Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Тайёргарлик жараёнларини индивидуаллаштиришда қисқа масофаларга югурувчиларнинг биологик хусусиятларини ҳисобга олиш.


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ядгарова Динора
Дата создания:
2019-05-13 18:05:03
Maqolada, yengil atletikachi yuguruvchilarning yillik sikldagi tayyorgarligini rejalashtirish va tashkil etish masalalari yoritilgan.

Спринтерларнинг жисмоний сифатларини ривожлантиришда индивидуал хусусиятларини эътиборга олган ҳолда машғулот юкламаларини режалаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ядгаров Баходир
Дата создания:
2019-05-13 17:49:59
Maqolada, qisqa masofaga yuguruvchilarning yillik sikldagi tayyorgarligini rejalashtirish va tashkil etish masalalari yoritilgan.

Эркин кураш назарияси ва услубиёти


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Бакиев Зафар Абдушукурович
Вид издания:
Сериальное издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2011
Издательство:
Урганч давлат университети
Количество страниц:
266
Номер УДК:
Дата создания:
2019-05-13 17:41:29
Mazkur o'quv-uslubiy qo’llamada sportchilarning jismoniy va texnik-taktik tayyorgarligi bo'yicha zamonaviy bilim va tajribalar umumlashtirilgan.Jismoniy qobilyatlarni yoshga bog'liq holda rivojlantirish masalalari batafsil ko'rib chiqilgan.

Кураш турлари назарияси ва услубияти


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Н.А.Тастанов
Вид издания:
Сериальное издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Урганч Давлат университети
Количество страниц:
482
Номер УДК:
Дата создания:
2019-05-13 17:31:31
Muallif mazkur darslikda o'quv rejasidagi I-II-III-IV bosqich talabalari uchun o'tiladigan barcha mavzuga to'xtalgan. Darslikda sport kurashi tarixi, texnik-taktik tayyorgarlik, musobaqa qoidalari va talabalarning ilmiy ishlari bo'yicha zamonaviy bilim va tajribalar birlashtirilgan.

Кураш турлари назарияси ва услубияти


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Н.А.Тастанов
Вид издания:
Сериальное издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Урганч Давлат университети
Количество страниц:
482
Номер УДК:
Дата создания:
2019-05-13 17:30:34
Muallif mazkur darslikda o'quv rejasidagi I-II-III-IV bosqich talabalari uchun o'tiladigan barcha mavzuga to'xtalgan. Darslikda sport kurashi tarixi, texnik-taktik tayyorgarlik, musobaqa qoidalari va talabalarning ilmiy ishlari bo'yicha zamonaviy bilim va tajribalar birlashtirilgan.

Стол теннис спорт турини ўргатиш назарияси ва услубияти


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Муаллифи Ядгаров Баходир
Вид издания:
Сериальное издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Урганч давлат университети
Количество страниц:
107
Номер УДК:
Дата создания:
2019-05-13 17:20:19
Mazkur o'quv-uslubiy qo’llamada stol tennis sport turini o'rgatish nazariyasi va uslubiyati, qo'llaniladigan vositalar va trenerovka jarayonlarini tashkil qilinishi bo'yicha asosiy tushunchalar beriladi.

Теннис


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Хасонова Шохида
Вид издания:
Сериальное издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Урганч давлат университети
Количество страниц:
67
Номер УДК:
Дата создания:
2019-05-13 17:13:50
Mazkur uslubiy qo’llamada sportning tennis turi bo'yicha zamonaviy bilim va tajribalar umumlashtirilgan. Jismoniy madaniyat mutaxasisiga, muarabbiyga qo'yiladigan pedogogik talablar va o'qituvchining pedogogik qobilyati masalalari bayon qilinadi

Волейбол ва уни ўргатишнинг педогогик асослари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2019-05-13 17:10:13
Mazkur o'quv-uslubiy qo’llamada voleybol va uni o'qitish uslubiyati fani bo'yicha zamonaviy bilim va tajribalar umumlashtirilgan. Jismoniy madaniyat mutaxasisiga qo'yiladigan pedogogik talablar va o'qituvchining pedogogik qobilyati masalalari bayon qilinadi

Жисмоний тарбия назарияси ва услубияти


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Яқубова Доно
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Урганч давлат университети
Количество страниц:
125
Дата создания:
2019-05-13 17:07:17
Ushbu ma’ruzalar matni tayyorlashda maruzalarni 5610535- Sport faoliyati “Xotin-qizlar sportini rivojlantirish” ta’lim yonalishi talabalari uchun muallif tomonidan ishlab chiqilgan ishchi dasturning rejasi asosida nazariy jihatdan to’la yoritilgan bo’lib, adabiyotlardan va internet tarmog’ida olingan ma’lumotlardan keng foydalanilgan.

Жисмоний тарбия, спорт назарияси ва услубияти


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Абдурахмонов Лазиз
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Урганч давлат университети
Количество страниц:
124
Дата создания:
2019-05-13 16:54:09
Ushbu ma’ruzalar matni tayyorlashda maruzalarni 5610535- Sport faoliyati “Xotin-qizlar sportini rivojlantirish” ta’lim yonalishi talabalari uchun muallif tomonidan ishlab chiqilgan ishchi dasturning rejasi asosida nazariy jihatdan to’la yoritilgan bo’lib, adabiyotlardan va internet tarmog’ida olingan ma’lumotlardan keng foydalanilgan.
Сообщить об ошибке Транслит