Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

“Koson neft va gaz qidiruv ekspeditsiyasi ishlab chiqarish ob’ektlarida hosil bo’layotgan chiqindilarning atrof muhitga ta’sirini tahlil qilish va ularni me’yorlashtirish tadbirlari”.


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Toshpulatov .U.R.
Характер издания:
Другой
Год издания:
2018
Издательство:
Количество страниц:
60
Дата создания:
2021-07-30 08:19:01
Inson hayoti va faoliyati uchun eng muhim omil bo‘lgan atrof muhitni muhofaza qilish, uning musaffoligini ta’minlash bugungi kunning nihoyatda dolzarb vazifalaridan biridir. Atrof muhitning ekologik va gigienik jihatdan buzilishi, ko‘p jihatdan insonning antropogen faoliyati bilan bog‘liq.

Атмосфера заҳарланишини мониторинг ва башоратлаш учун ахборот-таҳлил тизимининг математик ва дастурий таъминоти


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ахмедов Дильшот Дильмурадович
Год издания:
2021
Номер УДК:
УДК 004.94+51-74::628.395
Дата создания:
2021-07-29 06:44:19
Тадқиқотнинг мақсади саноат ҳудудлари ер юзаси ва ҳаво муҳитинининг экологик ҳолатини мониторинг қилиш ва башоратлаш учун ахборот-таҳлилий тизимининг математик ва дастурий таъминотини ишлаб чиқишдан иборат.

Kimyo sanoatida chiqarilayotgan zararli gaz chiqindilarini tozalash jarayonini avtomatlashtirish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Gulmanova Aqida
Характер издания:
Другой
Год издания:
2019
Издательство:
Количество страниц:
59
Дата создания:
2021-07-25 17:08:15
BMI natijalari amalda joriy qilinsa, atrof-muhit tozaligi birmuncha yaxshilanadi, zararli gaz chiqindilar tufayli kelib chiqayotgan kasalliklar oldi olinadi. Ekologik barqarorlik ta’minlanadi.

“Oqova suvlardan qayta foydalanish texnologiyalarni loyihalashtirish («Shurtanneft gaz » MCHJ misolida)”.


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
D. Karimov
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2019
Издательство:
Количество страниц:
69
Дата создания:
2021-07-25 14:00:08
Bitiruv malakaviy ishining maqsadi oqova suvlardan qayta foydalanishning aylanma tizimini joriy qilish texnologiyalarini modernizatsiyalash buyicha tavsiyanomalar ishlab chiqishdan iborat.

Экология


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Пулатова Л.Т., Муратова Ш.Н., Размухамедов Д.Д., Ташмухамедова Ш.С.
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий Университети
Количество страниц:
298
Номер УДК:
Дата создания:
2021-03-09 11:31:23
"Учебник «Экология» включает изучение вопросов, охватывающих особенности экологические факторы окружающей среды, охрана окружающей среды в Республике Узбекистан, региональные природные проблемы в странах Средней Азии, экономические факторы экологии, контроль за перемещение озоноразрушающих веществ со стороны таможенных органов, а также роль таможенных органов и органов государственного контроля в решении вопросов охраны окружающей среды. Рекомендован в виде учебника для студентов Высших учебных заведений, обучающихся по направлениям ―Таможенное дело‖ и ―Таможенное право‖ Приказом Министерством Высшего и среднеспециального образования № 603-169 от 24 августа 2017 г."

Qarshi shahri sharoitida introduksiya qilingan manzarali butalarning bioekologik xususiyatlari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Jo’raeva Nilufar
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Qarshi davlat universiteti
Количество страниц:
52
Дата создания:
2021-02-26 13:47:55
Zamonaviy shaharsozlik, landshaft arxitekturasining o'z talablari bor, albatta. Manzarali o'simliklar, eng avvalo inson salomatligi uchun ko'proq foyda keltirishi, ko'rinishi chiroyli bo'lishi va me'moriy echimi go'zal binolar bilan uyg'unlik kasb etib, shaharga yanada ko'rk berishi, iqlimiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi talab etiladi

Табиий газни нордон газлардан абсорбцион усулда тозалаш жараёнининг фаоллигини ошириш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Жавлиев Фурқат
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Қарши давлат университети
Количество страниц:
100
Дата создания:
2021-02-24 18:54:41
Мамлакатимизда 1997 йил 23 августда қабул қилинган "Кадрлар тайёрлаш миллий дастури” да замон талабларига, бозор иқтисодиёти эҳтиёжларига, таълим соҳасидаги халқаро меъёрлар ва андозалар талабларига жавоб бера оладиган мутахассис кадрлар тайёрлаш масаласи қўйилган

Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
С.Холиқова.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Qarshi davlat universiteti
Количество страниц:
92
Дата создания:
2021-02-24 17:57:49
XXI asr bo’sag’asida insoniyat oldida turgan eng muhim muammolardan biri – bu tabiatni asrash va ekologiya muammolarni hal qilish bo’lib qolmoqda.

Bioekologiya


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Т.Тиловов
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Qarshi davlat universiteti
Количество страниц:
62
Дата создания:
2021-02-24 17:52:42
Mikrobiologiya juda mayda, oddiy ko‘z bilan ko‘rinmaydigan faqat optik asboblar-yorug‘lik yoki elektron mikroskoplar yordamida ko‘rinadigan mikroorganizmlarni o‘ranadi. Mikrobiologiya - grekcha so‘z bo‘lib, mikros-mayda, bios-hayot va logos-fan demakdir. Mikrobiologiya -mikroskopik zambrug‘lar, bakteriya, riketsiyalar, mikoplazma, virus, aktinomitsetlar va mikroskopik suvo‘tlarining morfologiyasi, fiziologiyasi, bioximiyasi, genetikasi, ekologiyasi va sistematikasini o‘rganadigan fandir.

Бухоро воҳасида қишлоқ қалдирғочининг биологияси


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Бақоев С.Б., Дониёров Б.Н.
Дата создания:
2021-02-03 20:04:38
Мақолада қишлоқ қалдирғочининг баҳорда учиб келиши тавсифи, миграция муддатлари ва кўпайиши биологияси тўғрисида айрим маълумотлар келтирилган.
Сообщить об ошибке Транслит