Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Voleybol o’ynida kuch va kuchli chidamlilikni rivojlantirish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Abdurazzaqov Xasan Abduazimovich, Asilbekov Nurjon Baxtiyorovich
Характер издания:
Другой
Год издания:
2018
Издательство:
Количество страниц:
55
Дата создания:
2018-12-13 17:33:00
Kuch atamasi mantiqan ko’p qirrali va keng qamrovli mohiyatga ega bo’lib, insonga nisbatan jismoniy sifat tushunchasida qo’llaniladi.

O’smir qizlarning ayrim morfo - funksional ko’rsatkichlari va dinamikasi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Йўлчиева Ш.Ш.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
ADU
Количество страниц:
56
Дата создания:
2018-12-11 11:16:01
Rivojlanish deganda organizmda sodir bo’ladigan sifat o’zgarishlari tushuniladi.O’sish bola organizmining bo’yiga va massasiga o’sish bilan ifodalanib, tahminan o’smir qizlar uchun 16-18 yoshgacha, o’g’il bolalar uchun 18-20 yoshgacha davom etadi. Organizmning normal xolatda o’sish va rivojlanishi uzviy bog’langan bo’lib, o’zaro bir-biriga ta’sir qilsada, lekin ular bir vaqtda sodir bo’lmaydi va turli tezlikda boradi.

Boshlang’ich sinf o’quvchilarni jismoniy rivojlanganlik va tayyorgarlik ko’rsatkichlari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Қодирова Н.М.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
ADU
Количество страниц:
63
Дата создания:
2018-12-11 10:42:47
Uchinchi va to‘rtinchi sinf o‘quvchilarining jismoniy rivojlanishi va tayyorligining morfologik ko‘rsatkichlaridan bo‘yi, tana og‘irligi va ko‘krak qafasi aylanasining uzunligini, funksional ko‘rsatkichlardan spirometriya, qo‘l dinamometriyasi va pulsometriya va jismoniy rivojlanish ko‘rsatkichlaridan o‘rnida turib ikki oyoqda uzunlikka sakrash va 10 s davomida qo‘l kaftini maksimal harakatlantirish mashqlari bajarish kuzatiladi.

Boshlang'ich sinfda o'qiyotgan qiz bolalarning jismoniy rivojlanishi va jismoniy tayyorgarligi ko'rsatkichlari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Алиходжаева М.Х.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
ADU
Количество страниц:
64
Дата создания:
2018-12-11 10:40:17
O'quvchilarni jismoniy rivojlanishini kuzatish orqali ularni qanchalik darajada sog'lom ulg'ayayotganligi haqida ma'lumotga ega bo'linadi. Hukumatimiz va shaxsan Prezidentimiz tomonidan o'sayotgan yoshlarni salomatligiga alohida e'tibor qaratilayotganligi ham bu mavzuni shu kunning dolzarb muammosi ekanligini yana bir marta ko'rsatmoqda.

Sport maktablarida Dzyudochilarni tayyorlash tizimining axamiyati


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Арабжонова О.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
ADU
Количество страниц:
62
Дата создания:
2018-12-11 10:25:10
Jismoniy tarbiya va dzyudo tarixini o‘rgangan (A.Istomin , F.Kerimov, K.Yusupov, A.Atoyev) olimlar turli davrlarda jismoniy tarbiya mashg‘ulotlari qanday yo‘lga qo‘yilganligi haqida ham o‘zlarining fikrlarini bildirgan.

Yuqori malakali sportchilar tayyorlash nazariyasi va metodikasi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Soliev X.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
ADU
Количество страниц:
49
Дата создания:
2018-12-10 15:43:10
" Ma'ruza matnlaridan Jismoniy tarbiya va sport bo`yicha nazariy va amaliy bilimlar o`qitiladigan oliy va o`rta maxsus bilim yurtlari talabalari hamda shu soha mutaxasisslari malaka oshirish kursining tinglovchilari foydalanishlari mumkin. "

Ёш курашчиларда базавий элементларни шакллантиришнинг илмий-услубий асосларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Нурышов Дарменбай Есназарович
Год издания:
2018
Номер УДК:
75.715.371.3
Дата создания:
2018-11-22 17:41:02
Дунёда ҳар бир миллатнинг урф-одатлари, миллий анъаналари, ижтимоий келиб чиқишини акс эттирувчи миллий спорт турлари мавжуд. Миллий спорт турлари ўсиб келаётган ёш авлодни жисмонан соғлом ва ақлан етук қилиб тарбиялашда энг самарали восита сифатида қўлланилади. Яккакураш спорт турлари, жумладан ўзбек кураши жаҳоннинг барча қитъаларида ривожланиб оммавийлашаётган спорт турларидан бири ҳисобланади.

Жисмоний маданият назарияси ва методикас


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Г.Байрбевков
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Гулистон давлат университети
Количество страниц:
62
Номер УДК:
Дата создания:
2018-11-21 15:56:53
Ушбу услубий қўлланмада битирувчи босқич талабалари педагогик амалиётининг мақсад ва вазифалари, жисмоний тарбия бўйича ўқув ишларини режалаштириш, жисмоний тарбия дарсларини ташкил қилиш ва ўтказиш, жисмоний тарбия дарсларида педагогик таҳлил ўтказиш, дарснинг пульс кўрсаткичлари ҳамда умумий ва мотор зичлигини аниқлаш, жисмоний тарбия бўйича синфдан ташқари ишларни ташкил қилиш ва ўтказиш бўйича кўрсатмалар берилган.

Баркамол шахс тарбиясида миллий халқ ўйинларининг тарбиявий аҳамияти.


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ш.Султонов
Дата создания:
2018-11-21 15:29:08
Ушбу мақолада кимё фанини ўқитишда ахборот технологияларидан фойдаланиш усуллари баён этилган

Мактаб ўқувчилари жисмоний тарби ясини ташкил этиш шакллари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Р.Р.Қодиров, Б.Бузруков, Ҳ.К.Комилов
Дата создания:
2018-11-21 15:26:46
Ўсиб келаётган ёш авлодни ҳар томонлама гармоник ривожлантириш, уларда юксак аҳлоқий-иродавий ва жисмоний сифатларни шакллантириш,кўп йиллик ижодий меҳнат ва Ватан ҳимоясига тайёрлашда мактаб жисмоний тарбия дарсининг аҳамияти беқиёсдир.
Сообщить об ошибке Транслит