Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Dene ta’rbiyasi ha’m sport tarawinda ilim izertlew jumisinin’ ilimiy mashqalalari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Kenjebaev Q.
Дата создания:
2019-10-30 14:57:47
Jumıstın’ maqseti fizikalıq tayarlıq ha’m sport penen shug’ıllanıwshılardın’ dene sapaların tarbiyalaw, za’ru’r ha’reket ko’nlikpeleri ha’m uqıplılıqların iyelew funktsional imkaniyatların asırıwg’a bag’darlang’an pedagogikalıq protsess tu’siniledi. Jumıstın’ wazıypası dene tayarlıq boyınsha qoyılg’an wazıypalardı sheshiwde tu’rli qurallar, tayarlıq shınıg’ıwları, ha’reketli ha’m sport oyınlari, oqıw oyınları ha’m jarıslardan paydalanıw mumkin Shınıg’ıwlardı shug’ıllanıwshılardın’ individual qa’siyetlerine maslap qollanılıwı tiykarg’ı sha’rtlerinen biri bolıp esaplanadi.

Анализ методики и обучения вольных упражнений спортивной гимнастики


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Юсупов А
Характер издания:
Познавательно-образовательный для детей и молодежи
Год издания:
2019
Издательство:
Нам ДУ
Количество страниц:
62
Дата создания:
2019-10-04 14:54:37
Выпускная квалификационная работа Юнусов Аброржон на тему «Анализ методики и обучения вольных упражнений спортивной гимнастики» состоит из трёх глав, выводов и списка использованной литературы. При выполнение ВКР выпускник использовал большое количество литературы и может свободно излагать усвоенный материал. В литературе имеются сведения об информативных характеристиках вольных упражнений спортивной гимнастики, выполняемого спортсменами различной квалификации.

Специфические особенности тренировочных занятий бегунов на короткие дистанции.


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Нарзуллаев Д
Характер издания:
Познавательно-образовательный для детей и молодежи
Год издания:
2019
Издательство:
Нам ДУ
Количество страниц:
60
Дата создания:
2019-10-04 14:53:14
Выпускная квалификационная работа Нарзуллаева Дониёра на тему «Специфические особенности тренировочных занятий бегунов на короткие дистанции» состоит из трёх глав, выводов и списка использованной литературы. При выполнение ВКР выпускник использовал большое количество литературы и может свободно излагать усвоенный материал. В литературе имеются сведения об информативных характеристиках бега на короткие дистанции, выполняемого спортсменами различной квалификации.

Изучение специфики физической подготовки бегунов на длинные дистанции


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Гуломов С
Характер издания:
Познавательно-образовательный для детей и молодежи
Год издания:
2019
Издательство:
Нам ДУ
Количество страниц:
56
Дата создания:
2019-10-04 14:51:05
Выпускная квалификационная работа Гуломова Сардорбека на тему «Изучение специфики Физической подготовки бегунов на длинные дистанции» состоит из трёх глав, выводов и списка использованной литературы. При выполнение ВКР выпусник использовал большое количество литературы и может свободно излагать усвоенный материал. В литературе имеются сведения об информативных характеристиках технике физической подготовки бегуна на длинные дистанции, выполняемого взрослыми спортсменами различной квалификации.

Yosh voleybolchilarning mahsus jismoniy tayyorgarligini oshirish yo’llarini aniqlash


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Raxmatova D
Характер издания:
Познавательно-образовательный для детей и молодежи
Год издания:
2019
Издательство:
Nam DU
Количество страниц:
60
Дата создания:
2019-10-04 14:49:26
Sport faoliyatida texnik-taktik malakalarni samarali ijro etish va muayyan sport turida yuqori natijalarga erishish sportchilarni shakllangan jismoniy tayyorgarligiga bevosita bog‘liqdir. Binobarin, jismoniy sifatlarni (kuch, tezkorlik, chaqqonlik, chidamkorlik, egiluvchanlik) maqsadga muvofiq shakllantirish sport tayyorgarligining muhim shartlaridan biridir. Jismoniy tayyorgarlik umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik jarayonlaridan iborat bo‘lib, muovfiq sport turining xususiyatiga mos ravishda tashkil qilinishini taqozo etgan.

Yosh voleybolchilar o‘quv trenirovka mashg‘ulotlarining uslubiy asoslarini o‘rganish va tahlil qilis


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
O’tbosarova Sh
Характер издания:
Познавательно-образовательный для детей и молодежи
Год издания:
2019
Издательство:
Nam DU
Количество страниц:
70
Дата создания:
2019-10-04 14:47:57
Yoshlar tarbiyasida jismoniy tarbiya va sportga jalb etish, jismoniy tarbiya darslarida, darsdan tashqari mashg‘ultlarda, maktabdan tashqari muassasalarda bolalar va o‘smirlar sport maktablarida olib borilayotgan mashg‘ulotlar asosiy o‘rinni egallaydi. Mashg‘ulotlar sport turlariga mos xolda olib borilib, pedagogik jarayon sifatida yuqori natijalarga erishishga qaratilgan.

