Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Populyasiyalar ekologiyasi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Xabibullaev A. J.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
No`kis
Количество страниц:
47
Дата создания:
2019-08-21 16:06:43
«Populyatsiya» - bu tur ichidagi organizmlar guruhi bo‟lib, u malum chegaralangan erda hayotiy jamoaning rivojlanayotgan qismini egallab turadi. «Populyatsiya» - lotincha «rorulus» so‟zidan olingan bo‟lib, xalq, aholi degan manoni beradi. Ekologiyada populyatsiya deb - birgalikda umumiy maydonni egallaydigan hamda o‟zaro bir - biriga tasir qiladigan, bitta turga tegishli bo‟lgan individlar yig‟indisiga aytiladi. Populyatsiyaga xos xususiyatlardan biri - o‟zini son jihatdan boshqarishidir.

Экологичесие аспекты гельминтной инвазии у жителей города нукуса


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Калимбетова Р Кощанова Р
Дата создания:
2019-08-21 16:05:52
В последный годы среди важных и острих экологическихпроблем, стоящих при Амударьинском регионе на сегодняшний день - антропогенный фактор , масштаб которого привел усыханию дна Аральского моря.

Agroximiyanin` ecologiyaliq mashqalalari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Xabibullaev A.J.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
No`kis
Количество страниц:
52
Дата создания:
2019-08-21 16:02:14
Biosferadag’ı atqaratug’ın iskerligine qarap, topıraqtı organikalıq tirishilik shınjırının’ en’ a’hmiyetli saqıynası dep atasa boladı. Biosferada topıraqtın’ en’ a’hmiyetli roli sonda, barlıq organizmlerdin’ qaldıqları topıraqta ıdıraladı ha’m ja’ne mineral birikpelerge aylanadı. Topıraq qatlamısız jer ju’zinde tirishilikti ko’z aldımızg’a keltiriwge bolmaydı.

Туризмда экология муаммолар ва ечимлари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Тиркашев Суннат Холмирзаевич
Дата создания:
2019-08-21 15:44:14
Ўзбекистонда экотуризмнинг ривожланиши нафақат маънавиятимиз, илм-фан, маданият, маърифат, табиатни муҳофаза қилиш, экотуристларни жалб қилиш, биологик хилма-хилликни сақлаш муаммоларини ҳал қилишга балки, шу билан бирга иқтисодий масалаларни, маҳаллий халқимизнинг ижтимоий-иқтисодий шароитини яхшилаш, янги иш жойлари билан таъминлашни енгиллаштириш, мамлакатимиз иқтисодиётининг ўсишига катта ҳисса қўшади.

Qoraqalpog`iston sharoitida ekinlarga zarar keltiradigan kuzlik tunlam zararkunandasining bioekologiyasi va qarshi kurash choralari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Yangiboeva Miyassar
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
No‟kis
Количество страниц:
65
Дата создания:
2019-08-21 14:58:14
Tunlamlar (Noctuidae) oilasiga 25-30 mingga yaqin tur kiradi, shulardan MDH da 2000 ga yaqin turi aniqlangan. Respublikamiz hududlarida tunlamlarning 300 dan ortiq turlari qayd qilingan. Bu guruh kapalaklar nomiga muvofiq tungi kapalaklardan hisoblanadi. Asosan, kechasi uchadi, yorug‘likni juda xush ko‘rib, chiroq yoki elektr nuriga tez yetib keladi.

Qoraqalpog’iston Respublikasidagi korxonalarning atrof-muhitga bo’ladigan ta’sirini baxolash


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Xolmetova Navbahor
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
No‟kis
Количество страниц:
72
Дата создания:
2019-08-21 14:54:56
Fan texnikaning shiddatli taraqqiyoti hozirgi vaqtda insonning tabiatga ta'sir ko’rsatishi doirasi va mikeslarining kengayganligi shunga olib keldiki, antropogen omillarning ta'sirida tabiiy muhitda o’zgarishlar ro'y bermoqda. Bunday o’zgarishlar esa hayotning moddiy asoslarini qo'pormoqda. Insonni o'rab olgan atrof-muhitni, jamiyat hayot faoliyati uchun yaroqsiz holatga aylantirmoqda, sayyoramizning o'lib borish xavfini tug'dirmoqda.

Aral boyındag’ı Sudochye ko’li aymag’ında ekoturizm rawajlandırıw


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Reymov Quwanıshbay
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
No‟kis
Количество страниц:
60
Дата создания:
2019-08-21 14:44:34
Ekologiyalıq turizm - zamanagoy turizmnin’ jan’a bag’darlarinan biri bolip, aqirg’i on jullıqta putkil Dunyada ken’ ko’lemde rawajlanbaqta. Mag’lıwmatlarg’a qarag’anda ol sayaqatshilıq bazarinin 10-20 % qamtip alg’an, isiu tezligi bolsa uliuma turizm industriyasinin isiu tezliginen 2-3 martebe joqari eken. Sonday-aq, ekoturizm qorshag’an tabiyiy ortalıqti qorg’audin natiyjeli qurali ha’m turaqli rawajlaniudin bekkem «gilti» bolip esaplanadi.

Ju’weri egininde da’n shirinjasina ta’sir etetug’in ekologiyaliq faktorlar


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Dawletmuratova Aysanem
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
No‟kis
Количество страниц:
62
Дата создания:
2019-08-21 14:38:11
Sharwashılıq o’nimlerin bunnan bılayda arttırıw ha’m onı sanaatlıq tiykarda rawajlandırıw ushın arzan, sapalı ha’m mol ot-sho’p bazası za’ru’r. Bunın’ ushın respublikamızdın’ topıraq klimat resursların tolıq ha’m durıs paydalanıw, og’an sa’ykes to’gin normaların ha’m agrotexnikalıq ilajlardı durıs qollanıw menen ha’r bir gektar egislik jerdin’ o’nimdarlıg’ın joqarı da’rejesine jetkeriwimiz tiyis.

Qaraqalpaqstan jer asti suwlari dereklerine ekologiyaliq sipatlama


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Azizova Nabira
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
No‟kis
Количество страниц:
61
Дата создания:
2019-08-21 14:33:46
Jer júzinde házirgi waqitta tuwridan tuwri paydalaniw múmkin bolǵan dusshi suwlar muǵdari gidrosferadaǵi uliwama suw kóleminiń shama menen 0,3 % ti payda etedi.

Janlikler tirishiliginde topiraq (edafikaliq) faktorlardin’ roli


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Uraqbaeva Aziza
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
No‟kis
Количество страниц:
67
Дата создания:
2019-08-21 14:27:58
Temanın’ aktuallıg’ı. Prezidentimiz SH.M.mirziyoyev awil xojalig’I tarawinda bir qansha qararlardi qabil etti. Bul bo’yinsha panler akademiyasi awil xo’jalig’I aziq awqat penen taminlew ilmiy islep shig’ariw orayi sho’lkemlestiriledi.
Сообщить об ошибке Транслит