Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

12-13 ёшли теннисчиларни тайёрлашда ноанъанавий методлардан фойдаланиш услублари


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Қурбонбоев Жалоладдин
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Урганч давлат университети
Количество страниц:
48
Дата создания:
2019-05-18 12:30:33
Ushbu bitiruv malakaviy ishida tennis bilan endi shug'ullanishni boshlagan kichik yoshdagi tennischilarni tayyorlashda noan'anaviy mashqlar yordamida o'quv mashg'ulotlarini samaradorligi o'rganilgan.

Ўқувчиларни тезкорлик сифатларини ривожлантиришда енгил атлетика машқларидан самарали фойдаланиш


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Эшметов Мансур
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Урганч давлат университети
Количество страниц:
55
Дата создания:
2019-05-18 12:23:17
Ushbu bitiruv malakaviy ishida jismoniy tarbiya darslari samaradorligini oshirish uslublarini, yengil atletika mashqlarini o'quvchilarning individual xususiyatlariga bog'lik holda amalga oshirish, rejalashtirish uslublari o'rganilgan.

Ўқувчиларни тезкорлик сифатларини ривожлантиришда енгил атлетика машқларидан самарали фойдаланиш


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Эшметов Мансур
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Урганч давлат университети
Количество страниц:
55
Дата создания:
2019-05-18 12:23:12
Ushbu bitiruv malakaviy ishida jismoniy tarbiya darslari samaradorligini oshirish uslublarini, yengil atletika mashqlarini o'quvchilarning individual xususiyatlariga bog'lik holda amalga oshirish, rejalashtirish uslublari o'rganilgan.

Ўрта масофага югурувчи мактаб ўқувчиларни жисмоний тайёргарлигини ошириш усуллари


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Тажибоев Рахимберди
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Урганч давлат университети
Количество страниц:
65
Дата создания:
2019-05-18 12:20:00
Ushbu bitiruv malakaviy ishida o'rta masofaga yuguruvchi yengil atletkachilarning mashg'ulot jarayonlarini o'rganish orqali harakat sifatlarini tarbiyalovchi samarador vosita va uslullarni o'ragnib taxlil qilingan.

Жисмоний сифатларни ривожлантиришда ҳаракатли ўйинларни ўрни ва аҳамияти


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Адамбаева Нодира
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Урганч давлат университети
Количество страниц:
60
Дата создания:
2019-05-18 12:10:59
Ushbu bitiruv malakaviy ishida jismoniy tarbiya darslari va sport mashg'ulotlarida harakatli o'yinlardan keng ko'lamda foydalanish orqali shug'ullanuvchilarning jismoniy sifatlarini rivojlantirish usullari taxlil qilingan.

Ғовлар оша югурувчиларнинг йиллик тайёргарлик жараёнини режалаштириш


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Абдуллаева Ўғилой
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Урганч давлат университети
Количество страниц:
55
Дата создания:
2019-05-18 11:52:15
Ushbu bitiruv malakaviy ishida g'ovlar osha yuguruvchi yengil atletikachilarning mashg'ulotlarida samarali uslublarning qo'llanishi har tomonlama taxlili berilgan.

Қисқа масофага югурувчилар организмини биологик хусусиятларини инобатга олган ҳолда индивидуаллаштириш


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Жуманиёзова Махира
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Урганч давлат университети
Количество страниц:
Жуманиёзова Махира
Дата создания:
2019-05-18 11:30:37
Magistrlik ishida yuguruvchilarning "yetakchi" sifatlarini rivojlantirishga, ham orqada qolayotgan sifatlarni "yetkazib olishga" qaratilgan mashg'ulot faoliyatini tashkil qilishning yangi uslublari ishlab chiqilgan.

Ўзбекистонда хотин-қизлар спортини ривожлантириш муаммолари ва истиқболлари


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Бекманова Сурайё
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Урганч давлат университети
Количество страниц:
84
Дата создания:
2019-05-18 11:11:50
Magistrlik ishida xotin-qizlar sportini rivojlantirish muammolari bo'yicha xotin-qizlarning tayyorgaligini sport mashg'ulotlari samaradorligini oshirish rejasi ishlab chiqilgan va uslubiy tavsiyalar berilgan.

Ўзбекистонда хотин-қизлар спортини ривожлантириш муаммолари ва истиқболлари


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Бекманова Сурайё
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Урганч давлат университети
Количество страниц:
84
Дата создания:
2019-05-18 11:11:17
Magistrlik ishida xotin-qizlar sportini rivojlantirish muammolari bo'yicha xotin-qizlarning tayyorgaligini sport mashg'ulotlari samaradorligini oshirish rejasi ishlab chiqilgan va uslubiy tavsiyalar berilgan.

Тайёргарлик даврларида яккакурашчиларда иш қобилятларида юзага келадиган ўзгаришларни ўрганиш ва тахлил қилиш


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Каримов Абдулла
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
Урганч давлат университети
Количество страниц:
74
Дата создания:
2019-05-18 11:05:25
Magistrlik ishida yakkakurashchilarning jismoniy, psixik ko'rsatkichlari dinamikasi aniqlangan. Yakkakurashchilarning tayyorgarlik bosqichlarida ish qobilyatidagi yuzaga keladigan o'zgarishlar o'ganib tahlil qilingan.
Сообщить об ошибке Транслит