Voleybolchilarning texnik tayyorgarligini rivojlantirishda jismoniy sifatlarini o‘rni


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Muxiddinova N
Характер издания:
Познавательно-образовательный для детей и молодежи
Год издания:
2019
Издательство:
Nam DU
Количество страниц:
83
Дата создания:
2019-10-04 14:46:24
Voleybolchilarning texnik taktik tayyorgarligini rivojlantirishda yangi axborot texnologiyalari va yuqori malakali voleybol jamoalar amaliyotida foydalanilayotgan maxsus tanlangan mashqlardan foydalanib yuqori natijalarga erishish tizimini ishlab chiqish va amaliyotda qo‘llash.

Yosh voleybolchilarni tayyorlashda harakatli o’yinlarning ahamiyatini tahlil qilish”(12-13 yosh)


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Abdullayeva M
Характер издания:
Познавательно-образовательный для детей и молодежи
Год издания:
2019
Издательство:
Nam DU
Количество страниц:
66
Дата создания:
2019-10-04 14:45:06
Hozirgi paytda harakatli o’yinlarning asosiy vazifasi o’z mazmuni va metodikasi bilan bolalarni jamiyatimiz talablariga muvofiq ravishda tarbiyalashni ta’minlash, ularda axloqiy, irodalilik imkoniyatlarini rivojlantirish, ijodkor va bunyodkorlarga xos bilim, ko’nikma hamda malakalarni, o’quvchilarga xos xarakterli xususiyatlarni sifatlarni shakllantirishdan iboratdir.

Olimpizm ta’limini tashviqot va targ‘ibot qilishning vosita va uslublari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Mamajonov D
Характер издания:
Познавательно-образовательный для детей и молодежи
Год издания:
2019
Издательство:
Nam DU
Количество страниц:
90
Дата создания:
2019-10-04 14:43:03
Ushbu magistrlik dissertatsiyasi ishida olimpizm ta’limi, nazariyasi, mazmun-mohiyatini tushunish va uni o‘quvchi-yoshlarga yetkazishda vosita va usullarni o‘rganishga qaratilgan bo‘lib, tadqiqotlar davomida olimpiya ta’limining nazariy asoslari, olimpiya talimining targ‘ibot shakli va vositalari tadqiq etilgan. Olingan natijalar hamda oliy ta’lim muassasalari, umumta’lim maktablari va bolalar-o‘smirlar sport maktablarida olib borilgan tajriba sinov ishlari asosida ushbu ta’lim muassasalarida olimpizm ta’limini tashkil etish bo‘yicha xulosa va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Sportchilarda his-hayajon holatining salbiy tomonlarini bartaraf etish usullari (yengil atletika bilan shug’ullanuvchilar


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Jaxongirov Sh
Характер издания:
Познавательно-образовательный для детей и молодежи
Год издания:
2019
Издательство:
Nam DU
Количество страниц:
86
Дата создания:
2019-10-04 14:41:30
Mazkur magistrlik dissertasiyasi ishida yengil atletika sport turi bilan shug’ullanuvchi sportchilarda his-hayajon holatining salbiy tomonlarini bartaraf etish usullarini o`rganishga oid bibliografik (adabiyotlar) va retrospektiv (tarixiy) manbalarni tahlil qilingan. Bibliografik (adabiyotlar) va retrospektiv (tarixiy) manbalarni taxlili jarayonida stress va uning lipidlar almashinuvidagi ahamiyati, sportchilarning induvidial psixologik xususiyatlari va stressogen holatlarini o`rganishning o`ziga xos jihatlari, hamda yengil atletika sport turi bilan shug’ullanuvchi sportchilarni musobaqa oldi emotsional holatlari va uning xususiyatlari atroflicha o`rganilib, ilmiy asoslangan. Shuningdek, yengil atletikaning sportcha yurish va tekis yugurish turlari bilan shug’ullanuvchi his-hayajon holatlariga berilmaydigan va his-hayajon holatlariga beriladigan 16-18 yoshli o`smirlarni nafas olish organlarining funktsional holati o`zgarishlarini o`pkaning tiriklik sig’imi misolida qiyoslash nuqtai nazaridan o`rganilib, izoxlangan. Bundan tashqari yengil atletika sport turi bilan shug’ullanuvchilarda his-hayajon, ya`ni stres
Сообщить об ошибке Транслит