Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Гипсли, оҳакли ва оҳакли-белитли дисперс боғловчиларини олиниш ва гидратли структура ҳосил бўлиш жараёнларини минерал микротўлдирувчилар билан бошқаришнинг коллоид-кимёвий асослари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Тuremuratov Шарибай Науризбаевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
УДК 666.9.04.05; 666.925
Дата создания:
2019-10-11 17:46:19
Тадқиқотнинг мақсади Қорақалпоғистон минераллари ва микротўлдирувчилари асосида олинган дисперсияли боғловчиларни гидратли структура ҳосил бўлиш жараёнларини бошқаришни коллоид–кимёвий усулларини такомиллаштиришдан иборат

Нефть дисперсион тизимларининг назарияси асосида маҳаллий хом ашёдан фойдаланиб сифати яхшиланган дизель ёнилғисининг ресурсларини ошириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Сайдахмедов Ахрорбек Игамбердиевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
УДК 665.753
Дата создания:
2019-10-11 17:17:38
Тадқиқотнинг мақсади нефть дисперсион тизимларининг назарияси асосида маҳаллий хом ашёсидан фойдаланиб, дизель ёнилғиларни олиш манбаларини кенгайтириш ва уларнинг эксплуатацион ва экологик хоссаларини яхшилашдан иборат

Формальдегид ва фурфурол асосида кўп функционал таъсирга эга бўлган биологик фаол моддалар синтези, синфланиши ва олиш технологиясини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Исаков Хаятулла
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎТ 631.85+547.2+661.8+541.8
Дата создания:
2019-10-09 16:39:35
Тадқиқотнинг мақсади мочевина ва тиомочевиналарнинг формальдегидли, фурфуролли бирикмалар ва биоген металлар асосида кам заҳарли ва юқори самарали янги уруғдорилагич ва стимуляторлар олиш технологиясини яратишдан иборат.

Глитсерризин кислотаси хосилалари асосида гел цинтези


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Бурхиев Фарход
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Гулистон давлат университети
Количество страниц:
65
Дата создания:
2019-10-09 12:28:41
Полиакриламиднинг чокланган полимерлари гидрогеллик хусуиятига эга. Гидрогел-ўзига нам тортувчи, юқори бўкувчанлик хусусиятига эга синтетик полимер бўлиб, ўсимлик учун керакли бўлган намликни ютиб экинларни кучли ривожланишига кучли таъсир кўрсатувчи хусусиятига эга. У тупроқ таркибида кўп миқдордаги намликни узоқ вақт давомида сақлаш ва ўзлашмай ётган минерал ўғитларни ўсимлик учун қайта ўзлаштириш имконини беради. Гидрогел суғориш вақтида ҳам вақтни, ҳам сувни тежайди. Нафақат сувни балки минерал ўғитларга сарфланувчи маблағларни тежайди.  

Табиий ипак толасининг физик-кимёвий хоссалари мавзусини ўқитишни АКТ асосида ташкил этиш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
М.Манабова
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Гулистон давлат университети
Количество страниц:
47
Дата создания:
2019-10-09 12:27:04
Табиий ипак толасининг физик-кимёвий хоссалари мавзусини ўқитишда ахборот коммуникатцион технологияларнинг ўрнини, назарий ва амалий масалаларини тадқиқ этиш, мавзу юзасидан технологик модулини шакллантириш ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Сунъий аралашмалар таркибидан никелни фотометрик аниқлаш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
З.Бердиқулова
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Гулистон давлат университети
Количество страниц:
37
Дата создания:
2019-10-09 12:24:18
Ҳозирги кунда айниқса заҳарли ва кучли таъир этувчи рангли ва оғир металларни аниқлашда спектрофотометрик ва фотометрик усуллардан кенг қўлланилади. Табиий илмий фанлар ўзининг ривожланиш жараёнида инсон фаолиятига борган сари кўпроқ таъсир кўрсатмоқда. Механика, оптика, электромагнитизм қонунларини тушунмай туриб, ривожланиш тараққиётини кўз олдимизга келтириш қийин.

Марказий қизилқум фосфоритларидан олинган буғлатилган экстракцион фосфор кислотаси асосида концентрланган фосфорли ўғитлар олиш технологияси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Турдиалиева Шаҳзода Исматуллаевна
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎТ 661.632.2
Дата создания:
2019-09-11 16:48:17
Қизилқум фосфоконцентратидан олинган буғлатилган экстракцион фосфор кислотаси асосида концентрланган фосфорли ўғитлар олиш технологиясини ишлаб чиқишдан иборат

Модификацияланган монтмориллонитларда баъзи органик моддалар буғларининг адсорбцияланиш термодинамикаси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Хандамов Даврон Абдикодирович
Год издания:
2019
Номер УДК:
УДК 541.183:543.421
Дата создания:
2019-09-10 17:52:40
Тадқиқот мақсади мoдификaцияланган адсорбентлар олиш ва уларда бензол, толуол, пиридин, ацетонитрил ва метанол aдсорбцияси ҳамда aдсорбция термодинамикасининг ўзига хослигини очиб беришдан иборат

Кальций ацетатининг айрим амидли, никотин ва бензой кислотали координацион бирикмаларини синтези, тузилиши ва қўлланилиши


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Туракулов Жахонгир Улугбекович
Год издания:
2019
Номер УДК:
546.41
Дата создания:
2019-08-29 15:38:01
Кальций ацетатининг айрим амидли, никотин ва бензой кислоталари билан янги координацион бирикмаларини синтез қилиш, уларнинг таркиби, тузилиши ҳамда хоссаларини аниқлашдан иборат.

Коллоид химия


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Нурымбетов Б.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Nukus
Количество страниц:
90
Дата создания:
2019-08-28 17:44:12
Ҳәзирги заман коллоид химиясының тийкарғы мәселелерин шешиўде, коллоид – химиялық нызамлықларды үйренип, қәниге көз алдында дисперс системалар ҳаққында түсиниклер келеди. Коллоид химия курсы дисперс системалар ҳәм сырт қабатда жүзеге келетуғын ҳәдийселердиң физикалық-химиясына тийисли пән болып, студентлерди затлардың дисперс системалардағы сыртқы қәсийетлериниң өзине тән нызамлары ҳаққындағы тәлиймат пенен таныстырады.
Сообщить об ошибке Транслит