Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Спорт машғулотлари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
О.С.Мирзаев
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Бухоро муҳандислик-технология институти
Количество страниц:
80
Номер УДК:
Дата создания:
2021-01-26 15:07:26
Мазкур фан орқали спорт турларини ўқитиш услубиёти билан муносиб равишда, ўрганиш спорт турлари мураббийси сифатидаги замонавий мутахассисларни шакллантиришга имкон беради.

Планирование тренировочных нагрузок футболистов высокой квалификации для межигровых циклов соревновательного периода


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ж.Комилов, Ш.Сарибаев, Ф.Каримов
Дата создания:
2021-01-19 10:40:51
В статье представлен анализ физической подготовленности учеников 1-го академического лицея г

Қарақалпақстанда пахташылықтың қәлиплесиўи ҳәм раўажланыўының дәслепки басқышлары


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Джаксымуратов К.М. г.и.к., Раджапов М.Я., Калжанов П.У.
Дата создания:
2020-11-09 09:56:34
Пахташылық Қарақалпақстанда дийханшылық тараўларыньң қәнигелескен тараўы есапланады ҳәм аўыл хожалығында пайдаланатуғын егис майданы, сондай-ақ аўыл хожалық тараўларында әсиресе, исши ҳәм хызметкерлердиң саныньн және жыллық өндирилетуғын табыстың көпшилик бөлимин жетистирип, аўыл хожалық комплексинде жетекши рольди атқарады.

Turizm


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Tulenova X., Xoldarova T.
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2013
Издательство:
Toshkent Iqtisod-Moliya
Количество страниц:
144
Номер УДК:
765.5
Дата создания:
2020-11-03 11:55:51
Respublikamizda aholini, ayniqsa, yosh avlodni turizm vositasida tarbiyalash bo’yicha katta tajriba to’plangan. Bugungi kunda uni yanada rivojlantirish imkoniyatlari kengayadi va bu to’liq zaruryatga aylandi. Ushbu qo’llanma respublikamizda turizmni rivojlantirish va turizm bo’yicha mutaxasislar tayyorlash uslubiyatini yanada takomillashtirish masalalariga bag’ishlangan. Qo’llanmadan umumta’lim maktablari akademik litsey va kasb-hunar kollejlarining o’quvchilari va o’qituvchilari, shuningdek, havaskor sayohatchilar foydalanishi mumkin.

Спорт машғулотининг назарий асослари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Саломов Р.С
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2007
Издательство:
Москва Просвещение
Количество страниц:
147
Номер УДК:
12356
Дата создания:
2020-06-08 12:13:35
Спорт назарияси предмети, жисмоний тарбия назарияси ва услубияти фанининг бир қисми бўлиб, янгидан ажралиб чиққан фандир. Спорт назарияси фани спорт машғулотлари билан махсус ташкил қилинган жараёнда спортчиниг тайёргарлик мазмуни ва услубияти хамда унга таъсир қиладиган умумий қонуниятларни урганади.

Теория и методики физического воспитания


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
1. Б.А.Ашмарин
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
1990
Издательство:
Москва Просвещение
Количество страниц:
147
Номер УДК:
12356
Дата создания:
2020-06-08 11:32:55
Учебник рассчитан на подготовку учителей общеобразовательных школь, преподавателей ПТУ. Особое внимание уделено работе педагога на уроке. Рассматриваются также особенности методик физического воспитания и спортивной подготовки всех возрастных категорий-от детей дошкольного возраста до взрослого населения. Имеется специальный раздел, посвяшенный спортивной ориентаций учащихся на занятия тем чечкой культуры педагогических институтов.

Balalar baqshalarında tayarlaw toparındaǵı balalardıń háreket kónlikpelerin háreketli oyınlar hám milliy oyınlar arqalı jetilistiriw tiykarları


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Nasirova Aysholpan
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
NDPI Tipografiya
Количество страниц:
58
Дата создания:
2020-05-28 15:35:41
Jumısta házirgi zaman pedagogika pániniń tiykarǵı wazıypalarınan biri ata-babalarımızdan kiyatırǵan ǵáziynelerdi insanıylıq pedagogikalıq tárbiya sistemasında qollaw hám olardan sheberlik penen paydalanıw, bul biybaha, xalıqtıń ruwxıy baylıqların oqıtıwshılardıń hár kúngi tálim-tárbiya jumıslarına aylandırıwdan ibárat. Soǵan qarap ósip baratırǵan áwladtıń tárbiyasında xalıq pedagogikası tájriybeleri balalardıń xarakteri hám sanasın basqarıwshı qural, tiykarǵı kúsh dep esaplanadı. Sonnan kelip shıqqan halda izertlewdiń maqsetin háreketli hám milliy oyınlardan paydalanıw arqalı 6-7 jaslı balalardıń fizikalıq sıpatların asırıw jolların anıqlaw, rawajlandırıw, milliy oyınlardıń rolin asırıwdıń nátiyjeli formaların tabıw, xalıq oyınlarınıń tárbiyalıq imkaniyatların teoriyalıq jaqtan tiykarlaw, anıqlawdan ibárat.

Balalar hám jas óspirimler sport mekteplerinde shuǵıllanıwshılarǵa gu’res usılların úyretiw ilajları


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Baltabaeva Guzal
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
NDPI Tipografiya
Количество страниц:
60
Дата создания:
2020-05-28 15:33:57
Pitkeriw qa`nigelik jumısında jas gúresshilerdiń dáslepki tayarlıq fundamenti – fizikalıq tayarlıǵı tiykarǵı ma’selesi bolıp, koordinatsiyalıq qábiletlerin rawajlandırıwǵa jóneltirilgen, fizikalıq qásiyetlerin rawajlandırıwı hám tayanısh háreketleniw apparatı buwınların bekkemlew menen baylanıslı. Pitkeriw qánigelik jumısınıń maqseti balalar hám jas óspirimler sport mekteplerinde shuǵıllanıwshılarǵa gúres usılların úyretiw hám jetilistiriwden ibárat.

Jaslarǵa sport gúresin úyretiwdiń teoriyalıq hám metodikalıq ózgeshelikleri


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Moyatdinov Alisher
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
NDPI Tipografiya
Количество страниц:
60
Дата создания:
2020-05-28 15:31:21
Pitkeriw qánigelik jumısınıń maqseti bul belgili dárejede sportshı ushın múmkin bolǵan maksimal dárejede texnikalıq hám taktikalıq, kúsh múmkinshiliginiń rawajlanıwı hám ruwxıy tayarlıqqa erisiw. Sonday-aq jarıs barısında joqarı nátiyjelerdi kósetiw.

Гандбол ойынында техникалық әмеллерди тактикалық ҳәрекетлер менен биргеликте алып барыў усыллары


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Өмирзаков Оспан
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
NDPI Tipografiya
Количество страниц:
62
Дата создания:
2020-05-28 15:23:36
Бул питкериў қәнигелик жумысында гандболшылардың техникалық әмеллерди тактикалық ҳәрекетлер менен биргеликте алып барыў усыллары бағларламасының дүзилиўин анализлеў арқасында, ондағы мәселелерге бир қанша толық тоқтап өтилген. Спорт пенен шуғылланыўды дурыс шөлкемлестириў арқалы ғана, дене тәрбиясы ҳәм спорт ўазыйпаларын табыслы шешиў ушын мүмкиншиликлер туўылады. Усы ўазыйпаларды шешиўде тийкарғы илажлардың бири, гандбол ойынында техникалық әмеллерди дурыс, тактикалық ҳәрекетлер менен биргеликте алып барыў болып есапланады.
Сообщить об ошибке Транслит