Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Мовароуннаҳр ҳанафий мазҳаби тафсирларининг қиёсий таҳлил (XIII-XV асрлар)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Махсудов Давронбек Рустамович
Год издания:
2020
Номер УДК:
347.9 (09) (5-015) (043.-3)
Дата создания:
2020-07-04 17:10:40
XIII-XV асрларда мовароуннаҳрлик муфассирлар ҳаёти ва илмий меросини ўрганиш, уларнинг тафсирларини қиёсий таҳлил қилиш орқали мусулмон дунёси тафсир илми ривожида тутган ўрнини белгилаш ҳамда тафсирларнинг ҳанафий мазҳаби ривожига қўшган ҳиссасини исботлаб беришдан иборат.

Туркистон ўлкасини электрлаштириш тарихи (XIX аср охири–XX асрнинг биринчи чораги)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Саидбобоева Гулзора Нематжоновна
Год издания:
2020
Номер УДК:
94=338.46:621.31:15/20 вв
Дата создания:
2020-06-29 22:01:25
Тадқиқотнинг мақсади XIX аср охири–XX аср биринчи чорагида Туркистон ўлкасини электрлаштириш тадбирлари моҳияти ва мазмунини очиб беришдан иборат.

Фарғона водийсида туризмнинг ривожланиш жараёнлари ва ҳолати (1980 -2018 й)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мансуров Музаффаржон Шарифжон ўғли
Год издания:
2020
Номер УДК:
910.4..379.85(575.1)
Дата создания:
2020-06-13 00:06:13
Тадқиқотнинг мақсади 1980-2018 йилларда Фарғона водийсида туризмнинг асосий йўналишларининг ривожланиш тарихини илмий жиҳатдан таҳлил қилишдан иборат.

Ўзбекистон Республикаси маданий дипломатиясининг шаклланиши ва ривожланиши


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Сайфуллаев Дурбек Бахтиёрович
Год издания:
2020
Номер УДК:
327(575.1)
Дата создания:
2020-06-12 23:48:03
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон Республикаси маданий дипломатиясининг шаклланиш ва ривожланиш йўналишларини очиб беришдан иборат.

История немецкой диаспоры Узбекистана (вторая половина XIX – начало XXI века)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Иноятова Диларам Маниглиевна
Год издания:
2020
Номер УДК:
9(584.4):327/325.2(430)(575.1)("18-20")
Дата создания:
2020-06-12 07:30:40
Целью данного исследования является изучение истории формирования немецкой диаспоры в Узбекистане.

Ўзбекистон аҳолисининг миллий ва ижтимоий таркиби (1925-1991 йй.)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Худаяров Уктам Журакулович
Год издания:
2020
Номер УДК:
94(575.1)
Дата создания:
2020-06-12 07:20:00
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон аҳолисининг 1925–1991 йиллардаги миллий ва ижтимоий таркибидаги ўзгаришлар ҳамда уларнинг оқибатларини очиб беришдан иборат.

Ўзбекистонда ўрта махсус, касб-ҳунар таълими тизимидаги ўзгаришлар (1991-2016 йй)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Боймуродов Шухрат Тошкентович
Год издания:
2020
Номер УДК:
УЎК: 94(575.1) “1991-2016”:377(09)(043.3)
Дата создания:
2020-06-12 07:15:15
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистонда мустақиллик йилларида ўрта махсус таълим тизимидаги ўзгаришлар, амалга оширилган тадбирлар ва уларнинг моҳиятини очиб беришдан иборат.

Совет ҳокимиятининг Туркистондаги озиқ -овқат сиѐсати ва унинг оқибатлари (1917–1924 йй.)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Режаббоев Нурилло Абдулбоқиевич
Год издания:
Номер УДК:
94 (575.1)
Дата создания:
2020-06-12 07:07:18
Тадқиқотнинг мақсади совет ҳокимиятининг Туркистондаги озиқ-овқат сиѐсатини юритиши, таҳлили, мазмун моҳияти ҳамда оқибатларини очиб беришдан иборат.

“Авесто”да деҳқончилик маданияти


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Иброҳим Хўжамуродов
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
“Навруз” 2018
Количество страниц:
264
Номер УДК:
Дата создания:
2020-06-02 17:37:40
Мазкур монография аждодларимизнинг бебаҳо тарихий- адабий ёдгорлиги “Авесто”да илгари сурилган деҳқончилик маданияти тўғрисидаги анъаналарини ўрганишга бағишланган бўлиб, унда она замин, сув, тупроқ, ўсимлик ва ҳайвонат дунёси эъзозланиб, қадрланганлиги масалалари таҳлил этилади.

Муҳаммад Кардарий “ал-Жомиъ ал-важиз” асарининг XIV-XV асрлар Мовароуннаҳр диний-ижтимоий ҳаётидаги ўрни (24.00.01)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Жўраев Хусан Алишерови
Год издания:
2020
Номер УДК:
94.297Ж-9
Дата создания:
2020-05-29 12:24:24
Муҳаммад Кардарий “ал-Жомиъ ал- важиз”асаринингXIV-XVасрлардаги Мовароуннаҳр диний-ижтимоий ҳаётидаги тутган ўрни ва аҳамиятини очиб бериш, уни илмий тадқиқ этишдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит