Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Yiligi 550 ming tonna sulfat kislota olishda kuydirish pechini tanlash va xisoblash


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Shamsiyev Baxriddin Shomurodovich
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Ndki
Количество страниц:
18
Дата создания:
2019-01-16 13:51:14
Fan va shu jumladan kimyo fani boshqa fanlarning yutuqlariga suyangan holda keyingi yillarda shunday yutuqlarga erishdiki, hozirgi kunda tabiatning o‘zida mavjud bo‘lmagan minglab moddalar yaratilmokda. Bu narsalar kishilik jamiyatini olg‘a qarab rivojlanishida juda katta rol o‘ynamoqda.

Йилига 2000 тонна аммоний сулфат ишлаб чикаришдаги буглатиш аппаратини танлаш ва хисоблаш.


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Утаназаров.Б.С
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
NDKI
Количество страниц:
16
Дата создания:
2019-01-16 13:47:23
Фан ва шу жумладан кимё фани бошқа фанларнинг ютуқларига суянган ҳолда кейинги йилларда шундай ютуқларга эришдики, ҳозирги кунда табиатнинг ўзида мавжуд бўлмаган минглаб моддалар яратилмокда. Бу нарсалар кишилик жамиятини олға қараб ривожланишида жуда катта роль ўйнамоқда.

Hetrogeneous-Catalytic Synthesis 3, 6- Dimethylotine-4-Diol-3, 6


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Abdulla Toshtemirovich Umrzoqov
Дата создания:
2019-01-16 10:00:24
Acetylene and its derivatives have a higher reactivity. Chemistry of acetylene continues to seek new methods of reactions with the formation of various hetero- and carbo-compounds as a result of the accumulation of various nucleophiles in its molecule and the formation of a -C≡C bond. Especially practical is the formation of a new bond -C≡C - in the interaction of acetylene and a combination of various carbonyl compounds.

Astragalus туркуми ўсимликларидаги циклоартанларнинг янги тузилишлари ва кимёвий трансформацияси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Исаев Иса Магомед оглы
Год издания:
2019
Номер УДК:
547.918:547.926
Дата создания:
2019-01-14 13:31:58
Бугунги кунда дунё миқёсида ўсимлик метаболитлари асосида доривор препаратлар яратиш ва амалиётга жорий этишга қаратилган тадқиқотлар сони ортиши кузатилмоқда. Жумладан, дори воситалари яратиш учун манбаларни аниқлаш фақат янги топилган табиий бирикмалар ажратиш билан чегараланиб қолмай, балки шу табиий бирикмаларнинг фойдалилик хусусиятларини яхшилаш мақсадида модификациялаш усулларини ишлаб чиқиш катта аҳамиятга эга. Шу уносабат билан, бу синфнинг айрим вакиллари биологик фаоллигининг кенг спектрлигини ҳисобга олганда циклоартан тритерпеноидлар сезиларли даражада қизиқиш уйғотади.

Euphorbia franchetii (В.Fedtsch), Euphorbia canescens (L.), Euphorbia humifusa (Willd.) ўсимликларининг полифеноллари ва уларнинг биологик фаоллиги


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Рахимов Рахматилла Нуриллаевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
547. 982. 83/84.
Дата создания:
2019-01-11 12:58:10
Еuphorbia franchetii (B.Fedtsch), Е. сanescens (L.) ва E. humifusa (Willd.) ўсимликларининг полифеноллари таркибини ва биологик фаолликларини аниқлаш.

Айрим 3d-металларнинг кетоальдегид ва кетоэфирлар ҳосилалари асосидаги комплекслари, уларнинг тузилиши ва хоссалари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Турсунов Мурод Амонович
Год издания:
2019
Номер УДК:
546.4.7+546.56+547.49+547.447
Дата создания:
2019-01-04 11:35:00
Дунёда кимёвий технология, биология, тиббиёт, фармакология ва қишлоқ хўжалигида қўлланиладиган комплекс бирикмаларнинг синтези ривожланиб бормоқда. Экин ерлари ҳосилдорлигини пасайиб боришини бартараф этадиган, қишлоқ хўжалиги ўсимликларининг ҳосилдорлигини оширишга ҳисса қўшадиган, атроф-муҳитга салбий таъсир кўрсатмайдиган стимуляторлар яратиш катта аҳамият касб этади.Ni(II), Zn(II) ва Cu(II) ионларининг кетоаль-дегидлар ва кетоэфирлар ароилгидразонлари комплекс бирикмаларини синтез қилиш, тузилиши ва хоссаларини аниқлашдан иборат.

Магний пальмитати, олеати ва стеаратининг амидлар билан координацион бирикмалари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Холматов Дилшод Сотторжонович
Год издания:
2019
Номер УДК:
546.46;546.41;547.464;541.49
Дата создания:
2019-01-04 11:28:52
Дунёда қишлоқ хўжалиги экинларини экиш учун атиги 10 фоиз ер майдонининг яроқлилиги, экинга яроқли ер ва сув каби табиий ресурсларнинг қисқариши ва аҳоли сонининг тўҳтовсиз ўсиб бориши натижасида ер ва сувга бўлган табиий эҳтиёж ҳамда қишлоқ хўжалиги махсулотларига бўлган талаб йилдан-йилга ортиб бормоқда. Мавжуд экин майдонларининг хосилдорлигини ошириш, кам унумдор ерларнинг маҳсулдорлигини орттириш мақсадида арзон, махаллий хом-ашёлардан олинадиган, тупроқнинг таркиби, атроф-муҳитнинг ифлосланиши ҳамда инсонларнинг саломатлигига салбий таъсир кўрсатмайдиган стимуляторлар яратиш ва уларни қишлоқ хўжалигида қўллаш бугунги кунда мухим аҳамиятга эгадир.

Юқори нитрилларнинг каталитик синтези


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мурадова Дилафруз Кадировна
Год издания:
2018
Номер УДК:
544(4): 547(26)
Дата создания:
2018-12-19 15:41:17
Тадқиқотнинг мақсади таркибида C15-C16 углерод атомлари тутган алифатик спиртларни аммиак билан каталитик цианлаш реакциясининг боришини термодинамик ва кинетик жихатдан баҳолашдан иборат.

Академик лицей ва касб-хунар коллежларида органик кимёдан виртуал лабораториялар ўтказишнинг иқтисодий самарадорлиги


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Низомов Билолиддин
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
ADU
Количество страниц:
75
Дата создания:
2018-12-10 15:21:12
Академик лицей ва касб-хунар коллежларида органик кимёдан виртуал лабораториялар оўтказишнинг иқтисодий самарадорлиги

Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari va ularga doir masalalar ishlash


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Tursunov Boburjon
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
ADU
Количество страниц:
74
Дата создания:
2018-12-10 15:14:54
Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari o’rganish kimyo muhim bo’limi xisoblanadi.Bu boradagi bilim,ko’nikma va malakalarni shakllantirish, masalalar yechish usullarini takomillashtirish dolzarb axamiyatga ega
Сообщить об ошибке Транслит