Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Жисмоний тарбия таълими жараёнида талабаларнинг атроф-муҳитга бўлган эҳтиёткорона муносабатларини ривожлантириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мухаммадиев Комил Бурхонович
Год издания:
2018
Номер УДК:
37:378:7А:577.4
Дата создания:
2018-10-16 16:08:04
Жисмоний тарбия таълими жараёнида талаба¬ларнинг атроф-муҳитга бўлган эҳтиёткорона муносабатларини ривожлан¬тириш методикасини ривожлантириш.

Теория физичесской культуры


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ханкельдиев Ш.Х., Ким В.Г.
Характер издания:
Год издания:
2017
Издательство:
Количество страниц:
Дата создания:
2018-08-29 10:55:53
Мазкур маърузалар матнида жисмоний тарбия назариясининг асосий ва етакчи тушунчалари, умумий принциплар, жисмоний маданият воситалари ва жисмоний машқ ва унинг техникаси ҳақида сўз юритилган.

Спорт метрологияси


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
S. Isroiljonov
Характер издания:
Год издания:
2017
Издательство:
Количество страниц:
Дата создания:
2018-08-29 10:53:45
Мазкур маърузалар матнида спорт метрологияси яъни, ўлчашлар, катталиклар, шкалалар ва формулалар хакида сўз юритилган.

Спортивная тренировка


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
SH. Xonkeldiev, Kim.V.G
Вид издания:
Характер издания:
Год издания:
2017
Издательство:
Количество страниц:
Номер УДК:
Дата создания:
2018-08-28 11:35:46
Mazkur o`quv-uslubiy qo`llanma jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi fanining sport trenirovkasi bo`limi haqida so`z yuritilgan.

Жисмоний тарбия гигиенаси машғулотларини ўқитишда инновацион педагогик технологияларни қўллаш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
J. Mamasaidov, S.Xakimov
Вид издания:
Характер издания:
Год издания:
2017
Издательство:
Количество страниц:
Номер УДК:
Дата создания:
2018-08-28 11:21:11
Ushbu uslubiy qo`llanma o`rta maxsus ta`lim muassasalarida "Jismoniy mashqlar gigienasi" fanini o`qitishda zamonaviy innovation pedagogik texnologiyalarni qo`llashga bag`ishlangan.

Jismoniy tarbiya va sport bilan shug‘ullanishga ta’sir etuvchi omillar


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
J. Mamasaidov va S.Xakimov
Вид издания:
Характер издания:
Год издания:
2017
Издательство:
Количество страниц:
Номер УДК:
Дата создания:
2018-08-28 11:13:27
Mazkur risola, keng omma uchun mo`ljallangan bo`lib, sport va jismoniy mashg`ulotlar bilan qiziquvchilarni rejali, nazariy qurollangan holda sog`lom turmush tarzini targ`ib etish va unga amal qilishi uchun materiallarni o`zlashtirilishiga ko`mak beradi.

Теория физической культуры


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Sh.Xonkeldiev, Kim V.G
Характер издания:
Год издания:
2017
Издательство:
Количество страниц:
Дата создания:
2018-08-28 11:07:12
Mazkur ma`ruzalar matnida jismoniy tarbiya nazariyasining asosiy va etakchi tushunchalari. umumiy printiplar, jismoniy madaniyat vositalari va jismoniy mashq va uning tehnikasi haqida so`z yuritilgan.

Теория физической культуры


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Sh.Xonkeldiev, Kim V.G
Характер издания:
Год издания:
2017
Издательство:
Количество страниц:
Дата создания:
2018-08-28 11:07:06
Mazkur ma`ruzalar matnida jismoniy tarbiya nazariyasining asosiy va etakchi tushunchalari. umumiy printiplar, jismoniy madaniyat vositalari va jismoniy mashq va uning tehnikasi haqida so`z yuritilgan.

Спортивная тренировка


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Xonkeldiev Sh. Kim V.G
Характер издания:
Год издания:
2017
Издательство:
Количество страниц:
Дата создания:
2018-08-28 10:47:35
Mazkur ma`ruzalar matnida Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi fanining sport trenirovkasi bo`limi haqida so`z yuritilgan.

Касбидан хурмат топган устоз


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
SH.Xonkeldiev, R.Xmraqulov
Характер издания:
Год издания:
2017
Издательство:
Количество страниц:
Дата создания:
2018-08-28 10:04:39
Jismoniy madaniyat nazariyasi va uslubiyoti kafedrasi dosenti S.Sidiqovning 70 yilligiga bag`ishlangan.
Сообщить об ошибке Транслит