Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ekologiya fani, atrof muhitning umumiy holati


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Собиров.Ф
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
ТИҚХММИ ВФ
Количество страниц:
124
Дата создания:
2019-06-21 16:25:24
Экологик муаммо деганда инсоннинг табиатга кўрсатаѐтган таъсири натижасида табиатнинг инсонга акс таъсири, яъни унинг иқтисодиѐтда, ҳаѐтда, хужалик аҳамиятига молик бўлган жараѐнлар, табиий ҳодисалар билан боғлик (табиий стихияли талофатлар, иклимнинг ўзгариши, хайвонларнинг ялпи кўчиб кетиши ѐки кирилиши ва бошқа ҳар қандай ҳодисалар тушинилади

Изменение коэффициента поглощения бетона солнечного спектрапри применении различных красящих составовв состав бетонной смеси


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Usmonov F.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
ТИҚХММИ ВФ
Количество страниц:
3
Дата создания:
2019-06-21 16:09:56
Ҳозирги экология фақат тирик организмлар ўртасидаги муносабатларни ѐки организмлардан юқори турувчи тизимларга хос қонуниятларни урганиш билан чегараланиб қолмай, табиат билан жамият ўртасидаги муносабатларининг энг оптимал ечимларини асослаб бериши зарур.

Шўрланган ерларни қайта тиклаш ва сизот сувлари сатҳини пасайтиришда галофитлардан фойдаланиш усуллари


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ў.Тошбеков, З. Мадрахимова Л.Қаршибаева
Дата создания:
2019-05-14 12:36:37
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “2013-2017 йиллар даврида суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш ва сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш бўйича Давлат дастурининг сўзсиз бажарилишини таъминлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2014 йил 24 февралдаги 39 сон қарори ижросини мақсадли ўрганиш, ирригация-мелиорация тадбирларининг самарадорлигини ошириш, сув хўжалиги объектлари бўйидаги ер участкаларидан хамда ўсимлик ва сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш бўйича бир қатор тадбирлар амалга оширилиб келинмоқда.

Шўрланган ерларни қайта тиклаш ва сизот сувлари сатҳини пасайтиришда галофитлардан фойдаланиш усуллари


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ў.Тошбеков, З. Мадрахимова Л.Қаршибаева
Дата создания:
2019-05-14 12:35:36
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “2013-2017 йиллар даврида суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш ва сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш бўйича Давлат дастурининг сўзсиз бажарилишини таъминлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2014 йил 24 февралдаги 39 сон қарори ижросини мақсадли ўрганиш, ирригация-мелиорация тадбирларининг самарадорлигини ошириш, сув хўжалиги объектлари бўйидаги ер участкаларидан хамда ўсимлик ва сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш бўйича бир қатор тадбирлар амалга оширилиб келинмоқда.

География таълимида дидактик ўйинли технологиялардан фойдаланиш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ж.Собиров
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Гулистон давлат университети
Количество страниц:
71
Дата создания:
2019-05-14 10:40:59
Мустақил тараққиёт йўлидан бораётган мамлакатимизда узлуксиз таълим тизимини ислоҳ қилиш ва такомиллаштириш, унга илғор педагогик ва ахборот технологияларини жорий қилиш ҳамда таълим самарадорлигини ошириш давлат сиёсати даржасига кўтарилди.

Экалогик маданият ва педагогик технология


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2019-03-24 12:46:08
Ушбу ўқув услубий қўлланмада флора ва фауналар инсонларнинг моддий-маънавий эҳтиёжларини қондирадиган дастлабки манбалиги, уларсиз яшай олмаслиги ва шу сабабли ҳам экалогия атроф-мухитни муҳофаза қилиш ва ёшларни Экалогик маданиятини шакллантириш қайд этилган.

Ўсимликлар цитоэбриологияси


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2019-03-18 10:29:38
Биологик микроскоп механик ва оптик қисмларга бўлинади. Механик қисми унинг оптик ва ёритувчи системаларини бир-бирига бирлаштириб туради ва уларни бошқаришда асосий воситачи ҳисобланади. Микроскопнинг штативи, буюм столчаси, тақасимон оёқчаси, тубус, револвер, макро ва микровинтлар механик қисмига киради. Буюм столчаси доира шаклида бўлиб, икки қаватдан иборат. Пастки қисми штативга маҳкамланган бўлиб, устки қаватини тутиб туради.

Экологик таълим-тарбияда ахборот воситаларининг ўрни


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2019-03-18 10:28:45
Ушбу услубий қўлланмада Экологик муаммолрни олдини олишда ахборот-таълим тарғиботининг ўрни, Шарқ алломаларининг табиат билан инсон ўртасидаги муносабатлар хусусидаги қарашлари, Экологик тафаккур танқислиги, Аҳолининг экологик онги ва маданиятини юксалтиришда ўзини-ўзи бошқариш органларининг ўрни, Оилада экологик тарбияни йулга қўйишнинг усул ва воситалари, Экологик таълим–тарбияни шакллантиришда оммавий ахборот воситаларининг ўрни ҳақида маълумотлар берилган.

Топография асослари ва картография


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2019-03-14 11:04:46
Мазкур услубий қўлланма “Топография асослари ва картография, ГАТ” фанидан амалий машғулот ишлари учун илк услубий қўлланма бўлгани сабабли, ушбу услубий қўлланма тўғрисида билдирилган барча танқидий фикр ва мулоҳазаларни мамнуният билан қабул қиламиз.

Экология ва тупроқшунослик фанларидан тажриба машғулотлари


  
- 1 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2019-03-14 11:03:44
Жамият тараққиётининг барча босқичларида инсон табиатга турлича таъсир кўрсатган, оқибатда инсоннинг атроф-муҳитга бўлган муносабати ҳам шунга мос равишда ўзгариб борган. Барча табиий яшаш воситаларига тугамайдиган ресурс сифатида исрофгарчиликка йўл қўйилган. Натижада атмосфера ҳавоси, сув, тупроқ ифлосланди, ер ости, ер усти қазилма бойликлар, биохилма-хилликлар талон-тарож қилинди.
Сообщить об ошибке Транслит