Фильтры

Шош воҳаси олимларининг Марказий Осиё илм-фан ва маданиятида тутган ўрни


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Н. Муҳамедов
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2011
Издательство:
Мовароуннахр
Количество страниц:
224
Номер УДК:
297
Дата создания:
2022-01-26 09:41:47
Шош (Тошкент) минтақадаги Самарқанд, Бухоро, Термиз, Хива каби йирик маданият марказларидан биридир. Шош воҳасида ислом илмлари ва маданияти тарихига доир масалалар муаррихлар, тадқиқотчиларнинг диққат марказида бўлиб келган.

Файзулла Хўжаевнинг ижтимоий-сиёсий фаолияти ва унинг Ўзбекистондаги сиёсий жараёнларда тутган ўрни


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ҳайитов Умед Яҳёевич
Год издания:
2022
Номер УДК:
94(575.1)323(092) Хўжаев
Дата создания:
2022-01-20 15:43:32
Тадқиқотнинг мақсади. Ушбу тадқиқотнинг асосий мақсади қилиб Файзулла Хўжаевнинг Ўзбекистондаги сиёсий жараёнларда тутган ўрни ҳамда фаолиятини таҳлил қилиш, сиёсий йўлбошчи ва лидерга хос хусусиятларини кўрсатиб беришдан иборат.

Salib yurishlari va unga qarshi kurashda “xorazmliklar” faoliyati tarixidan


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Xodiyev S.I.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Buxoro davlat universiteti
Количество страниц:
63
Дата создания:
2022-01-20 15:03:21
Yurtimiz tarixi dunyo tamaddunida o‘ziga xos mavqega ega bo‘lib, xalqimiz vakillarining o‘tmishda o‘zga mintaqalar xalqlari va davlatlari tarixida muhim rol o‘ynaganliklarini ko‘rishimiz mumkin. Ana shunday shaxslardan biri Sulton Jaloliddin Manguberdi bo‘lib hisoblanadi.

Buxoro milliy matbuoti rivojlanishida Said Ahroriy va Maxmud Suboh faoliyatlari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Jo`rayeva O.I.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Buxoro davlat universiteti
Количество страниц:
52
Дата создания:
2022-01-20 14:44:26
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning 2016 yil 18 oktyabrdagi Islom hamkorlik tashkiloti Tashqi ishlar vazirlari kengashi 43-sessiyasining ochilish marosimida “Ta’lim va ma’rifat tinchlik va bunyodkorlik sari yo‘l” mavzusidagi nutqida: “Mustaqillik yillarida O‘zbekistonda ajdodlarimizning muqaddas dini bo‘lgan islomning jamiyatimizdagi o‘rnini qayta tiklash bo‘yicha ulkan ishlar amalga oshirildi.

Afina va Sparta o’rtasida Peleponnes urushi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Aslonov N.R.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Buxoro davlat universiteti
Количество страниц:
52
Дата создания:
2022-01-20 13:01:55
Mavzuning dolzarbligi shundan iboratki qadimgi davr va davlatlar to‘g‘risida hozirgi kunda juda kam ilmiy ishlar va magistrlik dissertatsiyalari va bitiruv malakaviy ishlar bajarilmoqda. Qadimgi davlatlar to‘g‘risida dalillarning kamligi va ko‘p ma'lumotlarni o‘z navbatida mubolag‘aligi bu davrning o‘rganishni biroz mushkullashishiga olib keladi. Qadimgi davrning kam o‘rganilyotganligi mavzuni dalzarbligini oshiradi.

XIX аср охири-XX аср бошларида Туркистонда бошоқли (донли) экинларнинг ҳосилдорлиги, нарх-навоси, ички савдоси


 
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ҳайитов Ж.Ш.
Дата создания:
2022-01-20 11:32:35
Мазкур мақолада XIX аср охири- XX аср бошларида Туркистон минтақасида етиштирилган бошоқли (донли) экинларнинг ҳосилдорлиги, нарх-навоси ички ва ташқи савдоси ҳақида манбалар асосида илмий мушоҳада юритилади. Минтақада бошоқли экинлар нарх-навосининг муқобил бўлмаганлиги ҳамда уларнинг нархи ички ва ташқи бозорда кўп жиҳатдан ҳосилдорлик даражаси билан боғлиқ бўлганлиги масалалари ёритилган.

Chor Rossiyasining Turkistondagi iqtisodiy va soliq siyosatida yuritgan beboshligi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Zaripov J.G., Ahmadov A.A.
Дата создания:
2022-01-20 11:31:26
Sovet mustamlakachiligi davrida Turkiston xalqlarining ko`p bora qadr-qimmatlari toptalganligini ko`rishimiz mumkin. Biz to`xtalib o`tayotgan iqtisodiy va soliq siyosati borasidagi beboshliklar Chor hukumati tomonidan juda ko`plab sodir etilib, bu oddiy xalqning bir necha bor kamsitilib, uning yashash tarzini yanada qiyinlashtirib yuborilganligi fikrimizning isboti bo`lib hisoblanadi.

Buxoroda soliq tizimi Amirlik BXSR davri qiyosiy tipologik tahlili


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
To`rayev A.I., Ahmadov A.A.
Дата создания:
2022-01-20 11:30:49
Bugungi bozor iqtisodiyoti sharnitida abolining turmush darajasini yaxshilash iste'mol bozorini barqarorlashtirish, O'zbekistonning iqtisodiy jihatdan jahon hamjamiyatiga qo`shilishi yuzasidan muhim qadamlar qo`yildi. Bu borada soliq siyosati va soliqlarning roli katta bo`lganligini ko`rsatishimiz mumkin.

Зироатчилик ҳомийси-бободеҳқон билан боғлиқ урф-одат маросимлар (Бухоро воҳаси мисолида)


 
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Жумаева Н.А.
Дата создания:
2022-01-20 11:29:22
Бухоро аҳолиси узоқ асрлар давомида ўз аждодлари тмонидан мерос қилиб қолдирилган урф-одатлар, маросимлар ва удумларга қатъий амал қилиб келмоқда. Ижтимоий кундалик ҳаётда ўрин тутган бу маросимларда, аввало зироатчилик билан боғлиқ удум ва маросимлар ўзининг келиб чиқиш илдизлари исломгача бўлган табиат ҳодисаларини илоҳийлаштириш, осмон ва ер илоҳларига сиғиниш билан боғлиқ бўлган.

Amir Temurning jahon madaniyati va ilm-faniga qo`shgan hissasi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
To`rayev A.I.
Дата создания:
2022-01-20 11:27:33
Amir Temur va Temuriylar davrida ilm -fanga bo`lgan qizqqishning o`shishi, ma'naviy madaniyatning umumiy yuksalishiga ishlab chiqarish va hunarmandchilikning o`sishiga yordam berdi. Ayni vaqtda shaharsozlik, me'morchilikning ildam rivojlanishi fanidagi turli yo`nalishlaring yuksalishiga turtki bo`ldi.
Сообщить об ошибке Транслит