Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Турли биологик манбалардан олинган фармакологик фаол моддаларнинг структуравий функционал тадқиқотлари ва уларни аниқлашнинг самарадор услубларини яратиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Солиев Аъзамжон Баҳодирович
Год издания:
2020
Номер УДК:
573:579.68.579.22:543.544.5.068.7.54.07
Дата создания:
2020-09-22 11:33:19
Тадқиқотнинг мақсади бактериал штаммнинг16S рибосомал РНК геномини ажратиб олиш, уни фенотипик, генотипик белгиларини ва турли биологик манбаалардан олинган фармакологик фаол моддаларнинг кимёвий структурасини асослаш, уларнинг биологик фаолликларини аниқлаш ҳамда ушбу моддаларни аниқлашнинг самарадор усулларини яратишдан иборат.

Ўзбекистонда тарқалган Helichrysum maracandicum Popov ex Kirp. нинг биологияси ва ресурслари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Хужанов Алишер Нуралиевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
581.5+6:582.998
Дата создания:
2020-09-18 10:35:29
Тадқиқотнинг мақсади Helichrysum maracandicum нинг биологик хусусиятларини асослаш ва муҳофаза чора-тадбирларини ишлаб чиқишдан иборат.

Sitologiya


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
I.Badalxodjaev T.Madumarov
Вид издания:
Периодическое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
AnDU
Количество страниц:
250
Номер УДК:
Дата создания:
2020-09-17 16:50:25
Ushbu darslik biologiya ta`limi yo`nalishi talabalari uchun mo`jallangan namunaviy dastur (2013) ga muvofiq yozilgan bo`lib, unda hujayraning tekshirish usullari, membrana, sitoplazma, yadro va organoidlarning tuzilishi, vazifalari bayon qilingan.

Жанубий Оролбўйи тўқай экосистемасидаги майда сутэмизувчилар популяциясининг экологик хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ешчанова Сайёра Шукурилла қизи
Год издания:
2020
Номер УДК:
573.34 (575)
Дата создания:
2020-09-17 14:37:24
Тадқиқотнинг мақсади: Жанубий Оролбўйи тўқай экотизимларининг биоиндикатори сифатида майда сутэмизувчиларнинг экологик хусусиятларини аниқлашдан иборат.

Ғўза навлари ва тизмаларининг юқори ҳароратга чидамлилигининг морфо-физиологик хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мурадуллаев Алишер Мурадуллаевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
УЎТ633.511;631.519:58.036
Дата создания:
2020-09-16 17:05:14
Тадқиқотнинг мақсади ғўза навлари ва тизмаларида юқори ҳарорат таъсирида содир бўладиган морфологик ва физиологик ўзгаришларнинг қимматли хўжалик белгиларига таъсирини аниқлаш асосида уларнинг чидамлилик хусусиятларини баҳолашдан иборат.

Бухоро вилояти Қора-қир кўлидаги фитопланктон ҳамда макрофитларни ўрганиш ва уларни балиқчиликда қўллаш биотехнологияси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Қобилов Азиз Мухторович
Год издания:
2020
Номер УДК:
582.232/581.9.566.55
Дата создания:
2020-09-09 13:56:05
Тадқиқотнинг мақсади. Қора-қир кўлининг альгофлораси ва юксак сув ўсимликларининг етакчи турларини аниқлаш ҳамда истиқболли турларидан балиқчиликда фойдаланишнинг биотехнологик усулларини ишлаб чиқишдан иборат.

Амударё қуйи оқими сув ҳавзаларидаги балиқ чавоқларининг озиқланиши


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Қощанов Даулетбай Ережепович
Год издания:
2020
Номер УДК:
597.2:639.3
Дата создания:
2020-09-07 15:10:55
Тадқиқотнинг мақсади Амударё қуйи оқими сув ҳавзалари балиқларининг замонавий фаунаси ва овланадиган балиқ турларининг озиқланиш биологиясини аниқлаш ҳамда балиқчиликни ривожлантириш истиқболларини ишлаб чиқишдан иборат.

Фарғона водийси тўғриқанотли (Insecta: Orthoptera) ҳашаротлари фаунаси ва экологияси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Бегжанов Муратбай Қуралбаевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
595.7:632/799.15
Дата создания:
2020-09-07 15:07:31
Тадқиқотнинг мақсади Фарғона водийси тўғриқанотли ҳашаротлари фаунасини аниқлаш, экологиясини асослаш, зоогеографик тарқалиш хусусиятларини очиб бериш ва зарарли турларига қарши замонавий кураш чораларини ишлаб чиқишдан иборат.

Устюртнинг ем-хашак ўсимликлари ва улардан Оролбўйининг инқирозга учраган ерларини яхшиланшда фойдаланиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Аймуратов Рапат Парахатович
Год издания:
2020
Номер УДК:
581.5
Дата создания:
2020-08-14 08:22:18
Тадқиқотнинг мақсади Устюрт платоси Қорақалпоқ қисмининг ем-хашак ўсимликлари турлар таркибини комплекс аниқлаш ва Оролбўйи яйловларидаги инқирозга учраган ерларда фитомелиорация ишларини олиб бориш учун истиқболли турларни танлаб олишдан иборат.

Суғориладиган ўтлоқи саз тупроқлари ва буғдой хоссаларини минераллашган сувлар билан суғориш таъсирида ўзгариши


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Дармонов Дилмурод Ёқубжонович
Год издания:
2020
Номер УДК:
631.48: 631.452
Дата создания:
2020-08-07 19:05:05
Тадқиқотнинг мақсади суғориладиган ўтлоқи саз тупроқларининг хосса-хусусиятлари, экомелиоратив ҳолати ва унумдорлигини, буғдой ҳосилдорлигини минераллашган сувлар билан суғориш таъсирида ўзгаришини аниқлаш ҳамда минераллашган коллектор-зовур, аралаш сувлардан фойдаланиш ва дарё сувларини антропоген ифлосланишдан муҳофазалаш,тежашга қаратилган илмий-амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит