Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Микроклонлаш усули ёрдамида вируссиз доривор Physalis alkekengi ўсимлигини яратиш ва биологик фаол моддалар олиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Кадирова Зухра Абраровна
Год издания:
2020
Номер УДК:
УЎТ: 577.112.8; 577.11.08
Дата создания:
2020-07-03 17:57:58
Тадқиқотнинг мақсади тамаки мозаикаси вирусини ажратиш, тозалаш ва идентификация қилиш ҳамда микроклонлаш усулида вируссиз Physalis alkekengi доривор ўсимлигини яратиш ва биологик фаол моддаларни олишдан иборат.

Коммунал- маиший оқова сувларни биологик тозалаш технологиясини такомиллаштириш. (Андижон шаҳри мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Қўчқарова Чўлпоной Хабибуллаевна
Год издания:
2020
Номер УДК:
577,022 (576,18)
Дата создания:
2020-06-24 17:26:57
Тадқиқотнинг мақсади: Андижон шаҳар коммунал- маиший оқова сувларни тозалаш усулларини такомиллаштириш орқали юксак сув ўсимликлари (пистия, эйхорния ва азолла) каби турлари ичидаги чидамли навини танлаб, оқова сувларни биологик усул билан тозалашдан иборат.

Глицирризин кислотасини фитогормонлар билан комплекслари ва уларнинг биологик фаоллиги


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Джураев Тулкин Арзикулович
Год издания:
2020
Номер УДК:
58.01/07:632.7+577.15
Дата создания:
2020-06-17 20:55:53
Тадқиқотнинг мақсади глицирризин кислотасининг (ГК) фитогормонлар (ФГ) билан супрамолекуляр комплексларини олиш ва қишлоқ хўжалиги ўсимликларида биологик фаоллигини аниқлашдан иборат.

Ўзбекистонда тарқалган Dracocephalum L. туркуми турларининг географияси, экологияси ва аҳамияти


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Абдуллаева Нилуфар Сағдуллаевна
Год издания:
2020
Номер УДК:
581.9. 581. 55.
Дата создания:
2020-06-16 18:12:08
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон флорасида Dracocephalum туркуми таркибини аниқлаш, тарқалиши, экологияси, онтогенези ва аҳамиятини асослашдан иборат

Марказий Фарғонадаги қумли даҳаларнинг агроэкомелиоратив ҳолати ва унинг антропоген таъсиридаги ўзгариши


  
- 1 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Юсупова Мохидил Абдумуталибовна
Год издания:
2020
Номер УДК:
631.4; 631.452; (575.16)
Дата создания:
2020-06-15 09:17:40
Тадқиқотнинг мақсади Марказий Фарғонада турли даврларда ўзлаштирилган қум ва қумли тупроқларнинг генезиси, хосса-хусусиятлари, агроэкологик-мелиоратив ҳолатида антропоген омил таъсирида юз берган ўзгаришларни аниқлаш ҳамда унумдорлигини ошириш йўлларини ишлаб чиқишдан иборат.

Митохондрияларнинг ион-транспорт тизимларига айрим флавоноидларнинг таъсир механизмлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Комилов Эсохон Жўраевич
Год издания:
2020
Номер УДК:
547.554:577.352
Дата создания:
2020-06-12 23:49:31
Тaдқиқотнинг мaқсaди кaлaмушлaр жигaр митохондриялaрининг баъзи ион-трaнспорт тизимлaригa ва энергетик метаболизмига ўсимлик флaвоноидлaрнинг тaъсир мехaнизмлaрини тавсифлашдан иборат.

Экспериментал диабетда митохондрия мембранасининг бузилишлари ва уларни ўсимлик моддалари билан коррекциялаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Позилов Маъмуржон Комилжонович
Год издания:
2020
Номер УДК:
576.311.347:616.379-008.64
Дата создания:
2020-06-12 23:49:56
Тадқиқотнинг мақсади эксперментал диабет моделида каламушлар жигар, юрак ва ошқозон ости бези митохондрияларининг мембранавий бузилишларини аниқлаш ҳамда уларни гипогликемик хоссага эга ўсимлик моддалари билан коррекциялашдан иборат.

Культурадаги ҳужайраларнинг плазматик мембранасидаги анион транспорти тизимлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Циферова Наргиза Александровна
Год издания:
2020
Номер УДК:
577.352.465
Дата создания:
2020-06-12 22:45:53
Тадқиқотнинг мақсади культурада ўстирилаётган ҳужайралар плазмалеммасидаги ҳажм фаоллаштирадиган анион транспорти тизимларининг биофизикавий тавсифларини аниқлашдан иборат.

Ўсимлик флавоноидларининг мембраналардаги ион ташилиш жараѐнларига таъсири


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Рустамова Сарвиноз Исломовна
Год издания:
2020
Номер УДК:
577.353.4
Дата создания:
2020-06-03 15:38:24
Тадқиқотнинг мақсади ўсимлик флавоноидларининг тимоцит ҳужайралари ҳажм бошқарилишини ва қизил қон ҳужайраларининг осмотик ҳамда коллоид-осмотик стрессга чидамлилигига таъсирини аниқлашдан иборат.

Этанол билан заҳарланишда бош мияда нейромедиатор системасининг бузилиши ва уни ўсимлик препаратлари билан даволаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Абдуллаева Машхура Икромжоновна
Год издания:
2020
Номер УДК:
615.917:547.412.4:616.8-.092.9
Дата создания:
2020-06-03 15:34:29
Тадқиқотнинг мақсади этанол билан заҳарланиш шароитида бош мия нейромедиатор фаолияти бузилишларининг баъзи механизмларини аниқлаш ва уларни ўсимлик препаратлари билан коррекциялашдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит