Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ўзбекистонда хайрия ва ҳомийликнинг ривожланиш тарихи (XIX аср иккинчи ярми – XXI аср бошлари)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Абдуллаев Диёржон Нодиржон ўғли
Год издания:
2019
Номер УДК:
950 (575.1)
Дата создания:
2019-09-09 17:00:11
Тадқиқотнинг мақсади XIX асрнинг иккинчи ярми – XXI аср бошларида Ўзбекистонда хайрия ва ҳомийликнинг ривожланиши ҳамда унинг ижтимоий-тарихий хусусиятларини очиб беришдан иборат.

Mustaqillik yillarida ekologik muammolarga qarshi kurash masalalari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Norbo'tayeva G
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
SamDU
Количество страниц:
54
Дата создания:
2019-08-21 16:39:17
O‘zbekiston sobiq mustabid tuzum davrida chekka bir xom ashyo etkazib beruvi o‘lka hisoblanardi. Mustabid tuzumning boylik ketidan quvish, yirik miqyosdagi mablag‘larni talab etuvchi tashqa siyosatini olib borish uchun katta valyuta talab qilinardi. SHu bois mamlakat uchun zarur bo‘lgan mablag‘larni topish ilinjida paxta xom ashyosini etishtirish tadbirlari kengaytirilgan edi. Bunday sermashaqqat va og‘ir mehnat talab qiluvchi sohani yuritish O‘zbekiston zimmasiga yuklatilgan ediki, natajada, O‘zbekistonda paxta yakkahukmronligi yuzaga kelgan edi.

“YOsh xivaliklar” tashkiloti va uning faoliyati tarixi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Qadamova Q
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
SamDU
Количество страниц:
62
Дата создания:
2019-08-21 16:35:54
Bitiruv malakaviy ishining manbashunoslik asosini o‘sha davrda Xiva xonligida yaratilgan mahalliy asarlar tashkil qildi. Ana shunday asarlar jumlasiga Polvonniyoz Hoji Yusupovning Yosh xivaliklar faoliyatiga bag‘ishlangan asari katta ahamiyatga ega2. Ushbu kitobda muallif o‘z ko‘zi bilan ko‘rgan va guvoh bo‘lgan, xonlikdagi ijtimoiy-siyosiy jarayonlarni, Yosh xivaliklar faoliyati va bu harakatga nisbatan xon ma’muriyatining munosabati xolislik bilan tahlil etilgan.

XX asrning 20-30 yillarida o’zbekistonda amalga oshirilgan yer-suv islohatlari va uning oqibatlari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ismoilov S
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
SamDU
Количество страниц:
60
Дата создания:
2019-08-21 16:32:41
Mustaqillik yillarida mazkur mavzu bo’yicha ko’plab tadqiqotlar yaratilib, ularning o’ziga xos xususiyati tarixiylik, haqqoniylik, xolislik, qiyosiy tahlil va boshqa yangi metodologik yondoshuvli tamoyillarni o’z ichiga oldi. Tarixchi olimlardan D. Alimova mas’ul muharrirligidagi hammualliflikda yaratilgan monografiyalar, A. Golovanov, B. Xasanov, R. Shamsutdinov va boshqalarning4 asarlari, monografiyalari shular jumlasidandir.

O`zbekiston va yunesko aloqalari tarixi.


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Do'stov I
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
SamDU
Количество страниц:
62
Дата создания:
2019-08-21 16:30:03
YUNESKO Markaziy Osiyo taraqqiyotini o`rganish, tiklash va ommalashtirishga katta ahamiyat bermoqda. "Ipak yo`li - muloqot yo`li" deb nomlangan yirik tadqiqotda Markaziy Osiyoga birinchi darajali ahamiyat berildi. 1995-yil iyul oyida YUNESKO qaroriga binoan Samarqandda Markaziy Osiyo tadqiqotlari xalqaro instituti tashkil etildi.

Buxoro amirliida islom normalari va uning ijtimoiy-iqtisodiy hayotdagi o’rni


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Usmonova Q
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
SamDU
Количество страниц:
54
Дата создания:
2019-08-21 16:26:41
Ishning asosiy maqsadi Buxoro amirliida islom normalari va uning ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayotdagi o’rnini yoritishdan iborat. Maqsaddan kelib chiqqan holda quyidagi vazifalar belgilandi: - Buxoro amirligi aholisining ijtimoiy-iqtisodiy hayotida islom normalarining o‘rnini tahlil qilish: ya’ni, jamiyat ijtimoiy munosabatlarida islom dinining tutgan o‘rni o’rganish; - yrga egalik munosabatlari, ishlab chiqarish va savdo munosabatlarida islom normalarining tutgan o’rnini yoritish;

Angliya XX asr oxiri XXI asr boshlarida. Leyboristlar hokimiyat tepasida


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Elimov L
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
SamDU
Количество страниц:
97
Дата создания:
2019-08-21 16:07:03
Magistrlik dissertatsiyasining maqsadi 1997-2010-yillarda Buyuk Britaniyada hukumatga boshchilik qilgan leyboristlar partiyasi vakillari bo‘lgan Toni Bler va Gordon Braunlar davridagi olib borilgan ichki va tashqi siyosatga bog`liq bo‘lgan islohotlarning o‘ziga xos jihatlarini ilmiy tomondan ochib berish va asosiy tendensiyalarini tadqiq etishdan iborat. Mazkur maqsaddan kelib chiqqan holda quyidagilar magistrlik dissertatsiyasining vazifalari sifatida belgilab olindi:

Italiya partiyaviy-siyosiy tizimida qayta qurish masalalari to`g`risida


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Narziyev A
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
SamDU
Количество страниц:
93
Дата создания:
2019-08-21 15:59:13
Ushbu dissertatsiyada 1990-2015-yillarda Italiyada partiyaviy-siyosiy tizimda qayta qurush masalalari yoritilgan.

Osiyo va afrika mamlakatlari yangi tarixi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Saidov I.M. Hayitov Sh.A. Saidova R.I.
Вид издания:
Сериальное издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
SamDU
Количество страниц:
80
Номер УДК:
Дата создания:
2019-08-21 14:50:53
Sharq tarixi umumjahon tarixining ajralmas bir qismidir, shuning uchun umumjahon tarixi jarayonidan tashqarida emas. Yangi zamon boshlarida Sharq mamlakatlarida feodal munosabatlar hukmron edi, haqiqatdan ham taraqqiyot notekis borgan:

XX asrning ikkinchi yarmida va xxi asrning boshlarida yaqin sharqdagi siyosiy inqiroz


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Rahmatullayev M.R. Hamroqulova Sh.Sh.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
SamDU
Количество страниц:
80
Дата создания:
2019-08-21 14:36:02
Yaqin va O’rta Sharq mamlakatlari Yevropa, Osiyo va Afrika qit’alarini tutashtirgan mintaqada joylashganligi tufayli, ushbu hudud orqali asosiy quriqlikdagi, dengizdagi va havodagi kommunikasiyalari o’tganligi va ularning jahon iqtisodiy aloqalarida katta rol o’ynaganligini alohida ta’kidlash lozimdir.
Сообщить об ошибке Транслит