Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ўзбекистонда педагогик кадрлар тайёрлаш тизимидаги ютуқ ва муаммолар (1991-2018 йй.)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Абдуллаев Ўктамжон Шералиевич
Год издания:
2021
Номер УДК:
378:371.1.08:37.08:94 (584.4)
Дата создания:
2021-09-15 20:40:08
Тадқиқотнинг мақсади мустақиллик йилларида Ўзбекистонда педагогик кадрлар тайёрлаш иши тарихини очиб беришдан иборат.

Тарих фалсафаси концепциялари эволюцияси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Амиров Азамат Одил Ўғли
Год издания:
2021
Номер УДК:
1(091):141.3(584.4)
Дата создания:
2021-09-15 18:13:39
Тадқиқотнинг мақсади тарих фалсафаси концепциялари эволюциясининг Ўзбекистон тараққиётидаги ўрнини фалсафий концептуал жиҳатдан очиб беришдан иборат.

Ўзбекистоннинг Хитой, Корея Республикаси, Япония, Вьетнам ва Малайзия давлатлари билан ҳамкорлик алоқаларида халқ дипломатиясининг ўрни (1991-2017 йй.)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Алмардонов Отабек Қудратович
Год издания:
2021
Номер УДК:
327.33(575.1)
Дата создания:
2021-09-15 18:09:47
Тадқиқотнинг мақсади 1991-2017 йилларда Ўзбекистоннинг Хитой, Корея Республикаси, Япония, Вьетнам ва Малайзия давлатлари билан халқ дипломатияси алоқаларининг шаклланиш ва ривожланиш йўналишларини очиб беришдан иборат.

Ҳунармандчилик фаолиятини давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг ретроспектив ва замонавий жиҳатлари (Амир Темур даври мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Хамидова Зулфия Ахмаджоновна
Год издания:
2021
Номер УДК:
334.75:6п9:9:33 (575.1)
Дата создания:
2021-09-09 18:13:36
Тадқиқотнинг мақсади ҳунармандчилик фаолиятини давлат томонидан қўллаб-қувватлашга иқтисодий таълимотлар тарихига оид ёндашувлар асосида ҳозирги даврга йўналтирилган илмий асосланган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ғарбий Турк хоқонлиги даврида Уструшона


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Алманов Қаҳрамон Облоқулович
Год издания:
2021
Номер УДК:
Дата создания:
2021-09-07 22:13:43
Тадқиқотнинг мақсади Ғарбий Турк хоқонлиги томонидан Уструшонанинг бошқарилишини аниқлаш орқали кўчманчи империяларнинг ўтроқ воҳаларини бошқаришдаги сиёсий-иқтисодий стратегиясини очиб беришдан иборат.

Мисрнинг XIII-XV асрлар ижтимоий-сиёсий ҳаётида Аббосий халифаларнинг ўрни


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Арипова Зухра Джахангировна
Год издания:
2021
Номер УДК:
94.32 А-74
Дата создания:
2021-09-06 14:13:30
Мисрнинг XIII-XV асрлардаги ижтимоий-сиёсий ҳаётида Аббосий халифаларнинг тутган ўрнини аниқлаш орқали мамлуклар давридаги сиёсий вазият, маданий ҳаёт ва уларга Марказий Осиё анъаналарининг таъсирини очиб беришдан иборат.

XIX аср охири – XX асрнинг 30-йиллари Ўзбекистонда аҳолини рўйхатга олиш тадбирлари тарихи


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Гуламов Илҳомжон Комилжонович
Год издания:
2021
Номер УДК:
314.122:316.334.55.(575.1)
Дата создания:
2021-08-26 15:55:11
Тадқиқотнинг мақсади ХIХ аср охири – ХХ асрнинг 30-йиллари Ўзбекистонда аҳолини рўйхатга олиш тадбирлари тарихини очиб беришдан иборат.

История национальных меньшинств в Узбекистане в 1917-1990 годах


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Саипова Камола Давляталиевна
Год издания:
2021
Номер УДК:
325.1/2:94.658.21(584.4)
Дата создания:
2021-08-26 15:52:05
Цель исследования заключается в комплексном исследовании социальных, политических, культурных и образовательных процессов в жизни национальных меньшинств Узбекистана в 1917-1990 годы.

Буюк ипак йўлида хизмат кўрсатиш тизими (Ўрта Осиё мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ачилов Анвар Туйчиевич
Год издания:
2021
Номер УДК:
94:008(5)
Дата создания:
2021-08-20 14:50:58
Тадқиқотнинг мақсади Буюк ипак йўлида хизмат кўрсатиш тизими тарихини Ўрта Осиёнинг мил. авв. II-мил. XV асрлар давридаги карвон йўллари мисолида очиб беришдан иборат.

Хоразм вилояти тарихий мероси ва ёдгорликларининг маънавиятни юксалтиришдаги аҳамияти(1991-2020 йиллар)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ражабова Зухра Саъдуллаевна
Год издания:
2021
Номер УДК:
94 (575.1) 902 (584.4)
Дата создания:
2021-08-19 15:37:48
Тадқиқотнинг мақсади Хоразм вилояти тарихий мерос ва маданий ёдгорликларининг ижтимоий жараёнлардаги моҳияти ва хусусиятини очиб беришдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит