллoкoмплекслaрини ҳaмдa турли сувдa эрувчи пoлимер мoддaлaр билaн супрaмoлекуляр кoмплекслaрини oлиш, улaрнинг индивидуaллиги вa тузилиши, ҳaмдa биoлoгик фaoллигини aниқлaшдaн ибoрaт.

Ментол ҳосилалари синтези ва супрамолекуляр комплекслари ҳамда уларнинг биологик фаоллиги


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Еттибаева Лолахон Абдумаликовна
Год издания:
2020
Номер УДК:
547.596.7:54.057+541.57
Дата создания:
2020-12-04 18:01:57
Тадқиқотнинг мақсади. Ментол ҳосилалари синтези ва супрамолекуляр комплекслари ҳамда уларнинг биологик фаоллигини аниқлашдан иборат.

Поливинилхлорид асосидаги янги анионитларнинг физик-кимёвий ҳоссалари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Юсупова Наргиза Махаммасидиқ қизи
Год издания:
2020
Номер УДК:
541.64:547.47:542.952:620.192.5
Дата создания:
2020-12-04 16:05:44
Тадқиқотнинг мақсади поливинилхлорид асосидаги янги анионитлар синтези жараёнининг физик-кимёвий хоссалари ва ишлатилиш соҳаларини аниқлашдан иборат.

Лагохилин ҳосилалари синтези, супрамолекуляр комплексларини олиш ва уларнинг биологик фаоллиги


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Собирова Фотима Азамжоновна
Год издания:
2020
Номер УДК:
542.91:547.94. 547.1:547.1.18. 547.46.054.
Дата создания:
2020-12-04 13:49:04
Тадқиқотнинг мақсади лагохилиннинг икки асосли карбон кислоталари билан ҳосилалари синтези, ГК ҳамда унинг айрим тузлари билан супрамолекуляр комплексларини олиш, биологик фаоллигини аниқлаш, шунингдек гель шаклидаги гемостатик дори воситасини ишлаб чиқишдан иборат.

Тритерпен кислоталарининг (глицирризин, глициррет) янги ҳосилалари синтези ва биологик фаоллиги


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Эсанов Раҳмат Султон ўғли
Год издания:
2020
Номер УДК:
547.596:615.291
Дата создания:
2020-12-04 13:47:59
Тадқиқотнинг мақсади Ширинмия (Glycyrrhiza glabra. L) ўсимлиги илдизининг тритерпеноидлари – ГлК ва ГКнинг янги ҳосилаларини синтез қилиш, ГК, ГКМАТ асосида молекуляр комплекслар олиш ҳамда олинган моддаларнинг биологик фаолликларини аниқлашдан иборат.

Поливинилхлорид пластикат асосидаги янги ионитларнинг физик- кимёвий хоссалари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Жўраев Мурод Махмаражаб ўғли
Год издания:
2020
Номер УДК:
544.3: 544.4: 544.723: 541.64:547.478:542.952:620.192.5
Дата создания:
2020-11-10 12:05:14
Тадқиқотнинг мақсади поливинилхлорид асосида янги сульфокатионит олиниш жараёнини ва хоссаларини физик-кимёвий жиҳатларини аниқлашдан иборат.

Маҳаллий гил минераллар ва уларнинг композициялари асосида полифункционал бурғилаш эритмаларини олиш технологиясини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Бозоров Ғайрат Рашидович
Год издания:
2020
Номер УДК:
УДК 541.182.8/84:662.766.46
Дата создания:
2020-10-30 14:07:26
Тадқиқотнинг мақсади маҳаллий гил минераллар ва уларнинг композициялари асосида механик-кимёвий диспергаторни қўллаб, полифункционал бурғилаш эритмаларни олиш технологиясини ишлаб чиқишдан иборат

Ацетилен окси- ва аминли ҳосилалар асосида янги полифункционал бирикмаларнинг каталитик синтези, хоссалари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Тургунов Эрхан
Год издания:
2020
Номер УДК:
547.362.314.322.323:333.2.:333.4:386
Дата создания:
2020-10-26 10:14:04
Тадқиқотнинг мақсади ацетилен окси- ва аминли ҳосилалар асосида янги полифункционал бирикмаларнинг каталитик синтези ва уларнинг хоссаларини ҳамда қўлланиш соҳасини аниқлашдан иборат.

Colchicum ва Merendera нинг гомопроапорфин ва гомоапорфин асосларининг синтези, тузилиши ва модификацияси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Алиқулов Рустам Валиевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
547.944
Дата создания:
2020-10-19 14:46:35
Тадқиқотнинг мақсади Марказий Осиёда ўсадиган Colchicum Luteum, Colchicum Kesselringii, Merendera robusta ўсимликларидан гомопроапорфин ва гомоапорфин асосларини ажратиб олиш, уларнинг тузилишини аниқлаш, колхамин ҳамда аминоколхаминнинг учбоғ тутган ҳосилаларини синтез усулларини ишлаб чиқишдан иборат.

Полимер гелларнинг сувли эритмаларда бўкиш жараёнининг физик-кимёвий асослари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Турсунова Гулноза Хамзаевна
Год издания:
2020
Номер УДК:
541.64:547.47
Дата создания:
2020-10-06 11:29:09
Тадқиқотнинг мақсади: Полимер гелларнинг сувли эритмаларда бўкиш жараёнининг физик-кимёвий хоссаларини аниқлашдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит