Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Жисмоний зўриқиш вақтида антиоксидант тизимининг ҳолати


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Хасанова Махфират Амонмурадовна
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti
Количество страниц:
77
Дата создания:
2021-03-09 11:47:46
"Ушбу ишда Жисмоний зўриқиш вақтида антиоксидант тизимининг ҳолати тадқиқ қилинган. Спортчиларнинг жадал жисмоний зўриқиш билан шуғулланувчи гуруҳи ва чидамлиликни машқ қилувчи гуруҳларидаги антиоксидатив ҳолатини ўрганиш бўйича амалга оширилган ишлар саноқли бўлиб, Ўзбекистонда илгари спортчиларнинг ҳолати ва жисмоний зўриқишларга чидамлилик кўрсаткичларини аниқлаш бўйича тадқиқотлар ўтказилмаган. "

Yengil atletika va uni o’qitish metodikasi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
B.Xudoyberdiyev
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Qarshi davlat universiteti
Количество страниц:
12
Дата создания:
2021-02-27 12:53:57
Yurtimizda jismoniy tarbiya va sport kun sayin qanot yozib bormoqda. Albatta jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishda prezdentimiz va hukumatimiz tomonidan chiqarilayotgan qarorlarning o‘rni beqiyosdir.

Yengil atletika va uni o’qitish metodikasi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
B.Xudoyberdiyev
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Qarshi davlat universiteti
Количество страниц:
12
Дата создания:
2021-02-27 12:53:32
Yurtimizda jismoniy tarbiya va sport kun sayin qanot yozib bormoqda. Albatta jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishda prezdentimiz va hukumatimiz tomonidan chiqarilayotgan qarorlarning o‘rni beqiyosdir.

Аҳоли турар жойларда оммавий соғломлаштиришни ташкил қилиш хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
М.Ў.Хамидов
Характер издания:
Спортивно-оздоровительный
Год издания:
2019
Издательство:
Buxoro
Количество страниц:
64
Дата создания:
2021-02-03 17:36:36
Ўзбек халқининг азалий орзуси – Мустақиллик миллат орзуси, ўз ривожланиш йўлини ўзи танлаш ҳуқуқи сифатида рўёбга чиқди. Мустақиллик туфайли тақдиримизни, келажагимизни ўз қўлимизга олишга муяссар бўлдик. Мустақиллик халқимизнинг ўз куч – қувватига ишончини уйғотди. Мустақиллик сабаб одамда яшириниб ётган ижодий фикр ва туйғуларни рўёбга чиқариш имкониятини берадиган ижтимоий тартиб пайдо бўлди.

Yosh avlodni jismoniy tarbiyalashda oila, mahalla va maktab hamkorligining nazariy asoslari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
N.N.Tursunov
Характер издания:
Спортивно-оздоровительный
Год издания:
2018
Издательство:
Buxoro
Количество страниц:
68
Дата создания:
2021-02-03 17:35:36
Barkamol avlod tarbiyasi davlat ahamiyatiga ega bo’lgan muammolardan hisoblanadi. “Kеlajak bugundan boshlanadi”. Hozir tarbiya masalasiga e'tibor bеrilmasa, kеlajak boy bеriladi. Kеlajak avlod haqida qayg’urish, sog’lom barkamol naslni tarbiyalab еtishtirishga intilish bizning milliy xususiyatlarimizdir.

Suzish sportini o’zlashtirishda suvdagi harakatli o’yinlarning ahamiyati


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
M.Axtamov
Характер издания:
Спортивно-оздоровительный
Год издания:
2018
Издательство:
Buxoro
Количество страниц:
63
Дата создания:
2021-02-03 17:34:42
Suzish sporti o’zining jozibadorligi bilan kishilarni bir tomondan o’ziga tortsada, ikkinchi tomondan uning salomatlikka nechog’lik ilkan hissa qo’shishini sport mutaxassislari, tibbiyot xodimlari tomonidan isbotlagan bo’lib, ayni paytda suzish sportiga ehtiyoj juda katta bo’lgan paytda bu mavzu ko’tarilmoqda.

Yosh basketbolchilarni tayyorlashda harakatli o‘yinlardan foydalanish texnologiyalari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
D.F.Muhiddinova
Характер издания:
Спортивно-оздоровительный
Год издания:
2019
Издательство:
Buxoro
Количество страниц:
53
Дата создания:
2021-02-03 17:33:30
Bitiruv ishining dolzarbligi: So‘nggi yillarda mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sportni yuqori ko‘rsatkichlarga erishilishiga katta e’tibor berilmoqda.Shaharlarda, qishloq joylarida sport inshootlari barpo etilmoqda, turli turdagi musobaqalar o‘tkazilmoqda. Kundan kunga sport bilan shug‘ullanuvchilar soni ortib bormoqda.

Uzunlikka sakrovchi qizlarni mashg’ulot jarayonida tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
I.S.Artikov
Характер издания:
Спортивно-оздоровительный
Год издания:
2019
Издательство:
Buxoro
Количество страниц:
60
Дата создания:
2021-02-03 17:32:22
Jamiyatda sog’lom turmush tarzini shakllantirish, aholini salomatligini mustaxkamlash, jismonan sog’lom va ma’nan boy yosh avlodni tarbiyalash, xotin – qizlarni jismoniy tarbiya va sport bilan jiddiy shug’ullanishlariga erishish bugungi kunning echimini kutayotgan masalalaridan hisoblanadi.

Umumta’lim maktablarida basketbol sport guruhlariga tanlashda xalq harakatli o‘yinlardan foydalanish samaradorligi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
A.A.Asadov
Характер издания:
Спортивно-оздоровительный
Год издания:
2019
Издательство:
Buxoro
Количество страниц:
55
Дата создания:
2021-02-03 17:31:20
O‘zbekistonda sportni rivojlantirishga katta ahamiyat berilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti va Vazirlar Mahkamasi tomonidan oxirgi yillarda bir qator qaror va farmonlar qabul qilindi: jumladan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2017 yil 3 iyun, Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3031-son, 2018 yil 5 martdagi “Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5368-sonli farmon va qarorlari imzolandi. Unda, ohirgi yillarda basketbol bo‘yicha Milliy chempionatlar obro‘si va darajasini oshirish bo‘yicha ishlar etarlicha olib borilmayotganligi, yuqori malakali va sport zahiralari tayyorgarligini tashkil etish va mazmuniga etarli darajada ahamiyat berilmayotganligi bayon etilgan.

Qizlаr spоrti yo’nаlishi bo’yichа tаhsil оlаyotgаn qizlаrning yengil аtlеtikа dаrslаridа kuch sifаtlаrini rivоjlаntirish”


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
S.B.Jo`rayeva
Характер издания:
Спортивно-оздоровительный
Год издания:
2019
Издательство:
Buxoro
Количество страниц:
62
Дата создания:
2021-02-03 17:30:10
Hаyotni аyollаrsiz tаsаvvur qilish mumkin bo’lmаgаnidеk spоrtni hаm ulаrsiz tasavvur qilish mumkin emаs. Spоrtchilаr tаyyorlаsh tizimidа аlbаttа аyollаrning o’rni mа’lum bir fоizni tаshkil qilаdi. Bugungi spоrtni ya’ni O’zbеkistоn spоrtchilаrini jаhоn аrеnаlаridа qo’lgа kiritаyotgаn yutuqlаrining hаm bir qismini аyollаr qo’lgа kiritmоqdа. Rеspublikаmizdа hаm аyollаr spоrtini rivоjlаntirishgа vа ulаrni tаyyorlаshdа аyol murаbbiylаrni tаyyorlаb hаttоki chеkkа qishlоq jоylаridа hаm jismоniy tаrbiya vа spоrt bilаn shug’ullаnuvchi qizlаrni sоg’liqlаrini mustаhkаmlаsh vа spоrt bilаn dоimiy tаrzdа shug’ullаnishini tа’minlаsh mаsаlаri hukumаtimiz tоmоnidаn yo’lgа qo’yilgаn
Сообщить об ошибке Транслит